5 mars 2014

Unga Humanister söker ett djupare och förnuftigare samhälle

Lördag den 1:a mars hade Unga Humanister sitt årsmöte. På årsmötet behandlades det gångna verksamhetsåret, förbundets ekonomi, val av nya förtroendevalda och propositioner gällande bl.a. förbundets framtid.
Den nya förbundsstyrelsen består av Simon Klein (ordförande), Elin Sörensson, Tim Lundqvist och Hannes Tunving.
”Jag tror att 2014 har alla förutsättningar att bli året då Unga Humanisters värderingar kring vetenskap, medmänsklighet, förnuft och livet når fler ungdomar än någonsin tidigare”, säger Simon Klein, nyvald ordförande för Unga Humanister. ”I mina ögon är förbundets största mål under det kommande året att skapa fler sekulära mötesplatser för ungdomar där de ges möjlighet till diskussion, reflektion och gemenskap.”
Under det föregående verksamhetsåret har Unga Humanister bland annat antagit en ny slogan (”För vi kan ha fel”), anordnat två läger för medlemmarna, informerat om humanism via skolbesök och hållit tre föreläsningar om kritiskt tänkande som har varit öppna för allmänheten. Utöver detta har lokalföreningarna i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Umeå och Skåne drivit lokal verksamhet i form av bland annat gemenskapsaktiviteter, bokcirklar och ”filosofikor”.
Enligt verksamhetsplanen som antogs på årsmötet ska förbundet bland annat sträva efter att utveckla projektet Agora, ett projekt som strävar efter att öka dialogen mellan unga från livsåskådningar, genom att anordna ett livssynsläger, stimulera gräsrotsaktivitet och projektinitiativ inom förbundet samt ge stöd till lokalföreningarna i deras verksamhet och struktur.
”Som ungdomar i ett av världens mest sekulära länder är det nu dags att vi tillsammans tar upp stafettpinnen och vågar diskutera livets stora och svåra frågor om t.ex. döden, etik, mänskliga rättigheter och meningen med livet på ett förnuftigt och sakligt sätt. Jag tror och hoppas att Unga Humanister kommer spela en viktig roll i denna förändring.”, avslutar Simon Klein.
Unga Humanister bygger mötesplatser för ungdomar med en humanistisk, sekulär livsåskådning där de kan reflektera kring livets stora frågor, lära av varandra och få stöd och verktyg för att utvecklas som människor. Ledstjärnorna i humanismen är kritiskt tänkande och omtanke. Vi använder dessa för att förbättra oss själva och samhället. Vi vill skapa ett samhällsklimat där vi ärligt, öppet och sakligt utmanar våra egna och andras idéer.
Simon Klein, ordförande Unga Humanister. Bild: Amanda Arnö (fri för publicering)

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se