28 okt. 2014

Ljusbringaren

Anders Wermelin (1861-1904) var prästson från Värmland och skolkamrat med Gustaf Fröding. Han var aktiv i den tidiga socialdemokratin som författare, tidningsman och föredragshållare. Wermelin var med och tog initiativet till flygbladet Lucifer, i vilket hans dikt Ljusbringaren publicerades 1887. I dikten kan ett upplysningstema skönjas, bland kristendoms- och maktkritiken.
Prometheus
Ur rymdernas djup jag sjunger min sång
I vilda, mäktiga toner,
Men tuttar väl på en verldsbrand en gång
För kval, som jag led i äoner. 
Man band mig vid klippans skrojliga barm
Och satte en gam att fråssa
På lefvern, som skälfde så rykande varm
Det skulle mitt högmod krossa. 
Så led jag, så stred jag i tusen år
Och hädade verldens herre.
Och allt som det växte, mitt blodiga sår,
Jag hädade blott dess värre. 
På sistone kom der en skelögd flock –
Guds tjenare voro de alla –
Med fromlande miner och sotsvart rock
Och fulle af helig galla. 
Med pinbänk och tumskruf och glödande ting
De skulle mig ödmjukhet lära
Samt skredo till värfvet med bön och sång,
Vår herre gud fader till ära. 
Men aldrig de hörde ett smärtans skri,
Totalt voro mödorna spilda.
En bönesuck mängde sig aldrig i
Min tungas hädelser vilda. 
Jag öste mitt hån så isande kallt,
Att fromheten fann mig gruflig.
I Satans gestalt, i Prometeus, gestalt
Förblef jag densamma – okuflig. 
Och lyfte jag stundom min länksmidda arm
Till hot mot den signande presten,
Då bäfvade hafvets rullande barm
Och jordens innersta fästen. 
Så led jag, så stred jag i tusen år,
I lidandet städs triumfator,
Mer fruktansvärd trots mina blodiga sår
Ån himlarnes storimperator. 
Och nu är det verldens senaste tid,
Snart ståndar på evighetsnäset
Vår sista, vår stora, förbittrade strid,
Der biter den gamle i gräset. 
Se'n eldhanen flaxar kring verldens hörn
Och byggnaden störtar tillsammans.
Och då stiger tankens frigjorda örn
Mot skyn ur den rykande flamman.
Hämtad ur Hatets sånger - Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910)

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se