20 okt. 2014

De religiösa mörkermännen svarar

De religiösa mörkermännen har slutreplik i abortdebatten. Först hävdar de att arbetet mot trafficking och abort utgår från samma människosyn, sen att abort och trafficking inte kan jämföras. Först menar de menar att en vuxen kvinna och ett embryo båda är skyddsvärda individer, sen att argumenten mot abort inte skulle vara religiösa.

"Biologiska fakta visar att mänskligt liv uppstår vid befruktningen." NEJ. Biologiska fakta visar att mänskligt liv uppstod för sådär 6-7 miljoner år sedan och fortsatt sedan dess. Det som uppstår vid befruktningen är en cell med en unik genkombination. Att sätta likhetstecken mellan cell och människa är att verkligen reducera vad "människa" innebär. Det enda sättet att komma till slutsatsen att ett embryo och en kvinna är lika skyddsvärda är att tro att embryot fick en själ vid befruktningen.

Den här artikeln ger mig rysningar.

34 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Patrik,

Visst, vi lever i ett fritt land och därmed är det fritt fram att kalla andra människor idioter, religiösa mörkermän eller andra invektiv, men det är knappast meningsfullt om det är seriös debatt vi önskar. Eller?

Mänskligheten uppstod för mycket länge sedan, men det är inte mänskligheten som aborteras. Nej, det är en individ vars ålder bestäms utifrån antalet veckor sedan befruktningen. Därmed är förstås ditt resonemang om mänsklighetens uppkomst ovidkommande.

Att livet uppstår vid befruktningen är ett oomstritt biologiskt faktum, vad är poängen med att förneka det? Här en referens:

"Almost all higher animals start their lives from a single cell, the fertilized ovum (zygote)... The time of fertilization represents the starting point in the life history, or ontogeny, of the individual."
[Carlson, Bruce M. Patten's Foundations of Embryology. 6th edition. New York: McGraw-Hill, 1996, p. 3]

Det vi inte är överens om är hur vi ska värdera livet under dess olika faser. Är det ett värdefullt mänskligt liv från början eller får det värde vid senare tidpunkter eller utifrån utvecklade förmågor? Är värdet växande i takt med fostrets utveckling eller är det ett absolut värde som hör ihop med att tillhöra just arten homo sapiens?

Viktigt att inte blanda bort korten: frågan är inte när det mänskliga livet börjar, utan frågan är hur vi resonerar kring dess värde.

Hälsningar, /Stefan

Jonah sa...

Mörkermän? Miljöpartist!

Något säger mig att de har trampat på din ömmande tå Patrik.

Du som biolog kanske har ett svar på när människovärdet kommer in i diskussionen? Du verkar ju veta att det inte är vid befruktningen i a f.

Anser du att abort borde vara tillåtet till precis innan födselögonblicket? Jag vet att det finns de på denna bloggen som gör det men jag är inte säker på om du var en av dem.

Om inte, vilken självklar argumentation har du för att nu rådande konsensus (i Sverige) på 18 veckor är moraliskt bättre än 12 (som resten av Europa)?

Kanske är det bara så att du blir upprörd för att du tycker något du inte har belägg för (vetenskapliga eller moraliska) och det gör ont i hjärtat när folk påpekar att dina anledningar för nuvarande abortsyn är helt tagen ur luften?

Du brukar ju inte behöva falla tillbaka på att kalla folk saker som mörkermän etc. Men det kanske händer även den bäste om hans enda argumentation kommer ur det egna känslolivet?

Patrik Lindenfors sa...

Stefan,
Med tanke på hur många dödsfall abortmotståndet orsakar varje år runt vår jord tycker jag "mörkermän" är rätt vänligt. Dessutom tycker jag era retoriska trick och sättet att fokusera på annat än sakfrågan är otrevligt. Vad gäller citatet du ger handlar det om livshistorier, inte om liv. Det är två skilda saker. Om du faktiskt hade brytt dig om vad biologin säger hade du vetat det.

