8 okt. 2014

Efter högmässan

Nedanstående dikt är författad av Sigvald Götsson (Nils Gottfrid Björck 1869-91) och publicerades i Social-Demokraten, Nr 38, 22 september 1888:
Ut ifrån unkiga templen strömma
Trötta skaror att söka luft
Och att så hastigt som möjligt glömma
Prestens tyngande, vilda ord:
Helvetesläran från Herrens bord. 
Morgonstundsfriden har ännu dagen.
Luften ute är mild och frisk.
Heliga orden ej mätta magen;
Endast sagan berättar det,
Varande själf utaf lögner fet. 
Därföre skarorna spridas vida,
Pastorn vandrar själf med i en,
Den som man varsnar båd' sent och tida
I en källares tobaksdam,
Där af sin pastor ej hin får skam. 
Materialismen han ger sitt värde,
Som den äger i alla fall.
Sträck uppå benen, du gödde herde;
Töm din skummande seidel ut.
Striden med satan för veckan är slut! 
Tusende år med fåren att göra
Har du haft. Men nu börjar en
Skäggvuxen bock att ditt bete störa.
Rödt han tåler, men hatar svart
Böjer sitt huvud och tager fart. 
Då emot himlen du önskat fira
Med dig själfvan vår mensklighet.
Klif ej för högt, ty din kyrkas spira
Smalnar skarpast, då högt du når,
Knäckes och bördan i marken slår. 
Vet du att fädernas Oden, guden,
Gästat också vårt svultna land.
Stort var hans hjärta och järnklädd skruden,
Men han hade en orm i häl,
Hvilken slog konkurrenten ihjäl. 
Siste man far nu på skådebana
Jorsal...guden, bleksigfigt blek,
Lockande massor kring ”korsets” fana. –
Hel vi hade med Oden mist:
Satan var sviten till Jesus Krist. 
Men man kan varsna, att tid är nära,
– Länge nog han regerat nu –
Tiden, då mätt uppå seklers ära
Spöket lägger sig i sitt bo,
Lemnande svaga hjärnor ro. – 
Upp då, herr pastor, låt helig anda
Slå på tungan från himlen ned,
Och med förettrade tänder tanda
Supen gom, att hvad tiden sagt
Ej uppå massorna må få makt. 
Vinet, det sätter dig väl i tagen.
Liksom lärjungar elfva, tolf,
Då de på helige Pingest-dagen
Sågo eldflugors muntra slag:
Vinerna starka, men viljan svag. 
Ut ifrån unkiga templen strömma
Trötta skaror att söka luft,
Och att så hastigt som möjligt glömma
Prestens tyngande, vilda ord,
Helvetesläran från Herrans bord.
Hämtad ur Hatets sånger - Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910)

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se