31 okt. 2014

Vetenskap och katolsk poesi

I västra Sibirien har forskare funnit ett lårben från en anatomisk modern människa, "Ust’-Ishim-människan", som levde för 45.000 år sedan. Från detta fynd har ett mycket kvalitativt genom sekvenserats, vilket givet fler intressanta uppgifter. Bland annat att 2% av DNA:t kommer från Neandertalsmänniskor och då dessa delar förkommer i klumpvis kan forskarna dra slutsatsen att korsningen av de två människoarterna, i detta fall, skedde cirka 300 generationer, eller cirka 10.000 år, tidigare. [WEIT]

Människsläktets historia är en fascinerande berättelse som forskare avslöjar steg för steg.

I Rom har påven Franciskus uttalat att det inte finns någon konflikt mellan evolutionen och Katolska kyrkans lära. Han sa:
"When we read in Genesis the account of Creation, we risk imagining God as a magus, with a magic wand able to make everything. But it is not so. He created beings and allowed them to develop according to the internal laws that He gave to each one, so that they were able to develop and to arrive and their fullness of being."
Enligt detta citat verkar det som om påven tror det skapades olika "varelser" med olika "interna lagar" och att dessa sedan utvecklades till fulländning. Detta stämmer dåligt med de vetenskapliga beläggen för evolutionen, vilka pekar mot att allt liv på jorden härstammar från ett gemensamt "urliv" och lyder under gemensamma naturlagar, vilka inte gör att "varelserna" når "sin fulländning", utan temporär anpassning till olika livsbetingelser. Kanske påven bara använder lite poetisk frihet, så att hans beskrivning av vetenskapen stämmer bättre överens med det som står i Boken.

Påven är mer specifik om människans utveckling:
"With regard to man, instead, there is a change and something new. When, on the sixth day of the account in Genesis, man is created, God gives the human being another autonomy, an autonomy that is different to that of nature, which is freedom. And he tells man to name everything and to go ahead through history. This makes him responsible for creation, so that he might dominate it in order to develop it until the end of time." [News.va]
Här kunde man önskat att Franciskus vore lite mer specifik. När inträffade "den sjätte dagen", då människosläktet uppstod? Hur gick det till? Är Neandertalsmänniskorna inräknade i "ändringen", "något nytt" i evolutionen? Hade de också autonomi och uppdrag att "namnge allt"?

Dessa frågor kommer förbli obesvarade, om vi ställer dem till Vatikanen. Vetenskapen jobbar dock på dem och hittills tyder inget på att "något nytt" inträffade i när människosläktet utveckling skiljdes från andra hominider (människoaporna) för cirka 4-6 miljoner år sedan. Samma naturlagar fortsatte att gälla. Lika så verkar det inte finnas någon avgörande skillnad mellan Neandertalsmänniskorna och den anatomiskt moderna människan. De kunde i alla fall ha sex och få gemensamma barn, för så där 55.000 år sedan. (Tur att Katolska kyrkan inte fanns då. De hade säkert fördömt det som syndfullt.)

Historien kommer upprepa sig. Forskare kommer avslöja mer och mer om människosläktets utveckling. Påven kommer flera år senare försöka uttrycka att de nya kunskaperna inte står i konflikt med deras lära. Jag förutspår att Påvens språk med tiden kommer bli mer och mer poetiskt.

Bild från: Our Neanderthal Complex

Köttlandet

30 okt. 2014

Wole Soyinkas kraftfulla fördömande av religiös extremism

Wole Soyinkas tal vid vid World Humanist Congress i Oxford har tidigare publicerats i skrift. Nu finns hans uppläsning av det tillgänglig.


Wole Soyinka fick, vid kongressen priset the International Humanist Award för "modig kamp för yttrandefrihet, samtidigt som hans eget liv utsatts för extrema hot." Soyinka skulle deltagit i kongressen, men fick ställa in på grund av sjukdom. Han hade istället läst in ett tal i förväg, vilket spelades upp på kongressen.

Därför behövs vetenskap

29 okt. 2014

Hur skall religionsundervisningen förändras?

Avslutande panelsamtal vid seminariet Religion och vetenskap - en fortbildningsdag för lärare, som arrangerades av Humanisterna. Medverkande: Per Kornhall, Åsa Wikforss, Christer Sturmark och Dan Larhammar. Samtalsledare: Sören Holst.

Verkligheten hinner i kapp

28 okt. 2014

"Tro, vetande och sekulär humanism"

Vid Humanisternas fortbildningsdag för lärare, föreläste Christer Sturmark om humanism som livsåskådning - ett ämne som ska ingå i skolans religionsundervisningen. Sturmark belyser också brister i läroböcker som används vid undervisning i religionskunskap.

Skapelsen - slemversionen


Väldigt svår att skilja från den vanliga skapelseberättelsen på något trovärdigt sätt.

Ljusbringaren

Anders Wermelin (1861-1904) var prästson från Värmland och skolkamrat med Gustaf Fröding. Han var aktiv i den tidiga socialdemokratin som författare, tidningsman och föredragshållare. Wermelin var med och tog initiativet till flygbladet Lucifer, i vilket hans dikt Ljusbringaren publicerades 1887. I dikten kan ett upplysningstema skönjas, bland kristendoms- och maktkritiken.
Prometheus
Ur rymdernas djup jag sjunger min sång
I vilda, mäktiga toner,
Men tuttar väl på en verldsbrand en gång
För kval, som jag led i äoner. 
Man band mig vid klippans skrojliga barm
Och satte en gam att fråssa
På lefvern, som skälfde så rykande varm
Det skulle mitt högmod krossa. 
Så led jag, så stred jag i tusen år
Och hädade verldens herre.
Och allt som det växte, mitt blodiga sår,
Jag hädade blott dess värre. 
På sistone kom der en skelögd flock –
Guds tjenare voro de alla –
Med fromlande miner och sotsvart rock
Och fulle af helig galla. 
Med pinbänk och tumskruf och glödande ting
De skulle mig ödmjukhet lära
Samt skredo till värfvet med bön och sång,
Vår herre gud fader till ära. 
Men aldrig de hörde ett smärtans skri,
Totalt voro mödorna spilda.
En bönesuck mängde sig aldrig i
Min tungas hädelser vilda. 
Jag öste mitt hån så isande kallt,
Att fromheten fann mig gruflig.
I Satans gestalt, i Prometeus, gestalt
Förblef jag densamma – okuflig. 
Och lyfte jag stundom min länksmidda arm
Till hot mot den signande presten,
Då bäfvade hafvets rullande barm
Och jordens innersta fästen. 
Så led jag, så stred jag i tusen år,
I lidandet städs triumfator,
Mer fruktansvärd trots mina blodiga sår
Ån himlarnes storimperator. 
Och nu är det verldens senaste tid,
Snart ståndar på evighetsnäset
Vår sista, vår stora, förbittrade strid,
Der biter den gamle i gräset. 
Se'n eldhanen flaxar kring verldens hörn
Och byggnaden störtar tillsammans.
Och då stiger tankens frigjorda örn
Mot skyn ur den rykande flamman.
Hämtad ur Hatets sånger - Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910)

27 okt. 2014

Föreläsningar från Humanisterna Kalmar

Den 18/10 bjöd kalmarhumanisterna på fyra föreläsningar på årets tema: Skolan. Dessa har filmats och publicerats på YouTube för vem som helst att betrakta.

Fredrik Ahlgren och Erik Cederberg från Humanisterna Kalmar talar om Humanisterna Kalmars presentation av humanism i skolan.

Vera Lanängen kommer från Hjälpkällan - en organisation som erbjuder hjälp och stöd till personer som vill, eller har, lämnat en sekt. Hon föreläser om "Sektbarn i skolan - Situation och konsekvenser".

Camilla Grepe är redaktör för debattmagasinet Bright och en flitig debattör i frågan om kyrkans roll inom skolvärlden. Camilla kommer att prata om "Skolkyrkan - urgammal tradition eller desperat marknadsföring?"

Linda Strand Lundberg är ordförande för föreningen Vetenskap och Folkbildning som i över 30 år har motverkat pseudovetenskap och uppmuntrat till kritiskt tänkande. "Vägen till högre utbildning" är titeln på hennes föredrag.

"Vikten av upplyst undervisning"

Per Kornhall talade vid Humanisternas fortbildningsdag för lärare om vikten av en upplyst undervisning.

