31 maj 2014

Dagens felslut: Ekvivokation

Konsumentupplysning från Centerpartiets ungdomsförbund och Unga Feminister

Centerns ungdomsförbund har släppt en reklamfilm om att öppna upp Europas gränser, Salute to the European Freedom, som svar på SDUs video. Här kan ni läsa mer om vad CU tycker. Det finns numera en (liberal) hemsida med information för er som tycker att gränserna borde tas bort: Migro.Även Unga Feminister har gjort en svarsfilm, Vi fortsätter kämpa!, som ni kan läsa mer om här. Även Fi har tagit ställning för öppna gränser, så nu finns partier både till höger och vänster för dem som tycker det här är en prioriterad fråga.

30 maj 2014

Östersunds-Posten har fel!

"Korrigera mig gärna om jag har fel!", så avslutas ledaren i Östersunds-Posten, författad av Mikaela Munck af Rosenschöld. Ledaren kommenterar senaste avsnittet av Uppdrag Granskning "Bötbotarna" och avrundas med en kommentar till Humanisternas debattartikel i gårdagens DN.

1. Ledarskribenten tror att Humanisterna beskyller de troende för att de inte behövs.
Detta behöver korrigeras. Något liknande står inte i debattartikeln. Artikeln handlar uteslutande om att staten skall vara sekulär, det vill säga neutral till olika livsåskådningar.

2. Skribenten påstår att Humanisterna hävdar att kyrkan inte har något att göra eller tillföra i vår sekulariserade värld.
Detta behöver korrigeras. Något liknande står inte i debattartikeln. Artikeln handlar uteslutande om att staten skall vara sekulär. Kyrkan har fortfarande behov att fylla utanför statens verksamhet, för dem som söker sig till kyrkan.

3. Munck af Rosenschöld skriver att Humanisterna saknar tillräcklig med belägg för att kyrkan lägger sig i statens angelägenheter.
Detta behöver korrigeras. Något liknande står inte i debattartikeln. Det är det motsatta som står, att staten fortfarande lägger sig i kyrkans angelägenheter. Beläggen för detta är svensk lagstiftning, vilken bland annat styr Svenska kyrkans verksamhet.

4. Ledarskribenten tror också att Humanisterna ser de som går i kyrkan hyfsat regelbundet som ett hot.
Detta behöver korrigeras. Humanisterna vill med debattartikeln bara belysa att olika livåskådningar behandlas olika av staten. Kyrkobesök är inget hot, så länge det sker frivilligt.

5. Skribenten tycker också att Humanisterna borde kunna lära sig att kärleken är störst och att tro och hopp inte heller är så dumt.
Detta behöver korrigeras. Många humanister vet redan att kärlek är den starkaste positiva känslan en människa kan uppleva, vi tror på det som finns förnuftiga skäl för att hålla för sant och hoppas att nästa ledare i Östersunds-Posten håller högre kvalité.

Ex-muslimer vill klassa IERA som "hatgrupp"

Inlägg skrivet av Lars Torstensson.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En rapport publicerad av Ex-muslimerna i Storbritannien (CEMB) anklagar Islamiska Utbildnings- och Forskningsakademin (IERA) för att vara en "mjukislamistisk grupp", och har krävt att dess status som välgörenhetsstiftelse ska dras tillbaka.

I en skrift med titeln "Att evangelisera hat" anklagar Ex-muslimerna IERA för att använda ett rättighetsspråk för mångfald, tolerans och mellanreligiös dialog för att främja och normalisera "islamistiska värderingar och normer".

Rapporten ger detaljerade exempel på hatspråk från IERA:s sida, och den förordar att gruppen ska klassificeras som en hatgrupp, p.g.a. dess ihärdiga uppbackning av islamister som predikar hat mot icke-muslimer, kvinnor, homosexuella, progressiva muslimer och ex-muslimer.

Ex-muslimerna säger: "Vi bedriver vår kamp mot högerextremism av alla schatteringar - oavsett om det är Britain First eller IERA - och vi försvarar allas rättigheter, oberoende av bakgrund, ras, trosuppfattning, kön, sexualitet." Gruppen bekänner sig till sekularism, universella rättigheter och jämlikhet.

IERA har tillbakavisat anklagelserna, men fått svar av bl.a. ex-muslimen och människorättsaktivisten Maryam Namazie.

2013 förbjöds IERA att hålla sammankomster på University College London efter att gruppen hade försökt framtvinga en uppdelning efter kön bland åhörarna av en debatt med rubriken "Islam versus Atheism".
[National Secular Sociaty]

Lars Torstensson

29 maj 2014

”Svenska staten fortfarande inte livsåskådningsneutral”

Humanisterna har ställt frågor till riksdagspartier, och F!, om deras syn på en sekulär och livssynsneutral stat. Utifrån svaren har en artikel idag publicerats på DN Debatt:
Religionsfriheten och skiljandet mellan stat och kyrka har i Sverige skett först i modern tid. Religionsfrihet, i meningen att det blev tillåtet att inte tillhöra något religiöst samfund, fick vi 1951 och först vid millennieskiftet skildes kyrkan från staten. I allt väsentligt är Sverige i dag en sekulär stat. 
Men ännu finns åtskilliga reminiscenser av den gamla religiösa staten kvar. Förbundet Humanisterna har mot den bakgrunden inför årets val ställt ett antal frågor om religionen i samhället och religionsfrihetens gränser till de politiska partierna, inklusive Fi (Feministiskt initiativ). (Frågorna har skickats till partisekreterarna och svaren erhållits från av dem utsedda personer.) 
Till de mer remarkabla av dessa reminiscenser hör det grundlagsenliga kravet på att kungafamiljen måste bekänna sig till den rena evangeliska, protestantiska läran, det vill säga den lära som Svenska kyrkan bygger på. Den religionsfrihet som gäller alla andra medborgare i landet gäller alltså inte för kungafamiljen. En majoritet av riksdagspartierna, och också Fi, anser att successionsordningen bör ändras omedelbart (V, FP, Fi) eller att det finns skäl att ompröva ordningen vid en framtida översyn av grundlagarna (MP, C, KD). Men de två stora partierna M och S, liksom SD, tycker att det är bra som är.

"Was Darwin Right?"

H. G. Wells, Ivan Pavlov och schimpanser vid Moskvas experimentzoo 1935.

28 maj 2014

Development and women’s rights groups welcome European Commission’s rejection of “One of Us”

Goda nyheter från European Humanist Federation.The undersigned civil society organisations welcome the European Commission’s decision announced today to take no further action on the European Citizens’ Initiative (ECI) “One of Us”.

The “One of Us” initiative could have had catastrophic consequences for maternal and global health in low- and middle income countries. In standing firmly against it, the Commission has reaffirmed its support for, and international commitments to, maternal health, family planning and sexual and reproductive health and rights (SRHR) more broadly.

“While recognising the importance of the newly-created ECI tool in bringing ordinary citizens closer to the EU institutions, the Commission’s response has taken into account the devastating impact that “One of Us” could have had on the EU’s development objectives,” commented Neil Datta, Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development. “I am glad the Commission has listened to the global consensus supporting the 222 million women in developing countries who want and need voluntary family planning simply to exercise the human right to have the size of family they would like, rather than to the religious zealots who organised “One of Us,” Mr Datta continued.

