18 mars 2014

"Hur vet vi vad som är sant?"

Detta humanistiska svar från British Humanist Association läses upp av Stephen Fry.

51 kommentarer:

Jonah sa...

Amen! Frågan är ju vad man gör med de som tror på en övernaturlig verklighet och är en person på vänstra sidan av teckningen.
Då börjar det slira lite i tankeverksamhetetn.

Vad gör man med t.ex. Lennart som både är troende och fysiker?
Varför skulle det vara en motsättning mellan att tro på en övernaturlig verklighet och att använsa vetenskap när man tittar på den naturliga delen av verkligheten?

Anders Bergdahl sa...

Jonah,

Man får acceptera att det inte är förenliga.
Man bortser från så många metafysiska antaganden som möjligt när man bedriver vetenskap och förhåller sig i sitt arbete endast till den vetenskpaliga hypotes men arbetar med.
Guds existens är ingen vetanskaplig hypotes och tro eller icke tro på en radda sådana icke vetenskapliga hypoteser lämnas utanför vetenskapen.

I vetenskapen arbetar vi endast med det som Jonah kallar "den naturliga delen av verkligheten" icke naturliga ting existerar inte i vetenskapen (annat än som sociala konstruktioner inom humaniora, men sociala kontruktion EXISTERAR naturligt...)

Jonah sa...

"Guds existens är ingen vetanskaplig hypotes och tro eller icke tro på en radda sådana icke vetenskapliga hypoteser lämnas utanför vetenskapen."

Jag håller med men hur kommer det sig då att vetenskapen sätts upp som motsats till Guds existens om denna ickevetenskapliga hypotes inte har med vetenskapen att göra?

Det bör ju rimligtvis betyda att man kan vara vetenskaplig och samtidigt hålla för sant att Gud existerar. Där finns inget motsatsförhållande, vilket är vad BHA försöker ge sken av här.

Anders Hesselbom sa...

Ja, man måste jobba med dubbla standarder som kristen. Kristna vetenskapsmän har en förmåga att lägga acceptansen för motsägelser och godtycke åt sidan, och vara skeptiska lika skeptiska som vem som helst i ett sammanhang som inte angränsar till deras religion.

Patrik Lindenfors sa...

...eller så har de en gudsbild som inte är åtkomlig för vetenskapliga argument eller som helt inkorporerar vetenskapen - två teologiska manövrar för att både kunna ha kakan och äta den. Vi ska inte glömma att dessa manövrar är helt giltiga, på ett filosofiskt/vetenskapligt plan. Alla religiösa är inte obildade, vilket ibland verkar antas.

Patrik Lindenfors sa...

Samtidigt ska vi förstås inte glömma att varje påstående om en Guds existens är en fri fantasi av samma kvalitet som vilken påhittad enhet som helst. Det går inte att *veta* något om Gud. Självklart kan man hålla sig med påhitt och fortfarande vara en god vetenskapsman, men att påstå att andra måste respektera påhitten på något särskilt sätt, eller ta dem på allvar, är att gå för långt.

Lennart W sa...

Humanisterna vill att alla som inte tänker som dem ska förstå att vetenskap inte är för dem. Vilket naturligtvis är direkt kontraproduktivt om man faktiskt vill verka för vetenskap. Vill man faktiskt propagera för vetenskap ska man göra just det. Och det är inte samma sak som att tala om en massa annat som man inte gillar.

En del här förstår det här iaf lite grann. Därför blir kommer det faktiskt ibland intressanta bloggposter om nya spännande vetenskapliga rön som handlar bara om just det. T ex som nu senast om kosmologi (gravitationsvågor och inflation..). SÅ gör man!

Jonah sa...

"varje påstående om en Guds existens är en fri fantasi"

Det är väl inte riktigt sant när det gäller specifika religioner. Om en religion är en fantasi så är den ju en fantasi som någon har fastställt som andra senare tror är förenligt med sanningen.

