18 okt. 2014

"Det handlar om rätten till sin egen kropp"

Idag har jag och fyra andra styrelseledamöter i Humanisterna en debattartikel på SvD Brännpunkt om problemet med att koppla ihop arbetet mot trafficking med abortmotstånd. Artikeln är ett svar på en artikel av Stefan Gustavsson och Thomas Idergard från igår.
Kampen mot trafficking handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Den utgår ifrån att kvinnor har rätt att bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar. Fri abort handlar om exakt samma rättigheter. Det är därför djupt obehagligt när antiabortlobbyn nu försöker kidnappa trafficking-frågan.

Läs resten av artikeln här.

23 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Mycket bra sagt! :-)

Lennart W sa...

"Abortlobbyns krokodiltårar" borde nog snarare vara titeln på den här bloggposten och inte den andra med just det namnet.

Och så är det ju fortfarande inte ett abortförbud som Provita argumenterar för, utan en sänkning av gränsen till 12 v samt en samvetsklausul. Varför argumenterar Humanisterna så oärligt? Iaf de tre akademikerna borde ju kunna läsa innantill.

Erik M sa...

Lennart W,

"Och så är det ju fortfarande inte ett abortförbud som Provita argumenterar för, utan en sänkning av gränsen till 12 v samt en samvetsklausul."

Finns det i deras stadgar att det är deras slutmål? På deras hemsida står det:"Provita vill skydda livets okränkbara värde från befruktningen till livets slutskede. Den mest grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv. Varje människas värdighet är okränkbar och behöver respekteras och skyddas. Provita arbetar för ett samhälle där alla människoliv värderas lika högt. Alla barn behöver skyddas, även innan födseln, oavsett barnets ålder, kön, kromosomuppsättning eller eventuella handikapp."

Det låter tveklöst som ett allmänt avståndstagande till aborter, men jag kan ha fel (jag vill ju inte läsa deras hemsida allt för bokstavligt, fundamentalistiskt eller så ;-) ). Har de något annat uttalande där de sagt att de i slutändan skulle nöja sig med 12-veckorsgräns och samvetsfrihet i Sverige*?

* (Samvetsfrihet som vi redan har i och med att ingen tvingas jobba med sjukvård i Sverige).

Har någon för övrigt tillgång till Scandinavian Human Rights Lawyers principförklaring eller liknande? Jag har försökt hitta den på deras hemsida för att se vad de egentligen tycker om abort, men har inte kunnat hitta något mer än att de "defends the inalienable human rights of all people", vilket låter trevligt, men aningen vagt.

Enny Signatur sa...

Lennart, varför spelar en sänkning av gränsen till v.12 så stor roll? Är man emot abort spelar det väl ingen roll om den sker vid en tidpunkt då fostret är helt livsodugligt eller en annan tidpunkt då fostret är precis lika livsodugligt? Då borde ju argumentet vara att gränsen ska vara noll, dvs förbjudet. Är man för abort spelar tidpunkterna 12 versus 18v. heller ingen roll.

Den enda tolkningen jag kan göra är att abortlobbyn vill sätta oss på ett sluttande plan. Först ska det sänkas till 12 och sen ska det sänkas till, säg, 8 och sen ska det förbjudas. Att många kvinnor från andra europeiska länder, inklusive våra egna grannländer Norge och Danmark reser till Sverige och Storbritannien för att göra abort visar att gränsen 12v uppenbarligen inte räcker för att alla önskade aborter ska hinnas med. Själv upptäckte jag min graviditet i v.10, och nu gjorde jag förvisso inte abort, men hade jag velat det hade det räckt med bara en minimal liten kö i vården (som det ju alltid är) så hade jag varit förbjuden med en 12-veckors gräns...

Lennart W sa...

Så om man inte vet så mycket om en organisation som man av någon anledning ändå är kritisk mot, så är det ok att bara hitta på om vad de nog vill och tycker och har som mål? Kan ni väl tycka om ni vill, iaf om ni inte vore så himla stingsliga själva när man gör precis så mot er. Dubbel standard?

Länkade annars i en annan tråd till en DN-artikel där Ruth Nordström talar om både Provita och om SHRL (där hon är VD resp ordf). Enny, du kan tro vad du vill om deras mål, men det du gissar och tror är iaf inte något som Nordström talar om.

Men om jag nu hypotetiskt köper premissen att det finns områden där Ruth Nordström och SHRL osv inte bör få samarbeta med inom med t ex universiteten och hovet: Vilka områden FÅR de vara med i då?

Lennart W sa...

Enny, vad jag förstår har det iaf hänt att kvinnor har fött fullgångna barn utan ha förstått innan att de har varit gravida. Varför den enda säkra abortgränsen för att säkerställa full ångerrätt torde ligga vid vecka 40. Detta är ju också den enda gräns som verkligen respekterar kvinnans kroppsliga autonomitet. Du vill alltså själv höja nuvarande gräns till v 40? Jag håller inte med! Men vill du göra en insats mot trafficking är det ändå ok för mig. För vem vill resonera som en Humanist? Bevare mig väl..