The “One of Us” campaign, spearheaded by ultra-conservative, anti-choice movements, demanded that the Commission cut off all funding for research on human embryonic stem cells and funding for any organisations that are involved in the provision of indirect or direct abortion or “abortion-related” services in low and middle-income countries. This would have had devastating consequences for women’s health and lives and forced women to seek unsafe abortion services. Already an estimated 47,000 women die each year from complications related to unsafe abortion. Nearly all of these unsafe abortions occur in low- and middle-income countries.

“We saw in the European elections this month a rise in support for socially conservative and anti-choice political groups who wish to roll back the progress made on gender empowerment and women’s rights. With its statement today, the Commission has set an important benchmark for EU support to family planning and SRHR,” said Vicky Claeys of IPPFEN. “This confirms 100% the Commission’s longstanding commitment to the ongoing international talks on a post-2015 development framework to replace the Millennium Development Goals,” she added.

In the field of R&D, Pierre Galand, President of the European Humanist Federation said: “By rejecting “One of Us”, the Commission also clearly renewed its support for human embryonic stem cells research which remains one of the most promising fields for regenerative medicine, reproductive health and genetic disease research.”

________________

For more information about One of Us and EHF mobilisation, see here.

Konsumentupplysning från Sverigedemokratisk ungdom

Sverigedemokraterna må försöka framstå som ett vanligt parti vilket som helst, men det blir nog svårt när deras ungdomsförbund släpper den här typen av filmer. Den här släpptes alltså igår, efter valet.

"Bögbotarna" i Svenska kyrkan


Kristendomen är kristallklar entydig bestämd tolkningsbar vad gäller kärlek.

På Uppdrag granskning ikväll (SVT1 20:00): Bögbotarna.
Flera präster i Svenska kyrkan erbjuder förbön för att ”korrigera” homosexuella ”lustar”, visar Uppdrag gransknings arbete med dold kamera.
– Vi ber att det ska bli möjligt för han att kunna älska också en kvinna, på det sättet spegla det som du har lagt i skapelsen att en man och en kvinna får bli ett och förenas tillsammans. Och att den homosexuella dragning som han tydligt känner, att den skall tonas ner och klinga bort.
Så bad Bertil Murray, präst i Uppsala stift, för Uppdrag gransknings reporter.
Men prästens böner hör inte hemma i Svenska kyrkan, säger ärkebiskop Anders Wejryd.
– Vi alltså har ju sagt att man inte ska ägna sig åt sånt här och det får ju prövas utav domkapitlet och biskopar vad som faktiskt har ägt rum.
"Vi har ju alltså sagt" är en högst intressant motivering. Uttalar sig ärkebiskopen månne Ex cathedra, eller är detta kärleksbejakande lika förhandlingsbart som alla anda förkastade omtolkade trossatser?

#May28

En dag för att uppmärksamma kvinnors sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

I Sverige är inte detta längre ett riktigt stort problem, men i många länder är sexuell och reproduktiv ohälsa ett av de stora hälsoproblemen för kvinnor. Situationen i Sverige visar att problemen går att lösa med god sjuk- och hälsovård, tillgång till preventivmedel, säkra aborter, utbildning, information och ökad jämställdhet med mera. Inom EU bevakar Europeiska humanistfederationen dessa frågor och opinionsbildar. Den svenska regeringen beskriver sitt arbetar på deras hemsida om mänskliga rättigheter och sedan 1987 har den 28 maj varit dagen på året då dessa frågor uppmärksammas extra genom May28.org

"En förkämpe för mänsklighet och tankefrihet"

1950 mottar Bertrand Russell Nobelpriset i litteratur. Nedan ett stycke ur hans Nobeltal:
You might regard Mother Nature in general as your enemy, and envisage human life as a struggle to get the better of Mother Nature. If men viewed life in this way, cooperation of the whole human race would become easy. And men could easily be brought to view life in this way if schools, newspapers, and politicians devoted themselves to this end. But schools are out to teach patriotism; newspapers are out to stir up excitement; and politicians are out to get re-elected. None of the three, therefore, can do anything towards saving the human race from reciprocal suicide.

27 maj 2014

Jabeur Mejri behöver en fristad

Studio Ett sände idag ett intressant reportage om en ateist och religionskritiker från Tunisien. Jabeur Mejri har nyligen frigetts efter att ha suttit två år i fängelse. Han dömdes ursprungligen till 7,5 års fängelse, för att ha lagt upp en bild på profeten Muhammed på Facebook, men har nu benådats av presidenten. Mejri är mordhotad av islamister och kan inte stanna i Tunisien. Förhoppningsvis kan han få en fristad i Sverige.

Feminism, eller humanism

Ann Heberlain skriver i DN en kommentar till EU-parlamentsvalet och avslutningen om feminism låter som humanism:
Feminismen är nazismens antites. Där nazism hävdar den starkes rätt, värnar feminism det svaga livet – barn, sjuka, människor på flykt, men också miljön. Där nazism vill exkludera, vill feminism inkludera. Där nazism hyllar värden som rättvisa efter förtjänst, ordning och reda samt plikt utgår feminism ifrån värden som omsorg. I ett Europa som brottas med växande klyftor, med ekonomisk kris, med växande antisemitism och rasism behöver vi mer än någonsin står upp för marginaliserade människors rättigheter. Vi får inte låta ekonomiska värden vinna över människans värde. Vi får inte låta idén att några människor är mer människor än andra slå rot och växa. Kristna har inte ett högre värde än muslimer, européer har inte fler rättigheter än afrikaner och män är inte mer människor än kvinnor.

26 maj 2014

Är universum bara matematik?

Hedendom för humanister

Som Humanister brukar vi framhålla ett kulturellt arv från antika Grekland och Rom innan kristendomens genombrott, samt från Upplysningen, vilken inleddes på 1700-talet. Även den kristna mellanperioden har haft stort inflytande på den Europeiska kulturen, men detta tonar vi ner genom att lyfta fram annat, som kristendomen tidigare trängt undan. Den hedniska kulturen i Norden är ett exempel på detta. Något vi måste återupptäcka för att infoga i vårt arv. Vilka tilltalande tankar och sedvänjor kan en humanist finna i den fornnordiska kulten och kulturen? Om detta föreläser Andreas Creutz.

...och nu blir det ölreklam...

...men det är ju i någon sorts gott syfte.

25 maj 2014

Kan vi lära av Guds misstag?

Självmedvetande (eller "själ" om man så vill) delades ut åt papegojor, kråkor, bonoboer och schimpanser. Men då människan är skapad till Guds avbild, kan man anta att Gud visste vilken destruktiv art och vilka psykopatiska tendenser som stod på tur. Är människans välsignelse ett bevis för Guds inkompetens, Guds tillkortakommande, Guds beviljade prövotid för Satan eller Guds icke-existens i en värld där det naturliga urvalet råder?

Söndagsplikten: glöm inte att rösta!

Länk till filmen (som plockats bort i och med att den har autostart). Den här filmen fanns ett tag på danska folketingets hemsida. Tills någon ansvarig tittade på den. Den är minst sagt lite för våldsam för att komma från en myndighet. Men i alla fall - om du inte reda gjort det: glöm inte att rösta!

24 maj 2014

Uppskatta att du får rösta

Att leva i en demokrati och ha rösträtt gör mig och andra lyckliga. Rösta på söndag!

