25 mars 2014

Uppmärksamma slaveriet

Idag är det internationella dagen för att minnas slaveriets offer. Under 400 år var mer än 15 miljoner människor offer för den transatlantiska slavhandeln. Många länder var inblandade, Sverige var ett av dem och är ett av de länder som i mars har krävts på gottgörelse av 15 karibiska stater.

Vår etiska cirkel expanderar och idag är det för de flesta självklart att slaveri är fel, än om de som förslavas har en helt annan hudfärg. Detta är ett framsteg för mänskligheten.

När striden om att avskaffa slaveriet stod i USA var det vissa som ohjälpligt hade misstagit vad etiska framsteg innebär. En av dem var den presbyterianske prästen James H. Thornwell. Han uttryckte följande när han predikade om slaveriet bevarande:
The parties in this conflict are not merely abolitionists and slaveholders—they are atheists, socialists, communists, red republicans, jacobins, on one side, and the friends of order and regulated freedom on the other. In one word, the world is the battleground—Christianity and Atheism the combatants; and the progress of humanity at stake.
Slaveri, i andra former, finns fortfarande, Många miljoner människor lever som ofria. Inte minst kvinnor som fortfarande ses som en handelsvara i flera kulturer. Att minnas, och ta ansvar för, de oförrätter som varit är bra. Än bättre är om vi kan göra något för att befria de människor som lever idag.

Om hundra år vet vi med säkerhet vilka som vårt tids Thornwell.

38 kommentarer:

Nils sa...

Är det inte typiskt att både FN och humanisterna "glömmer" bort den arabiska slavhandeln.

Munken sa...

När vi tänker på slaveri tänker vi på Amerikas transatlantiska slavhandel men det vi glömmer bort är att alla kulturer på den tiden, bortsätt från möjligen vissa jägar- och samlarsamhällen,ägnade sig åt någon form av slaveri och hade gjort det sedan urminnes tider.

Det som gjorde Amerika unikt var inte att de tillät slaveri, utan att de var det första landet i världen att förbjuda det.

Sen handlar det inte så mycket om rasism som man kanske kan tro. Att man valde afrikaner hade en mer strategisk anledning än något annat. Genom att importera mörkhyade som slavar stod det klart vem det var som var slav och förrymda slavar kunde lätt fångas in.

Mer lärorika insikter kan man få om man tittar in den här 40 minuter långa klippet:

http://www.youtube.com/watch?v=u-vxT1Z7WQM

Munken sa...

Om den arabiska slavhandeln kan man höra om i länken jag gav i föregående post.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Är det inte typiskt att du "glömmer" bort att nämna att det kinesiska slaveriet "glöms" bort i inlägget.

Nils sa...

Ulf,

"Är det inte typiskt att du "glömmer" bort att nämna att det kinesiska slaveriet "glöms" bort i inlägget."

Jo, det kanske det är, men att "glömma" den arabiska är inte bara typiskt utan en dagspolitisk ryggmärgsreflex.

Wikipediasidan Black people har ett avsnitt om den arabiska slavhandeln. Det är kort men upplysande:

“Historians estimate that between the advent of Islam in 650 and the abolition of slavery in the Arabian Peninsula in the mid-20th century, 10 to 18 million Black Africans were enslaved by Arab slave traders and taken to the Arabian Peninsula and neighboring countries. Due to the sex-biased flow of female slaves to serve as concubines in harems in the Arabian Peninsula and neighboring countries, the castration of male slaves to serve as harem guards, the death toll of Black African slaves from forced labor, and the assimilation of the children of female slaves and Arab owners into the Arab owners' families, there are very few remaining distinctive black communities in the Arabian Peninsula and neighboring countries today.

Genetic studies have found significant African female-mediated gene flow in Arab communities in the Arabian Peninsula and neighboring countries, with an average of 38% of African maternal lineages in Yemen, 16% in Oman-Qatar, and 10% in Saudi Arabia-United Arab Emirates. Although distinctive and self-identified black communities have been reported in countries such as Iraq with a reported 1.2 million black people, in the Arabian Peninsula and neighboring countries, most of those of identifiable African descent are classified and identify as Arab, not black.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_people#Arabian_Peninsula


Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Att uppmärksamma de moraliska oförrätter som förekommit i den kultursfär man ingår i är en styrka, något i ens kultur att vara stolt över. Det handlar om att uppmärksamma misstag och utvecklas till det bättre.

