6 mars 2014

Yttrandefriheten skrämmer dogmatiska idéer

Per Kornhall arbetar som skolstrateg i Upplands Väsby kommun, men han är också författare, senast till boken Barnexperimentet - Svensk skola i fritt fall, och debattör. Detta uppskattas inte alltid av hans arbetsgivare, kommunen.


Yttrandefriheten är väsentlig i en demokrati och man kunde önska att kommunen, en arbetsgivare som är vara demokratiskt styrd, skulle vara ett gott exempel.


Men så verkar inte alltid vara fallet.


Vilka debattinlägg har Kornhall senast gjort?


Artikeln i Dagens samhälle var en kommentar till Leif Lewins utredning om effekterna av skolans kommunalisering:
Skolan måste stärkas och ett nationellt ansvar tas om vi vill få bukt med den negativa kunskapstrenden. Skolan måste ge alla barn det de har rätt till, oavsett var de bor eller vilka föräldrar de har, eller vilken skola de valt. Den måste attrahera de bästa studenterna till läraryrket och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Varken Moderaterna eller Centerpartiet har kunnat vänta på sin egen utredning, den som ska ge en vetenskaplig bild av hur styrningen av skolan fungerar. De tycker med andra ord att det är viktigare med ideologi än med kunskap. Men den beprövade erfarenheten och nu också utredningen visar att kommunaliseringen var ett stort misstag. Frågan är om de kan fortsätta på sin ideologiska väg, när deras egen utredning säger att det är dags att vända om?
En annan för demokratins avgörande egenskap är att genomförda politiska beslut följs upp och utvärderas på ett vetenskapligt sätt. Resultatet från uppföljningen måste sedan delges medborgarna så att de kan fatta välinformerade beslut om den fattade besluten skall omprövas eller inte. Ideologiska skygglappar skall inte stå i vägen för detta.

Utbildningen i skolan skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det vore bra om också skolpolitiken i större utsträckning präglades av detta synsätt. Öppenhet för att ompröva sina åsikter och en öppen debatt är inte bara förutsättningar för en god demokrati, utan även för god vetenskaplighet.

I kväll föreläser Per Kornhall, i Humanisternas regi, på ABF-huset i Stockholm. Kornhall mottog 2008 Hedeniuspriset och har tidigare suttit i Humanisternas förbundsstyrelse.

8 kommentarer:

Nils sa...

Jag har sagt det förut och säger det igen: Humanisterna borde lägga mer krut på att slåss för yttrandefriheten. För ALLA.

Lite typiskt att trots rubriken är det inte yttrandefrihet inlägget huvudsakligen handlar om utan skolans kommunalisering.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Inlägget handlar om yttrandefrihet (och demokrati och skolan). Kritik av skolpolitik är själva yttrandet.

Nils sa...

Man skulle kunna dra en parallell till de (bl astatsvetaren Andreas Johansson Heinö) som säger att det är en myt att man inte får diskutera invandring i Sverige. Visst, du får göra det en gång, sedan blir du utmobbad.

Men yttrandefriheten sitter så trångt i dag att man inte ens får yttra sig inom ett – som det kan tyckas – mycket mindre kontroversiellt område som skolfrågan. Utsätts man för repressalier på sin arbetsplats efter att ha yttryckt sin mening existerar i praktiken ingen yttrandefrihet.

Följden för Per Kornhall, efter att ha berättat offentligt om repressalierna, är att han riskerar att bli betraktad som en rättshaverist.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Man kan inte förvänta sig att yttra sig hur som helst utan att det får konsekvenser.

Det är när konsekvenserna anses orättfärdiga som yttrandefriheten hotas.

Att man tar avstånd från personer som uttrycker främlingsfientliga eller rasistiska åsikter anser många som en rättfärdig konsekvens. Mobbning är vanligtvis något annat.

Nils sa...

Ulf,

”Man kan inte förvänta sig att yttra sig hur som helst utan att det får konsekvenser.”

Trollar du nu eller? När tycker du att det ska få konsekvenser? Ligger din ribba i nivå med Upplands Väsby eller lägger du den mellan Upplands Väsby och påtala kostnader för invandringen?