Veckans horoskop

Onfray och hedonismen

Filosofiska rummet diskuterar den franske filosofen Michel Onfrays idéer.
”Mitt arbete som filosof går ut på att ge så många som möjligt redskap att skapa sig frihet.”

26 okt. 2014

"Det finns en enorm oreda som måste städas upp"

Så upplever Sam Harris situationen inför att han skall bli intervjuad av Cenk UygurThe Young Turks. Oredan är verkligen omfattande - intervjun tar 3 timmar.

Efter en inledning om journalism, handlar intervjun först om Harris syn på islam och muslimer. En halvtimme in försöker Uygur övertyga Harris om att kristendomen är värre eller lika skadlig som islam och jämförelsen även med andra religioner. Detta pågår i ca. 40 minuter och glider över i frågan om det är religion eller andra faktorer som orsakar våldsdåd och andra missgärningar. Sedan talar de om andra heta frågor Harris tagit upp, bland annat: Profilering, generaliseringar om muslimer, en första anfall med kärnvapen, tortyr.

Richard Dawkins visar sig från sin allra bästa sida

Richard Dawkins meningsmotståndare brukar stanna upp när Dawkins hanterar religiösa dogmer som om de vore vilka grundlösa hypoteser som helst. Det främsta klagomålet handlar om bristen på respekt. Om jag får vara så pass fräck så att jag försöker representera mina meningsmotståndare - något jag dristar mig som före detta medlem av gruppen:

Religion är inte vetenskap, och ska därför inte hanteras som sådan. Religiös tro är inte objektiva sanningsanspråk, utan personliga, och ska därför inte hanteras som objektiva sanningsanspråk.

Jag har mina skäl att vända ryggen mot dessa argument. Om man som skeptiker verkligen inte betraktar religion som vetenskap, betraktar man således religiösa anspråk som opålitliga. Både vetenskapsmän som tänker vetenskapligt och lekmän som tänker kritiskt, är överens om att själva syftet med vetenskap är att öka sannolikheten att anspråken i fråga är korrekta. Det finns alltså en direkt konflikt mellan tro och vetenskap, och den som hävdar något annat gör det för att skydda föreställningar man är ovillig eller oförmögen att överge.

Men Richard Dawkins är en mycket bättre människa än vad jag någonsin kommer att vara. Här samtalar han med en skapelsetroende kristen under en timme, som om han vore en jämlik. Båda sidor ger varandra nödvändig tid för att utveckla sina argument. Mycket nöje!

Nytt avsnitt: #103 – Radio Houdi har höstlovHöstlov och Radio Houdis John och Anders har tid att ta ut svängarna ordentligt!
Höstlovet har starta och sommartid har blivit vintertid. Det är halloweensäsongen, det är dags för Houdini-seans, levitationsdagen. Basebollsäsongen i USA inne på finalspelet.
Detta är också sista avsnittet av Radio Houdi där två män 40+ pratar om dittan och dattan och har åldersnojor.
Men innan dess tar vi också upp drottning Silvias nekande till abortpris, Hur många decimaler Kate Bush sjöng i pi, om självpåstådda mediet Sally Morgan gör bort sig och självpåstådda mediet Benny Rosenqvist normaliseras av P4 Blekinge.
Däremot dyker vårt ÄKTA psychic medium Karsten Torebjer upp igen.
Vi fryser och huttrar i höststormarna men Radio Houdi värmer så gott det går.
Tack alla ni som röstat på Radio Houdi i Svenska podradiopriset 2014

Ambition the film...och nu följer ett budskap från den Europeiska rymdorganisationen.

Söndagspredikan: James Croft

Dagens berättelse kommer från All Souls Unitarian Church i Tulsa, Oklahoma, och levereras av James Croft. Croft, som arbetar för The Ethical Society in St. Louis, talar om "Humanism: en tro för det 21:a århundradet".

25 okt. 2014

Gud i hjärnan

Vid Humanisternas fortbildingsdag för lärare den 11 oktober föreläste Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, om möjliga neurovetenskapliga och psykologisk förklaringar till religiositet. Kunskaper som, enligt Larhammar, borde ingå i religionsundervisningen i skolan.

"Tusentals utsatta för medicinbluff"

Sydsvenskan har idag en artikel om kvacksalvaren Anders Sultan, han som vi hade på bloggen häromdagen där han påstod att kolloidalt silver kanske kan bota ebola. Det visar sig inte vara det enda falska löftet han givit, eller vad sägs om följande:
Här är fler olagliga påståenden av Anders Sultan i slutna gruppen "Kolloidalt Silver 2.0" på Facebook. KS står för kolloidalt silver:
Malaria: "Ionosil både förebygger och botar Malaria. Brukar ta ett par teskedar morgon och kväll, det räcker", skriver han.
Borrelia: "skadar inte att ge lite Ionosil så att eventuella borreliabakterier eller virus har en chans att neutraliseras."
Lungproblem, KOL, bronkit: "Behandlas effektivt med en inhalator/nebulisator där man inhalerar silverjonerna direkt i lungorna ..."
Ulcerös kolit, Crohns med flera tarmsjukdomar: "Där kan jag se en anledning att behandla med KS i vatten."
Reumatism, Bechterew och fibromyalgi: "Många blir bättre i sin reumatiska värk med hjälp av KS ..."
Multipel skleros, MS: "De flesta med progressiv MS upplever att sjukdomen kan stanna av och åtminstone inte bli sämre."
Bältros: "Bältros behandlas både oralt och genom KS-indränkta omslag."
Han försvarar sig i tidningen och säger att kolloidalt silver ger "väldigt bra resultat" (fast ändrar sig när han får veta att han talar med en reporter). Gör en rimlighetsbedömning - om resultaten hade varit så lysande som han påstår hade förstås de profithungriga läkemedelsföretagen plockat upp produkten för länge sedan. De arbetar dock under strikt kontroll och skulle bli stämda på miljardbelopp om de sålde overksam medicin. Därför måste de testa sina produkters effektivitet på riktigt. Så de säljer inte kolloidalt silver.

Vad säger expertisen?
– Jo, [kolloidalt silver] kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva, säger Åsa Melhus.
Jag har inte ord för det förakt jag känner mot människor som Sultan; människor som profiterar på sina medmänniskors lidande och okunnighet.

Feminism för i helveteInget för moralister. Du har blivit varnad.

Apropå moralism och feminism så pågår samtidigt följande i Iran, rapporterat av Nima Daryamadj:
I Esfahan, Iran, har okända män på MC börjat attackera kvinnor genom att slänga syra i ansiktet på dem. Senaste dagarna har vissa börjat "skämta" och slängt vatten på kvinnor för att skrämma dem. 
För några år sen sa regimen att vattenkrig var förbjudet och några unga arresterades. Tidigare i år arresterades några ungdomar som sjöng och dansade och spelade in sin version av låten "Happy", privat, på sitt tak. Dem kunde man med stolthet hitta och arrestera inom 6 timmar, menförövarna bakom syraattacker mitt på gatan har man inte kunnat hitta.

Häromdan hölls en demonstration mot attackerna. Demonstranterna attackerades och misshandlades av polisen. Inga efterföljer för poliserna, men fotografen som filmade demonstrationen sägs ha arresterats.
 
Sen har vi citatet från Ayatollah Ahmad Khatami fr 3 år sen: "För att kämpa mot dålig hijab tror jag inte att sociala och kulturella [och liknande "milda och försiktiga"] åtgärder är tillräckliga. Jag tror att för lösandet av problemet måste rent [oskyldigt] blod flyta innan rötterna av detta dilemma slits ur vårt samhälle."
Världen behöver feminism.

24 okt. 2014

En kristen reducerande människosyn som leder till ökat lidande för människor som redan är offer

Det extremkristna Claphaminstitutet vill förvärra omständigheterna för redan utsatta genom att ge embryon samma rättigheter som traffickingoffer. Till den sortens reducerande människosyn säger vi bestämt nej. Och ryser lite. I sin slutreplik från dagens Aftonbladet Debatt.
Humanisterna baserar sin replik på att ett offer ska ha rätt till sin egen kropp. Vi håller helt med om detta. Det gäller offer för trafficking. Men det gäller också det ofödda barnet som äger okränkbara rättigheter enligt Barnkonventionen, vilken Sverige undertecknat och godkänt. Humanisternas replik andas dock inte en tendens till att acceptera sådana rättigheter.
Barnkonventionen innehåller dock inget avsnitt om ofödda barn - det har man hittat på. Den som är intresserad kan läsa en genomgång av detta från Svensk juristtidning från 1993.