Enny Signatur sa...

Hej Stefan,

Du menar, som jag förstår det, att ett befruktat ägg är att likställa med en levande född människa i fråga om värde.

Det får mig att undra hur du tycker att vi ska hantera spontanaborter, dvs missfall? Om jag blöder ut ett embryo i toan och det är att jämställa med en levande född människa, får jag spola...? Eller ska jag beställa hem någon slags expert som gräver fram embryot ur toan och ger det en riktig människovärdig begravning? För vi spolar ju inte ner människor som avlider i toan och det beror inte bara på att de skulle fastna i rören.

Hälsningar, /Enny

Patrik Lindenfors sa...

Jonah,
Öm tå? Jag tycker dödsfall ska förhindras så självklart är jag upprörd. Vad gäller människovärdet så ser jag ingen anledning att ha en annan åsikt än statens medicineriska råd. Människovärde är för övrigt ingen biologisk egenskap.

Anonym sa...

Hej Enny,

Människovärde och begravningsritual är två olika frågor. Att man begravs är inte "beviset" på att man har människovärde (om så vore måste mina barns tidigare marsvin snabbt uppgraderas i status), lika lite som avsaknad av begravning innebär att man saknar människovärde.

Människovärdet avgörs av vad man är (människa, tillhörig arten homo sapiens), inte av hur och när ens liv avslutas.

Begravningen av en död är i stor utsträckning till för de efterlevande, eller hur, som haft en relation till den döde. Spontanaborter sker ofta tidigt - ibland innan kvinnan ens vet om att hon är gravid. Varken mamman eller pappan har ju i det läget haft en egen känslomässig relation till embryot, vilket gör det inaktuellt med begravning.

Situationen är annorlunda vid mycket sena missfall, då båda föräldrarna på olika sätt kan ha hunnit etablera ganska starka band till det väntade barnet och då kan förstås frågan om begravning komma upp. Precis som den gör för en del kvinnor som gör abort, men som (på nätet) har varit med och skapat "abortkyrkogården", se http://abortkyrkogarden.wordpress.com/minneslund/

Hälsningar Stefan

Unknown sa...

Patrik.

Så om SMER ändrar åsikt så kommer alltså du ändra åsikt?

Om några höjdare kommer fram till att man bör tidigarelägga punkten för vad som är ett skyddsvärt liv, så kommer du också att ändra dig?

Jag är bara nyfiken.

Enny Signatur sa...

Hej Stefan,

Det är en intressant ståndpunkt om du menar att hur vi behandlar andra inte har något signalvärde för hur vi ser på människovärdet. Det går lite stick-i-stäv med även den kristna läran. Kristen etik går ju i mycket ut just på att behandla varandra på ett visst sätt pga att vi har ett visst värde, eller är skapade till guds avbild som det heter.

Om det då är oproblematiskt att spola ner ett embryo i toan, “människovärdet påverkas inte av detta”, är det även oproblematiskt att kasta en vuxen mans lik i sopbilen, “människovärdet påverkas inte av detta”? Jag antar nu helt fräckt att du inte skulle tycka att det vore så oproblematiskt att kasta lik i sopbilar - själv tycker jag det skulle indikera en alldeles förfärlig människosyn - men jag förstår inte argumentet för att det är okej att behandla ett embryo med mindre värdighet än vad vi kan tänka oss att behandla en människa om vi menar att människor och embryon är samma sak. Anledningen till att jag kan acceptera att ett embryo försvinner i toaletten är att jag inte anser att embryot är en människa utan en cellsamling förvisso med potential att bli en människa men potential har enstaka spermier och ägg också, liksom en skruv har potential att bli en bil. Vad är argumentet för att embryon får behandlas sämre (faktiskt helt makabert mycket sämre) än människor om embryon har samma värde som människor?

Mvh /Enny

Anonym sa...

