17 okt. 2014

Mer om skandalen på Malmö högskola

Om ni undrar så blev avhandlingen vid Malmö högskola om i Maharishi Vedic Science, som jag skrev om igår, godkänd. Detta efter en granskning av en "assistant professor" (normalt är annars minst docentkompetens för opponenter - så inte i det här fallet) i "Maharishi Vedic Science" (normalt är annars ett vetenskapligt ämne - så inte i det här fallet) från Maharishi University of Management. 

Oppositionen var enligt vittnesmål totalt okritisk och oinsatt, både från opponentens sida (väntat i och med hennes partiskhet) och betygsnämndens sida (hur gick det till?). Jag skrev därför om bloggpostningen från igår och fick den publicerad på Aftonbladet debatt.

Det har tillkommit mer information om historien bakom den här avhandlingen under dagen, efter inkomna telefonsamtal och mail. Enligt uppgift har den nyblivna doktorn, Anders Lindh, tidigare blivit avrådd två gånger från att disputera i religionshistoria vid Lunds universitet - varav en av gångerna gällde just den aktuella avhandlingen. På något sätt krånglade han sig dock vidare och lyckades bli antagen för att disputera i historia vid Malmö högskola. (Och nej, det handlar inte om rövarhistoria.)

Mats Greiff har fungerat som handledare. Greiff är professor i historia vid Malmö högskola.
I betygskommittén satt:
Yvonne Maria Werner - professor i historia vid Lunds universitet
Lennart Olausson - professor i idéhistoria och Malmö högskolas förra rektor!
Hans Hägerdal, docent i historia vid Linné-universitetet

I och med betygskommitténs beslut är avhandlingen officiellt kontrollerad och godkänd, Grattis Malmö högskola!

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se