Besvikelse...

Tim Minchin om Koranens helighet

I veckan har en kvinna i Turkiet arresterats, anklagad för hädelse och anstifta till hat mot religiösa. Hon hade postat en bild på twitter med sina skor på Koranen. Uppenbarligen är den, som sätter de orena fötterna på Koranen i Turkiet, moraliskt fördärvad.

Tim Minchin resonerade, under en show 2011, om det här med helighet och Koranen. Han går lite mera försiktigt fram, men är ändå nervös för reaktionerna.

Babu Gogineni leder vetenskapsprogram i Indien

Babu Gogineni, som tidigare ingått i IHEU:s styrelse och idag är organisationens internationella chef i Indien, är programledare för det indiska TV-programmet The Big Questions, ett program om vetenskap och samhället, ur humanistiskt perspektiv. Läs mer på fritanke.no.

För de språkbegåvade finns ett avsnitt av programmet att bese nedan.

23 okt. 2014

Rädda Medelhavsinstituten!

I den här frågan är jag jävig då jag har många arbetskamrater som arbetar med antikens historia och arkeologi - Centrum för evolutionär kulturforskning delar våning med Antikens kultur och samhällsliv - samt en son som har detta som specialintresse. Så jag låter andra föra ordet.

Men skriv på protestlistan nu - nedläggningsförslaget är en skandal!

Från Axess
I dagens budgetproposition meddelar regeringen att man tänker lägga ned de svenska Medelhavsinstituten (Rom, Athen och Istanbul) genom att 2017 helt ta bort det statliga ekonomiska stödet. Om förslaget går igenom går ovärderliga kulturinstitutioner i graven.

Från Aftonbladet
Helt utan förvarning lägger regeringen ner de så kallade Medelhavsinstituten (Svenska instituten i Rom, Athen och Istanbul). Pengarna flyttas i stället över till ett nytt naturvetenskapligt centrum i Lund.

Instituten har i många år varit viktiga centrum för svensk forskning om medelhavsområdet, den islamska världen och inte minst Turkiet. Platser där så väl språkforskare, samhällsvetare, konstvetare och arkeologer har kunnat verka.

Alla institut har åtaganden för lång tid framöver och ansvar för stora arkeologiska samlingar, men enligt budgeten ska de vara nedlagda redan 2017. Nedläggningen gör det i princip omöjligt för svenskar att i framtiden göra arkeologiska utgrävningar i Grekland och Italien.

Att ställa viktig humanistisk forskning mot naturvetenskap avslöjar en så konstig vetenskapssyn att det är svårt att tänka sig att regeringen tänkt igenom konsekvenserna.

Och hur skulle de kunna ha gjort det? Frågan om institutens framtid har inte ens utretts – vilket inte är något annat än en kulturskandal.

Från Dagens Nyheter
Kortsiktigt, obegripligt, korkat. Den nya regeringen vill lägga ner de tre svenska forskningsinstitut som haft och har avgörande betydelse för humaniora och inter­nationellt utbyte. Ett förslag iden nya budgeten säger att de tre Medelhavsinstituten i Istanbul, Aten, Rom, inklusive San Michele på Capri, ska avvecklas fram till 2017.

Utan utredning, utan remissförfarande, är den nya forskningsministern Helene Hellmark Knutsson beredd att med ett enda penndrag stryka de värdefulla forskningscentra, som funnits, som i Ateninstitutets fall, sedan slutet av 1800-talet och präglat generationer av svenska arkeologer. Utan detta svenskägda institut har svenskar inte kunnat få tillstånd att gräva i Grekland. Sverige har också ansvar för de katalogiseringar och samlingar som funnits sedan institutet etablerades.

Från Svenska Dagbladet:
Gårdagens största budgetskandal på kulturfronten återfinns emellertid under utgiftsområde 16, dvs utbildning och forskning, närmare bestämt på sidan 308. Här hittar vi en kulturell illgärning av rang. Regeringen slopar nämligen anslagen till de svenska forskningsinstituten i Rom, i Aten och i Istanbul. Besök gärna hemsidorna, notera hur mycket de gör för en mycket mycket liten slant. Huruvida detta även drabbar verksamheten på Villa San Michele framgår inte. Förhoppningsvis klarar sig Axel Munthes fantastiska donation till Svenska staten numera på egen hand.

Från 2017 avslutar staten sin finansiering till de svenska medelhavsinstituten, konstaterar regeringen torrt i budgeten. På Twitter beskriver Ida Östenberg, docent i Antikens kultur- och samhällsliv i Göteborg, lite mer målande vad det är som avslutas. Instituten i fråga markerar en lång tradition av svenskt akademiskt intresse för dessa kulturella vaggor. Svenska Institutet i Rom grundades 1926, det i Athen 1947 och institutet i Istanbul 1962, berättar hon. Under andra världskriget ”stängde de flesta utländska institut i Rom. Inte det svenska. Det fungerade som mötesplats för forskare från andra länder”. Och föreståndaren, Erik Sjöqvist, lät under samma period ”gömma judar på Svenska Rominstitutets vind. Han vägrade öppna porten när man letade efter dem”, twittrar Östenberg som även sammanfattar konsekvensen av de indragna anslagen: ”Svenska utgrävningsprojekt i medelhavsområdet går genom Instituten. Nedläggning innebär slutet för svensk arkeologi i Grekland och Italien.”

"Disputation ska undersökas efter debatt"

Hans Lindquist
2014-10-20 FORSKNING. I samband med att avhandlingen ”Unity Pervades All Activity as Water Every Wave” lades fram i förra veckan, fredag 17 oktober, har en diskussion uppstått kring framförallt valet av opponent vid disputationen.
Malmö högskola tar sitt uppdrag som vetenskaplig institution på största allvar.
För att säkerställa att planeringen och genomförandet av disputationen skett enligt gängse akademisk tradition har nu rektor Stefan Bengtsson beslutat tillsätta en intern undersökning.
Syftet är att genomlysa rutiner och kontrollera att disputationen skett enligt sedvanliga akademiska traditioner och kvalitetskrav.
Undersökningen kommer att ledas av Hans Lindquist, vicerektor för forskning och forskarutbildning.Text: Kommunikationsavdelningen

Regeringen sänker bidragen till trossamfunden

I budgetpropositionen som presterades idag minskar Regeringen bidragen till trossamfunden, rejält, nästan en halvering under en femårs period. Detta gäller de bidrag som delas ut av Nämnden för statligt stöd till trossamfund, vilka går till av staten godkända religiösa samfund, men det inkluderar inte det stöd staten ger till Svenska kyrkan.

I budgeten anges följande:
Prognos 2014    76 miljoner kr
Förslag 2015     71 miljoner kr
Beräknat 2016   64 miljoner kr
Beräknat 2017   53 miljoner kr
Beräknat 2018   46 miljoner kr

I propositionen skriver Regeringen följande om trossamfundens betydelse:
Den religiösa mångfalden i samhället, liksom engagemanget för etiska och existentiella frågor, medför ökad uppmärksamhet för och förväntningar på insatser från trossamfunden. Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosinriktningar. Kontakter och samverkan mellan olika trossamfund, liksom trossamfundens egen medverkan inom olika samhällsområden, är värdefull. Trossamfunden erbjuder värdefulla mötesplatser där människor kan få ge uttryck för andliga och existentiella behov och frågeställningar. Trossamfundens roll och arbete i krisberedskap är mycket betydelsefull och SST:s uppgift att samordna lokal krisberedskap fyller en viktig roll. 
Regeringen bedömer att statens stöd till trossamfunden bidrar till att främja den religiösa mångfalden och att statens stöd till trossamfund används i enlighet med målen för stödet.
Det är bra att bidragen till trossamfunden, i den form den ges idag, minskar. Bidrag till de funktioner trossamfunden fyller kan ges till de som utför dessa funktioner och behöver inte kopplas till trossamfund. Sedan är det tråkigt att regeringen inte erkänner att det finns icke-religiösa livsåskådningsorganisationer som fyller samma funktioner och också bidrar till mångfalden i samhället.

"Like a Virgin" - NunneversionenJodå, hon är nunna på riktigt. (Det här är precis något som min fritidsledar-nunna från grundskolan skulle kunnat ge sig på. Syster Edelhild ftw.)

