5 okt. 2014

Ellen Key - Liv och Tankar

Humanism är också en bildningstradition som skall vårdas. Ellen Key var en banbrytande svensk kvinna i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Hon utformade en modern pedagogik (med ett individ- och barnperspektiv) och en egen livsfilosofi (med stora likheter med Humanism), och hon var en kvinnorättskämpe (dock särartsfeminist). Hennes inflytande på samtiden kan mätas i att August Strindberg och Svenska Akademins dåvarande ständige sekreterare, Carl David af Wirsén, båda skrev nidskrifter för att smutskasta hennes nyskapande tankar om kvinnan och familjen.

Ellen Key - Liv och Tankar är en föreläsning av Elisabeth Auer (fil. dr. i litteratur) som sammanfattar Keys liv, tankar och författarskap.

14 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Ellen Key predikade vid en alternativ julotta

Carl Johan Björklund har skrivit en spännande historik om den tidiga svenska fritänkarrörelsen. Där finns en intressant uppgift om Ellen Key. 1895 höll Fritänkareförbundet en "julotta"(!), där Ellen Key med Bibeln i hand utlade juldagstexten "på ett helt annat sätt än man är van att höra av statskyrkopräster och frimicklar". Kom Kristus tillbaka skulle han sluta sig till fritänkarnas skara, menade Key!

Som fritänkare räknade man vid denna tid även personer som var religiösa på ett mer frihetligt sätt, och som avvisade den gängse ortodoxin.

Flera fritänkare använde pseudonymer hämtade från Bibeln, t ex Potifar, när de skrev artiklar.

Kanske kan man betrakta den ovan nämnda julottan som en föregångare till de möten som anordnas av de "ateistkyrkor" som har dykt upp på senare tid, även om dessa torde vara mer konsekventa i sin ateism.

Jonah sa...

Lars

Finns denna alternativa julottepredikan sparad för framtiden att läsa?

Låter intressant.

(Särartsfeminism är väl den enda sorten man kan hålla sig till om man är vetenskapligt lagd, eller?)

Lars Torstensson sa...

Jonah.

Jag minns inte hur utförligt Ellen Keys predikan är beskriven i Björklunds bok, men jag tror inte att hela predikan finns med. Jag har inte själv boken, utan lånade den på bibliotek, för en artikel om den tidiga fritänkarrörelsen som jag skrev i tidskriften Nya Fritänkaren nr 2 2011. Av den artikeln framgår att det finns tidningsreferat av julottan.

Feminister - vetenskapligt lagda såväl som andra - kan nog utforma sin feminism på olika sätt.

Ulf Gustafsson sa...

Jonah,

Någon som förhåller sig vetenskapligt till feminist, är idag INTE särartsfeminist.

Jonah sa...

Ulf

Om jag ska vara ärlig så är jag inte jätteinsatt i hela feminismjargongen med alla olika sorters feminism etc.

Dock är min förståelse av särartsfeminism att det handlar om att män och kvinnor faktiskt är olika (vilket ju är ett vetenskapligt faktum) men att de ändå har lika värde och att vi som samhälle bör värdera typiskt kvinnliga saker (typ mödraskap) högre.

Likartsfeminism förstår jag att betyda att män och kvinnor är fundamentalt lika (som ju inte är en vetenskaplig syn) och att vi därför ska försöka få in fler kvinnor i mansdominerade yrken (som då måste vara "bättre") och fler män i kvinnodominerade.

Därför verkar det svårt för mig att vara likartsfeminist och vetenskapligt lagd samtidigt.

Dock är jag öppen för rättning i min förståelse av de två begreppen.

Lars Torstensson sa...

Man måste komma ihåg att det vid denna tid inte var ofarligt att vara ateist, och kritisera kyrkan. Det kyrkliga förtrycket var starkt, och förankrat i lagen, och det hände att ledande fritänkaragitatorer dömdes till återkommande fängelsestraff.

Kanske var det en orsak till att många fritänkare valde att förorda en alternativ form av kristendom, hellre än att totaldissa den kristna läran.

Jonah sa...

Det var ju inte bara problem att vara ateist. Det var ju ett problem att inte vara med i statskyrkan överhuvudtaget.

Under denna tid kom ju frikyrkan som vi känner den idag till Sverige med Metodister och Baptister.

De som lade grunden för baptistförbundet blev landsförvisade för att de gick emot statskyrkan. Konventikelplakat etc.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Olaus_Nilsson

Ulf Gustafsson sa...

Jonah,

Jag definierar en särartsfeminist som någon som vill bevara tydliga könsroller, för att de anser dessa är bra eller rätt.

Könsroller är till stor del sociala konstruktioner och om dessa konstruktioner är något "bra" eller "rätt" är inget vetenskapen kan uttala sig om.

Jonah sa...

Ulf

Ok. Jag trodde att särartsfeminism kommer från det faktum att män och kvinnor är biologiskt olika och att vissa "könsroller" kommer utifrån detta biologiska faktum. Därför bör de kvinnliga könsrollerna som är biologiskt betingade lyftas till ett lika värde istället för att säga "att kvinnliga könsroller är dåliga och manliga är bra därför måste kvinnor slussas in i de manliga rollerna".

Så jag förstår det så säger inte särartsfeminism att konstruktionerna är bra eller dåliga bara att de finns. Vare sig de är biologiskt betingade eller sociala konstruktioner så borde dessa roller ses som lika värda.
Ta t.ex. de kvinnor som har valt att bli hemmamammor. Är det inte viktigt att de inte blir stämplade som offer och/eller anti-feminister när de är vuxna människor som har tagit ett vuxet beslut utifrån en roll de personligen vill vara i. Istället bör de väl lyftas fram som lika mycket värda för vårt samhälle som deras arbetande partner (om sådan finns) eller arbetande kvinnor som har valt att staten istället uppfostrar deras barn.

Ulf Gustafsson sa...

Jonah,

Det vetenskapliga är att kvinnor och män, som grupper, har vissa olikheter, men också många likheter. Samt att inom gruppen kvinnor, respektive inom gruppen män, finns det olikheter.

Könsroller uppkommer för att män och kvinnor som grupp är olika, men dessa tar inte hänsyn till att variationen bland män, respektive bland kvinnor.

Särartsfeminister vill ha kvar förenklade könsroller: två stycken, mansroll och kvinnoroll, eftersom de fokuserar på skillnaden mellan grupperna och väljer bort att ta hänsyn till skillnaden mellan individerna. Detta är en värdering, inte en vetenskaplig ståndpunkt.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T och Jonah,

Ellen Key har skrivit texten: "Segern som övervinner världen. Julottan 1916"

Denna är skriven 1916, handlar om Första världskriget och behovet av ett kristet fredsbudskap i handling. Idag känns det som en text man skulle kunna höra i Svenska kyrkan, då var den förmodligen mycket mera provokativ för kristna. Dock lika relevant idag, då religiösa talar om kärlek och fred, men krigen fortsätter ändå.

Texten finns att läsa på Litteraturbanken:
http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/KeyE/titlar/SegernSomOvervinner/info

Ulf Gustafsson sa...

Lars T och Jonah,

Detta är inte den Julotta Lars nämnde överst. Det finns en sådan också som refereras till av flera sök: Ellen Key Julotta 1985
Men jag hittar inte texten online.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T och Jonah,

Detta är inte den Julotta Lars nämnde överst. Det finns en sådan också som refereras till av flera sök: Ellen Key Julotta 1985
Men jag hittar inte texten online.

Lars Torstensson sa...

Intressant! Men årtalet var 1895, inte 1985. Ulf har råkat kasta om siffrorna.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se