25 apr. 2014

Platon om odödlighet

Platons tankar om en odödlig själ har haft stort inflytande på den kristna idévärlden. 1) Men det går bra att läsa Platon med sekulära glasögon och inspireras av hans tankar om hur vi kan göra oss odödliga i ett Humanistiskt perspektiv. Det är bara våra tankar, våra idéer, som kan bli odödliga, men bara om de strävar efter kunskap och sann visdom, och det vi framför allt skall sträva efter är kunskap om universum.

För att nå kunskap om universum, finns det någon bättre metod än den vetenskapliga?
When a man is always occupied with the cravings of desire and ambition, and is eagerly striving to satisfy them, all his thoughts must be mortal, and, as far as it is possible altogether to become such, he must be mortal every whit, because he has cherished his mortal part. But he who has been earnest in the love of knowledge and of true wisdom, and has exercised his intellect more than any other part of him, must have thoughts immortal and divine, if he attain truth, and in so far as human nature is capable of sharing in immortality, he must altogether be immortal; and since he is ever cherishing the divine power, and has the divinity within him in perfect order, he will be perfectly happy. Now there is only one way of taking care of things, and this is to give to each the food and motion which are natural to it. And the motions which are naturally akin to the divine principle within us are the thoughts and revolutions of the universe.
ur Dialogen Timaeus
1) De kristna hämtade inspiration i dialogen Faidon

9 kommentarer:

Göran sa...

Platon snackar om odödlighet och gudomlighet. Hur kommer man runt det med en humanistisk spin?

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Det gudomliga är det okända, det vetenskapen inte har förklarat. Förmodar att det även är så du resonerar. Jag ser det som poesi, en metafor. Det senare antar jag du inte håller med om.

Henrik Larsson sa...

Ulf skrev:
"Det gudomliga är det okända"

Ah, en filosofisk tes på humanistbloggen i en post med gamla greker. Kanon!
Inte den mest belysande filosofiska tesen kanske men ändock.
Om vi nu läser denna text så som föreslås här: metaforiskt (dunbolsterläsa?) så har vi alltså ingen intelligent hantverkare som snickrade ihop världen nån gång för länge sedan. Utan någon Demiurg får vi då försöka hantera nån sorts uttalande om principerna som råder över och alltid har rått över universum oavsett om det existerar externt eller inte. Exakt hur skall det gå till med “vetenskaplig metod” ;) Bara i snabba drag, två tre meningar som det där Facebook skämtet om bibeln häromsistones på bloggen. Lawrence Krauss kanske kan hjälpa till i en mening?
Platon skrev ju fruktansvärt mycket om vad kunskap är men en idogen läsare av honom förstår nog oftast i alla fall en sak till slut: Att epistemologisk framgång föds ur epistemologisk dygd och rigör och att det inte räcker med att förstå vad kunskap är eller att icke-rationellt demarkera sig fri för att man önskar göra något epistemologiskt uttalande som inte kan beläggas. Som Scientismens företrädare ofta gör, och det måste sägas till ert försvar att ni har varit öppna med det!

Eller med Iain McGilchrist's ord (min översättning):
"Vetenskapen för med sig techne. I dessa dagar saknar den mer och mer phronesis (den subtila, förkroppsligade praktiska visdom som uppstår när man kombinerar lärdom med beslut födda ur erfarenhet som brukade vara målet för utbildningen under upplysningen) och har mycket lite att tillföra sophia. Det är här filosofi och humaniora kommer in”.

Det borde egentligen inte vara något att bråka om.

jaja,
trevlig helg ändock!
Nu båtar och bira. I den ordningen!

Nils sa...

Platon var rationalist och trodde på förnuftet, en av den västerländska historiens mest seglivade villfarelser enligt Jonathan Haidt i boken The Righteous Mind som jag läser.

"It's the idea that reasoning is our most noble attribute, one that makes us like the gods (for Plato) or that brings us beyond the "delusion" of believing in god (for the new Atheists).
The rationalist delusion is not just a claim about human nature. It's also a claim that the rational caste (philosophers or scientists) should have more power, and it usually comes along with a utopian program for raising more rational children."

Lennart W sa...

Ulf.. "Det gudomliga är det okända, det vetenskapen inte har förklarat."

Är det verkligen bara när en bil INTE fungerar på ett förutsägbart sätt som tyder på att den har en skapare? Är det bara oförutsägbart trafikbeteende som tyder på att det sitter någon bakom ratten? Jag ser nog faktiskt nästan precis tvärtom på det.

(Och då förstås även inräknat t ex kvantslump där ju sannolikheter och korrelationer (och mycket mer) är förutsägbara med Schrödingerekvationen.)

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Hoppas du är medveten om att Haidt använder förnuft och vetenskap när han kritiserar idéen om förnuftet.
Någon som tror på förnuftet bör självklart ta in hans rön och och omforma sin syn på förnuftet.

Jag har läst Haidts bok och den är intressant. Men hans spekulationer går lite väl långt, eftersom de ibland vilar på skakig vetenskaplig grund, t.ex. när han hänvisar till gruppselektion. Det han gör är det Henrik L klassar som scientism.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Det du tar upp ingår i det oförklarade. Det är förnuft hela vägen ner enligt Platon. Men för vetenskapen tar det stopp någonstans, kanske i en gudomlig symetri av matematik.

Nils sa...

Ulf,

jag är bara halvvägs in i boken och tyckte citatet var intressant. Som jag tolkar honom hittills är han inte någon sorts mystiker utan menar att på individnivå är förnuft inte är mycket att lita till.

Förnuftets värde, förmåga att resonera sig fram, kommer till sin rätt i möten med människor med andra uppfattningar.

För mig är det en tröst att få veta att vi i hög grad styrs av nedärvda känslor. Inbillningen att vi är rationella skapar så mycket frustration.

Henrik Larsson sa...

Ulf skrev:
"Jag har läst Haidts bok och den är intressant. Men hans spekulationer går lite väl långt [...] Det han gör är det Henrik L klassar som scientism."

Det stämmer absolut. Socialdarwinism helt enkelt.. Sofistikerad sådan men icke desto mindre nån sorts försök att förklara moralitet via Darwin och evolution som inte är vidare lyckat. Hans kritik av naiv rationalism och även den moderna ateismen är betydligt mer träffsäker.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se