Kulturer som saknar den förmågan är inte att se upptill. Om man istället klagar på "den andre" är det än värre.

Histoieskrivningen skall dock vara korrekt och välbalanserad. Där skall inget "gömmas", men man får acceptera att det som betecknas som svenska historia har mer plats än t.ex. kinesisk.

Nils sa...

Ulf,

håller med. Det är bara det att inga andra kulturer gör detta vilket får ti9ll följd att den vite, västeuropeiske mannen får stå där som skydig till all världens ondska.

Munken sa...

Ulf,

Det håller jag förvisso med om men jag tycker ändå att det ger en förvrängd verklighetsbild om man bara pekar på de fel ens egna kulturella förfäder begått.

Henrik Larsson sa...

Ulf skrev:
"man får acceptera att det som betecknas som svenska historia har mer plats än t.ex. kinesisk."

Visst, men då får man även finna sig i att bli _korrekt _ anklagad för historicism och bias.
Tycker Nils har rätt här.
Alternativt döp om inlägget till något i stil med
"Uppmärksamma visst slaveri med acceptabel bias och något inslag av historicism.

Lennart W sa...

Ang arabiska slavar var det en hel armé av sådana - mamlukerna - som slutligen kastade ut korsfararna från det heliga landet 1291.

För seriöst intresserade av slaveriet i världen och genom historien är Dick Harrisons "Slaveri" i tre delar bara ett måste.

Ulf Gustafsson sa...

Henrik L,

Visst kan man uttrycka sig som du gör 11:36, men då får man även finna sig i kommentaren uppfattas som ytterst fånig.
1) Vilken hisorieskrivning är inte ett urval?
2) När urvals sker, hur kan detta göras utan bias?
3) Vad har du för frikostig definition på historicism?

Nils,

Om den västeuropeiske mannen framställs som skyldig till all världens ondska, då har man en gravt skev världsbild. Tur att bara det är stollar som uttrycker detta.

Munken,

Jag har inte hävdat att man bara skall peka på de fel ens egna kulturella förfäder begått.

Henrik Larsson sa...

Ulf G.

När min kommentar benämns som "fånig" får du själv fundera över vilken andel av slavhandelns historia som faktiskt "uppmärksammas" i texten och varför.
Tyckte bara det var slarvigt.
Dina första två frågor är annars naturligtvis generellt vettiga.

Ulf Gustafsson sa...

Henrik L,

Vilka?
a. den transatlantiska slavhandeln uppmärksammas
b. de som lever ofria idag, inte minst kvinnor, uppmärksammas.

Varför?
a. för att det är det FN gör och det har koppling till vid dagens minnesdag. (Jag vet inte varför FN gjort sitt val, men kan tänka mig att det har att göra med att den västerländska kulturen är vuxen att hantera sin tragiska historia, tillskillnad från t.ex. den arabiska.)
b. för att jag anser detta är ett viktigt problem att uppmärksamma.

Henrik Larsson sa...

Ulf,

Även jag tycker att det är bra att ni uppmärksammar dagen men helst med några tillägg.
Förstår att du har tidsbrist, men jag skrev "vilken andel" och inte "vilka".

Det finns kanske någon annan som kan ge dig underlagen på denna andel. Den är allmän i anti-islamistiska kretsar och citeras ofta ganska korrekt så vitt jag förstår. Typ tio gånger den transatlantiska slavtraden i förlorade människoliv brukar man få läsa att "muslimska slavhandlare" orsakat i Afrika. Lite märkligt att ha en dag för att minnas slavhandelns offer där merparten inte nämns.
Antar att det är diplomati där man inte vågar hantera detta i FN gentemot berörda länder mer påtagligt.

"den västerländska kulturen är vuxen att hantera sin tragiska historia" skriver du.