Åsa Wikforss: Tro och vetande

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, har läst Ingemar Hedenius Tro och vetande från 1949. Hon analyserar Hedenius tre postlat:
  • Det religionspsykologiska postulatet: Den religiösa tron innehåller försanthållanden.
  • Det språkteoretiska postulatet: Religiösa utsago kan förstås även av personer som inte accepterar dem.
  • Det logiska postulatet: Två sanningar kan inte motsäga varandra.
Och kärnar i Hedenius filosofi, den intellektuella moralens maxim:
Att inte tro på något, som det inte finns några förnuftiga skäl att anse vara sant.
Wikforss kommer fram att Hedenius håller än idag, även om det är problematiskt att den intellektuella moralens maxim är starkt normativ.

Föreläsningen är inspelad under en fortbildningsdag för lärare som Humanisterna arrangerade i oktober.

22 okt. 2014

Abortmotståndarna försökte lura drottningen

Idag replikerar några av oss i Humanisternas styrelse på Aftonbladet Debatt på ännu en i raden av snyft-artiklar om den smala åsiktskorridoren. Den här gången var det några från Claphaminstitutet som försökte låta påskina att de blir tystade i debatten - på debattsidan hos en av Sveriges största dagstidningar!?
Tre ”fellows” vid extremkristna Claphaminstitutet undrar i en debattartikelvarför Uppsala universitet och drottning Silviaställde in sin medverkan i ett seminarium om trafficking när det visade sig att det pris som skulle delas ut kom från antiabortlobbyn.
Förmodligen för att de förstod att de blivit lurade. Hade man fått drottningen på sin lista över pristagare hade det verkat som att hon stod för abortmotstånd, fast hennes arbete handlar om trafficking.
Läs resten av artikeln här.

"Beatles guru i högskolebråk"


Nu har Sydsvenskan snappat upp historien om Maharishi-opponenten på disputationen häromdagen på Malmö högskola. Journalisten ringde mig igår vilket av upphov till följande avsnitt i artikeln, ett avsnitt som jag tycker sammanfattar rätt bra vad som är problemet i den här historien.
Det är dock varken Anders Lindhs egna meditationspreferenser eller val av ämne som upprör kritikerna, utan Malmö högskolas val av opponent – Sue Brown, assistant professor i Maharishi Vedic Science vid Maharishi University of Management i USA. Ett läroverk som den indiske gurun själv startade 1971 och som lär ut filosofins teori och praktik, däribland Yogic flying, som går ut på att nå ett högre medvetande genom att hoppa i lotusställning.
Det lärosätet ger Patrik Lindenfors, docent på zoologiska institutionen på Stockholms universitet och ledamot i Humanisterna, inte mycket för. Det var han som först började ifrågasätta Malmö högskola val av opponent.
Det drar ner trovärdigheten för hela det svenska högskoleväsendet om man släpper in låtsasdocenter i låtsasämnen och låter dem utföra vetenskapliga granskningar av Malmö högskolas disputationer. Det är inte acceptabelt, så ska det inte gå till, säger han.
Formellt var det Johan Elmfeldt, dekan för fakulteten Lärande och samhälle som godkände Sue Brown som opponent.
– Jag förstår inte det sättet att resonera, han [Patrik Lindenfors] drar förhastade slutsatser och påstår saker han inte har grund för. Vi har en ordentlig kvalitetsgranskning hos oss.
– Det handlar om att ha en opponent som kan området och som kan ställa de frågor som är nödvändiga i sammanhanget. Min bedömning mot bakgrund av den föredragning jag fick var allt var i sin ordning.
Om det är detta Malmö högskola menar med "ordentlig kvalitetsgranskning" finns det anledning att oroa sig.

Läs hela artikeln här.

EDIT:
Jag skrev för övrigt till Universitets- och högskolerådet för att se om Maharishi Vedic Science från Maharishi University of Management finns på någon sorts lista över vad de godkänner. Svaret är läsvärt:
Vi har ingen egen lista. I erkännandearbetet utgår vi från den så kallade World Higher Education Database eller respektive lands redovisning av erkända lärosäten (nationellt eller som i USA på delstatsnivå). I American Council of Education’s lista framgår att Maharishi University of Management är erkänt i staten Iowa.Det innebär att om någon skulle vilja ha en bedömning av sin examen därifrån så skulle vi pröva den för erkännande. Generellt sett skulle det sannolikt innebära att en fyraårig bachelor därifrån skulle bedömas motsvara en treårig kandidatexamen (med eller utan inslag av Yogic Flying.)

”Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten”

Får man inte gehör för sina åsikter på demokratiskt vis kan man alltid smyga in beslut bakvägen. Det här verkar vara abortmotståndarnas senaste taktik där de nu har föreslagit nu en samvetsklausul i landstingen i Kronoberg och Jönköping, något som kan leda till att patienters rätt till viss vård förvägras eller fördröjs. Vilket förstås är syftet. Om detta skriver idag Kristina Ljungros, förbundsordförade RFSU, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, samt Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund på DN Debatt.
Alla vårdyrken genomsyras av den etiska övertygelsen att patientens vårdbehov och egna önskemål ska styra och prägla svensk sjukvård. Alla ska ges samma rätt till den vård som samhället erbjuder. En patient ska inte behandlas annorlunda på grund av vårdpersonals personliga åsikter om vilken vård som samhället ska erbjuda. Införande av samvetsklausul öppnar för godtycke och bryter mot de etiska koderna som sätter patientens rättigheter, integritet och behov först.De som driver frågan om att få åberopa samvetsfriden hänvisar ofta till att det fungerar i Norge. Men det stämmer inte. Det som hänt där är att personer tvingas vänta onödigt länge för att avsluta en oönskad graviditet. En abort ska genomföras så tidigt som möjligt och bör jämställas med ett akut omhändertagande. I vissa områden i Norge kan det vara svårt att få vård i rimlig tid. 
[...] 
Riksdagen har vid ett flertal tillfällen med stor majoritet röstat för att avslå motioner om att införa samvetsklausuler. Detta är en stor och principiell fråga och lämpar sig inte för att genomdrivas via landstingspolitiken.
Läs hela artikeln här.

Meningssökande i vetenskapens era

Sökandet efter kunskap och sökandet efter mening har i och med den moderna vetenskapen blivit två skilda ting. Men människans existentiella strävan består, och fortsätter prägla våra upplevelser och tolkningar av tillvaron. Hur hjälper oss kosmologi eller kvantmekanik att finna vår plats i det komplexa, högteknologiska samhälle vi bebor? Hur kan vi skapa en bärande berättelse om verkligheten i glappet mellan den direkta erfarenheten och de abstrakta modeller som sägs förklara den?

Helena Granström, poet, kulturskribent och fysiker, föreläser om meningssökande och modern fysik. Efter föreläsningen (25 minuter) samtalar jag med och ställer frågor till Granström, om hennes syn på meningssökande.

Varför kan inte humanister ta jobb utanför Ringleden?

Didrik Søderlind, från norska Human-Etisk Forbund, har initierat en tävling om de bästa vitsarna om humanister och ickereligiösa. 50 bidrag skickades in till tidningen Vårt Land och på redaktionen utsedde igår, en livsåskådningspluralistisk jury, vinnaren:
- Varför kan inte humanister ta jobb utanför Ringleden? 
- Därför att människan skall vara i Centrum.
Läs mer och se juryn tala om topp-tre.

21 okt. 2014

Rosenberg vill inte att andra skall fatta!

Göran Rosenberg har fått en nyutkommen bok författad av Torbjörn Tännsjö - Fatta! En upplysningsskrift - vilken Rosenberg i alla fall bläddrat tillräckligt i för att kunna kommentera i Expressen: Staten är inte samma sak som samhället.