Borde vi förresten inte avsluta alla samarbeten med dessa länder som har 12 v som gräns? Iaf om åtgärder mot trafficking?

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Istället för att bara anklaga andra, (för saker du verkar sakna belägg för. Provita etc nämns inte i artikeln av Humanisterna), så kan svara upp mot dina egna påstående.

Det Nordström skriver i DN-artikeln verkar sakna stöd i organisationernas dokument på nätet och det är ett högst tvetydigt uttalanden. Uppstår det skyddsvärda livet vi 12:e veckan enligt Gud eller är han också en pragmatiker?

"– Min egen åsikt som kristen är att varje människa är skapad till Guds avbild. Därför är varje liv skyddsvärt, i dess början och i dess slutskede. Jag vill ändra den svenska lagstiftningen till 12:e veckan och införa en samvetsklausul."

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Dina kommentarer har blivit allt mer ointressanta ju längre du har hållit på. Dina dåligt gömda antipatier skiner igenom så extremt att varje rationellt samtal blir omöjligt. Om du inte vill samarbeta med oss, varför då husera här?

Lennart W sa...

Ulf: Du vet alltså inte heller riktigt vad de vill...

Ang Provita anges det i en annan bloggpost (markerat med feta bokstäver) som en av de blamerande kopplingarna till abortmotståndare.

Enny Signatur sa...

Lennart. Var det svar på frågan? Om man inte upptäcker graviditeten förrän den är slut på naturlig väg så finns ju inget att abortera.

Jag kan förstå att vissa tycker det finns ett argument vad gäller abortgränser som nuddar gränsen för när fostret är sk “livsdugligt”. Jag håller inte nödvändigtvis med om att definitionen av livsduglig är att man kan hålla outvecklade kroppar vid liv med avancerad teknik. Men det är en annan fråga och i den ser jag bara ytterligare en inkonsekvens i abortmotståndarnas resonemang, nämligen att de tilldelar gud en absolut rätt att bestämma över livet men förnekar gud någon som helst rätt att bestämma över döden. Antingen eller vore åtminstone konsekvent: antingen bestämmer gud över vem som ska ha liv och då blir abort förbjudet tillsammans med neonatalvård, cancervård, organdonation etc. Eller så bestämmer vi och då är gud inget argument. Märkligt det där att gud är något som bara ska respekteras när dennes vilja stämmer med vår egen…

Men nåväl. Min fråga gällde nu inte en situation där fostret eventuellt kan hållas vid liv utan om två tidpunkter då det inte finns någon som helst ens minsta lilla möjlighet till detta. Varför spelar då tidpunkten roll?

Lars Torstensson sa...

Det vore dåligt för kvinnors rättigheter att avstå från att kritisera Provita för att de går olika långt i sitt abortmotstånd vid olika tillfällen.

Lars Torstensson sa...

Abortlagen 40 år

2015-01-01 fyller för övrigt den svenska abortlagen 40 år. Det uppmärksammas på RFSU:s hemsida med en rad intressanta artiklar. De utgör en belysande bakgrund till dagens debatt.

http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Fokus-SRHR/Ratten-till-abort/abortens-historia

Innan kvinnor fick rätt att göra abort var det många av dem som dog i illegala aborter, eller fick sina underliv söndertrasade.

Andå var motståndet mot aborträtten starkt, särskilt från de religiösa samfundens sida. Och som vi har sett har det inte upphört. I många länder ökar det.

Lars Torstensson sa...

På Malmö Stadsteater visas för närvarande föreställningen Ottar och kärleken, av Gunilla Thorgren. Den handlar om RFSU:s grundare Elise Ottesen-Jensen. Hon var inte bara en legendarisk sexualupplysare utan också en av 1900-talets stora sekularister, som fick människor att inse det orimliga i kyrkans starkt reaktionära sexualmoral, och på sikt också förändrade denna.

En annan legendarisk sexualupplysare, som också samarbetade med Ottar, var Göteborgsläkaren Vera Starck Romanus. Hon var även verksam i Humanisterna, samt omslagsflicka i ett nummer av Humanisten.

Lars Torstensson sa...

Här är en länk till föreställningen: http://www.malmostadsteater.se/pa_scen/aktuella_forestallningar/947

Lennart W sa...

Patrik: Vem är det egentligen som inte vill samarbeta med vem och slår på stora trumman om det? Om samarbetsvilja med er, trots er egen inställning, är ett villkor för kommenterande på den här bloggen vore det kanske lämpligt att det stod så på startsidan.