Well.
Jag själv nöjer mig med då med att påpeka att FN inte ens antagit Durban deklarationen senast jag kollade. Alltså vågar FN i praktiken inte ens 2014 ratificera att slavhandel är ett brott mot mänskliga rättigheter trots att det finns ännu existerande kontemporära former som barnarbete, trafficking osv. Symbolvärdet för t.ex. svarta medborgarrörelser i USA är som jag förstår det även av avsevärd vikt.
Varför då kan man undra, förutom att Ban Ki-moon verkar vara en ...mes? (Saknar Kofi Annan som kallade USA:s gnuateiststödda invasion av Irak vad den var: illegal)
Kanske för att dom då kommer till en annan viktig aspekt: att slavtraden var statskontrollerad och att man då skulle vara tvungen att åtala stater. Men låt oss stanna i den historicistiska ramen som inlägget anger för allan del.

Lennart W sa...

Om man nu ska tala om just afrikanska slavar är det också värt att påpeka det svarta Afrikas egen stora skuld. Marknaden fanns redan där sedan länge. Européerna var "bara" nya, och för all del stora, kunder. De var helt beroende av den redan existerande inhemska slavhandeln (med t ex Timbuktu som ett viktigt centrum), för själva dukade de snabbt under i klimatet och i tropiska sjukdomar. Det var ju faktiskt inte förrän på 1800-talet som européerna lyckades kolonisera större delen av kontinenten. Innan dess var det afrikaner som bekrigade och förslavade och sålde varandra. Sen blev det iofs knappast bättre av de moderna vapen som européerna bidrog med, vilket ju ÄR vår skuld, men det förminskar ju på inget sätt alls de afrikanska slavhandlarnas skuld.

Kan också vara värt att peka på att det fanns europeiska slavar, slaver, t ex i mamlukarmén...

Men självklart får inte heller något av detta användas som ursäkt för att förminska Europas skuld, t ex just när det gäller den fasansfulla slavhandeln över Atlanten. Jag tycker att Harrison har funnit en bra balans här.

Ulf Gustafsson sa...

Henrik L,

FN kan kritiseras, men det är medlemsländerna som konstrar mest och ser till sina nationalistiska intressen.
FN ratificierar väl inte fördrag kollektivt. Det gör väl medlemsländerna?

Hur var det föresten med definitionen på historicism?

Anders Bergdahl sa...

Ulf,

Ditt inlägg innehåller ingen historicism.
Historicism är när man försöker hävda att historien följer lagar liknade naturvetenskapliga lagar.
Denna sin är konstigt nog vanlig bland religiösa och de som gillar kontinental filosofi. Ursprunget kan spåras till Marx.. Att t.ex. hävda att slaveri är "onaturligt" kan vara utslag av historicism, att hävda att det är oetiskt är inte historicism...

Följande:
"man får acceptera att det som betecknas som svenska historia har mer plats än t.ex. kinesisk."
är inte utslag för historicism utan tvärtom en insikt om att vår tolkning av vad som är viktigt i vår historia färgas av vårt kontext, det är alltså motsatsen till historicism..
Historicister hävder oftast någon sort möjlighet till ren objektivitet i historieskrivningen.

(sorry Henrik, att jag svarade på "din" fråga"

Patrik Lindenfors sa...

Det verkar vara ett genomgående tema, Henrik, att du slänger begrepp omkring dig som du inte har riktig koll på. Du tror inte vi skulle ta dig på större allvar om du kollade upp sådant innan du skrev? Du verkar vilja påverka oss men kommer ingen vart, bland annat på grund av det.

Henrik Larsson sa...

