22 apr. 2014

Stefan Einhorn i "Go'kväll"

Idag var Stefan Einhorn gäst i Go'kväll i SVT 1. Se gärna programmet här. Här följer några reaktioner från undertecknad.

"Alla är glada och nöjda med att det är påsk, liksom alla är glada och nöjda med att det är jul. Men samtidigt så befinner sig på något sätt religionerna under attack. Vi lär ju vara det mest sekulära i världen." Insinuation om koppling mellan sekularism och religionsfientlighet.

"Men när man går till statistiken så visar det sig att 63% tror på Gud eller är öppna i frågan." Insinuation om koppling mellan sekularism om naturalism, insinuation om ateism och frånvaron av öppenhet.

"Jag menar att religion och andlighet är en väldigt viktig aspekt av tillvaron oavsett om religionens påståenden är sanna eller inte" apropå kopplingen mellan sekularism och religion.

"Religionerna har nackdelar och problem men samtidigt har människan behov av ett mysterium i tillvaron" som om verkligheten vore mer trivial än en massa korkade religioner "och förbjuder man det här mysteriet i tillvaron" va??? "då tror jag att människan blir olyckligare."

På frågan om vem som skulle förbjuda det: "Ja, det finns ju krafter i samhället som verkar för att man ska ta bort alla religiösa traditioner. Att religionen bara ska få tillhöra den privata sfären." Så vilka vill förbjuda religiösa traditioner, och endast tillåta att religionen ska få tillhöra den privata sfären? "Humanisterna t.ex."

Notera det sista citatet, 35 minuter in, som ordagrant lyder (min emfasering):  "Ja, det finns ju krafter i samhället som verkar för att man ska ta bort alla religiösa traditioner. Att religionen bara ska få tillhöra den privata sfären. Humanisterna t.ex."

Vi har att göra med ytterligare ett mindre nogräknat uttalande från Stefan Einhorn. Som anhängare av ett sekulärt samhälle, vill jag se ett samhälle som ger plats för alla livsåskådningar på lika villkor.

5 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Att Humanisterna vill ta bort alla religiösa traditioner är ett befängt påstående. Humanisterna anser givetvis att människor ska få ha vilka traditioner de vill, så länge de inte skadar någon.

När det gäller privat kontra offentlig religion så har jag förstått Humanisternas resonemang ungefär så här:

Vi är ju för religions- och yttrandefrihet, och vill därför självfallet inte förvägra någon rätten att uttala sig offentligt i religiösa eller religiöst-politiska frågor.

Emellertid har Gud veterligen aldrig gett någon mening till känna i politiska frågor. Det är ju tvivelaktigt t o m om hen finns. När kristna grupper hävdar att den ena eller andra åtgärden bör genomföras för att "Gud vill det", eller för att "det står så i Bibeln", så bör därför kloka politiker inte lyssna. Endast sakligt hållbara argument bör ligga till grund för deras agerande, om politiken ska bli bra.

Sådana argument kan givetvis också framföras av kristna, om de för ett bredare resonemang än i exemplet ovan.

Göran sa...

Jag gillar Stefan Einhorn starkt och du Anders H verkar ju ha en hopplöst gammalmodig livsåskådning. 71% öppna för ett liv efter döden, hmm

Anders Hesselbom sa...

Att verkligheten är mysterium nog, kommer från min hopplöst gammalmodiga livsåskådning. Att 71% har fel om livet efter döden kommer från min acceptans för nya rön. ;-)

Jonah sa...

Ni har ju en artikel längre ner med titeln "Ett sekulärt samhälle kan inte ha religiösa högtider" av Catarina Thestrup. Kanske har Stefan Einhorn läst denna och felaktigt trott att Humanisterna sår bakom den?

Kanske borde titeln ha varit typ "En sekulär STAT bör inte favorisera en viss religions högtider över en annan" men kanske har Einhorn läst in något i hur titelsättningen har gått till och dragit sina egna slutsatser?

(Jag förstår att denna bloggen inte officiellt är Humanisternas åsikter men ändå)

Unknown sa...

Fast en sekulär DEMOKRATISK stat tvingas väl dessvärre ta hänsyn till den oupplysta massan som uppskattar traditioner...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se