Det är ju inte så att t.ex. en kristen hittar på fritt som hen känner funkar utan hen tror sig tillräckligt stor anledning att tro denna specifika trosuppfattning utifrån hur hen ser verkligheten. Saker som hen har sett i vetenskapen kan ju till och med ha stärkt hens tro på denna.

Göran sa...

Patrik,
och du tror på memer och gör anspråk på att det är vetenskap.
Det tycker jag är betydligt värre än att det finns folk som tror på gud och t o m berättar det för andra. De hävdar i alla fall inte att det är vetenskap.

Jonah sa...

Patrik

"Självklart kan man hålla sig med påhitt och fortfarande vara en god vetenskapsman, men att påstå att andra måste respektera påhitten på något särskilt sätt, eller ta dem på allvar, är att gå för långt."

Denna kommentar passar ju ganska bra med den andra videon BHA har gjort om meningen med livet.

Om det inte finns någon objektiv mening med livet så är ju den mening du skapar bara ett påhitt som inte behöver respekteras av andra heller. Men det är ju som sagt en annan diskussion.

Anders Hesselbom sa...

Patrik,

"...eller så har de en gudsbild som inte är åtkomlig för vetenskapliga argument eller som helt inkorporerar vetenskapen"

Nja, om har ett vetenskapligt förhållningssätt så bör man ifrågasätta giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten (=Gud finns) som saknar empiriskt stöd (=inte åtkomligt för vetenskapen). Att legitimera gudstro genom att åberopa ovetbarhet kanske fungerar för personer som inte har någon vetenskaplig ambition, men skepticismens blinda fläck anser jag vara mer kompatibel med kristna som har en vetenskaplig ambition. Utveckla gärna ditt resonemang!

Jonah sa...

Jag kom att tänka på något annat också angående denna videon.

Är det inte så att alla mäniskor återfinns på den vänstra sidan men att vissa av de som är på vänstra sidan också återfinns på höger sida?

Jag skulle vara mycket förvånad om det fanns människor som bara huserade på högra sidan. Åtminstånne i Sverige och Storbritanninen där BHA huserar. Skulle detta komma under epitetet halmgubbe månne? Jag vill ju inte vara en sån som skriker halmgubbe för allt men det verkar ju som om ordet passar i detta kontext.

Patrik Lindenfors sa...

Anders,
Det finns andra påståenden om den objektiva verkligheten (=verkligheten finns) som saknar empiriskt stöd (=inte åtkomlig för vetenskapen). Det går till och med att göra påståendet att det enda vi verkligen vet med säkerhet (=matematiska samband) saknar empiriskt stöd (=det går inte att undersöka (mycket) matematik empiriskt). Vissa gudsbilder håller sig i den här sfären av idealitet och är således inte åtkomliga för empiriska undersökningar. (Du vill väl inte hävda att matematik inte finns?)

Patrik Lindenfors sa...

Jonah,
Förtydligande: "Varje påstående om en Guds existens är *från början* en fri fantasi."

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Om man ska vara petig - och det ska man - så tror jag inte på memer. Däremot ser jag det som en hypotes värd att undersöka.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Jag har nu upprepade gånger skrivit att det går bra att förena religiös tro och vetenskap. Ändå påstår du att vi påstår motsatsen? Det som däremot inte går att förena är religiös metodik att ta reda på sanningshalten hos empiriska påståenden och vetenskap. Precis som filmen visar.

Anders Hesselbom sa...

Patrik, vi har drastiskt olika åsikter i denna fråga. När du påpekar att det "finns andra påståenden om den objektiva verkligheten (=verkligheten finns) som saknar empiriskt stöd", i en replik som handlar om gudstro och vetenskaplighet, så är det svårt att inte tolka det som att grundlöst försanthållande är legitimt, bara det är så grundlöst att vi aldrig kan ta reda på något om det. Jag ser inga fel i det, men om jag tar på mig mina vetenskapliga glasögon, så vill jag hålla dessa till ett minimum, och endast behålla de antaganden som är användbara.