Hej igen Enny,

Jag har redan gett dig svaret, eller hur, att begravningar handlar mycket om vår relation till den döde.

Min gode vän Mats Selander har uttryckt det så här:

Våra moraliska intuitioner och känslor skapas i hög grad i relation till födda människor (eller till ofödda människor som är tillräckligt lika födda människor och som är tillräckligt stora för att göra "väsen av sig"). Embryon och foster är "till för" att vara i en kvinnas livmoder och har naturligt inte ett socialt liv. Detta är anledningen till varför vi inte känner att tidiga embryon är människor, trots att vi vetenskapligt sett vet att de är det. Det betyder att vi måste ta våra vanliga moraliska intutioner och s.a.s. "extrapolera" nedåt till de människor som ännu inte har ett socialt liv och som ännu inte uppfattas som människor (eftersom de är så små och inte ännu har fått de typiska mänskliga dragen). På grund av detta blir det lite oklart vilka av våra vanliga moraliska intutioner och känslor som vi absolut bör tillämpa på dessa tidiga människor och vilka vi inte behöver tillämpa. Då menar jag att vi helt klart ska tillämpa den grundläggande principen "rätt till liv" men att vi inte behöver tillämpa en viss begravningsritual. Det förra är relevant och tillämpbart, det senare gagnar inte embryot/fostret och är svårt att tillämpa just eftersom de är så små och inte har utvecklade mänskliga kroppar. Men för alla kvinnor och män som vill begrava sina i missfall förlorade embryon/foster så bör man göra allt man kan för att tillmötesgå den önskan.

Så långt Mats Selander. Jag håller helt med honom här honom.

Hälsningar Stefan

Anders Bergdahl sa...

Stefan,

Det är ju intressant att du är en så fullfjädrad biologist (eller scientist) du tar reduktionistiska och art-rasisitiska argument för att att hävda något som inte kan grundas i sådana typer av argument.
Biologin kan inte använda för att argumentera mot abort, eller för. Moraliska argument måste grundas på medvetna subjekts upplevelser.
Foster är inte medvetna subjekt, då är inte PERSONER, att vara person har inget med ras att göra.
I din reduktionistiska syn verkar endast individen av rasen homo sapiens ha ett värde.
Hur kommer du fram till detta!!

Dina argument ÄR religiösa men lite ytligt maskerade till psuedo-vetenskapliga argument. Ett retoriskt trick... Antingen ljuger du medvetet eller också har du helt enkelt ingen koll på vetenskap.
Dessutom är ert försök att tvinga på religiösa dogmer på oss som inte tros på som er fullständigt vedervärdigt. Det är klassisk förtryck som tyvärr många religiösa stater och organisationer ägnar, och ägnat, sig åt. Religiösa argument KAN bara omfatta de som delar samma religiösa tro.

Enny Signatur sa...

Hej igen Stefan,

Nja, jag vet inte om du ger så mycket svar. Du undviker mer frågans kärna tycker jag.

Men jag kanske är otydlig. Jag menar att en värdig behandling av en död är en naturlig konsekvens av respekten för livet i sig självt. Du verkar mena att en värdig behandling av en död person är något som följer av att någon har en relation med personen. Det finns ju gott om människor som är helt ensamma vid döden och begravs med enbart en präst närvarande - menar du att dessa kunde lika gärna kastats på soptippen, finns ingen med relation till personen finns ingen anledning att uppvisa någon större värdighet? Och med samma argument - bristande relation - kan man då tillåta sig att spola ner ett embryo i toan.