Enny: Abort eller inte, eller med vilken vecka som gräns, är iofs en intressant och viktig diskussion. Men den viktiga frågan HÄR är om det rätt att försöka frysa ut de som har "fel" åsikter om abort från en massa andra sammanhang, t ex i kampen mot trafficking. Det tycker inte jag. Men det tycker tydligen Humanisterna och det med besked. Är ju tydligen t o m nära på att bli portad härifrån för att jag käftar på ett sätt som nog iaf inte är brutalare än Patriks et al. Iaf är det inte jag (eller någon annan heller vad jag vet) som vill porta Humanisterna från kampen mot trafficking.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Jag bara testar om dina egna argument går att applicera på dig själv. Du klagar ju jämt på att vi bara arbetar *mot* saker och inte presenterar vår egen livsåskådning. Samtidigt gör du själv detsamma (fast på ett väldigt ointressant sätt). Blir det inte en krock i din egen hjärna när du försöker hålla dessa två extremt motsägelsefulla åsikter i huvudet samtidigt? Det blir i alla fall en tydlig krock för det fåtal läsare som bemödar sig att läsa kommentarer.

Lars Torstensson sa...

Så här skriver Jenny Sonesson i Expressen, under rubriken "Se upp för slipade abortmotståndare", om denna rörelses nya taktik:

"Strategin är ... att uppfattas som respekterad aktör för mänskliga rättigheter. Stegvis med lagbokens hjälp ska kvinnors rätt till sina kroppar undergrävas. För det är juridiken som är verktyget för det moderna abortmotståndet. Provita driver rättsligt, med stöd av ADF som har tusentals jurister i sitt globala nätverk, att svenska barnmorskor ska få rätt att vägra utföra aborter.

En del av strategin är också att få legitimitet genom kamp mot människohandel. Men om sexlavar som är gravida efter våldtäkter lyckas fly från bordeller är abortmotståndarna deras fiender. De vill tvinga offren att föda förövarnas barn.

Abortmotståndarna säger sig värna livet, i själva verket är det tvärtom. Minst 50 000 kvinnor och unga flickor i världen beräknas årligen avlida efter illegala aborter. Bland dem finns offer för människohandeln - en del av dem är barn ...

Abortmotståndarna vädrar morgonluft. De som vill stå upp för kvinnors rättigheter måste avslöja deras försök att vinna legitimitet. För bortom de vackra orden handlar det fortfarande om religiösa krafter som vill ha makt över kvinnors livmödrar."

http://www.expressen.se/debatt/se-upp-for-slipade-abortmotstandare

Lennart W sa...

Patrik: Det är riktigt att det har hänt att jag har klagat på att ni "bara arbetar *mot* saker och inte presenterar [er] egen livsåskådning." Men inte en enda gång i den här diskussionen (i någon av de relevanta trådarna). Och öht var det nog faktiskt ett tag sen nu.

Däremot tipsade jag ju t ex om en debattartikel (länk) som var så "ointressant" att den fortfarande ger dig uppslag till indignerade bloggposter [1], [2], [3]. Fast då missade du ändå den här (länk) med ord s a s från hästens egen mun (för Humanister: detta uttryck betyder INTE att den som säger det tror att hästar kan prata.. (länk)) som du säkert också gärna skulle ösa invektiv över.

Och nu tycker du att det är JAG som bara arbetar mot saker? För att jag ifrågasätter det riktiga i att frysa ut SHRL från kampen mot trafficking som DU vill göra?? Är du på riktigt?¿? "Lågik"? Ja det är det nog. Komiskt på sätt och vis.

Patrik Lindenfors sa...

Nej Lennart, jag tycker inte att det bara är DU som bara arbetar mot saker. Däremot är det DU som framhåller det som ett problem hela tiden, fast du gör det själv. Du är på det sättet självrefuterande. Och ja, det är logiskt.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Du får försöka igen, utan personangreppen.

Lennart W sa...

Patrik: "Däremot är det DU som framhåller det som ett problem hela tiden"

Nej. Det är helt enkelt inte sant. T ex inte en enda gång i alla de här trådarna om SHRL. (Öht minns jag inte när det hände senast, påminn gärna.) Så varför detta osakliga angrepp på mig just här?

(Du förstår väl skillnaden mellan att vara mot dig i en sakfråga och att vara mot att du öht är emot något? Undrar faktiskt.)

Thove sa...

Bra skrivet!
Jag har verkligen svårt att se hur man kan ställa ett embryos rätt i samma klass som en kvinna. Ingen ska behöva genomgå 9 månader av ofrivillig abort för att få ett oönskat barn. Hur kan man då tänka sig att detta barn mår senare i livet? Om man inte erbjuder fri och säker abort kommer kvinnor ta till andra, säkra, medel och fler kommer dö av komplikationer. Jag har gjort en omröstning på plusett för att se hur majoriteten ställer sig för abort, är du för eller emot? Länk: http://www.plusett.nu/omrostning-4619/tycker-du-att-alla-borde-ha-tillgang-till-saker-oc

Anders Gunnarsson sa...

Jag tycker Lennart är något av det bästa med er sida.

Det bästa för er är (nog) att fetmoderera all humanistkritik, för då lyser er antipati igenom på ett övertydligt sätt (för det har inget med förnuft/argument att göra).

Allt Gott

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se