10 feb. 2014

Väl ställda frågor är ibland den bästa religionskritiken

St:a Katharinastiftelsen lyckas med att producera riktigt intressanta samtal om religion, i synnerhet kristen tro. Förra veckan samtalade Eskil Franck, Stefan Gustavsson och Carl Reinhold Bråkenhielm om religionsmöten och sanningsanspråk: Kanske alla har rätt - eller fel?

Det blev riktig spänning mellan Gustavssons evangelikala syn på kristendomen som den mest sanna vägen till Gud, ett tydligt exkluderande sanningsanspråk, och Bråkenhielm kristna pluralism, där all(?) religiös tro är lika bra, på sitt sätt. Båda dessa positioner ifrågasattes av agnostikern Franck.

Lyssna speciellt på Francks inledning (6:35-11:55), hans kommentar till att religion kritiseras för att ha bidragit med hemskheter i världen (1:07:15-1:09:10) och publikfrågan från Christer Sturmark och de svar som följer (1:09:15-1:15:25): Lever Svenska kyrkan upp till svensk lag, är de fortfarande vara en evangeliskt-lutherskt samfund?

Efter att ha lyssnat på detta samtal står Francks frågor från inledningen obesvarade:
- Hur påverkas sanningsanspråket att Jesus är den enda vägen, när man ser alla olika religiösa rörelser med människor med lika goda föresatser?
- Om man företräder en religiös pluralism, men ändå kallar sig kristen, vad innebär då en kristen identitet och hur ser man på kontinuiteten i kristen tro?

Väl ställda frågor är ibland den bästa religionskritiken.

15 kommentarer:

Marre sa...

Intressant att se att mode handlar inte bara om kläder och frisyrer, det handlar i lika hög grad om teologi. Trendsättaren för dagen heter Antje Jackelén och teologer och lekmän har delats i två grupper; följare och motståndare. Carl-Reinhold är 100% följare. Det mest slagfärdiga var Sturmarks uttalande om Svenska kyrkan som fjärrvärme eller IKEA - man köper det man vill ha.

Den stora behållningen av samtalet var ändå Stefan Gustavsson; klar och tydlig. Franck framstår mest som trött och ledsen.

Att ha goda föresatser är nödvändigtvis inte det samma som ett sanningsanspråk att Jesus Kristus är Herre.

BlackLabel sa...

Fantastisk.
Så eftersom Paulus säger att det är förnuftigt och sant... så är det ju såklart förnuftigt och sant?!?

Stefan Gustavsson

Ulf Gustafsson sa...

Stefan Gustavsson, uppenbarligen klar och tydlig. Eftersom det står så i Marres kommentar ovan.

Anders Bergdahl sa...

Bråkenhielm är nog en mer aktad teolog än Jackelén.. troligen är influensen den omvända.
Stefan Gustafsson är en förblindad fanatiker.. rätt irrelevant för andra än de närmaste sörjande..
TIll skillnad från Sturmark kan jag respektera SVK kristendomen men föraktar djupt den primitiva religion som Gustafsson står för..(han är ju kreationist och abortmotståndare eftersom gud sagt det)

Marre sa...

Ulf och Black Label,

Nja, så stor tilltro sätter jag inte till mig själv. Jag tycker t.ex att innehållet Sturmarks frågor i detta fall var bra mycket mer klara och tydliga än både Eskils och Carl-Reinholds inlägg.

Det jag menade var att det ibland blir lite komiskt när trendsättare får efterföljare, för Antje har ju egentligen inte sagt någonting. Hon blev överrumplad och ställd av en fråga vid hearingen av ärkebiskopskandidaterna och utifrån sitt 'svar' har hon försökt förhålla sig vidare. Det verkar inte vara någon genomtänkt ny teologisk riktning hon bestämt sig för att lansera, därtill är innehållet alltför tunt. Ja, nästan obefintligt.

Det är ovedersägligt att Bibeln presenterar mer av vittnen vad gäller Jesus, precis som Stefan hävdade. Någon motsvarighet vad gäller vittnen finns inte i Koranen.

Det är förvisso sympatiskt att vilja omfamna t.ex Islam och Muhammed, men vill de bli omfamnade av kristna? Jag kanske har hängt med dåligt i debatten men jag har inte sett till några sådana tendenser.

Ulf Gustafsson sa...