Om du sen säger att kvinnor inte nödvändigtvis har någon relation till fostret i de tidigare fosterstadierna så blir följdfrågan varför kvinnor ska ha en skyldighet att offra sin kropp, eventuellt också förlora sitt liv, för en person de inte har en relation till. En sådan motsvarande skyldighet har ju inte du, eller någon annan man heller för den delen, och jag hör aldrig någon av er som är emot kvinnans rätt till egen kropp förespråka att ni själva också skulle vara skyldiga att offra era kroppar för andra människors överlevnad. Om jag behöver en njure, en bit av en lever eller blodplasma för min överlevnad (och du kan utgå från att det ligger i mitt intresse lika mycket som fostrets att överleva) - ska du vara skyldig att bli donator även mot din vilja på samma sätt som du menar att jag ska vara skyldig att vara gravid och föda även om det är emot min vilja?

Om en människas rätt till liv trumfar en annan människas rätt till sin kropp så borde väl det gälla för dig också tänker jag.

Hälsningar,
Enny

Anonym sa...

Hej Anders,
Läs innantill innan du blir så upprörd :-) Jag hänvisade ju till två principer: Biologiska fakta + människovärdesprincipen.

Patrik Lindenfors sa...

Då vill jag återupprepa att du inte finner något stöd för din åsikt i biologiska fakta. Det här är en etisk diskussion, inget annat.

Lennart W sa...

Kärnfrågan är här: "Kan vi arbeta för ett gott samhälle tillsammans, trots att vi i stora frågor tror och tänker olika?"
NEJ menar Humanisterna.
JA menar Selander och Gustavsson i artikeln. Dessa har rätt, imho. Bra artikel Stefan. Hovets och UUs agerande mot SHRL är en skandal.

Anders Bergdahl sa...

Stefan,

Ungefär vad Patrik säger är vad jag säger.. men antingen vill du inte eller så vill du inte förstå.

Det finns också goda skäl att inte grunda etiska system på en princip som sätter tillhörighet till en djurart (vilket också är lite av ett godtycke eftersom det är flytande gränser mellan arter då evolution ständigt pågår) framför möjlighet till ett subjektivt perspektiv som etisk "princip".
Jag tror inte det finns någon framstående moralfilosof som idag sätter arttillhörighet som grund för etiska rättigheter, eller skyldigheter.

Jag undrar också vilken princip som du åberopar för att åberopa att de som inte delar din tro ska följa din så kallade moral.. jag anser att det är DJUPT omoraliskt att begära att andra ska följa moraliska konsekvenser av DIN personliga tro.. speciellt när de flesta kristna protestanter är FÖR abort.

Lennart W sa...

Ang en sänkning av abortgränsen till v 12 som iaf Provita vill (enl dess ordf som som sagt också är vd för SHRL):

Dagens Medicin: ”Varför finns inga regler för hur man avlivar foster humant?”

"En barnmorska fasar inför att åter tvingas se på när foster ligger och självdör i bäcken och rondskålar."

Ännu bara en "mörkerman" som Humanisterna absolut inte vill ha med i kampen mot trafficking? Ja, så ser de det nog.

Argumentet i det här fallet är nog att den iofs människoliknande lilla varelsen ännu inte har ett så utvecklat nervsystem att den kan känna och uppleva smärta och rädsla. Tror vi iaf. Men även om man är säker på det kan man ju må illa av vad man ser. Humanister mår ju t o m illa av alla sorts bilder på aborter. Så liiite förståelse kanske t o m de kan ha för läkares och barnmorskors obehagskänslor vid iaf sena aborter?

Från en kommentar:
"Usch ja, jag har under min utbildning praktik på en kvinnoklinik där aborter utfördes. Ingen läkare eller barnmorska stannade länge där då de ofta fick sitta med levande foster/barn som sprattlades i deras händer tills de tillslut slutade röra på sig och dog. Detta gjorde dom samtidigt som de inte skulle visa något för föräldrar . Då var läget också så att de blivande föräldrarna fick igen info om hur de skulle gå till och att fostret kunde leva en liten stund efter att hen kom ut. Stämningen i lunchrummet när de berättades om de olika händelserna under dagen var inget kul då inget tyckte de var ok. Och att inte ge information fullt ut vad som kommer hända med dig som patient och fostret är helt sjukt. Tror många hade tänkt till en extra gång om man faktiskt visste att fostret/ barnet kan kämpa för sitt liv en stund efter avbruten graviditet beroende på hur långt man gått. :/"

Erik M sa...