Global Secular Council

Som en del redan har uppmärksammat på annat håll har jag numera nöjet att ha vara medlem i det nystartade Global Secular Council. Jag har hamnat i väldigt celebert sällskap, för att formulera det milt, vilket känns både skrämmande och ansvarsfullt. Tanken med rådet sammanfattas så här på hemsidan.
A project of the Secular Coalition for America, the Global Secular Council amplifies the diverse and growing voice of the nontheistic community in the United States and globally. Located in Washington DC, we focus on the political issues where our secular viewpoint and scientific reasoning shed light on laws where religion has had a heavy influence.
Our team includes the world’s leading intellectuals, who provide research an opinion on the leading political issues of our day. We publish and disseminate their research to lawmakers in the form of reports, videos, surveys, demographic studies, and more.
While the Global Secular Council was created expressly by and for nontheists, we welcome the participation of religious individuals who share our view that freedom of conscience must extend to people of all faiths and of no faith. Accordingly, our staff works in cooperation with a variety of other organizations and coalitions where common ground exists on specific issues.
We are committed to promoting objective reason and science as the most reliable methods for understanding the Universe and improving the human condition through better public policy. The aim is not to produce research and analysis that pleases a particular worldview, but to discover what is truly best for humanity and disseminate the results. We encourage the pursuit of knowledge and the building of ethical codes without reference to the supernatural. We affirm the secular form of government as a necessary condition for the interdependent rights of religious freedom and religious dissent. We come together as free agents drawn from all corners of the globe to collaborate.
The Global Secular Coalition furthers a powerful truth: that the evidence-based approach of science, which can be tested and supported, is the best way to form public policy and move society into the future. Freedom of conscience is best guaranteed by protecting and strengthening the secular character of our government. Religious tolerance, a necessary product of this freedom, must be extended to people of all religions and to those without religious beliefs.
Så hur har jag hamnat i detta sällskap? Det har med "Gud finns nog inte" att göra. Organisationen letade efter engagerade icke-amerikaner och hittade mig via boken. Min roll kommer främst att handla om att rapportera om forskning jag tycker är intressant inom mitt fält och sekulära frågor från ett svenskt perspektiv.

23 maj 2014

Amerikanerna är negativt inställda till ateister

Vissa anser att begreppet ateist inte innehåller fler värderingar än att personen som benämns så inte tror på några gudar. Alla håller inte med om detta, speciellt inte i USA.

I en färsk undersökning utförd av Pew har amerikaner tillfrågats om hur olika egenskaper/identiteter hos en presidentkandidat skulle påverka deras stöd till den kandidaten. Glädjande kan man se att 71% anser det inte påverkar om kandidaten är kvinna och att 19% anser det är positivt.

För ateister är det dock inte lika positivt att uttala denna identitet. Endast 41% anser att ateismen varken påverkar positivt eller negativt på vad de anser om president kandidaten. Hela 53% säger att ateism har en negativ påverkan och endast 5% att det är något positivt.

Vad de anser att identiteten/ställningstagandet ateist innebär för en presidentkandidat framgår inte av undersökningen, men uppenbart är att mer än hälften av amerikanerna anser att det är något negativt.


Fredagsnöjet: Kristna mot Satanister i USA

EDIT: InfoWars - de som gjort filmen här nedanför - är en konspirationssida, så tro inte nödvändigtvis på reporterns slutsatser om den stora mediakonspirationen. (Tack till Lennart W för den informationen.) Konflikten kring den sataniska mässan på Harvard har dock hänt på riktigt.Inte för att någon sida verkar särskilt vettig i den här debatten. För att citera George Orwell.
Djuren utanför såg från gris till människa och från människa till gris och tillbaka igen, men det var redan omöjligt att upptäcka någon skillnad.

22 maj 2014

Pingstkyrkan uppmanar till banklån

Från SR P4:

För att få pengar till en ny ljudanläggning uppmanar föreståndaren för Pingstkyrkan i Jönköping sin församling att ta personliga banklån för att bekosta den nya tekniken.
[...]
I ett brev till sin församling skriver han att församlingsmedlemmarna gemensamt måste ta ansvar för verksamheten genom gåvor. Och i det här fallet handlar det inte om att skramla ihop mynt i kollekten, utan om att samla ihop 2 miljoner kronor senast i oktober till en ny ljudanläggning. Som motivering skriver han i brevet till medlemmarna att det är nödvändigt för att ge åhörarna ett bra ljud och för att kunna erbjuda tolktjänster. För att samla ihop pengarna uppmanas församlingsmedlemmarna att vara extra frikostiga med gåvor och öppnar möjligheten att ta ett banklån på minst 10 000 kronor.

Men för att ta ett lån innebär ju att man inte har pengarna, är det rätt att be medlemmar att betala med pengar de inte har?
– Det är en samvetsfråga för var och en hur man vill skapa förutsättningar för de saker man drömmer om och de saker man vill hjälpa till med.
Tror du inte att samvetsfrågan kan tynga en del att betala fast de egentligen inte har råd?
– Hela församlingstanken bygger på frivillighet och en vilja och längtan att vara med, så det får inte vara så.
Andreas Creutz kommenterar (på FB): "Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra." (Rom 13)

Vetenskap - för att verkligheten är för intressant för att nöja sig med okunskap

21 maj 2014

Nytt hijabupprop?

Vad gör människan unik?

Varför kan människan åka till månen medan hennes närmaste släktingar för en tynande tillvaro nära utrotningens brant? Johan Lind, docent i zoologi, gör ett försök att besvara frågan genom att studera forskningen på djurs kognitiva förmågor, intelligens och inlärning, och jämföra dessa med människors.

"Fi generaliserar kring kvinnoförtycket i Iran"

Hanna Gadban hade igår en intressant artikel på Aftonbladet Debatt.
[Fi:s representanter] hävdar att i Sverige utsätts kvinnor som tar på sig slöjan för våld och i Islamiska Republiken i Iran utsätts kvinnor som tar av sig slöjan för våld - närmare bestämt, att det är samma våld här och där.
Än en gång får vi utläsa denna övergeneralisering i deras resonemang. Hur kan man likställa det systematiska kvinnoförtrycket som pågår i muslimska länder med enstaka hathändelser som har skett i Sverige? I Iran straffas kvinnor som väljer bort slöjan med 70 piskrapp eller 60 dagar i fängelse, har någon hört om liknande straff för en beslöjad utsatt kvinna i Sverige?
Nej, det är inte en konsekvent feminism som Fi står för. Inte när de inte inse det självklara faktum - att alla beslöjade kvinnor inte frivilligt väljer att bära slöja, och att vi som kritiker av religiösa yttringar inte tolererar våldsbrott som riktas mot brottsoffrets klädsel.
All heder till de modiga iranska kvinnor som tar kampen mot den islamistiska könsapartheiden.
Jag utlyser en sådan aktion i Sverige. Frihet i smyg, för alla kvinnors rätt att själv välja sin klädstil. Ett rop i öken!
Som Feminist tycker jag Fi är en pinsamhet. De har enbart kvinnor på valsedeln till Europaparlamentet - bara det borde få människor att tänka efter en extra runda.

Om ni undrar vad slöjdebatten handlar om så pågår en liten revolution i det tysta i Iran när kvinnor fotograferar sig själva utan slöja och lägger ut på Facebook i gruppen My Stealthy Freedom آزادی یواشکی زنان در ایران. Läs mer om kampanjen hos Al Monitor. Ett hijabuppror - på riktigt.

