7 mars 2014

Det kan vara rätt att frälsa James Randi

James Randi fick ett brev från en katolsk präst, som i princip gick ut på att även om hans Gud skapade Randi utan Randis samtycke, så kommer han inte att rädda honom utan samtycke. När man svarar på teologiskt motiverade via proxy, hur subtila de än må vara, så är det av största vikt att man inte generaliserar. När tveksamma dogmer yttras av en katolik, så har man att göra med en persons vridna moral, man ser inte exempel på en moraliskt vriden religion. Med det sagt, vill jag varken friskriva Katolska kyrkan från sina tveksamma dogmer eller sin otroligt prekära historia. Av hänsyn till katoliker vill jag angripa individen som gör tokiga yttranden , istället för att generalisera om en religion. Det är den som tror på Gud som har mest att vinna på att begrunda Randis ord med ett öppet sinne.

Randi var inte sämre än att han formulerade ett svar, vilket inte bara föredömligt visar respekt på det vis jag efterfrågar, utan också träffsäkert pekar ut problemen med den typ av livsåskådning som förlåter subtila hot. Låt oss börja med den allsmäktiga grymheten.

"Med anledning av Guds "kärleksfulla och goda plan" som ni hänvisar till i brevet, har jag alltid funnit det omöjligt att förstå att den, då jag bevittnat grymhet och andra monstruösa beteenden - jag kommer spontant att tänka på förintelsen. Över de 85 år jag levt, har jag observerat hur naturen - med rätta - förkastar sina dåliga experiment, och jag har även stört den processen genom att använda vänlighet. Men jag talar till ett lyckligt döv man..."

Och avslutningsvis:

"Dina otroliga förutsägelser om vad som kommer att ske "om [jag] fortfarande inte kommit till tro" avslöjar ett ego uppbyggt av rädsla för repressalier för att du inte lyckas rädda mig från helvetet - du är rädd för din egen förbannelse. Jag försäkrar er om att mina sista tankar kommer att vara för min familj, mina vänner, min partner, och för min art, även om det betraktas som fel. Jag kommer inte att frukta. Två gånger i mitt liv jag har ställts inför döden, och båda gångerna har min reaktion varit ilska över att inte kunna fortsätta mitt arbete. Fundera över det, om din regelbok tillåter. Därmed lämnar jag dig åt din tröstande vidskepelse."

Om James Randi dessutom har rätt i sina anklagelser mot prästen, har vi bevittnat ett förkastligt agerande som i grund och botten är motiverat av vidskepelse och övernaturliga föreställningar. Även en så basal sak som omsorg för sina medmänniskor kan korrumperas av gudstro, och det tål att tänka på när man presenterar sin livsåskådning för nästa generation.

Jag själv besitter en radikal åsikt. Om Gud finns, så står jag på prästens sida. Om Gud finns, gör prästen rätt i att anstränga sig till det yttersta för att rädda James Randi. Därför anser jag att det är viktigt att frågan utreds med öppet sinne. Det är en evighet i helvetet som står på spel.

13 kommentarer:

Henrik Larsson sa...

"Jag själv besitter en radikal åsikt. Om Gud finns, så står jag på prästens sida. "

I all välmening är det ju inte en radikal åsikt utan Pascals trossats i banal träningsoverall. Allmängods från typ mitten på 1600-talet.
I övrigt är det samma ämne som vanligt va?

Anders Hesselbom sa...

Är du helt säker på att du ska läsa på en sekulärhumanistisk blogg? Den dag du vet vad Humanisterna står för, kanske du inser att vi inte är här för att bekräfta din personliga tro.

Henrik Larsson sa...

Nej jag är inte säker på så mycket. Jag läser massor på massor av ställen och tycker att denna blogg är en god källa i en del avseenden och dessutom ovanlig för att vara svensk.
Jag har ingen personlig tro att bekräfta och är som jag ser det kompatibel med humanisterna på de flesta områden och nyfiken på att få ifrågasätta de som jag inte tycker är lika självklara.
I klartext: vill du att jag aldrig mer skriver något mer i trådar du startar?

Lennart W sa...

Hmm.. Vilka är det som ska läsa på Humanistbloggen?

Ulf Gustafsson sa...

Alla!

Anders Hesselbom sa...

Efter att ha hängt här ett tag, kanske man inte längre bör vara yrvaken inför det faktum att vissa inlägg syftar till att vara progressiva snarare än bekräftande.

Ulf Gustafsson sa...

Anders,

Du säger att du har en radikal åsikt. Henrik påstår att den är från 1600-talet.

Dina två kommentarer som följer på detta förstår jag inte. Det verkar verkligen som du inte vill ha kommentarer från Henrik, eftersom du inte bemöter dem sakligt.

Anders Hesselbom sa...

Nej, för allt jag bryr mig skulle vi stänga av kommentarsfälten. Jag är trött på att truga fram konkretiseringar som härleds från "du har fel", jag här heligt trött på små inflikanden om person, och jag är inte längre intresserad av att försöka föregå med gott exempel mot humanistbloggens troll. Så länge vi kör kommentarer, kan vi prata med bönder på bönders vis, och istället lägga energin på tankeprovocerande sakpåståenden.

Anders Hesselbom sa...

Och förresten, att inte våga erkänna att man tar avstånd från en föreställning som exponeras heter inte "halmgubbe", det är på sin höjd en känsla av missrepresentation som beror på att man felaktigt känner sig träffad av en kritik som inte är riktad mot en. Bara en sån sak.

Ulf Gustafsson sa...

Anders,

Du kan för dina inlägg kryssa i så att läsarkommentarer inte tillåts.

Lennart W sa...

Anders: "Och förresten, att inte våga erkänna att man tar avstånd från en föreställning som exponeras heter inte "halmgubbe", det är på sin höjd en känsla av missrepresentation som beror på att man felaktigt känner sig träffad av en kritik som inte är riktad mot en. Bara en sån sak."

Det där blir trovärdigare när/om skribenterna här (du, Ulf, Patrik..) själva lever upp till den principen. Om nu t ex jag skriver något om Humanister som inte någon här känner igen sig i så blir den enda reaktionen precis som du skriver istället för t ex "läs på!" eller "halmgubbe!" osv.

Anders Hesselbom sa...

Ulf, om jag kryssar i att kommentarer inte tillåts, kanske jag kan skriva inlägg som tar mig dit evidensen leder. :-)

Will do.

Anders Hesselbom sa...

Lennart, du har ingen aning om vad humanism är eller vad föreningen tycker. Det är inget att hymla med och det måste få påpekas, eftersom du demonstrerar det hela tiden. Och jag är ganska säker på att du vet rätt lite om olika kristna falanger och jag börjar även misstänka att du är en dålig representant för katolicismen. Korrekt kritik är bra, felaktig kritik eller kritik av person är dåligt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se