21 feb. 2014

Öppenhet är en förutsättning för välfungerande demokrati

Demokrati är, som jag ser det, den bästa metoden för beslutsfattande i stora kollektiv. Demokrati är inte samma sak som majoritetsstyre och för att metoden skall fungera bra krävs det mycket. Bland annat måste medborgarna, de röstberättigade, ha goda förutsättningar för att kunna göra välinformerade val.

För att detta skall vara möjligt behövs fri och opartisk media som granskar och informerar. Men det krävs också att staten är öppen för granskning. I Sverige är offentlighetsprincipen en grundsten för att detta. Staten har dock i undantagsfall rätt att sekretessbelägga uppgifter. I det bästa fall är sekretess (hemlighetsstämpling) till nytta för hela samhället, men samtidigt förvårar det alltid granskningen av staten och nuvarande makthavare. Andra sätt som offentlighetsprincipen urvattnas är genom att offentlig verksamhet läggs ut på privata företag eller överstatliga samarbeten (såsom EU) kräver att svensk offentlighetsprincip inte gäller.

När fler och fler delar av statens verksamhet undanhålls enkel och snabb granskning så urholkas och hotas demokratin.

Edward Snowden tog upp dessa aspekter i ett tal vid Sam Adams Award*. Han säger i talet att en styrka med demokrati är dess förmåga till självkorrigering när saker går fel. (Inte olikt den vetenskapliga metoden.) Efter granskning kan helt enkelt odugliga eller korrupta representanter för staten röstas bort.

* Sam Adams Award delas ut till personer som arbetar inom underrättelseorganisationer och som tagit ställning för integritet och etik. Årets pris tilldelades Chelsea Manning. Edward Snowden fick utmärkelsen förra året.

1 kommentar:

Nils sa...

Jag ser inte Snowden som en hjälte. Kan inte säga jag har koll men är han inte misstänkt för spioneri?

För de flesta med någon kännedom om den här branschen kom hans avslöjande knappast som en överraskning. Reaktionerna är i de flesta fall spel för gallerierna för att tillfredställa medieoppinionen.

Det kommer heller inte att förändra särskilt mycket. Så länge hotbilden inte ändras kommer inte övervakningen att minska.

De största förändringarna sker sannolikt internt. Läste någonstans att det var genom att låna kollegors lösenord han kunde komma över såna mängder med information.

Att personal på den nivån ger prov på så bristande säkerhetstänk får naturligtvis konsekvenser. Kontrollen av personalen blir naturligtvis stenhård liksom en uppsträckning av säkerhetstänket. Gissar att NSA numera har benkoll på om deras personal lämnar landet.

Hade NSA låtit personalen surfa in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida för att genomgå den grundläggande webbutbildningen i datasäkerhet kunde läckan undvikits.

Hur hantera ni själva lösenord? Kan för övrigt rekommendera utbildningen, den finns här:

http://disa.msb.se/

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se