Lennart W sa...

Ja Patrik, det har du sagt flera gånger. Men vad ni gör ger faktiskt ett helt annat intryck, imho.

Patrik Lindenfors sa...

Anders,
Vi är överens om detta - det är en av orsakerna till att jag är ateist. Men det innebär inte att vårt motargument är vattentätt (det är det inte). Och det skjuter dessutom bara ner en sorts gudsbild. Vad gör vi med den guden som existerar i den logiska/matematiska sfären (eller jämförbar sfär)?

Anders Hesselbom sa...

Patrik, jag lever med icke-tro på de enhörningar som lämnar fotspår, de som inte gör det, och de som är både rosa och osynliga. Inte för att de inte finns, utan för att deras existens inte kan styrkas och tron därmed är grundlös. Att skydda sig bakom "vi vet inte, alltså kanske sant" fungerar bara för den som helt saknar vetenskapliga ambitioner, såvida vi inte har att göra med kognitiv dissonans eller någon annan förklaring. Och till råga på allt så behöver jag inte legitimera min frånvaro av tro på någon av enhörningarna, så länge de som tror på dem, inte kan försvara sin position.

Göran sa...

"Some people have thought there is an other reality beyond the one we can percieve"
och så bygger han vidare på den halmgubben och försätter sedan att argumentera mot den.

Det inte humanisten fattar är att det finns individer som uppfattar saker och ting annorlunda och har uppfattningar och ideer som kan vara olika men även gemensamma med andra. Det finns verkligheter utanför den materia vi kan se och undersöka direkt.
Det är därför som länder med hög acceptans för olika religioner och deras tankar som också är framgångsrika vetenskapsmässigt jämfört med länder där tanken inte är fri.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
"Det finns verkligheter utanför den materia vi kan se och undersöka direkt." Japp. Det är därför vi har matematik och filosofi. Men det följer inte att påhittade verkligheter existerar.

Länder med hög acceptans för olika religioner och deras tankar är länder där ingen enstaka religion eller ideologi har monopol, dvs. dagens moderna och neutrala västländer. Tillsammans med olika galna ideologier (kommunism, nazism) är det religionerna själva som varit de största hindren för fritt tänkande.

Anders Hesselbom sa...

"Tillsammans med olika galna ideologier (kommunism, nazism) är det religionerna själva som varit de största hindren för fritt tänkande."

I allra högsta grad. Och igen, att jag vill veta grunden för en föreställning, betyder inte att jag vill förbjuda föreställningen. Jag frågar för att jag vill kunna ta ställning till om jag ska dela föreställningen.

Och baserat på hur olika föreställningar legitimeras, är det egentligen bara ett enda ting man kan vara absolut säker på: Det finns ingen Gud.

Jonah sa...

Jag såg att BHA hade gjort en video om moral och en om döden också. De skulle du ju kunna lägga upp också?

Det vore intressant om Humanisterna gjorde några officiella sådana filmer i Sverige på svenska?

Bo sa...

Patrik

"Det går till och med att göra påståendet att det enda vi verkligen vet med säkerhet (=matematiska samband) saknar empiriskt stöd (=det går inte att undersöka (mycket) matematik empiriskt). "

Hur vet du att det går att göra sådana påståenden?
Du vet ju inte ens om det finns matematiska samband.

Göran sa...

Patrik,
"Länder med hög acceptans för olika religioner och deras tankar är länder där ingen enstaka religion eller ideologi har monopol, dvs. dagens moderna och neutrala västländer. Tillsammans med olika galna ideologier (kommunism, nazism) är det religionerna själva som varit de största hindren för fritt tänkande."