Enny Signatur,

Håller helt med om ditt resonemang och att abortmotståndare inte verkar helt konsekventa när det kommer till synen på kroppslig integritet.

Och om vi vill ta resonemanget ett steg till så har vi Thomsons tankeexperiment med violinisten: http://en.m.wikipedia.org/wiki/A_Defense_of_Abortion#The_Violinist

Enny Signatur sa...

Erik M,

Precis. Stefan verkar ju nu ha blivit så paff över inkonsekvenserna i sitt eget resonemang att han slutat svara... Nåväl.

Invändningar mot jämförelser mellan att tvinga kvinnor att vara gravida och att tvinga oss att delta i andra livräddande tilltag (violinisten) grundar sig nästan alltid på argument om "moraliska skillnader" mellan det ena och det andra. Bortsett från att det är en märklig logik att mena att det är mer omoraliskt att vägra skydda en ofödd persons liv än att vägra skydda en född persons liv så menar jag att om Stefan argumenterade att vi (dvs alla, inte bara kvinnor) alltid har en skyldighet att offra oss för andra människors liv så skulle han åtminstone ha ett konsekvent resonemang. Då blir jag skyldig att fortsätta graviditeten jag inte vill gå igenom och Stefan blir skyldig att lägga sig på operationsbordet för att det finns en person i Kina som behöver en av hans njurar. Fine. Det resonemanget kan jag köpa som logiskt och konsekvent. Tyvärr tror jag dock inte han menar (men han får gärna korrigera mig om jag har fel) att han själv ska ha några skyldigheter att offra sin kropp, opereras, eller kanske tom avlida för att någon annan ska leva. Det är ju tråkigt för alla som nu dör för att Stefan är så ovillig.

Unknown sa...

I dagens DN är det en artikel av RFSU, Läkarförbundet och vårdförbundet. Artikeln är full av halmgubbar och märkliga slutsatser. Samtidigt så behövs det bara en fråga: hur kan andra länder med abort genom sin vårdplanering kan garantera både en god abortvård och samvetsfrihet (Att syrror/barnmorskor närvarar vid abort är väl inte självklart utan just en planeringsfråga)? Det skiner igenom att frågan är lika ideologiskt infekterad från abortförespråkare som från oss som är kritiska mot abort (oavsett vi kritiker vill förbjuda eller inte).

Frågorna skulle då kunna vara:
1) kan vi garantera bra vård överhuvud med samvetsfrihet? Om inte varför klarar andra länder det?

2) hur ska vi kunna få ner abortsiffrorna om vi skulle anse dem för höga?

3) varför skulle det inte vara tillåtet med religiösa resonemang ang vård, när det uppenbarligen finns en religiös befolkning som uppgår till aktiva runt miljonen och sympatisörer upp till halva befolkningen? Att strunta i de religiösas åsikter är också ett demokratiskt problem likvärdigt i skada med att ex tvingas avstå en abort.

Jonah sa...

Anders B

(vilket också är lite av ett godtycke eftersom det är flytande gränser mellan arter då evolution ständigt pågår)

Vad försöker du säga här? Anser du att det på något vis finns en otydlig gräns mellan människor och människoliknande varelser som inte är människor?

Du har inte hämtat den idén från grumliga vatten möjligen?

Anders Bergdahl sa...

Görel

Religiösa kan avstå från abort precis som att vi sekulära kan avstå från att gå i kyrkan.
Samvetsfrihet finns då ingen kan tvingas till ett visst yrke eller arbetsplats.
om vi hade samvetsfrihet skulle militärer kunna avstå från att delta i väpnade konflikter. Präster kan vägra utföra vissa riter de inte gillar uten att bli avkragade.. servitörer kan vägra servera hetrosexuella män eller sådana som ser ut att vara det..