I kommentaren står det inte så mycket om boken, mer än att Rosenberg erkänner att han inte fattar det Tännsjö vill att han skall förstå. Desto mer skriver Rosenberg om Morgan Johansson:
Den som däremot tycks ha fattat det är vår nye justitieminister Morgan Johansson. I varje fall har han i egenskap av styrelseledamot i Förbundet Humanisterna (där även Tännsjö har ett prominent förflutet) drivit kravet att Sverige ska vara ett sekulärt samhälle.
Rosenberg syftar här, med största säkerhet, på något Johansson skrev i en debattartikel 2009, ihop med ett flertal andra. I den förklarar skribenterna vad de avser med ett "sekulärt samhälle":
Lagar och normer som ska omfatta alla måste bygga på allmänmänskliga grunder, inte på religiösa. Lagarna ska formuleras av demokratiska institutioner och normbildningen styras av kritiskt tänkande och fri argumentation i öppna samtal. Ett sådant samhälle kallas ett sekulärt samhälle. [...] 
I det sekulära samhället råder religionsfrihet, rätten att tro på vilken gud man vill – men också rätten att inte tro på någon gud alls.
Detta håller uppenbarligen Göran Rosenberg inte med om. Han skriver:
Jag vet inte om justitieministern fattat att det är skillnad på en sekulär stat och ett sekulärt samhälle. USA har exempelvis en sekulär stat men är inte ett sekulärt samhälle. Detsamma gäller för de flesta demokratier om man skrapar lite på dem. I en sekulär stat är alla värderingar och åsikter lika inför lagen oavsett om de grundar sig på religion eller något annat. I ett sekulärt samhälle däremot har värderingar och åsikter grundade på religion trängts undan av värderingar och åsikter grundade på "förnuft" och "vetenskap", vilket enligt de redan upplysta är vad som oundvikligen händer när folk börjar fatta.
Det han uppenbarligen inte håller med om är hur ordet "samhälle" används av Johansson. Rosenberg är en klok man, så jag utgår ifrån att han fattat att de använder ordet "samhälle" i olika betydelser. Alltså försöker han medvetet lura Expressens läsare att misstro Morgan Johansson. Rosenberg skriver i avslutningen:
Mitt problem med upplysningsmissionärer som Tännsjö och Johansson är inte deras tro på "rationalitet" och "vetenskap", inte heller deras kritik av "religion", utan deras övertygelse om att skillnaden mellan det ena och det andra är en fråga om att fatta. Och i Morgan Johanssons fall, övertygelsen om att religion bara kan tolereras så länge den inte lägger sig i politiken.
Jag har inte läst Tännsjös bok, så jag kan inte avgöra om det som skrivs ovan står i den, enligt förlaget beskrivning handlar dock inte boken om att skillnaden mellan religion och vetenskap är "en fråga om att fatta". Jag känner inte heller till att Johansson påstått något sådant. Det sista påstående om Johansson är en uppenbar lögn. (Han talade nyligen om sin syn på religion och politik i P1.)

Oavsett hur mycket Göran Rosenberg själv förstår, så hjälper inte hans skriverier läsarna att fatta om det finns någon verklig motsättning mellan honom och Tännsjö, Johansson och Humanisterna i frågan om religionens plats i samhället. Istället sprider han medvetna missuppfattningar. Detta är ett svek mot oss som vill förstå.

Kan kolloidalt silver bota ebola?Lite påhittighet kommer man långt med. Så här låter fria fantasier med läkarrock på. Det här är en av de pseudovetenskaper som egentligen inte är rolig eftersom kolloidalt silver är hälsofarligt i för stora mängder. Att tänka tanken på kvacksalvare som testar hokus pokus-produkter på fattiga ebola-offer gör att man blir lite ... inte glad i alla fall. Livsmedelsverket har mer information. Liksom förstås Vetenskap och Folkbildning.

Årets förvillare 2009 diskuterar Ebola


Från Annika Dahlqvists blogg. (Om ni surfar över dit - håll hövlig ton tack, trots den förskräckande kommentaren!)

Hymn till Satan

Den tidiga Socialdemokratin var ett sammelsurium av socialister, anarkister, reformister, revolutionärer, fritänkare och - satanister. Året innan Ungsocialisterna bröt med moderpartiet publicerades dikten Hell till Satan (av signaturen n.) i deras tidning Brand (Nr 6, 1907).
Blake's illustration av Lucifer as i Miltons Paradise Lost
Hell dig Satan,
som kunde locka
första kvinnan
till att plocka
kunskapens frukt!
Vad fanns väl innan
vetandets ljus i världen kom?
Gudens hatade tuktan
cellerna i mänskans hjärna
tvang till fruktan;
tvang dem spjärna
mot att ordna
efter innehållets art;
tvang dem att lyda
en småsint gud
i smutsiga, inskränkta
lagar och bud. 
Men Du Store
Helige Satan,
Mänskoälskarn,
Gudahatarn,
slugare var än
åldrige guden
slugare ock än
ockrande juden (kommentar: antisemitism)
som ställde upp de tackfyllda buden.
Därför du lyckades
tala med kvinnan,
lyckades locka
henne att plocka
frukterna innan
avundsjuke guden
i trädgården kom
i aftonens stillhet
att se sig om. 
Och så kom
sanningens helga ljus,
lyste all världen om,
lyste från hus till hus.
Och mörkrets onda makt
mot sanningen gnytt,
men vettet med sin makt
kommit i ljusets prakt
– skuggorna flytt. 
Därför: Hell Dig
Helige Satan,
Mänskoälskarn,
Gudahatarn!
Stor i sin härlighet
skymtar Din Helighet!
fram ur Din storslaget
skrämmande
Förfärlighet!
 Hämtad ur Hatets sånger - Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910).

hård kritik mot Utterdahl i Värmland

20 okt. 2014

Malmö högskola svarar

Malmö högskola svarar nu på kritiken mot Maharishi-disputationen och deras svar är verkligen intetsägande. Goddag yxskaft.

De religiösa mörkermännen svarar

De religiösa mörkermännen har slutreplik i abortdebatten. Först hävdar de att arbetet mot trafficking och abort utgår från samma människosyn, sen att abort och trafficking inte kan jämföras. Först menar de menar att en vuxen kvinna och ett embryo båda är skyddsvärda individer, sen att argumenten mot abort inte skulle vara religiösa.

"Biologiska fakta visar att mänskligt liv uppstår vid befruktningen." NEJ. Biologiska fakta visar att mänskligt liv uppstod för sådär 6-7 miljoner år sedan och fortsatt sedan dess. Det som uppstår vid befruktningen är en cell med en unik genkombination. Att sätta likhetstecken mellan cell och människa är att verkligen reducera vad "människa" innebär. Det enda sättet att komma till slutsatsen att ett embryo och en kvinna är lika skyddsvärda är att tro att embryot fick en själ vid befruktningen.

Den här artikeln ger mig rysningar.

Alice Bah ber Gud om hjälp

Kulturminster Alice Bah önskar att Gud tar livet av några barn, vars liv hon anser är meningslösa. När hon gjort detta, får hon direkt den gudomliga insikten att hon hade fel. Det är hennes liv som är meningslöst om hon inte gör allt vad hon kan för att hjälpa de barn hon nyss önskade livet ur.

Det finns mycket att fundera på i denna berättelse, t.ex. blir Bahs liv meningslöst igen, när det inte längre finns några barn som lever under de förhållande som barnen i detta fall gjorde? Är det därför Gud nöjer sig med att kommunicera med Bah, låter bli att hjälpa barnen direkt, så att Bahs liv blir meningsfullt? Hur kunde Bah tro att Gud skulle döda några barn, bara för att hon önskade det?

Berättelsen och ljudklippet nedan är hämtat ur Alice Bahs sommarprat i P1 2011.För de som vill hjälpa, och inte väntar på Guds uppmaning, rekommenderas nedanstående hjälporganisationer. Omtanke utan baktanke.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser
UNICEF

Apropå Maharishi-teologiska disputationen i Malmö: Jesus and Moe

Samma retorik som förra seklet


Att kristendomen tynar, detta får man veta av präster och biskopar, då de orda om tidens oro. Endast när en icke troende säger detsamma, ropa de att ”kristendomen lever kraftigare än någonsin”. 
- Ellen Key, 1905

Nytt avsnitt av skep-humanistiska Radio Houdi: #102 – Radio Houdi och Familjen Addams


Trots att Anders på grund av sjukdom ser ut som onkel Fester i Familjen Addams, kommer här ett välfyllt avsnitt nummer 102!

Trots Yosemite, PC, förkylning, Gud och Jesus, bilkörning, trötthet och lite till så fick John och Anders ihop ännu ett avsnitt av deras favoritpodcast: Radio Houdi

Det blev avsnittet som blir “En timme av ditt liv som du aldrig får tillbaka” som norske komikern Are Kalvö skulle säga. Jimmie Åkesson är utbränd, finns det en Gud? Och hur var det med Astrid Lindgren och Bröderna Lejonhjärta? Har Jesus.iFokus ett hjärta och vad sa Jesus i Tomasevengeliet? Och hur mycket betalar ateister för maten på restaurang där Gud bestämmer vad man ska betala?