Jag tror inte du kommer någon vart med att likställa eller kanske snarare ingruppera religioner med kommunism och nazism.
Snarare fanns det ju massor med vetenskap inom kommunismen och nazismen som i samarbete med regimerna gjorde stor skada.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Problemet med nazism och kommunism var just att de var för lika religioner. Det fanns sanningar som man var tvungen att hålla fast vid, trots alla evidens på att de var felaktiga, och det fanns auktoriteter att lyda, trots att de inte var några bra auktoriteter. Det här är inte direkt någon unik eller egen analys, utan något du kan läsa om i vilken historiebok som helst.

Göran sa...

Det låter verkligen som en egen analys Patrik. Bland det dummaste jag hört.
Vilken seriös historiebok syftar du på då?

Lennart W sa...

Anders: Kvantfysik har funnits och fungerat i snart hundra år utan att man vet än om t ex vågfunktioner finns egentligen. Ändå fungerar ju teorin rent oförskämt bra när det gäller att korrekt förutsäga vad som ska hända vid olika experiment. Denna de facto oerhört framgångsrika teori har enligt din vetenskapsfilosofi, såsom den beskrivs här, inget med vetenskap att göra. Konstigt va?

När det gäller kognitiv dissonans är det något som hela fysiken lider av. Vi har ju två stora teorier, kvantfysik och relativitetsteori, som inte är förenliga i sina nuvarande fungerande former (strängteori är en syntes, men än så länge inte praktiskt användbar till någonting, och det finns minst 10^500 varianter av den och ändå vet man ännu inte om ens någon av dem beskriver vårt universum). Men förutom det är det ofta så i vetenskap att man samtidigt måste överväga flera olika, sinsemellan motsägande förklaringar tills man har mer att basera ett val på. Om du inte kan leva med en sådan osäkerhet är helt enkelt inte vetenskap något för dig. (Fast "vetenskaplig skeptiker" kanske betyder skeptiker MOT vetenskap?)

Vetenskapliga teorier kan inte bevisas, bara motbevisas. Popper! Som forskare måste man kunna leva med vetskapen om att ingen kunskap är säker. Samma gäller naturligtvis även ev vetenskapliga teorier om Gud. Om du bara kan tro på sådant som kan bevisas kan du nära på inte tro på någonting alls, iaf inte om vetenskap (men kanske iaf om matematik och logik).

Naturligtvis är det inte alls så som du påstår att religiösa saknar grund för det. Det vore ju helt galet. (Men det är väl det du menar egentligen, dvs att religiösa är helt galna.) Att du inte har samma upplevelser som dem betyder inte att inte de har dem. Det finns faktiskt också en tänkbar analogi här med vågfunktioner. Man är inte säker på om de finns men de fungerar ändå. Det du i så fall snarare borde säga är att DU inte ser någon grund för egen del att tro. Ditt vetenskapliga sinne, om du har något (jag är skeptisk) borde iaf förbjuda att du vräker ur dig sådana obetänksamma dumheter som som att det är absolut säkert att det inte finns någon Gud. Om Guds existens är en vetenskaplig teori så kan ju ditt påstående bara betyda att du har falsifierat teorin (Popper!), och då är det faktiskt något som du måste kunna visa.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Jag läser just Tegmarks nya bok. Har du läst den så hör jag gärna dina synpunkter.

Lars Torstensson sa...

Visst är kommunismen och nazismen ett slags politiska religioner. De har ledare, som Hitler, Stalin och Mao, som ägnas en närmast religiös dyrkan. Nordkoreas ledare framställs fortfarande som ett slags halvgud. De hävdar också att historien har en bestämd mening, och de tror på ett slags framtida paradis: det klasslösa samhället eller det "rena" ariska samhället.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Det är en gammal ide. Du kan börja gräva här om du verkligen är intresserad, men förra gången jag grävde fram referenser och källhänvisningar till dig så orkade du inte ens läsa dem, så den här gången får du göra fotarbetet själv. Om du vill bli tagen på allvar, vill säga,

http://en.wikipedia.org/wiki/Secular_religion

Göran sa...