Och vilka konsekvenser tycker du är rimliga? Vi kan ta skribenter som Gunnar Sandelin, Karl-Olof Arnstberg och Mats Dagerlind. De är portade överallt, får inte skriva varken på DN eller SVT Debatt. De tillåts inte ens bemöta anklagelser. Sandelin och Arnstberg valde att för egna medel köpa annonsplats i DN vilket de inte lär få göra en gång till.

Ett annat exempel är OECD-rapporten förra året om migrationens kostnader som svenska medier vinklade på sitt sätt. Rubriken i DN och var ”Invandrare betalar mer till samhället än vad de får tillbaka”; SvD hade ”Invandring en ekonomisk vinst”. Flera ekonomer, bl a professor Jan Ekberg och docent Jan Tullberg ansåg att det omöjligen kan stämma. Jan Tullberg försökte korrigera bilden men varken SvD eller DN ville publicera hans inlägg. Till slut fick han in texten i Skånska Dagbladet.

Jaja, jag vet du kommer antagligen med att DN och SvD har ingen skyldighet att publicera andras inlägg, men om dominerande medier inte tillåter olika åsikter komma till tals stryper man yttrandefriheten och därmed demokratin.

Tycker du detta är ett exempel på väl fungerande yttrandefrihet? Eller anser du samhället bäst gagnas av att vissa åsikter undertrycks?

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Nej, trollar inte. Utgår ifrån att även du anser yttranden kan orsaka konsekvenser. Om någon kallade sin chef för idiot i en debattartikel, så är det inte orimligt att medarbetaren (eller chefen) byter jobb.

Att bara beskriva kostnaderna för invandringen på ett korrekt sätt, bör inte innebära några allvarligt negativa konsekvenser. Vem som har gjort detta har mobbats?

Jag har inte hört att de du nämner är "portade". Annonsen du hänvisar till var ingen debattartikel och det är ingen rättighet att publiceras på DN Debatt. Man måste ha något intressant att tillföra debatten och dunkla åsikter som inte kan skrivas ut i klartext hör inte hemma där. (Enligt mig, redaktionen har säkert andra kriterier.)

Yttrandefriheten kan inte bara garanteras av DN och SvD. Det finns en uppsjö av andra tidningar och forum.

Nils sa...

Ulf,

"Utgår ifrån att även du anser yttranden kan orsaka konsekvenser. Om någon kallade sin chef för idiot i en debattartikel, så är det inte orimligt att medarbetaren (eller chefen) byter jobb."

Detta betraktar jag som trollande. Du vet mycket väl att det inte är den typen av yttranden jag avser. Jag vill diskutera yttrandefrihet, men du pratar om rätt åsikter och att fel åsikter måste få konsekvenser.

"Att bara beskriva kostnaderna för invandringen på ett korrekt sätt, bör inte innebära några allvarligt negativa konsekvenser. Vem som har gjort detta har mobbats?

Jag har inte hört att de du nämner är "portade"."

Ibland undrar jag om du enbart läser dina egna inlägg på den här bloggen. Som en ren händelse ser jag att Sandelin i kväll ska medverka i Debatt som tar upp "åsiktskorridoren".

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Nej, det är inte ett trollande. Jag vill etablera att vi är överens om att yttrandefriheten kan leda till yttranden som får konsekvenser. Där av mitt "extrema" exempel.

Det finns alltså en skala från där konsekvenser är okej, till där konsekvenser inte är okej (eller rättfärdiga). Frågan är vad gränsen går. Här är tänker jag att olika människor drar gränsen på olika ställen, och det är inte självklart var samhällets normer går och hur de sätts. Det behövs en debatt och diskussion för att sätta gränsen och flytta gränsen.

Sedan ser jag de vanliga talet om "åsiktskorridorer" som ett sätt att undvika erkänna att de åsikter och argument man har inte värdesätts av andra.

Kreationister tycker också att andra skall lyssna mer på dem och att de skulle få större utrymme i debatten.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se