20 maj 2014

"Jag, en visselblåsare"


Före detta styrelseledamoten i Humanisterna, Per Kornhall, har idag en stort uppslagen artikel i DN Kultur om problemen han fått med sin arbetsgivare, Upplands Väsby kommun, efter att ha agerat visselblåsare. Läs den!
Alliansstyrda Upplands Väsby anställde Per Kornhall för att utveckla kommunens skolor. Han identifierade snabbt ett antal problem och fortsatte även att verka i den offentliga skoldebatten. Det skulle han inte ha gjort – Kornhall stängdes av från sin tjänst och hotas nu med avsked. Hur mycket kritik tål egentligen en politiskt styrd organisation i Sverige? Här är hans berättelse.

19 maj 2014

Religionsfrihet kräver inte statsbidrag

Stefan Attefall och Amanda Agestav (båda KD) skriver en debattartikel i VLT - Religion har rätt att synas. Poängen med artikeln är att berätta hur bra Kristdemokraterna varit för trossamfunden, genom att ge dem mera av statens pengar. Utöver detta valbudskap kan man i ett stycke i deras text läsa följande:
En viktig del av det civila samhället är trossamfunden. De står för en rik verksamhet för både unga och gamla, där värderingar och etik diskuteras.
De glömmer att nämna att det finns andra organisationer som också gör detta, t.ex. Humanisterna.
Den religiösa övertygelsen är en oerhört stark drivkraft för bland annat sociala insatser för medmänniskor.
Ja, men det är absolut inte den enda övertygelsen. Det finns etiska, ideologiska, politiska övertygelser som också går hand i hand med ett starkt socialt engagemang.
I stunder av kris ses samfunden som en trygg plats dit människor söker sig för samtal och tröst, men däremellan uppmärksammas sällan deras betydelse.
Människor söker sig naturligtvis till de platser som finns att tillgå. Men alla svenskar är inte medlemmar i ett religöst samfund eller upplever att religiösa samfund är en tryggplats som möter deras behov i krissituationer. Staten kan inte överlåta denna funktion till samfunden, om staten har som ambition att finnas till för alla medborgare.
Men följer man debatten i Sverige verkar det ibland som att religionsfriheten är en ickefråga.
Hur blev detta en fråga om religionsfrihet? 
Men religionsfriheten har två sidor som är lika viktiga; dels rätten att tro, att inte tro eller att byta religion, dels rätten att utöva en religion, eller att inte utöva någon religion. Rätten från religion innebär däremot inte att alla religiösa uttryck suddas ut från samhället eller att man ska ”slippa” se människor ge uttryck för sin religion. Att säga att vem som helst får tro bara det inte syns eller hörs är inte samma sak som att stå upp för religionsfriheten. Det är att slå undan benen för den.
Håller med, men varför ta upp detta? Stycket avslutas:
Regeringen anser att trossamfunden har en viktig roll i samhället. Därför har bidraget till trossamfunden de senaste åren höjts med närmare 60 procent!
Skall detta tolkas som att debattörerna anser att en god religionsfrihet kräver att statens skjuter till mer pengar till trossamfunden? Att mer pengar behövs för att religionen skall synas och höras?

Debattinlägget avslutas:
Det finns ingen enkel manual för hur ett samhälle ska möta alla de utmaningar vi står inför, men vi vill gå längre och är övertygade om att alla föreningar och församlingar behövs för att bygga ett tryggt, varmt och medmänskligt samhälle.
Som Samfundsminister har Attefall delat ut mer privilegier till de religiösa samfunden och inte visat något intresse för att ge statsstöd till ickereligiösa livsåskådningsföreningar. Det krävs inte statsbidrag för att upprätthålla religionsfriheten. Men om staten gynnar de religiösa samfund framför ickereligiösa, då kommer de ickereligiösa inte ges samma möjligheter att fylla de funktioner som Attefall önskar att civilsamhället fyller. Är detta en medveten strategi eller ett tecken på att ministern lider av beröringsskräck för det ickereligiösa?

"Never Forget. To Vote."(Det här är en valfilm från SSU, men den handlar om vikten av att rösta och är ett ställningstagande för mänskliga rättigheter, inte specifikt för Socialdemokratisk politik, därför lägger jag ut den här.)

18 maj 2014

The AnternetSom biolog är jag (förstås) fascinerad av myror - det är få organismer som kan lära oss mer. Här ska ni få höra om några lärdomar från myrmecologins värld.

Det låter som humanism

Idag är det 142 år sedan Bertrand Russell föddes:
Människan har hittills disciplinerats genom att underkasta sig naturen. Sedan hon frigjort sig från dess herravälde, företer hon till en viss grad de fel, som brukar utmärka slaven, som blivit herre. Det krävs en ny moralisk inställning, där underkastelsen under naturens makter ersätts av vördnad för det bästa hos människan själv. Det är där denna vördnad saknas, som den vetenskapliga tekniken kan bli farlig. Så länge den hålls vid liv, kan vetenskapen, efter att ha befriat människan från slaveriet under naturen, även förhjälpa henne att befria sig från slavnaturen inom sig själv. Farorna finns där, men de äro icke ofrånkomliga, och det är i varje fall lika motiverat att hoppas på framtiden som att misströsta om den.
Ur Nutidsmänniskan inför vetenskapen (1931)

The Hitch - en dokumentär

En trevlig indie-dokumentär om Christopher Hitchens.


'The Hitch'- Christopher Hitchens documentary from Kristoffer Hellesmark on Vimeo.

17 maj 2014

Varför stör vissa aktivister ut Sverigedemokraternas valmöten? Danska Ekstra Bladet frågarAtt förstöra det demokratiska samtalet är inte ett bra sätt att värna demokratin. Det kan tyckas vara ett närmast smärtsamt självklart påpekande, men får väl påpekas igen då. Vänd Sverigedemokraterna ryggen istället, en långt mycket effektivare markering som dessutom har den fördelen att den ligger inom demokratins spelregler.

Så här ska man svara på främlingsfientlighet: ”Vi gir aldri opp våre verdier. Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet.”

Tack till SvDs Sanna Rayman för filmtips.

Intervju med Torbjörn Tännsjö

En bra intervju om moralfilosofi och hur en utilitaristisk hedonist resonerar.

16 maj 2014

Skolavslutning utan präst

Sandvikens kyrka. Foto: Calle Eklund/wikimedia.org/CC-BY SA
Svenska kyrkan i Sandviken hyr i år ut kyrkan till skolorna för deras sommaravslutning och i avtalet ingår att prästen inte skall närvara. [P4]

Detta låter som en rimlig kompromiss, i de fall där skolan bedömer att kyrkorummet är den enda ändamålsenliga lokalen för denna samling. Även kyrkan borde vara nöjd, då de får fortsätta i rollen som traditionsbärare i samhället.

Det präster som finner att det är viktigare att skolavslutning och gudstjänst blandas ihop, kommer självklart inte acceptera detta. De ser hellre att kyrkan är tom, än nyttjas för sekulära sammankomster.

Ron Reagans reklam för Freedom From Religion FoundationJodå, det är Ronald Reagans son.

15 maj 2014

Jättelika 16 miljoner år gamla musselkräftsspermier funna i fossiliserat fladdermusbajs

Jag måste erkänna att jag lägger ut den här filmsnutten lite för att få chansen att få ha den rubriken. Men det är en fascinerande historia.


Läs mer hos Scientific American.

"Humanism for Children"Om ett Kickstarter-projekt initierat av Center of Civil Courage, Kroatien.