Anders,

Ständigt denne Popper ;)
Du får gärna svara på alla frågor. Det är kul med din kunskap i dessa ämnen.
När jag försökte kritisera Ulfs inlägg som varandes historicistiskt menade jag återigen en mer kontemporär variant.
Googlade på det men inser att det inte är ett särskilt vanligt begrepp på svenska. På engelska kallas det "new historicism" och är ett mer litteraturkritiskt begrepp. Mer Greenblatt och Focault än Marx.
Med nyhistoricism (om det begreppet ens används här) menas väl ungefär ett kontextuellt fokus på att vad man skriver influeras av den tid man lever i, egna bias och fördomar och att detta får vissa konsekvenser för kommunikation, historie och textförståelse.
Historicism var nog inte ett bra ordval oavsett eftersom vi fastnade på det.
Det jag försökte säga var naturligtvis att inlägget saknade viktig information som utelämnats av t.ex. FN av olika skäl och därför ger en begränsad eller förvrängd historiebild. Kan vi kalla det.... omedvetet selektiv historiebeskrivning?
Vad gäller FN och Durban deklarationen verkar det inte hänt något med detta sedan 2009. Troligen är de vetenskapliga förklaringarna för aids mer kontroversiella och kanske ett större hinder än slavhistorietolkningen.

Ulf Gustafsson sa...

Henrik L,

Om jag förstår dig rätt så försökte du anklaga mig för "New Historicism".

Det är verkligen förvirrande för att när jag läser på, så får jag intrycket att "New Historicism" är något du borde gilla.

Ulf Gustafsson sa...

Henrik L;

Om du vill ha en komplett bild av slaveriet är Lennart W tips att rekommendera. Det är på 1800 sidor, men det går säkert att anklaga för att det är en begränsad eller förvrängd historibild.

Jag har en pragmatisk bild av FN. Det är bättre att de uppmärksammar något av slaveriet, än att vänta på att alla kulturer är beredda att bearbeta sin egen historia. Jag utgår ifrån att de som jobbar med dessa frågor är väl pålästa och inte okunniga om annat slaveri än det transatlantiska. Att anklaga dem för "omedvetet selektiv historiebeskrivning" känns magstarkt.

Henrik Larsson sa...

Ulf,

Javisst tycker jag att nyhistoricism har sina poänger för att peka ut och medvetandegöra vissa aspekter på texter och förståelse av vår historia.

Vad är magstarkast?

1. Att FN _inte_ nämner nåt i stil med 90% av slavhistorien av oklara skäl. Kanske för att inte stöta sig med medlemsländer?

2. Att fundera över om så är fallet genom att analysera ett urval i en text?

Kalla det vad du vill då. Pragmatik är dock ett lurigt ord som här endast försöker dra en slöja över att det faktiskt görs ett urval. Precis som du skrev tidigare i tråden.

Henrik Larsson sa...

Ulf skrev:

"Om du vill ha en komplett bild av slaveriet är Lennart W tips att rekommendera."

Jag hoppas Lennart inte tar illa upp, men monarkister som ser mellan fingrarna med svenska kungahusets nazisthistoria prioriterar jag oftast inte i min läshög ;)

Nils sa...

Ulf,

”Det är bättre att de uppmärksammar något av slaveriet, än att vänta på att alla kulturer är beredda att bearbeta sin egen historia.”

Är inte det att relativisera samtidigt som det är otroligt patroniserande. FN ska alltså ha beröm för att man tassar runt dysfunktionella stater för att de inte ”är beredda att bearbeta sin egen historia.” De har inte kommit så långt i sin utveckling än, vi måste vara tålmodiga och ha förståelse för att man i deras kulturella kontext fortsätter att stena otrogna och hänga homosexuella tills de själva kommer till insikten att det kanske inte är riktigt humant.

Du förutsätter att det finns en naturlig och inneboende utveckling i alla samhällssystem som går mot vårt stadium? Vad jag förstår finns det ingen sådan naturlag. Den arabiska vår som kom av sig, kom utan tvekan till genom påverkan från väst. I islamistiska stater som Saudiarabien verkar utvecklingen stå stilla.

Väst är i färd med att göra upp med sin historia, så i stället för att älta västs skuld ett varv till borde inte FN göra tvärtom, gå stenhårt åt de som inte gjort det?

Lennart W sa...

Henrik, då har vi olika sätt att värdera böcker på. För min del har jag av olika skäl inte mycket till övers för Dawkins, men tycker ändå att hans "The Ancestor's Tale" är en av de bästa böcker som jag har läst.

