23 okt. 2014

"Disputation ska undersökas efter debatt"

Hans Lindquist
2014-10-20 FORSKNING. I samband med att avhandlingen ”Unity Pervades All Activity as Water Every Wave” lades fram i förra veckan, fredag 17 oktober, har en diskussion uppstått kring framförallt valet av opponent vid disputationen.
Malmö högskola tar sitt uppdrag som vetenskaplig institution på största allvar.
För att säkerställa att planeringen och genomförandet av disputationen skett enligt gängse akademisk tradition har nu rektor Stefan Bengtsson beslutat tillsätta en intern undersökning.
Syftet är att genomlysa rutiner och kontrollera att disputationen skett enligt sedvanliga akademiska traditioner och kvalitetskrav.
Undersökningen kommer att ledas av Hans Lindquist, vicerektor för forskning och forskarutbildning.Text: Kommunikationsavdelningen

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se