14 maj 2014

Är Conchita Wurst Jesus?Borta på tidningen Dagen försöker Lars Adaktusson (KD) reparera skadan från häromdagen då han poängterade att det som utmärker Kristdemokratin är att den har ett fundament med värderingar som andra partier inte har - att "Det är K:et i KD som är det viktiga för mig" som Angela Merkel formulerat det. Detta gör Adaktusson genom att försäkra läsarna att det inte är kristna dogmer det handlar om (nej, vem vill stå för dem?). Istället försöker han claima i princip allt gott han kan komma på åt kristendomen: solidaritet, människovärdets okränkbarhet, frihet och god etik. Wow! Om det ändå var så.
Samtidigt i Ryssland ser vi resultatet av kvardröjande kristna värderingar när ryska ortodoxa kyrkan i starka ordalag fördömer Conchitas Wursts vinst i Melodifestivalen med uttalanden som att "det är ett tecken på världens moraliska förfall." Huffington Post rapporterar:
The process of the legalization of that to which the Bible refers to as nothing less than an abomination is already long not news in the contemporary world,” Vladimir Legoyda, chairman of the church’s information department, told the Interfax news agency.
Men vänta nu. Är inte kristendomen roten till allt gott här i världen, all kärlek? Vad göra? Seglora Smedja to the rescue! Där är man så till sig i trasorna över Conchitas vinst så man nästan kan tro att Jesus har återkommit. Vilket är ungefär vad de hävdar. Smaka på detta:
Conchita en omtolkning av Jesusgestalten
Conchita Wurst sjöng med en otrolig röst om denna fågel i Eurovision och vi berördes och kände den religiösa människan vakna inom oss.[...] Varför framträdde Conchita Wurst närmast som en frälsargestalt för oss?[...] Det manliga och kvinnliga stod inte i motsats till varandra utan förenades på ett sätt att den som vill se Gud som den som förenar våra könsidentiteter såg i Conchita någon som var mer hel. Det blev då också något överjordiskt över framträdandet för den som är religiöst känslig!
[...]
Många ville i efterhand också se likheterna med Jesus. Den självuppoffrande kärleken för budskapet om en värld där sexuell läggning eller vilka vi är eller kommer ifrån inte spelar någon roll. Det tycks som om den sekulariserade människan inte lämnat den ikoniska Jesusgestalten. Vi vill hitta och finna en Jesusgestalt som står som symbol för lidande, hopp och kärlek och som kan skapa balans och mening i en värld där människor som avviker kan bli nedslagna och dödade.

Om Jesus skulle komma tillbaka idag, skulle det då kunna vara någon som Conchita Wurst? Tanken är välgörande.
Jag saknar ord.

The Divine Placebo Live with Patrik Lindenfors

Patrik Lindenfors intervjuad, om sin forskning och sina böcker, av poddradion Trolling with Logic.Via BlackLabel

Lager på lager av lögner

Visa delar av religioner består av påhitt på så många nivåer att det är lätt att tappa bort sig. En historia som jag fick uppnystad häromdagen, på grund av en diskussion på jobbet, handlar om St Jakob, en av Jesus tolv apostlar, son till Sebedeus och bror till Johannes (som också var en av Jesus apostlar - den Johannes som enligt legenden skrev Johannesevangeliet.

Enligt en medeltida legend åkte Jakob till Spanien efter Jesus död för att predika om kristendom. Efter några år uppträdde Jungfru Maria för för honom i en vision vilket gjorde att Jakob åkte hem. Där blev han prompt halshuggen av Kung Herodes. Jakobs kropp hämtades av änglar, las i en herrelös båt - eller i en stensarkofag, beroende på version - som seglade av sig själv till Spanien. Relikerna togs så småningom till Santiago de Compostela där de blev föremål för medeltidens populäraste pilgrimsindustri - fast den tog inte fart förrän biskop Theodemar av Irien råkade hitta Jakobs reliker, någon gång mellan 818 och 842.

Sen blir historien riktigt konstig.

Det gäller en händelse som avbildas på många ställen runt den katolska världen, bland annat kan ni se den på bilden här nedanför - ovanför porten till Fort Santiago i Manilas gamla stad, Intramuros, på Filippinerna. Det är St. Jakob som sitter på hästen. Under hästen kan ni se en massa muslimer trampas ner, för det här är St. Jakob i sin riddarinkarnation: Santiago Matamoros - St. Jakob Mordödaren. Men islam hittades inte på förrän 600 år efter Jakobs död, så vad handlar det där om?


Det visar sig att det finns en legend till, om hur St. Jakob uppenbarade sig och gjorde en heroisk insats i slaget vid slaget vid Clavijo den 23 maj år 844 - slaget som satte igång reconquistan, den kristna återerövringen av Spanien från de muslimska morerna. Jakob hjälpte en numerärt underlägsen spansk här under ledning av Ramiro I av Asturien att besegra en mångdubbelt större muslimsk här under ledning av Emiren av Cordoba.

På grund av den här händelsen föreslog St. Jakob Mordödarens förespråkare att han skulle bli skyddshelgon för Spanien, något han också blev fram till 1760 då påve Clement XIII istället gjorde Den obefläckade avelsen till Spaniens skyddshelgon. St. Jakob (dock inte i sin mordödar-inkarnation) blev istället skyddshelgon för det spanska folket.

Jaha, ännu en av alla dessa legendariska händelser i europeiska slag? Det hade det kunnat vara, om det inte var för en pikant detalj. Slaget vid Clavijo har aldrig ägt rum - det är helt påhittat. Historien om slaget är nedskriven ungefär 300 år efter den påståtts ha inträffat, på ett dokument där det påstås att Ramiro I - ledaren för de kristna styrkorna i det påhittade slaget - praktiskt nog donerar en del av den årliga tributen från "alla kristna i Spanien" för hans insats vid Clavijo till ... kyrkan i Santiago de Compostela.

Ett förfalskat dokument om ett påhittat uppdykande av ett påhittat helgon som hjälper Spaniens kristna i ett påhittat slag. Kan det bli värre? Jo det kan det, för Mordödaren är fortfarande ett väldigt populärt helgon, trots det i nutiden något pinsamma namnet.

Statyn på bilden till höger är den staty av St. Jakob Mordödaren som står i katedralen i Santiago de Compostela. Den något kitschiga avbildningen gjordes på 1700-talet och är väldigt tydlig i sitt mordödande. Så tydlig att kyrkan häromåret försökte flytta bort statyn för att inte besökande muslimer (hur många det nu kan röra sig om) skulle bli kränkta. Ett ganska resonabelt beslut?

Det tyckte dock inte opinionen som snabbt mobiliserades till Mordödarens försvar. Och lyckades. "Statyn flyttas ingenstans" meddelade ordföranden för kyrkans konstkommité efter nya överväganden efter den folkliga proteststormen. Detta år 2004.

Vilket visar att Spanien uppenbarligen inte är den politiska korrekthetens hemland på jorden. En annan händelse illustrerar detta rätt bra. Det rör en kontingent av de soldater Spanien skickade för att delta i kriget i Irak - de som posterades i den heliga staden Najaf där Imamen Ali ligger begravd. Dessa soldater fick speciella märken att sy på armen innehållandes St. Jakob Mordödarens stiliserade kors. Ni skymtar det på sockeln till statyn till höger, det återges också här nedanför. En inte helt genomtänkt symbolik, om det skulle vara fred man är ute efter.

