5 apr. 2014

Kyrkor kan bli en bra samlingslokal för alla

Regeringen har gjort en skrivelse om kyrkornas framtid. Många svenska kyrkor står redan tomma mesta dels av tiden och värre blir det när Svenska kyrkan får ännu färre medlemmar framöver och dessa medlemmar är mindre intresserade av kyrkans gudstjänster och ceremonier.

Detta är inget stort problem, i stort är det en bra utveckling, men det är synd att fina och delvis praktiska samlingslokaler står tomma och samtidigt till stor del finansieras av det allmänna. ”Regeringen anser att det är angeläget att denna potential tas till vara” och det är bara att hålla med.

Det vore bra om en kyrka, här och var i landet, återgick till staten. Därefter kunde dessa kyrkor hyras ut som samlingslokaler till föreningar och enskilda för att användas vid möten, föreläsningar, konserter eller andra aktiviteter. Ja, även Svenska kyrkan och andra samfund skulle kunna hyra dessa lokaler.

Självklart måste då en del kristen utsmyckning blockas ner, för att ge plats för den dekoration som passar andra ändamål. En flexibilitet och viss tolerans blir nödvändig för att det skall fungera. I vissa kyrkor, där det fortfarande finns en liten levande kristen församling, skulle t.ex. utrymmet närmast altaret kunna avskärmas och bakre delen öppnas upp för annan användning.

Endast viljan är en begränsning och "the sky's the limit".

10 kommentarer:

Anonym sa...

Mitt pastorat har 18000 tillhöriga, men 32 kyrkor att underhålla. Avfolkningen är den orsak som mest påverkat. I viss mån utträden, men det är en av tradition kyrklig byggd.

Staten ålägger oss att underhålla alla dessa kyrkor. Visst finns det bidrag att få, men det handlar ändå om stora summor som medlemamrna ska betala.

Kyrkor byggda efter - tror jag - 1940 kan vi avyttra till vad som helst. Men äldre kyrkor är skyddade. De får inte avyttras eller ändras. Och de flesta kyrkorna är ju gamla. Av våra 32 handlar det om en eller två som är yngre.
De gamla kyrkorna ligger ju också där folk inte bor längre. De nya finns där folk är och används i större utsträckning.

Ja, det är en god intention i det du skriver. Men hur hantera dessa stora åbäk till kyrkor där ingen bor längre?

Ulf Gustafsson sa...

kyrksyster,

Ja, det är en knepig situation. Hoppas regerings intiativ, tillsammans med en tillräcklig vilja inom Svenska kyrkan, kan leda till att Sveriges kyrkor kan delas upp i tre kategorier: De kyrkan vill bibehålla ansvaret över, de som kan komma till annan användning (delvis i statlig regi) och slutligen be som får förfalla.

Det är inget fel att en del kyrkor blir minnesmärken över vår historia. Detta har också ett värde.

Lokatt sa...

Kyrkor kan bli underbara konsertlokaler.

Akustiken finns, den sköna inredningen också. En vacker altartavla med Jesus med lammet över axlarna får gärna finnas kvar om jag får bestämma, Marior med barnet, änglar med gloria och Gud fader själv med skägg och allt också. Bilder på Noahs ark som guppar fram med elefanter och kameler kan man vila ögonen på medan man lyssnar till konserten. De här sagogestalterna tillhör vår historia.
Men alla sjuka krucifix ska ner i lagret i källaren. Den groteska tortyrskildringen av en utmärglad och till döds pinad människa kan sen få hänga tillsammans med alla de andra uppspikade sadismoffren i ett museum någonstans dit jag inte tänker gå.

Men det finns kyrkor som är så fula att man måste blunda när man går förbi, anskrämliga "moderna" tegelhögar t ex. Bara riv!

Creutz sa...

På samtliga platser där det finns skäl att anta att äldre kultbruk förekommit innan kristendomen usurperade platsen, bör kyrkor som inte brukas av Svenska kyrkan monteras ned och lämningarna efter den äldre seden blottläggas och eventuellt varsamt renoveras, och skyddas.

Vill man av någon anledning bevara lokalen, kan den uppföras på annan plats. Men hellre bygga nytt och mer ändamålsenligt, som icke är besudlat av kristna insignier som blott symboliserar tusen år av kristen, förtryckande hegemoni.

För övrigt hade man i äldre och frommare tid inga större problem med att riva äldre kyrkor som inte längre fyllde ett syfte eller var uttjänta. Åtskilliga sådana platser är fortfarande markerade genom att stengrunden lämnats kvar; tre sådana känner jag till i mitt eget närområde.

Ulf Gustafsson sa...

Creutz,

På några platser vore det bra och göra som du skriver, men inte alla. För vår förståelse av historien vore detta mycket intressant.

Forn sed behöver dock skapa nytt för att visa att den överlevt den kristna parantesen. Toleransen inom forn sed till de andra är både större än den inom den traditionella kristendom och större än det du uttrycker.

Creutz sa...

Ulf,

Den forna seden har inte överlevt den kristna parentesen. Den lever som en antikvitet eller som en idéströmning, inte som en kult, annat än som en kuriositet.

Du talar om forn sed som om det vore en enhetlig rörelse, så att det vore relevant att säga, att forn sed äger större tolerans än den jag ger uttryck för. Säg mig, varför skulle vi visa "tolerans" mot kyrkobyggnader som kyrkan inte kan eller ens har vilja att bevara? Varför skulle det vara en avsaknad på tolerans från min sida, att hävda att oanvända kyrklokaler kan nedrivas? Ligger det ett toleransens egenvärde i att bevara de kristna kultlokalerna bara för att de varit kristna?

Jag förstår inte din kritik.

Ulf Gustafsson sa...

Creutz,

Förlåt mina överdrifter här, både m.a.p. kristendomens snara slut och forn seds livskraft. Angående tolerans fann jag också en viss glädje att uttrycka mig enhetligt om forn sed, på samma sätt som kristna vi framställa sin splittrade kult. Du har rätt.

Ändå finns det all anledning att visa tolerans i att inte riva som ett uttryck för revansch för "tusen år av kristen, förtryckande hegemoni". Riva gör man av praktiska skäl, när lokalerna inte längre är användbara.

Kyrkorna skall bevaras där de är användbara och i vissa fall för att de har kulturhistoriskt värde.

Creutz sa...

Det är inte så mycket fråga om revansch, som att kyrkan som lokal hellre bör rivas än förfalla. I synnerhet om det finns särskilda anledningar att tro att genom byggnadernas undanskuffande kulturhistoriska vinster kunde göras. De otaliga tegnérladorna i landet äger försumbart värde och lämpar sig föga för sekulära ändamål. Så - riv. Det är inte brist på tolerans för någonting alls.

Lokatt sa...

Ett kriterium för en kyrkas bevarande bör vara orgeln. Blir det så att man i framtiden väljer mellan två kyrkor där en måste rivas ska den kyrka finnas kvar som har den pampigaste orgeln.
Brusande orgelmusik är himmelsk! Att folk tror sig höra Guds obetvingliga röst i den musiken är inte konstigt alls. När Bachs toccata dånar ut kan man känna att det går bra att bara dö här och nu, på fläcken!
Instrumentet är unikt, och ingenting man bär med sig i en fiolväska. Kyrkoorgeln är bunden till det rum där den uppförts. Missa inte det när ni river!

Patrik Lindenfors sa...

Viktig poäng där, Lokatt!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se