Patrik, nu försöker du skoja med mig ;-)
"Något du kan läsa om i vilken historiebok som helst"
blev en dåligt underbyggd Wikipediaartikel där en ej namngiven präst och en okänd journalist har hittat på ett begrepp som du dessutom inte har förstått betydelsen av.
Man får hoppas att du är mer noggrann i ditt forskningsarbete.

Anders Hesselbom sa...

Lennart,

"Kvantfysik har funnits och fungerat i snart hundra år utan att man vet än om t ex vågfunktioner finns egentligen. Ändå fungerar ju teorin rent oförskämt bra när det gäller att korrekt förutsäga vad som ska hända vid olika experiment."

Nu närmar du dig pudelns pudelns kärna. Vi är överens om legitimiteten att hålla användbara ostyrkta hypoteser. Kan vi då vara överens om att gudstro är helt omotiverat?

Om inte, varför skrev du ett inlägg om vågfunktioners användbarhet, istället för Guds användbarhet? Det är ju inte din acceptans för vågfunktioner som kvalificerar dig som önsketänkande och vidskeplig, det är din gudstro.

Anders Hesselbom sa...

Lennart,

"Naturligtvis är det inte alls så som du påstår att religiösa saknar grund för det."

Det vore även helt galet om det inte saknade grund, eftersom så många vill in i gemenskapen, så borde den grunden kunna presenteras. Men om denna påstådda grund inte är tillgänglig eftersom "grunden" är subjektiva upplevelser, så ger det kraft åt min hypotes att Gud inte finns på riktigt, och att kristna både feltolkar och övertolkar sina emotionella upplevelser.

Att inte tro på övernaturliga väsen är inte samma sak som att "bara tro på sådant som kan bevisas". Jag accepterar mycket som jag inte kan bevisa, trots att jag är skeptiker. Och du gör misstaget att föra ett resonemang som syftar till att försvara gudstro, som lika gärna kan försvara tron på vilket övernaturligt väsen som helst, och som alltså inte specifikt legitimerar din tro på Gud. Det är bra med ett öppet sinne, bara inte hjärnan trillar ut.

Anders Hesselbom sa...

Och så hundratusenkronorsfrågan till Lennart:

Vad skulle jag kunna säga till dig, för att du skulle lämna kristendomen och bli t.ex. hindu? Säg det till mig, fast så att jag blir kristen.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Du är helt otrolig. Tror du jag är din privata datainsamlare? Visa först att du bryr dig om det jag gräver fram genom att läsa om alla evidens för den själviska genen så kan du få några nya referenser om likheten mellan politiska ideologier och religion sen. Du har hittills visat dig helt ovillig till bildning.

Måns Tånneryd sa...

Jag tycker filmerna från BHA är bra och att de väl representerar min övertygelse om att det är vi människor som har att bestämma hur vi skall leva tillsammans på planeten och hur vi skall behandla varandra. Vad som skulle vara intressant att få reda på (Jonah, Lennart, Göran) är ju vilka delar av det som sägs i BHAs filmer som ni inte håller med om? Är det till exempel fel att vi människor kommer överens om vad som är god moral genom att diskutera med varandra? Är det bättre att vi baserar vår moral och vår världsbild på vad, för oss, okända personer för tusentals år sedan betraktade som gudomliga instruktioner? Varför är det så viktigt för många religiösa att inte ta eget ansvar för vad som är rätt och fel utan istället luta sig mot en gudomlig vilja. Vad jag ser när jag studerar olika religioner är att de alla har det gemensamt att de förväntar sig att vi människor skall leva efter deras (religionernas) mer eller mindre dokumenterade instruktioner istället för att vi tillsammans kommer fram till något som fungerar för oss, vi som faktiskt finns och lever här och nu. Så, frågan där jag tycker att religionernas förespråkare blir svaret skyldig är: Varför skall vi blanda in eventuella gudars vilja i beslut som rör oss människor?

Göran sa...