Jag är inte så uppdaterad om Harrison och kungahuset. Har han visat prov på där om att vara en dålig historiker? Googlade lite och fick t ex upp en träff på en numera borttagen DN-artikel av Arnstad om "primalskrik" av Harrison om kungahuset. Är det den sortens skrifter som du tycker att jag bör sätta större tillit till tror jag nog faktiskt att jag avstår.

Henrik Larsson sa...

Lennart,

Läste tyvärr endast hälften av en av hans tre böcker om slaveri och tröttnade tyvärr mest pga av vad jag uppfattade som ett etnocentriskt och eurocentriskt tjatande. Jag tycker mig minnas att han fick en hel del rättmätig kritik för detta för typ tio år sedan
Som apologet för det svenska kungahuset är han nog ganska belagd. Men det är min åsikt att det gör honom till en mindre intressant historiker, visst. Lite som att ha en överviktig person som skriver bantningshandböcker.
Jag skulle vara tveksam.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

"Är inte det att relativisera samtidigt som det är otroligt patroniserande."

Nej, det säger inget om brottens allvarlighet, bara något om att vissa brott är möjliga att konstruktivt bearbeta, andra inte.

Det kan hända att det uppfattas som patroniserande.

"FN ska alltså ha beröm för att man tassar runt dysfunktionella stater för att de inte ”är beredda att bearbeta sin egen historia.”"

FN består till stor del av dysfunktionella statet och tassar inte runt. FN är delvis dysfunktionellt. Det skall inte förnekas.

"De har inte kommit så långt i sin utveckling än, vi måste vara tålmodiga och ha förståelse för att man i deras kulturella kontext fortsätter att stena otrogna och hänga homosexuella tills de själva kommer till insikten att det kanske inte är riktigt humant."

Detta är en grav (illvillig) missuppfattning av det jag skrivit. Du borde veta att ett sådant resonemang inte kan appliceras på mig.

"Du förutsätter att det finns en naturlig och inneboende utveckling i alla samhällssystem som går mot vårt stadium?"

Nej!

"Väst är i färd med att göra upp med sin historia, så i stället för att älta västs skuld ett varv till borde inte FN göra tvärtom, gå stenhårt åt de som inte gjort det?"

Du borde veta att detta inte är möjligt för FN. FN är dess medlemsstater och har ytterst begränsade maktmedel.

Ulf Gustafsson sa...

Henrik L,

"Pragmatik är dock ett lurigt ord som här endast försöker dra en slöja över att det faktiskt görs ett urval."

Jag har inte förnekat och inte försökt dölja att det görs ett urval, utan påtalat att det måste göras (2014-03-25 12:55). (Du diskuterar väldigt fult. Känner väldigt lite för att samtala med dig just nu.)

Här är en sida om en konferens FN anordnade 2007 om den arabisk-muslimska slavhandeln:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/trade-in-the-arabo-muslim-world/

Nils sa...

Ulf,

”Detta är en grav (illvillig) missuppfattning av det jag skrivit. Du borde veta att ett sådant resonemang inte kan appliceras på mig.”

Jag riktade mig i huvudsak till FN, men det var väl ända du som gjorde tolkningen ”att vänta på att alla kulturer är beredda att bearbeta sin egen historia.”

”FN är delvis dysfunktionellt. Det skall inte förnekas.”

Därför tycker jag inte de ska ha för mycket beröm för detta initiativ. Det blir faktiskt absurt att som FN enbart nämna den transatlantiska slavhandeln när en lika omfattande handel gick åt andra hållet.

Henrik Larsson sa...

Ulf,

Jadu, ibland känns det faktiskt som att man blir missförstådd med flit..;)
Jag skrev ju i meningen efter den du citerar precis det: att du skrev det själv...
Lätt att missförstå varandra i formatet men jag syftade på FN. Tack för länken oavsett.

Ulf Gustafsson sa...