Anledningen att vi började nysta i den här historien på jobbet är en nyhet om en nu pågående diskussion i den spanska byn Castrillo Matajudios (Castrillo döda judarna) om att det kanske vore lämpligt att byta namn. Enligt tidningsrapporter kom namnet förmodligen till under inkvisitionen. Ursprungligen flydde judar till kullen där byn nu ligger under förföljelser år 1035. Byn som uppstod fick då sitt ursprungliga namn: Mota judios - judekullen. Ättlingar till dessa flyktingar fick dock antingen konvertera eller fly när Kung Ferdinand och drottning Isabella körde ut alla judar ur Spanien år 1492. Den första gången namnet Matajudios (döda judarna) används för byn är i ett dokument från år 1623. Troligen anammades namnet av ättlingar till konvertiterna för att verkligen klargöra för inkvisitionen att de inte längre var judar.

Europas historia är inget för känsliga. Låt oss göra nutiden bättre. Rösta i EU-valet.

Enligt mormonerna hälsade en återuppstådd Jakob år 1829 på Joseph Smith i USA. Detta tillsammans med Petrus och Johannes.

13 maj 2014

Förlora inte tron på kunskapens värde

Bertrand Russell ur Nutidsmänniskan inför vetenskapen (1931)
Det fanns en tid, när man trodde på religion med själens heta glöd, då människor gingo ut i korståg och brände varandra på bål för sina starka övertygelsers skull. Efter religionskrigen förlorade teologien småningom sitt intensiva grepp om människosjälarna. I den mån något intagit dess plats, har det varit vetenskapen. I vetenskapens namn åstadkomma vi revolutioner i industrin, undergräva familjemoralen, göra det färgade raserna till våra slavar och utrota varandra behändigt med giftiga gaser. Somliga vetenskapsmän tycka icke riktigt om, att man tillämpar deras vetenskap på detta sätt. I skräck och bävan rygga de tillbaka för att utan kompromisser fortsätta söka sanningen och hoppas finna en tillflykt i äldre dagars vidskepelse. 
[...] 
Det är icke genom att gå tillbaka, som vi skola söka en utväg ur svårigheterna. Intet slappt tillbakasjunkande i barndomsfantasier kan leda den nya makt, som mänskligheten ernått genom vetenskapen, in i de rätta banorna. Och ej heller kan den filosofiska skepticismen i fråga om de yttersta grunderna hejda den vetenskapliga teknikens utveckling i de hårda realiteternas värld. Vi behöva en tro, som är stark om verklighetsbetonad, icke svag och försagd. Vetenskapen är till sitt väsen intet annat än ett systematiskt sanningssökande, och kunskap är till sitt väsen något gott, hur dåligt bruk än onda människor må göra av den. Att förlora tron på kunskapens värde är att förlora tron på det bästa hos människan, och därför upprepar jag utan tvekan, att en resolut förnuftsdyrkare har en bättre tro och en mer okuvlig optimism än någon av de försagda sökarna efter en mindre mognads ålders barnsliga tröstegrunder.

Myrfysik

12 maj 2014

Senaste videon på snömannen...En kommentar på klippet på YouTube sammanfattar videon klokt:
"(i'm) pretty sure is a sasquatch... I can't really see it very well, it is a black dot". If you can't see it, why you are "pretty sure" it is a sasquatch?
"We are in the middle of nowhere", does that mean you are a sasquatch too?

What if that was a lost person looking for help? You were just filming instead of doing something helpful.

Humanism en mode- och klädfråga?

Rösta i EU-valet


Nu kan man förtidsrösta i EU-valet. En av de viktiga frågorna är att rösta fram ett hbqt-vänligt parlament.via Lars T och qx.se

Vetenskap - en arbetsbeskrivning


11 maj 2014

Den arabiska gyllene eran

10 maj 2014

JohnnyExpress

Storleken har betydelse för vår förståelse. Vad det riktigt stora är, kan var svårt att greppa och det pyttelilla kanske vi inte sätter något värde på.

JohnnyExpress from AlfredImageworks on Vimeo.

"I believe in philosophy"

9 maj 2014

Universitetskanslersämbetet som kyrkligt utvärderingsorgan?

På tisdag är det Seminarium för utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter arrangerat av Universitetskanslersämbetet. Där ska man följa upp en kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter. Efter detta vidtar följande programpunkter:

12.00 – 12.30

 • Detta förväntar jag mig att teologerna kan inför sitt kyrkliga utbildningsår, Anne-Louise Eriksson, rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
 • Vad studenterna skulle behöva mer av för sina uppdrag i kyrkan. Per Eckerdal, biskop i Göteborg.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00

 • Bättre syn med dubbelslipade glasögon: Utbildningens bidrag när man beskriver samhället. Mikael Hermansson, ledarskribent på Borås tidning.
 • Teologutbildningens betydelse för arbetet med samhällskriser. Christina Schenning, verksamhetsansvarig för övningssamordning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

14.00 – 16.00 Diskussion inklusive kaffe

De enda som man anlitat för att kommentera kvalitetsutvärderingen av svensk undervisning i religionsvetenskap vid landets högskolor är alltså dessa fyra:

 • Anne-Louise Eriksson, rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
 • Per Eckerdal, biskop i Göteborg.
 • Mikael Hermansson, ledarskribent på Borås tidning - samt doktorand i kyrkohistoria.
 • Christina Schenning, verksamhetsansvarig för övningssamordning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - samt präst och före detta biskopskandidat i Västerås.
Någon arrangör på Universitetskanslersämbetet har missuppfattat det där med religionsvetenskap. Den här sammankomsten inriktar sig helt och hållet på teologin. Religionsvetenskap är däremot inte alls enbart en utbildningsväg för att tillgodose Svenska kyrkans konfessionella behov utan handlar om vetenskapliga studier av det mänskliga fenomen vi kallar religion.

Det här är som att bjuda in till en dag att diskutera en utvärdering av undervisning i statsvetenskap och enbart bjuda in kommentarer från Centerpartiet. Sedan när går Universitetskanslersämbetet Svenska kyrkans ärenden på det här sättet?

Är döden finalen?

IQ2-debatten "Death is not final?" med Sean Carroll och Steven Novella (Team Naturalism), samt Eben Alexander och Raymond Moody (Team Supernaturalism).

Fredagsnöjet: xkcd - Live!

Evidensbasering!

En protestskylt från Rally to restore Sanity 2010.
- Vad vill vi ha?
- Evidensbaserad förändring
- När vill vi ha det?
- Efter referentgranskning

8 maj 2014

Inför EU-valet: Tänkvärt från Europeiska Humanistfederationen


Nu i maj är det val till EU-parlamentet och det står klart att både främlingsfientliga och religiöst konservativa grupper är på väg att stärka sina positioner. Humanismen har i Europa en lång tradition av att stå upp för mänskliga rättigheter och ta ton mot alla sorters auktoritära och populistiska idérörelser, i synnerhet när de har inslag av konspirationsteorier och skuldbeläggande av människor.

Inför valet har Europeiska Humanistfederationen (EHF) tagit fram ett särskilt memo som sätter strålkastaren på viktiga humanistiska värden: Stand for Secularism and Human Rights.