Aftonbladet stänger in kändisar i “spökhus” under Halloween.
Och på tal om Halloween: Varför inte skaffa en bild på Wednesday Addams sittandes på din grav eller betala för nöjet att få ett dödshot av henne?

Innan vårt äkta psychic medium – Karsten Torebjer – tar till orda och visar ännu en gång att han är ett äkta medium berättar John om sin kärlek till Familjen Addams. Vi får höra John growla som Lurch tillsammans med Jill Johnson, Anders Berglund och Andreas Johnson.

Säga vad man vill om Radio Houdi men för att vara dårar och outbildade får de till ett välfyllt program.

18 okt. 2014

Heliga Birgitta som ”genuskorrigerare”

Kan ett föredrag om Heliga Birgitta (1303-1373) vara intressant för humanister? Ja, absolut. Både för bildningshumanister och sekulärhumanister.

Heliga Birgitta är nordens första kända kvinnliga författare. Hennes Himmelska uppenbarelser förmedlar en, i många stycken, banbrytande syn på den kristna berättelsen - där kvinnan och kvinnors erfarenheter och sysslor får ta betydande plats. Den gynocentriska klosterorden hon grundade i Vadstena var också nyskapande, med studerande kvinnor, uppassade av män. På klostret översattes många skrifter till svenska, vilket utvecklade det svenska skriftspråket.

Efter föredraget av Ebba Witt-Brattström, 42 minuter in, samtalar hon om kvinnor, jämställdhet och religion med Sara Larsson. Samtalet kommer även in på svensk historielöshet, speciellt inom kontemporär feminism. Inspeleningen avslutas med en frågestund, efter 1 timme 43 minuter.

"Det handlar om rätten till sin egen kropp"

Idag har jag och fyra andra styrelseledamöter i Humanisterna en debattartikel på SvD Brännpunkt om problemet med att koppla ihop arbetet mot trafficking med abortmotstånd. Artikeln är ett svar på en artikel av Stefan Gustavsson och Thomas Idergard från igår.
Kampen mot trafficking handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Den utgår ifrån att kvinnor har rätt att bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar. Fri abort handlar om exakt samma rättigheter. Det är därför djupt obehagligt när antiabortlobbyn nu försöker kidnappa trafficking-frågan.

Läs resten av artikeln här.

Finns helvetet och hur länge måste vi brinna där? FilmversionenTeologiska debatter om livet efter detta är underhållande på ett liknande sätt som det är att lyssna på barn som diskuterar superhjältars superkrafter. "Wolverine skulle skära upp Spindelmannen på nolltid med sina stålklor!" "Nähä, Spindelmannen skulle känna att han kom med sina spindelkrafter och spinna in honom i en kokong innan han fick chansen!"

Här ovanför har ni trailern för filmen Hell and Mr. Fudge som handlar om Edward Fudge och tillkomsten av hans bok "The Fire That Consumes" där han lägger ut texten för teorin att helvetets alla plågor bara varar en stund (så länge som Gud anser det nödvändigt) och att man sedan upplöses i intet. I och med detta är Gud inte så ond som man skulle kunna tro utifrån Bibeln. Tadaaa.

17 okt. 2014

Mer om skandalen på Malmö högskola

Om ni undrar så blev avhandlingen vid Malmö högskola om i Maharishi Vedic Science, som jag skrev om igår, godkänd. Detta efter en granskning av en "assistant professor" (normalt är annars minst docentkompetens för opponenter - så inte i det här fallet) i "Maharishi Vedic Science" (normalt är annars ett vetenskapligt ämne - så inte i det här fallet) från Maharishi University of Management. 

Oppositionen var enligt vittnesmål totalt okritisk och oinsatt, både från opponentens sida (väntat i och med hennes partiskhet) och betygsnämndens sida (hur gick det till?). Jag skrev därför om bloggpostningen från igår och fick den publicerad på Aftonbladet debatt.

Det har tillkommit mer information om historien bakom den här avhandlingen under dagen, efter inkomna telefonsamtal och mail. Enligt uppgift har den nyblivna doktorn, Anders Lindh, tidigare blivit avrådd två gånger från att disputera i religionshistoria vid Lunds universitet - varav en av gångerna gällde just den aktuella avhandlingen. På något sätt krånglade han sig dock vidare och lyckades bli antagen för att disputera i historia vid Malmö högskola. (Och nej, det handlar inte om rövarhistoria.)

Mats Greiff har fungerat som handledare. Greiff är professor i historia vid Malmö högskola.
I betygskommittén satt:
Yvonne Maria Werner - professor i historia vid Lunds universitet
Lennart Olausson - professor i idéhistoria och Malmö högskolas förra rektor!
Hans Hägerdal, docent i historia vid Linné-universitetet

I och med betygskommitténs beslut är avhandlingen officiellt kontrollerad och godkänd, Grattis Malmö högskola!

På söndag vet vi om Gud finns

Uppsalahumanisternas ordförande Anders Martinsson debatterar Guds eventuella existens med fysikern och filosofen David Kärrsmyr, där Martinsson är mot och Kärrsmyr är för. Alltså, Martinsson försvarar hållningen att det saknas anledning att tro att Gud finns och Kärrsmyr försvarar hållningen att det finns tillräcklig anledning att tro att Gud finns.

En debatt om Guds existens kan innehålla precis vad som helst. Först måste man fråga sig vilken Gud man debatterar, och hur man definierar denna Gud. Detta är främst ett bekymmer för Kärrsmyr, eftersom Martinsson kan falla tillbaka på nollhypotesen. Det korrekta svaret på frågan "finns Gud?" är ja om Gud definieras som kärlek, då kärlek är ett tillstånd vi kan beskriva och identifiera. Svaret är ja om Gud definieras som en karaktär i Bibeln eller som allt. Ingen av dessa definitioner av Gud placerar ateister och teister på olika sidor i debatten, eftersom man kan vara ateist och erkänna att Bibeln har en massa karaktärer, där några av dem är gudar. Det går utmärkt att vara ateist och tro att kärlek finns, möjligtvis med den lilla skillnaden att vi ateister sällan kallar kärlek för Gud.

Man kan nästan säga att Martinsson begår ett misstag om han definierar Gud. Om Martinsson ger ett exempel på vilken Gud han inte tror på, kan Kärrsmyr tolka det som att Martinsson syftar till att beskriva den Gud som Kärrsmyr tror på, vilket då skulle vara en missrepresentation. Ateisten kan ju ha beskrivit en Gud som inte heller teisten tror på. Monoteister påstår att det endast finns en Gud, men eftersom det finns fler* gudsbilder än det finns gudstroende, är det teisten som ska göra beskrivningen, inte ateisten.

Jag tänker inte åka till Uppsala för att få reda på om kanske Gud finns. I princip alla fenomen som först tillskrivits någon gud, har visat sig bättre kunnat förklaras bättre av vetenskapen. Därför bedömer jag det som ganska osannolikt att Guds sista anspråk är korrekta. Vi vet idag att Gud inte skapade mannen av lera och att Gud inte orsakade någon syndaflod, men vissa apologeter påstår fortfarande att Gud är moralens upphovsman, är en agent som skapar en närvarokänsla i den troendes hjärna och är en kompletterande (alt. bakomliggande) kraft till darwinismen i den evolutionära process som gett oss människan. Tanken på att Gud kanske finns är så orimlig så att den är ointressant, men jag älskar debatten! Hur kommer Kärrsmyr att välja att försvara Gud?

Vilka argument kommer vi att få höra, och vilka av dessa är nyutvecklade av Kärrsmyr? Och vilka argument anser Kärrsmyr vara för tunna för att leverera? Och Martinsson, som saknar egen bevisbörda, kommer han kunna svara? För även om Gud givetvis inte finns på riktigt, kanske Kärrsmyr ställer Martinsson svarslös, och vinner debatten, trots att Kärrsmyr är den som har den svåra uppgiften i debatten. Och riktigt tjusigt kan det bli när ateisten utvecklar positiva argument för antagandet att Gud inte finns, det är trots allt inte det lättaste!

Jag hoppas att vi ses i Uppsala nu på söndag 19/10 kl. 15:00 i K-salen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12. Det är fritt inträde till evenemanget.