Marre,

Så bra vittnesuppgifter finns det inte i Bibeln. Motstridiga uppgifter nedtecknade mer än 30 efter Jesu död, av personer som vi inte vet om de själva träffade vittnena.

Muhammeds uppenbarelser sägs i alla fall vara nedtecknade som personer som lyssnat direkt på honom.

Anders Bergdahl sa...

Inget i NT om jesus är skrivit av någon som mött eller ens haft teoretisk möjlighet att ha träffat Jesus, om han nu alls existerat i någon form förutom rent litterärt...

Marre sa...

Ulf och Anders,

Ulf, detta var intressant. Vilka är upptecknarna av Muhammeds uppenbarelser? Ca hur lång tid efter uppenbarelserna nedtecknades de?

Anders, hur gammal är den äldsta handskriften som talar om Jesus? Hur lång tid hade förflutit mellan Jesu död och nedtecknandet om honom? (Oavsett om han funnits eller inte.)

Ulf Gustafsson sa...

Marre,

Enligt muslimsk tradition nedtecknades delar av Koranen något år efter Muhammeds död av Zaid ibn Thabit.

Men om vi skall använda en källkritisk historievetenskaplig syn på Koranen, så är dessa uppgifter mycket tveksamma.

Och det tycker jag vi ska. Även när vi bedömer de vittnesmål som återges i Bibeln. Det källkritiska läget är någorlunda jämförbart.

Anders Bergdahl sa...

Marre..

De äldsta bevarade skrifterna är så vitt jag förtått från typ år 125.. det mesta av de handskrivna fragmant vi har är dock betydligt senare, typ år 1000...
Som du säkert vet så tror man att de första evangelierna är från år 70 till 100 och skrivna långt från Palestina...

Marre sa...

Anders,

Jakobsbrevet i NT dateras till att vara skrivet ca åren 45-50 och författaren antas vara den Jakob som kallas Herrens broder. Men Jakobsbrevet handlar inte om Jesus utan mest om gärningarnas betydelse för frälsningen.

Anders Bergdahl sa...

Marre,

Fel, det anses generellt vara skrivet runt år 100.. Jakobsbrevet hänvisas till första gången av Origen år 184...

Ulf Gustafsson sa...

Marre,

Tyvärr råkade jag av misstag radera din senaste kommentar.

Du skrev att senaste forskningen visade att Jacobsbrevet var skrivet långt tidigare än år 100 och att brevet inte var ett vittnesmål om Jesu liv. (Som jag kom ihåg det.)

Vilken forskning hänvisar du till när det gäller dateringen?

Det skulle vara intressant att veta vilka metoder de använt till dateringen och om "senaste" bara betyder "senaste publicerade" eller om det betyder att nya avgörande belägg presenterats, vilka påverkar mer än en enskild forskares slutsatser.

Marre sa...

Ulf,

Jag skrev att det inte är definitivt hur Jakobsbrevet ska dateras. Det var ett program i Kunskapskanalen som menade att forskningen återgått till bedömningen åren runt 40, vad gäller tillkomsten. Det beror på vem som skrivit brevet. Är det den Jakob som kallas Herrens broder är tillkomsten cirka år 40, eftersom den Jakob tydligen dog cirka år 44. Att författaren inte lyfter fram Jesu liv, död och uppståndelse så som evangelierna gör kan ha flera orsaker: Jakob visste om att andra nedtecknade Jesu historia. Om han är ett vittne kan händelserna vara så självklara för honom att han inte skrev om det därför.

Jakobs ärende är åsikten att tron är beroende av gärningarna. Det är inte ett vittnesbörd.

Anders Bergdahl sa...

Marre..

Vi har, och kan inte ha, någon kunskap om vem som skrivit jakobsbrevet... vi vet inte om Jesus existerat eller om han haft någon bror.. om man är troende kan han väl i princip endast ha en halvbror ;-)

ÄNDA anledning till att datera Jakobsbrevet till typ är 40 är att man bestämmer sig för att författaren dog typ 44.. annars pekar allt på 60 år senare... som sagt finns första referensen till dess existens fört år 184..

Så igen, vi har ingen aning om vem som skrev och när.. all spekulation är just spekulation och INTE på något vi vetenskap.

Första fragmentet kommer från tidigt 200 tal..

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se