Memot inleds:
EU-valet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa.
Radikala populistiska partier flyttar fram sina positioner, konservativa samhällsnormer befästs i flera medlemsländer och religiösa extremister lobbar på EU-nivå. Allt detta är utmaningar för de progressiva värden vi vill försvara.
Europeiska Humanistfederationen anser, inför det kommande EU-valet, att EU bör begrunda följande, till gagn för alla Europas medborgare.
Memot finns på sex språk och kan läsas här i sin helhet: Stand for Secularism and Human Rights

EHF har sedan tidigare även en policy mot populism och extremism.

Kontaktperson i Humanisterna för internationella relationer: Magnus.Timmerby@humanisterna.se

Universum, en simulering

Forskare vid MIT har gjort en datorsimulering av universums utveckling från 12 miljoner år efter Big bang och fram till idag. Resultatet av simuleringen är publicerat i Nature.

"Sofistikerad" teologi

Det här är lite elakt, men inte sällan sant. (Ja, jag vet, det finns sofistikerade teologer som inte tror på Gud i den betydelsen. Men det finns faktiskt också de som gör det.)


7 maj 2014

Videosammanfattad forskning

En del tidskrifter tillåter numera videosammanfattningar av forskningsrapporter som de publicerar tillsammans med själva rapporten. Här nedanför har ni ett exempel på en sådan sammanfattning gjord av några av mina kollegor på zoologiska institutionen (Kazemi, Gamberale-Stille, Tullberg & Leimar 2014). Deras forskning är för övrigt ett bra exempel på hur man kan testa evolutionära frågeställningar med hjälp av experiment. Själva rapporten finns här.


Frågan de försöker svara på är varför vissa imitationer är imperfekta - borde inte det naturliga urvalet slipa den över årtusenden till att bli perfekta? Svaret är att det viktiga verkar vara att imitera framträdande egenskaper, om det finns sådana, de andra är inte utsatta för naturligt urval till samma grad.

Tips: "Death Is Not Final"

Natten till torsdag (00:45) startar en IQ2-debatt om beläggen för ett liv efter döden. Panelen består av Sean Carroll och Steven Novella (Team Naturalism), samt Eben Alexander och Raymond Moody (Team Supernaturalism). För de som vill nattsudda går debatten att se live här.
If consciousness is just the workings of neurons and synapses, how do we explain the phenomenon of near-death experience? By some accounts, about 3% of the U.S. population has had one: an out-of-body experience often characterized by remarkable visions and feelings of peace and joy, all while the physical body is close to death. To skeptics, there are more plausible, natural explanations, like oxygen deprivation. Is the prospect of an existence after death “real” and provable by science, or a construct of wishful thinking about our own mortality?

6 maj 2014

Berättelser om soldater

I Nederländerna driver Humanistisch Verbond ett projekt (Your Song - powered by humanism) i vilket det skrivs ny musik om soldaters erfarenhet från krigssituationer. I Nederländerna arbetar flera humanistiska kaplaner inom militären och sångerna skall hjälpa till att bearbeta och förmedlar berättelser som annars kan vara svåra att dela.

My Favorit Scar:s låt "The Mission" är inspirerad av en berättelse om en våldsam eldstrid i Afghanistan."Eyes Wide Open" med Aniek Maren handlar om en soldat som togs som gisslan i samband med att serberna anföll Srebrenica 1995.

Finstämd sataniststaty snart vid Oklahomas statshus


När beslutsfattarna i Oklahoma bestämde att en staty av de 10 budorden framför statshuset nog inte bröt mot religionsfriheten öppnade man upp för fler religioner att utöva samma frihet. En organisation som såg chansen var The Satanic Temple, en grupp satanister som ville uppföra en staty till ära för sin egen Gud och frälsare. De organiserade snabbt crowdfunding för att finansiera projektet och fick ihop de 20000 dollar de efterfrågade plus 10000 dollar till. På bilden ser ni formsättningen (som templet gör i flera kopior ifall någon överentusiastisk kristen försöker vinna diskussionen på det klassiskt kristna sättet och helt enkelt vandalisera den). Inslaget med de trollbundna barnen är en speciellt känslosam touch.

Men de 10 budorden är ju vår äldsta lag, som väl gäller för alla - så de har väl en speciell plats framför en lagstiftande församling? För det första så nej, det är inte vår äldsta lag. För det andra: läs budorden igen. Tre av buden har allmän och aktuell giltighet (och finns i nästan alla lagar som någonsin formulerats, både innan och efter). Alla de övriga är antingen religiösa påbud eller inaktuella. Så ingen av motiveringarna är giltig.
 1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
 2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
 3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
 4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
 5. Du skall inte dräpa.
 6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
 7. Du skall inte stjäla.
 8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
 9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
 10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.
Den kortaste lagtext som någonsin satts på pränt tillskrivs för övrigt den förste Han-kejsaren, Liu Bang, sedemera känd som Gaozu. Han formulerade följande kärnfulla lagsammanfattning som en reaktion på Qin-kejsardömets alla regler.
Gentlemen, for a long time you have suffered beneath the harsh laws of Qin. Those who criticized the government were wiped out along with their families; those who gathered to talk in private were executed in the public market. I and the other nobles have made an agreement that he who first enters the Pass shall rule over the areas within. Accordingly, I am now king of this territory within the Pass. I hereby promise you a code of laws consisting of three articles only: he who kills anyone shall suffer death; he who wounds another or steals shall be punished according to the gravity of the offense; for the rest I hereby abolish all laws of Qin.
En kollega till mig som studerar gamla lagtexter skrev följande kommentar: "Det roliga med det är

också, att efter detta så började ju den här kejsaren lägga grunden till de mest omfattande lagarna som fanns under denna period. De följande lagarna täcker verkligen allt, inklusive saker man verkligen inte väntar sig att finna i så gammal lag, som exempelvis trafiklagar, lagar om offentliga dokument etc: bland de mest udda tycker jag är lagarna om pass för hästar, kor och getter."

5 maj 2014

Är det rationellare att tro på Gud?

Detta var den enda fråga som diskuterades i senaste avsnittet av BBC the Big Questions. Som vanligt är håller Team teism ihop och ser inte problem med att de har helt motstridiga uppfattningar om Guds egenskaper och hur man skall leva för att bejaka gudarna.

Ett typexempel är när majoriteten av mänsklighetens tro på miraklen framförs som ett argument för att man måste ha mycket starka skäl till att avvisa mirakel. Problemet med detta argumentet är att de flesta mirakeltroende bara tror på mirakel från sin egen religiösa tradition. Alltså avvisar de troende massor av mirakel, utan att ha de mycket starka skäl som efterfrågas.

Den stora behållningen är att lyssna på Julian Baggini som inleder.

Det finns saker ingen regering borde bestämma över

... t.ex. att människor måste välja mellan en av endast två könsidentiteter.

Nytt avsnitt! #82 - Radio Houdi gör rackartyg


Säsongens sista avsnitt av Radio Houdi med Anders Hesselbom och John Houdi. Denna gång gör John och Anders rackartyg.

Radio Houdi tar semester en månad från detta avsnitt, som spelades in på internationella Star Wars-dagen. Denna gång berättar John och Anders om rackartyg de gjort eller varit med om. John delar en Las Vegas-artists bästa practical jokes.

Anders har föreläst och berättar hur ha predikade för kören och sedan pratas det om döden. Både Stephen Frys röst till ett klipp om döden, Ricky Gervais om döden samt hur man kan misslyckas att döda en människa när man får lov att göra det. Ska John anta Peter Wahlbecks utmaning?

Ett avsnitt fullt av rackartyg och tvära kast.