*) Några gudsbilder har beskrivits av antiteister som givit exempel på gudar de inte tror på.

Abortlobbyns krokodiltårar

Som vi tidigare skrivit här på hemsidan har abortlobbyn försökt blåsa Uppsala universitet och Drottning Silvia genom att instifta ett pris för arbete mot trafficking och dela ut det till Silvia i samband med ett seminarium på universitetet. Problemet är alltså att det enbart är antiabortlobbyn som står bakom priset och att man med tanke på deras debattmetoder på goda grunder kan misstänka att de tänkt sig använda priset för att snylta på universitetets och Silvias trovärdighet. Både Uppsala universitet och Hovet drog sig därför ur prisutdelningen.

Idag har Stefan Gustavsson (generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen) och Thomas Idergard (jesuit och teologistuderande) en debattartikel på SvD Brännpunkt där de kritiserar Universitetets och Hovets agerande, retoriskt betitlad "Hade Moder Teresa fått fredspriset i dag?" Med tanke på vad vi idag vet om Moder Teresas syn på lidande som en gudagåva, hennes ovilja att införa verklig vård på sina "hus för de döende", hennes nära samröre med brutala diktatorer och hennes utpekande av abort som "den största ondskan och det största hotet mot världsfreden" så får vi verkligen hoppas att svaret på den frågan är nej.


Poängen artikelförfattarna vill göra är detta. "Att utestänga människor från samarbete och från att göra gott på ett område för att de inte omfattar det som för tillfället är majoritetsuppfattning på ett annat område, skapar ett sämre samhälle." Fast det är bara sant så länge detta andra område inte gör faktisk skada på det första området. Och att blanda ihop trafficking med abortfrågan är verkligen inget som skulle gå obemärkt förbi. Ett offer för trafficking behöver hjälp och stöd i sin situation, inte moraliserande kristna som lägger ytterligare en skuldbörda på de utsattas axlar.

Lustigt nog bekräftar artikelförfattarna själva problemet i sin artikel när de blandar ihop frågorna på ett väldigt olustigt sätt.
Varje människa har värde, har förmåga att resonera och ska visas respekt. Hon får inte förtryckas, förslavas eller förtingligas. Just därför är kampen mot trafficking så viktig. För den som är konsekvent väcker denna människosyn – som utgör grund för kampen mot trafficking – förstås frågor om abort. Vad innebär det om både kvinnan och barnet hon väntar har värde och ska visas respekt? Det är ingen tillfällighet att många människor som är aktiva i kampen mot trafficking också är kritiska till abort och att många som är kritiska till abort också är mycket engagerade mot trafficking. I botten ligger nämligen samma grundläggande människo­syn.
NEJ - det är inte samma människosyn som först leder till slutsatsen till att trafficking och andra sorters slaveri  och utnyttjande är fel som sedan leder till synen på kvinnan som en inkubator utan självständig bestämmanderätt över sin kropp. Att tvinga kvinnor att fullborda ofrivilliga graviditeter är en form av moralistiskt utnyttjande av någon annans kropp för sina egna syften. Inte nog med att dessa kvinnor först fått sin kropp utnyttjad av samvetslösa människohandlare, ska de sen behöva möta ytterligare en grupp människor som vill fortsätta utnyttja deras kroppar?

Det är helt centralt att hålla antiabortlobbyn långt borta från traffickingfrågan - för kvinnornas skull. Uppsala universitet har förstått detta, liksom Hovet, liksom Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet, liksom Amnesty, och så vidare. Det borde egentligen vara självklart - kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp, vare sig det handlar om sin sexualitet eller att upplåta kroppen till en graviditet.

Humor, hån, hets eller hädelse

Radioprogrammet Människor och tro sände igår en program om yttrandefrihet och religion, där lyssnare fick ringa in och bidra med åsikter i ämnet. I studion satt Mona Samadi, lektor i folkrätt vid Teologiska högskolan, och Jakob Heidbrink, docent och lektor i civilrätt vid Göteborgs universitet. Båda dessa kom med vettiga synpunkter.

En bit in i programmet (17:30) är Christer Sturmark med i programmet och han följs av Tuve Skånberg.

Crowd-funding för att täppa till löneskillnaden mellan män och kvinnor

Några TV-tips inför helgen

Youtubekanalen Godless Top Tens har flera andra topp 10-listor med anti-religiöst tema.

16 okt. 2014

Underlig disputation vid Malmö Högskola

Imorgon disputerar Anders Lindh vid Malmö Högskola med avhandlingen “Unity Pervades All Activity as Water Every Wave”. Avhandlingen handlar om de principiella lärorna och filosofin hos Maharishi Mahesh Yogi. Jo, det är samma guru George Harrison och resten av Beatles blev så betuttade i på 60-talet.

Jag har ingen möjlighet att bedöma avhandlingens kvalitet, men den är inte direkt kritisk, om man säger så. Å andra sidan är inte det absolut nödvändigt i en sådan här kontext - väldigt få avhandlingar i Hinduism diskuterar orimligheten i att tro att alla de där gudarna faktiskt skulle finnas på riktigt.

Däremot vill jag sätta ett bestämt frågetecken angående opponenten: Sue Brown, som är Ph.D. och Assistant Professor of Maharishi Vedic Science and Associate Dean of Academic Programs vid Maharishi University of Management. Ursäkta, men professor i vadå vardå?

Så här står det om hennes utbildning: "Dr. Brown gained her B.A. in Literature and Music at the University of Melbourne, Australia, and her M.A. in Higher Education Administration from MUM [Maharishi University of Management]." Hon doktorerade senare vid Maharishi University of Management, 2008, med avhandlingen "Unity and diversity in Maharishi Vedic Science, higher states of consciousness, and an evaluative study of undergraduate student development" (finns tyvärr inte tillgänglig på nätet).

Det är med andra ord en av Maharishis devota anhängare som ska bedöma en avhandling om sin Guru. Detta låter inte rimligt på något sätt. Malmö högskola behöver förklara sig.

Ämnet som opponenten är "Assistant Professor" i, Maharishi Vedic Science, är ingen verklig vetenskaplig diciplin. Bland annat skriver man följande: "[M]odern physics has concluded that underlying the diversity of matter is a non-material field whose self-interactions generate time, space and observable forces and particles. Both approaches identify a non-material field that underlies observable change."

Maharishi University of Management ger enligt sin hemsida Consciousness-Based℠ education vilket kan låta betryggande men inte betyder riktigt det man tror. Här är några citat ur beskrivningen:
The advanced TM-Sidhi® program, including Yogic Flying®, accelerates the benefits of the Transcendental Meditation technique, especially when practiced in groups, as we do here.
[...]
Faculty at MUM use special techniques that reflect fundamental laws of learning.
These include:
Unified field charts — These wall charts map the entire discipline and all its branches, showing the relationships among all of them. They show how the discipline you’re studying emerges from the underlying field of pure consciousness, pure intelligence. And they show how you experience this underlying field directly, deep within yourself, through your Transcendental Meditation practice.
Ni kanske undrar vad Yogic Flying® är? Så här beskrivs det på hemsidan
One of the TM-Sidhi procedures is called Yogic Flying®, which leads to the body lifting in short hops from the ground. Students describe the experience of this technique as one of happiness, energy, bliss, and inner freedom, with these qualities carrying over into their daily life.
Här kan ni se ett National Geographic-reportage om Yogic Flying® där en "professor i fysik" vid universitet förklarar hur Newtons tyngdlag är flera hundra år "out-of-date." Han förklarar även "The Maharishi Effect": "The real purpose of flying, especially in groups, is to create world peace. To put an end to this tragic legacy of violence and crime and terrorism and war."Om ni vill fördjupa er i detta så går Maharishi-effekten tydligen att mäta. Så här skriver MUM på sin hemsida:
Maharishi introduced the TM-Sidhi program, including Yogic Flying, in 1976. Group practice of this program was observed to be particularly beneficial. On the basis of analogies to physical systems, scientists estimated that the coherence generated by group practice of the TM-Sidhi program should be proportional to the square of the number of participants. Taking into account the “1%” finding, it was predicted that a group with size equal to the square root of 1% of a population would have a measurable influence on the quality of life of that population. For example, a group of 200 practicing the TM-Sidhi program together in a city of four million (100 x 200 x 200) would be sufficient to produce a measurable influence on the whole city; a group of 1,600 in the U.S. would influence 256 million (100 x 1600 x 1600) people, the whole population of the U.S.; and a group of 7,000 would influence 4.9 billion (100 x 7000 x 7000) people, the population of the world at that time.
The TM-Sidhi program was practiced in large groups on numerous occasions in the following decade, and the first statistical analysis of the effects was published in 1987. These showed a decrease of about 11% in violent crimes in Washington, D.C., in total crimes in Metro Manila, and in total crimes in the Union Territory of Delhi. The p values (the probabilities of the observed changes happening by chance) of these three effects were 0.01, 0.005, and 0.001, which are excellent for results in social science.
Subsequent research has confirmed the existence and the universality of the Maharishi Effect. It has become possible to lodge a prediction in advance with the police and the mayor of a city and then create the effect. This was put to the test under the careful scrutiny of a distinguished review board in 1993 in Washington, D.C. The maximum decrease in violent crimes was 23.3%. The statistical probability that this result could reflect chance variation in crime levels was less than 2 in 1 billion (p < .000000002).

