12 feb. 2014

Tvivlarens guide till Nya Testamentet

I höstas kom Lennart Lundmarks bok Tvivlarens guide till Nya Testamentet ut. Boken beskriver på ett populärvetenskapligt sätt nuläget för den historievetenskapliga forskningen om berättelserna i Nya Testamentet. Men den är också ett litet upprop riktat till Lundmarks kollegor om att försvara ämnets vetenskaplighet.
I [Bengt Holmbergs] bok "Mer än människa: Jesus i forskningens ljus" förklarar han att många forskare i dag inkluderar Jesus underverk i "listan på vad som är historiskt sannolikt". Enligt honom beror detta på att forskningen om Jesus "nu har börjat befria sig från upplysningstidens verklighetsuppfattning att allt övernaturligt är mytologiskt". Holmberg avslutar sin bok med att sanningen om Jesus inte kan greppas av någon forskning. "Men den historiska utforskningen av Jesus från Nasaret är en hjälp för tron att finna denna sanning, en gåva från Gud till vår tid och kultur, som vi har fått för att förstå och tillägna oss det största som har hänt på vår jord." [...]
* Holmberg har lyckats i så måtto att hans blandning av tro och låtsasvetenskap numera ingår i den mest använda läroboken om Nya Testamentet vid svenska universitet. [...] 
Det är anmärkningsvärt att denna blandning av religion och vanställd historisk metod har tagits in i en grundläggande lärobok på svenska universitet där utbildningen skall bygga på vetenskaplig grund. 
Runt om i västvärlden står naturvetare på vakt mot försöken att infoga skapelseberättelsen som en ”vetenskaplig” del av biologiundervisningen. Förhoppningsvis kommer källkritiska historiker värna sitt ämnes vetenskaplighet i samma anda. (Ur kap. 9. Teologi och historia)
Tillägg: * Läroboken är Jesus och de första kristna (Verbum 2006)

Lennart Lundmark, docent i historia, höll den 6 februari en föreläsning om sin bok.

10 kommentarer:

Nils sa...

Varför ska ni tvivla mer på bibeln än koranen? Du och Patrik tror ju på muslimernas egen beskrivning av alla under profeten åstadkom med sin mångtusenhövdade-arméer frammanade ur en i stort sett öde och ofruktbar öken.

För att inte tala om utställningen 1001 Inventions vars historieförfalskning ledande politiker ställde sig bakom.

Vem är Lennart Lundmark?

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Man skall inte tvivla mer på Bibeln. Utgångsläget är att ge dem samma trovärdighet.

Och nej, vi tror verkligen inte på "muslimernas egen beskrivning". Nu hittar du på.

Vem Lennart Lundmark är? Det borde jag tydliggjort
http://www.lennartlundmark.se/web/cv
(Lägger till det nu)

Lokatt sa...

Kyrkans Tidning
är lyrisk över Lundmarks bok, det säger väl allt och lite till:

"Lundmark har kort sagt gjort en kulturgärning i folkbildningens tjänst. Boken är en självklar handledning till den som vill komma bakom sagoskimret. Och – se där en nyårsönskan! – en given del i kurslitteraturen för framtida religionslärare."

Erik sa...

Ursäkta en sen kommentar. Meningen 'Det är anmärkningsvärt att denna blandning av religion och vanställd historisk metod har tagits in i en grundläggande lärobok på svenska universitet där utbildningen skall bygga på vetenskaplig grund' stämmer inte, eftersom denna bok av Hägglund inte används på svenska universitet.

Ulf Gustafsson sa...

Erik,

Bra upptäckt.

Jag gjorde ett misstag när jag kapade citatet ur Lundmarks bok och därför missar man att han övergår att tala om boken "Jesus och de första kristna", i vilken Holmberg skrivit ett kritiserat kapitel.

Skall rätta till detta i texten.

Ulf Gustafsson sa...

Hittad denna recession i Signum av "Jesus och de första kristna".
http://www.signum.se/archive/read.php?id=3618

Nedanstående stycket ger en mindre smickrande bild av religionsvetenskapen:

"Förutom de gedigna avsnitten av historisk karaktär vill jag peka på kapitlen 1 och 6 med deras ”inbjudan” till studiet och deras exempel på hur man kan (men inte behöver) arbeta med bibeltexter. Här har författarnas egna specialiteter och synsätt fått fritt spelrum och ställts sida vid sida med varandra på ett sätt som gör mångfalden tydlig men också öppnar vägen för den relativism som är så framträdande i vår tids Västeuropa: inget synsätt är riktigare än något annat. Läsningen är oundgänglig för envar som vill förstå vad som händer i dagens teologiska värld och rekommenderas därför varmt."

Erik sa...

Hmmm, varför kallar du den för 'mindre smickrande bild' av religionsvetenskapen?
Erik

Ulf Gustafsson sa...

Erik,

Jag uppfattar boken som ett vetenskapligt verk att använda vid undervisning om "Jesus om första kristna".

I den vetenskapliga tradition jag ingår uppfattas det inte som beröm att säga att en bok "öppnar vägen för den relativism som är så framträdande i vår tids Västeuropa: inget synsätt är riktigare än något annat".

När det i stället framställs som något positivt, då tycker jag det är mindre smickrande för den religionsvetenskap som uppfattar det så. (Att uttrycka sig generaliserade om all religionsvetenskap var dock dumt av mig.)

Erik sa...

Jag tror jag förstår vad du menar. Jag tänker att det är väl av viss betydelse också utifrån genredefinition?
Kommentaren passar bra in under rubriken 'religionssociologi' tycker jag nog.
Däremot är den väl mindre bra ur dogmaperspektiv?

Ulf Gustafsson sa...

Erik,

Jag vet inte riktigt vad som menas i dogmaperspektiv i detta sammanhang.

Jag tänker mig att "Jesus och de första kristna" är en fråga om historievetenskap.

Men om du menar att det finns flera perspektiv att analysera den kristna dogmen i detta ämne, så kan hålla med om det. (Olika litterära tolkningar.)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se