17 okt. 2014

Humor, hån, hets eller hädelse

Radioprogrammet Människor och tro sände igår en program om yttrandefrihet och religion, där lyssnare fick ringa in och bidra med åsikter i ämnet. I studion satt Mona Samadi, lektor i folkrätt vid Teologiska högskolan, och Jakob Heidbrink, docent och lektor i civilrätt vid Göteborgs universitet. Båda dessa kom med vettiga synpunkter.

En bit in i programmet (17:30) är Christer Sturmark med i programmet och han följs av Tuve Skånberg.

8 kommentarer:

Göran sa...

Ganska ok program, men gjorde inte Sturmark där ett självmål genom att först hitta på att det inte finns någon definition på religion och likställa religion med alla andra livsåskådningar och därmed tog bort mina rättigheter att önska bort nazismen i samhället.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Förstår inte hur du tänker här. (Nazism är väl ingen livsåskådning?)

Även om det inte går att dra en klar gräns mellan hundar och vargar, så är det oftast klart vad som är en hund och vad som är en varg. Så klart att svensk lag kan ha vissa lagar om vargar och andra om hundar.

Göran sa...

Ulf,
nazismen är en ideologi och en ideologi betecknar i allmänna ordalag en åskådning, en samling idéer, ofta om samhället. Hur som helst ligger de nära varandra.

Sen kan jag tycka att om en religionskritisk grupp vill inskränka skyddet för religionsutövare så signalerar det No No mycket klart.
Argumentet att det inte finns någon definition på vad religion är inte heller stämmer, här är en t ex;
"—noun

a set of beliefs concerning the cause, nature, and purpose of the universe, especially when considered as the creation of a superhuman agency or agencies, usually involving devotional and ritual observances, and often containing a moral code governing the conduct of human affairs"
För mig känns det i alla fall bekvämare att kunna få uttrycka mitt ogillande mot nazismen utan något ingripande från samhället medan jag nog skulle nog tänka mig mer inför uttrycka min avsky inför islam och jag vill nog att det ska förbli så även i fortsättningen.
Intressant frågeställning eller hur?

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Här finns ingen "religionskritisk grupp vill inskränka skyddet för religionsutövare". Det är en sk. red herring.

Och du kan önska vort nazismen ur samhället utan problem, även om Sturmarks idé förverkligas.

Göran sa...

Ulf,
hur som helst så håller jag inte med Sturmark om att vi inte behöver religionsfriheten dessutom byggt på den falska premissen att det inte finns någon definition på religion. Tror knappast att Sturmark vill ta bort religionsfriheten med någon sorts omtanke för dem som vill ha religionsfrihet.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Vilka friheter skulle i praktiken försvinna för religiösa om religionsfriheten togs bort, allt annat lika, d.v.s. alla andra mänskliga rätigheter bibehållna och försvarade?

Sturkmark tror inte det är något som försvinner, annat än missbruk. Ett missbruk orsakat av att religiösa tankar och sedvänjor, av vissa, tros ha ett större skyddsvärde än andra tankar och sedvänjor.

Göran sa...

Ulf, vet bara att det inte finns någon verklig anledning till att ta bort religionsfriheten. Inte ens Pastor Gren kan ändra på det faktumet.
Har svårt att se ens någon tendens som pekar på en sådan ändring.

Patrik N sa...

"Ulf, vet bara att det inte finns någon verklig anledning till att ta bort religionsfriheten."

En (mycket god) anledning skulle ju kunna vara att den till fullo täcks av andra friheter.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se