Henrik L,

Det var slavigt lästa av mig. Ledsen.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Utan att ha kollat så utgår jag ifrån att minnesdagen för den transatlantiska slavhandeln är ett intiativ från de länder som idag domineras av ättlingar till de som var offer för den. I USA och Västeuropa finns det ett intresse att bearbeta sin historia.

Någon motsvarighet till detta finns inte för den arabiska slavhandeln. Det finns ingen ättlingar till offren och internkritik av den arabiska historien verkar närmast obefintlig.

Att det tillkommer en specifik minnesdag faller sig ganska naturligt. Även om FN-tjänstemän hade önskat annorlunda, ... (Skriver mer senare)

Henrik Larsson sa...

Ulf,
No problemo såklart. Ditt tålamod ger dig kredit;)

Om man ändå skall säga något mer om seriös,religionskritik och oroar sig för Islams framfart bland unga män i framförallt svarta communities i USA så har jag svårt att hitta mer hårtslående argument än den muslimska slavtraden och fortfarande upprätthållna Sharialagar för slaveri i vissa länder.

Unknown sa...

Apropå denna uppmärksammade dag så är Bilal en väldigt läsvärd bok, skriven av den italienska journalisten Fabrizio Gatti.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

(forts.)

Även om FN-tjänstemän hade önskat annorlunda, så hade de inte fått med sig medlemsländerna på en mer omfattande minnesdag som inkluderade den arabiska slavhandeln.

Man hade alltså att välja på att inte göra någon och att göra en mindre del. Jag anser det senare är ett bättre val. Tids nog kan ett föredöme dra med andra att göra likande bearbetning av sin historia.

I Sverige har Forum för Levande historia en sådan utveckling. Först fanns det bara politisk enighet att behandla förintelsen. Vilket kritiserades. Succesivt har deras uppdrag utvidgats till andra folkmord mm. Om det inte blivit något i första läget, är det troligt att det inte blivit något alls senare.

Ps. Jag skulle önska att länder inte vore så nationalistiska och huvudskaligen såg till sina egna intressen. Om så vore fallet, så skulle det vara enklare att ha en universalistisk syn på slaveriet, där vilka länder som historisk varit inblandade endast har intresse för historieboken.

Nils sa...

Ulf,

kan inte säga annat än att jag håller med. Särskilt:

”[–––] så skulle det vara enklare att ha en universalistisk syn på slaveriet, där vilka länder som historisk varit inblandade endast har intresse för historieboken.”

Vad jag förstår har liv uppstått en enda gång för knappt fyra miljarder år, allt levande har sedan dess kämpat, svultit, krigat, dödat och blivit dödad och nu påstår vi att det är 2014.

Om det skulle ske igen, om vi tänker oss ett parallellt universum, skulle allt ha sett annorlunda ut? Om den del av mänskligheten som fick ett ”övertag” hade haft en annan hudpigmentering, hade vi inte haft något slaveri då?

Visst vi kan beklaga att det blev som det blev, men alla krav på att vi ska betala för oförrätter hundratals år tillbaka är orimligt. Det som skedde, det skedde; att be om ursäkt för allt vi gjort innebär att be om ursäkt för att vi är människor.

Kalle sa...

Ni måste vara galna. Liksom resten av vår nutida idiotöverhet. Jag kan inte med den bästa vilja i världen känna någon skuld till att någon 1600-tals kapitalist tjänade pengar på slavhandel, även om de bar samma pigment som jag gör.
Jag vet dock pga. släktforskning att samma typ av människor bedrev rovdrift på mina förfäder. Naturligtvis förväntar jag mig ett fett skadestånd från den svenska staten, ett par hundratusen sitter aldrig fel.

Henrik Larsson sa...

Kalle,
Antar att du inte läst tråden.
Att uppmärksamma slaveriet är inte samma som att be om ursäkt för det. Tråden handlar dessutom inte om skuldbeläggning utan om historia. Utan att kunna vår historia gör vi gärna samma misstag om och om igen.
Källa?
Carl Sagan:
“You have to know the past to understand the present.”

Eller Confucius:
"Study the past if you would define the future...."

Man kan dessutom mycket väl ha empati utan att känna skuld.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se