Patrik, jag förstår att du vill byta ämne.
Men den själviska genen är "en intressant teori" som inte löst någonting annat än att RD på något underligt sätt påstår sig ha löst något om frågan om en eventuell Gud existerar. DSG är avhandlad här en hel del.
För att återknyta till en annan aktuell fråga, vilka statistiker kan RD visa upp på resultat av sitt arbete. Då menar jag inte hyllningsartiklar från troende.
Åter till frågan, om du påstår något som du naturligtvis inte kan styrka trovärdigt och tror dig komma undan med att själv opåkallat hävda att det är något du kan läsa om i varje historiebok som helst så låter vi det vara vid det.
Jag nöjer mig med det och konstaterar detta faktum.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Här är några som skrivit om nazism som religion: Raymond Aron, Romano Guardini, Aurel Kolnai, Denis de Rougemont, George Mosse, Albert Camus, Eric Voegelin, Klaus Vondung och Friedrich Heer.

Vad gäller Dawkins så avfärdar du något du inte känner till. Detta eftersom du vägrar läsa in dig på frågan. Det är inte bara obildat utan aktivt obildat. Sant religiöst, om man så vill. Jag tror du bättre än många andra illustrerar faran med religiösa skygglappar, så fortsätt kommentera.

Göran sa...

Patrik,
eller vad sägs om vetenskapsmän i kommunismens eller nazismens tjänst om vi nu ska prata om farliga individer.
I kommmunismen har vi det ateistiska samhället. De avskaffade tankefriheten och att det därefter uppkommer påtvingade personkulter ska det stå religionerna till last?
Verkligen konstiga argument.
Hade Humanisternas fyra ryttare övertygat mer så kanske där också hade uppstått personkult. Hitchens var väl den som nådde längst med det.

Lars Torstensson sa...

Att inte känna till de tydliga religiösa inslagen i nazismen och kommunismen är väl närmast en brist i allmänbildningen.

När jag gick i skolan minns jag att våra historieböcker uppmärksammade personkulten av Hitler och Stalin, som ju hade mycket gemensamt med kulten av gudar och profeter.

Att nazismen och kommunismen använder sig av vetenskap när de kan dra nytta av den är inte heller något som skiljer dem från religionen. T o m extrema islamister, som längtar tillbaka till 600-talets arabiska samhälle, bejakar högteknologi när det passar. De drog sig t ex inte för att använda flygplan för att rasera tornen i New York.

En sak som dock är för lite känd tycker jag är i hur hög grad nazisternas judeförföljelser var en fortsättning på tidigare kristna sådana. Det är tveksamt om Förintelsen överhuvud taget hade varit möjlig utan de tidigare kristna pogromerna. Nazisterna omtryckte t o m en hatskrift av Martin Luther, Om judarna och deras lögner, och utnyttjade den i sin antisemitiska förkunnelse.

Göran sa...

Patrik,
tack för namnen. Har ni lagt ut delar av er databank för argument mot religion på Wikipedia?
Den artikel som namnen är hämtade ifrån kommer från Wikipedia-artikeln
Religious aspects of Nazism och den har en varningstext; "The neutrality of this article is disputed"
Sen kollar jag på ett par av namnen, t ex , Raymond Aron och om honom står det; "He is best known for his 1955 book The Opium of the Intellectuals, the title of which inverts Karl Marx's claim that religion was the opium of the people – Aron argues that in post-war France, Marxism was the opium of intellectuals."
Alltså tvärt emot Wikiartikelns påstående.
Ett av namnen är en känd person, Albert Camus. Jag kan inte hitta något där han tar upp ämnet i fråga.
Så¨"något man kan läsa om i varje historiebok" stämmer helt enkelt inte.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, Göran, jag tycker bara det inte är mer värt än ett Wikipediasök för att mata din lista på saker du inte kommer att läsa. Det där är allmänbildning, men du har den inte.

Göran sa...

Patrik,
min allmänbildning räcker uppenbarligen till en avklädning av tunna argument och svaga referenser.
Men jag förstår att du vill uppehålla en viss auktoritet som bättre vetande. Timingen var bara sällsynt dålig denna gång.
På eventuellt återseende.