Radio Houdi återkommer igen i början av juni.
“What should we think about death?”

Glädjen av en skinksmörgås

Salaman Rushdie (1993)

Sömn skyddar hjärnan

Evolution: Ingen konflikt mellan katolsk tro och vetenskap?

Organisationen Catholic Answers (CA) svarar på frågor om den Katolska kyrkans teologi. Eftersom kristendom i sin sämsta form kan stå i vägen för människans vilja att ta till sig av vetenskapliga teorier såsom evolutionsteori, är det bra att CA redogör var Katolska kyrkan står i den frågan.  CA målar upp tre grundläggande positioner man kan besitta.

1. Arterna är skapade i sin nuvarande form, alltså det vi kallar för skapelsetro eller kreationism. Ofta handlar skapelsetro om föreställningar som saknar förankring i verkligheten.

2. Skapelse genom evolution - teistisk evolution - som innebär att den evidens vi ser för vårt biologiska släktskap med livet på jorden verkligen är korrekt, och att Gud är den kraft som övervakar och kontrollerar skeendet.

3. Ateistisk evolution, som definieras som "utveckling genom slumpmässiga krafter allena".

Jag själv är en stor anhängare av ett fjärde alternativ, där vi tänker oss samma händelseförlopp som i position 2 och position 3, men istället för gudomlig styrning eller "slumpmässiga krafter allena", så tänker jag på Charles Darwins viktigaste vetenskapliga gärning: Evolutionens drivkraft är det naturliga urvalet. Detta alternativ saknar gudomlig översyn, men slumpen spelar en roll även här. Inte som kraften som driver utvecklingen, utan som förändrare av det material på vilket ett urval kan ske.

CA anser att frågan antagligen aldrig kommer att nå konsensus inom Katolska kyrkan. Man nämner att Katolska kyrkan odiskutabelt menar att Universum är skapat av Gud, men att frågan om hur detta gick till, är mer öppen. Synen på biologisk evolution är ungefär densamma. Alltså, människan är skapad av Gud, och om vi har utvecklats från lägre varelser, vilket vi faktiskt har, så är det Guds verk.

Om man accepterar biologisk utveckling, så är det människans kropp som har utvecklats, inte hans själ. Denna är ett resultat av Guds skapande, vilket man styrker med ett citat från Pius XII (påve under 1940- och 50-talet) som säger att "the Catholic faith obliges us to hold that souls are immediately created by God", vilket CA alltså fortfarande verkar anse vara den aktuella hållningen. Katolska kyrkan tillåter skapelsetro och teistisk evolution, men "inte ateistisk evolution under några omständigheter".

Jag anser att denna hållning är olycklig, men samtidigt vet vi inte om evolution genom naturligt urval är vad man åsyftar med "ateistisk evolution", eller om detta skulle kunna övervägas som ytterligare ett acceptabelt alternativ. Det som talar för att evolution genom naturligt urval är det som åsyftas med "ateistisk evolution", är just att det naturliga urvalet är en naturlig kraft - inte en gudomlig kraft. Det som talar mot att evolution genom naturligt urval är vad som åsyftas, är beskrivningen av "ateistisk evolution" som något som drivs av slumpen.

Hemligheten bakom att undvika en konflikt mellan katolsk tro och vetenskap anses ligga i att båda respektive discipliner ska hålla sig på sin kant, vilket låter väldigt klokt. Religionen får gärna vara en konkurrent i frågor kring "bör", medan vetenskapen ska få ha sitt monopol i frågor om tings varande. En omformulering av mitt sista påstående, kan både förtydligande och förvirra: För att uttala sig om tings varande, bör man angripa ämnet vetenskapligt.

Jag tror mig se en intressekonflikt i t.ex. frågan om evolution, eftersom evolution genom naturligt urval enligt mig är en gudafri teori, samtidigt som Katolska kyrkan inte accepterar "ateistisk evolution".  Så om Kyrkan äger en fråga, såsom arternas uppkomst, och vetenskapen tar över den genom att erbjuda en naturlig förklaring, så kan det mycket väl finnas en konflikt, antingen om var gränserna för religionens och vetenskapens domäner egentligen går, eller rent av i frågor om tings varande, då trots allt "ateistisk" säger något om tings varande.

4 maj 2014

May the 4th be with you!


"Ett avsked till islamismen"

Islamiska förbundet får ofta representera alla muslimer, trots att de sannolikt endast representerar ett fåtal. Muhammedkarikatyrerna, och de efterföljande reaktionerna kring dessa, hade varit en icke-fråga om det inte vore för Islamiska förbundet som hetsade fram reaktionerna. Att politiker sedan okritiskt köper enkla förklaringsmodeller vittnar snarare om en förminskade människosyn.

Läs Ivar Arpis ledare om boken ”Min afsked med islamismen” i SvD.

Humanisterna arbetar för att individer, snarare än kulturella och religiösa grupper, har såväl rättigheter som skyldigheter i en demokratisk värld. Stödjer du oss i detta arbete, och vill gå med i Humanisterna? SMS:a ”Humanist personnummer epost” till 72456..

3 maj 2014

"I grund och botten tillhör jag Hitchens gäng."

Salman Rushdie, ur en intervju från 1993.

Lars Adaktusson anser kristendomen vara viktigare än demokratin

Aftonbladet skriver om kristdemokraternas kandidat Lars Adaktusson i samband med det annalkande valet till EU-parlamentet. Eftersom Adaktusson är kristdemokrat, så handlar en betydande del av texten om kristendomen. Så här säger Adaktusson enligt Aftonbladet:

"Det är K:et i KD som är det viktiga för mig."

En säljande formulering, men den väcker inte min lust att rösta på honom. Om man, i parlamentet, blir tvungen att ställa K (kristendom) mot D (demokrati), så är det kristendomen som är viktig för Adaktusson. Rent effektivt brukar det som är att betrakta som kristet anpassa sig efter det som den kristne betraktar som bra, trovärdigt, önskvärt, och så vidare. Det gäller förmodligen även för Adaktusson, även om han kanske inte är medveten om det. Men att tala om att K är viktigare än D kan vara utsträckt hand till de gudfruktande väljarna. För inte kan väl vanliga kristna väljare vara lika stolliga som Adaktusson?

Edit: Rubriken är ändrad från "Det är inte demokratin som är det viktigaste" (inom citat) eftersom det kunde framstå som ett ordagrant citat från Adaktusson, vilket det inte är.

Lördagsnöjet: Den första flykten

Ett av problemen med att propagera för en vetenskaplig grundsyn på tillvaron är att man numera tar så många vetenskapliga landvinningar för självklara som egentligen är i det närmaste mirakulösa. Människor kan faktiskt flyga - har ni tänkt på det? Och detta genom att sätta sig i 50 ton tunga aluminium-tuber! Se på dessa två tanters första flygtur och upplev miraklet genom deras ögon. (Och försök låta bli att bli tårögd den som kan...)

2 maj 2014

1 maj 2014

Pressfrihet

Freedom House har idag presenterat sitt pressfrihetsindex. Nederländerna, Norge och Sverige är de länder som rankas högst. Globalt har pressfriheten försämrats under året, framför allt i Mellanöstern, Turkiet, Ukraina och Östafrika.

Grön - Fria, Gul - Delvis fria, Lila - OfriaSå hanterar man knivbeväpnade nazisterTa det försiktigt därute, ni som ska demonstrera. Vänd andra njuren till.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se