Poängen här är dock att Stefan G och de andra ultrakonservativa HELT saknar giltiga argument och de vägrar diskutera saken. Personer som kommer med lögnaktiga argument och inte vill diskutera förtjänar epitetet "mörkermän"..

Hur kan det komma sig att majoriteten av alla präster i SVK är för vår nuvarande abortlagstiftning trots att de är kritna.
Det verkar alltså inte finnas något "kristet" skäl att vara mot abort.
Så det finns inga "kristna" argument och inga sekulära.
Alltså bör vi vara för fri abort, till och med friare än idag...

Anders Bergdahl sa...

Jonah

DEt fanns ingen enskild punkt då homo "någonting" blev just sapiens.. det var en gradvis process över tusentals år
I dagens läga kan vi med DNA prov avgöra om ett visst djur passar in på den art vi valt att kalla "homo sapiens" men om ett par hundratusen år kan "människans" DNA ändrads så mycket att vi inte idag skulle anse att de är "homo sapien"

DOCK huvud poängen är att egenskapen att tillhöra en viss djurart inte är det som ger en verelse värde.
Att artgränser dessutom inte är skarpa utan är sociala konstruktioner för att beskriva en ständigt förändlig verklighet gör inte saken enklare.

Jonah sa...

Anders B

"DOCK huvud poängen är att egenskapen att tillhöra en viss djurart inte är det som ger en verelse värde."

Här kommer ju den stora frågan då:
Vad är det som ger en människa (i detta fallet) värde?

För en abortförespråkare måste ju komma med ett svar här som klarar att innefatta ett barn i vecka 30 och samtidigt utesluta ett foster i vecka 11.

Det brukar vara här de slutar diskutera den frågan och istället prata om kvinnors rätt till sin egen kropp och kasta glåpord på deras meningsmotståndare.

Nils sa...

Anders,

”DOCK huvud poängen är att egenskapen att tillhöra en viss djurart inte är det som ger en verelse värde.”

Hur vet vi det? Menar du att det finns en ”objektiv” värld eller bedömare utanför våra mänskliga medvetanden?

”Att artgränser dessutom inte är skarpa utan är sociala konstruktioner för att beskriva en ständigt förändlig verklighet gör inte saken enklare.”

När det gäller människan kan det väl inte otydliga gränser? Människa-apa kan väl inte betraktas som en social konstruktion.

Jag kan heller inte se att det är relevant för den här diskussionen att vi om 10 000 år kan ha fått sex tår på högerfoten.

Patrik N sa...

Jonah,

"Här kommer ju den stora frågan då:
Vad är det som ger en människa (i detta fallet) värde?"

Jag ska ge dig svaret på det. Det som ger en människa ett "värde" är det värde som andra väljer att åsätta människan eller som människan åsätter sig själv. Varken mer eller mindre. Åsättandet av värdet kan sedan göras på grundval av olika föreställningar som t.ex. religiösa föreställningar eller föreställningar av andra slag. Alla "värden" är 100 % subjektiva. Det finns inga objektiva värden som finns kvar den dag människan är borta.

Patrik N sa...

...så tänker jag i alla fall.

Unknown sa...

Anders B
Jag förflyttar svaret till tråden om artikeln.

Jonah sa...

Patrik N

"Det som ger en människa ett "värde" är det värde som andra väljer att åsätta människan eller som människan åsätter sig själv. Varken mer eller mindre."

Så om människor väljer att åsätta ett foster värde så har den värde? Eller gäller det bara åt andra hållet?

Vem åsätter värde? Kan en blivande farmor åsätta värde till ett foster och därmed omöjliggöra en abort?

Kan staten välja att inte åsätta värde till en gravt handikappad människa och därför ge denne "dödshjälp"?