Lars Torstensson sa...

Göran.

Politisk religion är också religion, och självfallet bör den klandras när den tar sig sådana uttryck som i nazismen och kommunismen.

Jonah sa...

Måns

"Är det till exempel fel att vi människor kommer överens om vad som är god moral genom att diskutera med varandra?"

Hur vet vi om vad vi kommer fram till under våra diskussioner är bra? Här i väst kommer ju dessa diskussioner grundas på vad vi tycker är bra redan, vilket med största sannorlikhet har färgats av kristendomen.

Kan en majoritet någonsin göra något ont på de premisserna?
Säg ett land som är totalt korrumperat och hela landet funkar på det sättet. Är korrumption fel då?
Om en majoritet förtrycker en minoritet t. ex Romer i rumänien. Är det fel? Det hade kanske varit fel i Sverige men kanske inte i Rumänien?

Anders Bergdahl sa...

Jonah,
"Hur vet vi om vad vi kommer fram till under våra diskussioner är bra? Här i väst kommer ju dessa diskussioner grundas på vad vi tycker är bra redan, vilket med största sannorlikhet har färgats av kristendomen."
Hur vet vi vad som är bra, elle gott, eller rätt med en religös bas för etiken??

Kristna kan vara för abort, eller mot abort både gångerna med hänvisning till Bibeln och kristen moral.. alltså relgion ger oss inte ens en ledtråd om vad som är rätt eller fel.

Den kristna etiken och rättsmoralen är har sitt urspung i grekisk och romersk tradition. Så mer korrekt kan man säga att vi har en västerländsk tradition inom etik och moral frågor.. en tradition som ofta leder fel.

Grunden för etik mäste grunda sig i respekt för like väredring av alla personers intressen.. en hel del klokt är sagt av Peter Singer, Rawls är en annan tänkare på området.

Lennart W sa...

Patrik: Nej, jag har inte läst Tegmarks bok än, men jag har bläddrat lite i den och läst lite här och där. Den verkar intressant, förstås, men kanske även ovanligt kul skriven för en bok med ett sådant ämne. Vad jag förstår är idén som presenteras där väsentligen denna (fast boken är nog bättre):

Mathematical Universe Hypothesis (länk)

Det som kanske ffa är kul med idén är att den ställer vissa andra rimliga idéer helt på huvudet. Tänker då på matematikfilosofier som att matematik bara skulle vara en mänsklig konstruktion. Men med Tegmarks idé blir det ju matematiken som är verkligheten, och VI som s.a.s. är konstruktionerna..

En kittlande tanke även om den skulle vara fel.

För välformulerad och besk kritik, se Not Even Wrong. Men kolla i så fall även kommentarerna där Tegmark själv är med. En annan intressant kommentator där är Lee Smolin, en teoretisk fysiker som också har skrivit intressanta böcker.

Kanske också är av intresse att nämna Pigliuccis kommentar här om boken: Mathematical Universe? I Ain’t Convinced, vilket kanske även kan få igång Henrik och Ulf G om detta...

Iaf var det nog bra att ta upp en sådan här bok under just en sådan här bloggpost.

Hur vet vi vad som är sant?

Fast det är klart, det kan man ju förstås alltid fråga Anders H om, som säkert kan ge något klatschigt svar där han jämför med tro på enhörningar. Kanske t.o.m. som film på youtube?

Och är vi nu ändå inne på det spåret, så är den RÄTTA tolkningen av Tegmarks hypotes förstås att Gud är matematiker!

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Tack för tips om blogg och artiklar. Det är riktig pajkastning i kommentarerna... Det mesta går mig dock rakt över huvudet. Känns som om man bör vara *extremt* inläst för att våga ha en åsikt i den debatten.

Unknown sa...

Glöm religionen, moralen och etiken. Sånt fixar vetenskapen numera, med piller!

http://www.fokus.se/2014/03/godhet-pa-recept/

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se