Sam Harris svarar på kritikenFrån The LAST WORD with Lawrence O'Donnell, MSNBC, 10-9-2014. Här får Sam Harris chans att tala till punkt utan att bli nedskrikt. Som Obi Wan Kenobi skulle formulerat det "He is not the racist you are looking for."

Varför filosofi?

15 okt. 2014

"Islam är en samling symboler och metaforer"

Ni som följt inläggen om Reza Aslan som senaste tiden publicerats här funderar kanske på vilken sorts muslim han är. Han är en muslim som anser religion är en samling symboler och metaforer, ett språk som gör att andra, som tror på samma religion, förstår honom. Enligt Aslan är inte Islam mer rätt eller fel, än andra religioner.

Klippet nedan är från en 44 minuters intervju med Cenk Uygur, The Young Turks.

Rationella podcasts nominerade till Svenska Podradiopriset


Svenska Podradiopriset är ett pris för poddradios som funnits sedan 2006 under parollen "Hjälp oss uppmärksamma den kreativitet och det myller av personliga uttryck som finns därute i podradion".

Det är lyssnarna själva som röstar fram sina favoriter och i år kan man rösta fram till den 26 oktober.

Podradios som kan vara intressanta för de som läser Humanistbloggen är bland andra:

Bästa nyheter, samhälle och ekonomi

Bästa humor

Sveriges bästa podcast


Stöd dessa rationellt tänkande podcasts genom att ta två minuter och gå in på hemsidan och rösta!
Att vara islamist eller inte, det är är frågan

Nalin Pekgul skriver en, mot MP-ministern Mehmet Kaplan, mycket kritisk debattartikel i DI. Kaplan anklagas för att vara islamist, anse att islamofobi är det viktigaste skälet till att ungdomar ansluter sig till ISIS och att han vill ge pengar till moskéer för att motverka detta.

Pekgul upprepade sin kritik i P4 Extra och efter det intervjuas Mehmet Kaplan, mycket förtjänstfullt. Kaplan säger att han håller med Pekgul om identitetslöshet är en orsak ungdomar reser för att strida i Syrien, men menar att islamofobi är en av orsakerna till utanförskapet. Han vill inte ge pengar till moskéer, men stötta dem på annat sätt. Sedan säger han att "politik och religion är två vitt skilda saker", att han "står upp för humanism och mänskliga rättigheter" och att "ingen vettig politiker kan säga att man tycker [islamism] är bra". Något klart svar på om han är islamist ger han inte, men det verkar var för att han är osäker på vad Pekgul menar med islamist och på frågan "Tar du avstånd från islamism eller inte?", svarar han "Självklart!".

När man lyssnar på Kaplan så verkar kritiken missriktad, men kvar är anklagelsen från Pekgul att han har dubbla agendor, säger en sak och verkar för något annat. Om så är fallet visar sig om Kaplan inte agerar i enlighet med de värderingar han säger i sig stå för. Tills dess kan man avvakta med att döma.

För att bedöma hans historia krävs det mycket mer djupgående journalistik, kanske till och med lite forskning. Detta för att reda ut vad de organisationer Kaplan tidigare verkat i står för: Sveriges unga muslimer (ordförande 2000-2002) och Sveriges muslimska råd (presstalesman 2005-2006). Därefter kan man fråga om Kaplan fortfarande sympatiserar med dessa organisationers värderingar och mål.

Det är t.ex. delvis oklart vad Sveriges unga muslimer (SUM) representerar för syn på islam, när de verkar för att muslimska ungdomar lär känna Islam och stärks i sin muslimska identitet, som det står på deras hemsida. De tillhör sunniislam och har nära band med Islamska Förbundet i Sverige. Förmodligen har SUM, i grunden, liknande familjekonservativa värderingar.

På SUM:s hemsida kan man läsa att de rekommenderar dokumentärfilmen The fog is lifting: Islam in brief. Filmen producerades av en egyptisk stiftelse och har sålts i hundratusentals exemplar på 25 språk. Det är "en intressant film som presenterar islams grundläggande och viktigaste budskap och värderingar", skriver SUM. En intressant sak i filmen (10 minuter in) är ett idiotiskt avfärdande av evolutionsteorin. Är det en så vetenskapsfientlig tolkning av islam SUM representerar?

Vilka är bevisen för evolution?

En snyggt gjord video som förklarar vilka bevisen är för evolution, med exempel från valar. Kanalen Clearly Stated har flera lika skickligt gjorda och informativa filmer om livets utveckling.

14 okt. 2014

"Denna nya ålder av religiös kalabalik"

Salman Rushdie har av engelska PEN tilldelats PEN Pinter Award. Motiveringen var:“many years of speaking out for freedom of expression, but also for his countless private acts of kindness. When he sees writers unjustly vilified, prosecuted or forced into exile, he takes a personal interest.” Rushdie valde att del priset med den syriske människorättsaktivisten Mazen Darwish, vilken sitter fängslad i Syrien sedan 2012.

I sitt tal vid prisutdelningen, förra veckan, kom Rushdie med en kraftfull religionskritik, speciellt mot islamism, och tog upp rekryteringen av militanta islamister:
"It's hard not to conclude that this hate-filled religious rhetoric, pouring from the mouths of ruthless fanatics into the ears of angry young men, has become the most dangerous new weapon in the world today".
Han fortsatte om islamofobi och om islamismens offer:
"A word I dislike greatly, 'Islamophobia', has been coined to discredit those who point at these excesses, by labelling them as bigots. But in the first place, if I don't like your ideas, it must be acceptable for me to say so, just as it is acceptable for you to say that you don't like mine. Ideas cannot be ring-fenced just because they claim to have this or that fictional sky god on their side. 
And in the second place, it's important to remember that most of those who suffer under the yoke of the new Islamic fanaticism are other Muslims... 
It is right to feel phobia towards such matters. As several commentators have said, what is being killed in Iraq is not just human beings, but a whole culture. To feel aversion towards such a force is not bigotry. It is the only possible response to the horror of events. 
I can't, as a citizen, avoid speaking of the horror of the world in this new age of religious mayhem, and of the language that conjures it up and justifies it, so that young men, including young Britons, led towards acts of extreme bestiality, believe themselves to be fighting a just war."
Rushdie sa också att det finns mer än en religion som behöver granskas, men att en överväldigande del av problemen finns i Islamvärlden.
"It's fair to say that more than one religion deserves scrutiny. Christian extremists in the United States today attack women's liberties and gay rights in language they claim comes from God. Hindu extremists in India today are launching an assault on free expression and trying, literally, to rewrite history, proposing the alteration of school textbooks to serve their narrow saffron dogmatism.But the overwhelming weight of the problem lies in the world of Islam, and much of it has its roots in the ideological language of blood and war emanating from the Salafist movement within Islam, globally backed by Saudi Arabia."
Han sa att för dessa ideologier:
"modernity itself is the enemy, modernity with its language of liberty, for women as well as men, with its insistence of legitimacy in government rather than tyranny, and with its strong inclination towards secularism and away from religion."
Rushdie talade också om att vi lever i en tid när vi är för rädda för religion:
"too frightened of religion in general, and one religion in particular - religion redefined as the capacity of religionists to commit earthly violence in the name of their unearthly sky god... in which the narrow pseudo-explications of religion, couched in the new - or actually very old - vocabulary of blasphemy and offence, have increasingly begun to set the agenda".
The Telegraph
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se