Vad händer om ett samhälle kommer fram till att en viss folkgrupp inte har något egentligt värde?

Hur skulle en sådan definition som du har gett ovan leda till ett ställningstagande överhuvudtaget i abortfrågan?

Jonah sa...

"Alltså bör vi vara för fri abort, till och med friare än idag..."

Jag visste att det var någon av er som var för abort till och med födselögonblicket. Kom bara inte ihåg vem det var.

Jag antar att det är en personlig åsikt och att Humanisterna inte sitter på sådana åsikter officiellt?

Nils sa...

Jonah,

”Vad händer om ett samhälle kommer fram till att en viss folkgrupp inte har något egentligt värde?”

Det var väl naivt/retoriskt i överkant, det vet du och vi alla alltför väl. Såna bedömningar pågår hela tiden, vi har t ex ett gäng i Irak som anser att människor med felaktig tro saknar värde.

Patrik N sa...

Jonah,

"Så om människor väljer att åsätta ett foster värde så har den värde?"

Ja. För den som åsatt fostret ett värde.

"Vem åsätter värde? Kan en blivande farmor åsätta värde till ett foster och därmed omöjliggöra en abort?"

Vem som helst, tex farmodern, kan åsätta fostret ett värde men det innebär inte att hon kan förhindra en abort. Andra som inte åsätter fostret ett värde, eller som väljer att abortera fostret trots att också de åsätter fostret ett värde (men värderar någonting annat högre, tex moderns liv vid hälsorisker), kan välja att abortera det trots farmoderns åsättande av värde.

"Kan staten välja att inte åsätta värde till en gravt handikappad människa och därför ge denne "dödshjälp"?"

Inte "staten" men människor kan bestämma att göra det. Människor väljer också i praktiken att göra så (i vissa länder) när det handlar om människor som begått vissa brott som man väljer att ge dödsstraff för.

"Vad händer om ett samhälle kommer fram till att en viss folkgrupp inte har något egentligt värde?"

Ett "samhälle" kommer inte fram till någonting alls. När människor kommer fram till något i stil med det du beskriver så kan det som skedde i nazityskland ske.

"Hur skulle en sådan definition som du har gett ovan leda till ett ställningstagande överhuvudtaget i abortfrågan?"

Det kan leda till vilket ställningstagande som helst då varje individ får fundera ut vilket värde just den individen vill åsätta andra individer (eller foster). Det är så verkligheten fungerar och det är den situationen som råder idag.

Patrik N sa...

Jonah,

"Alltså bör vi vara för fri abort, till och med friare än idag..."

Mig veterligen är Anders B inte medlem i Humanisterna.

Enny Signatur sa...

Jonah,

Till och med Stefan Gustavsson menar att foster kan åsidosättas utan att det har något som helst att göra med vilket värde vi tillmäter dem. Han hade ju inga problem med att missfall spolas ner i toaletten "eftersom ingen hade en relation till missfallet".

Jag är inte för att man ska få göra abort hela vägen till förlossningen men tycker att gränsen ska dras utifrån frågan om hur lång tid som behövs för att säkerställa att alla hinner få en abort de önskar. Då är gränsen 18+6 bra, den säkerställer att alla hinner upptäcka graviditeten även om den upptäcks sent, ta ett beslut, att man hinner träffa kurator vid behov, och att sjukvården hinner med de aborter som ska utföras innan gränsen utlöper även om det är kö. Att 99% av alla aborter är gjorda vid 18+6 och de som görs senare har mycket starka skäl visar också att gränsen är rimlig.

Anders Bergdahl sa...

Jag är inte heller för abort fram till födsel, såklart..
Men det beror inte på fostrets egenvärde, den som är inttresserad kan läsa t.ex. Singer och tänka själv. Singer går mycket längre än vad jag vill gå men jag hittar inga motargument. (Det gör inte Stefan G heller men han följer inte argumenten alls)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se