23 okt. 2014

Regeringen sänker bidragen till trossamfunden

I budgetpropositionen som presterades idag minskar Regeringen bidragen till trossamfunden, rejält, nästan en halvering under en femårs period. Detta gäller de bidrag som delas ut av Nämnden för statligt stöd till trossamfund, vilka går till av staten godkända religiösa samfund, men det inkluderar inte det stöd staten ger till Svenska kyrkan.

I budgeten anges följande:
Prognos 2014    76 miljoner kr
Förslag 2015     71 miljoner kr
Beräknat 2016   64 miljoner kr
Beräknat 2017   53 miljoner kr
Beräknat 2018   46 miljoner kr

I propositionen skriver Regeringen följande om trossamfundens betydelse:
Den religiösa mångfalden i samhället, liksom engagemanget för etiska och existentiella frågor, medför ökad uppmärksamhet för och förväntningar på insatser från trossamfunden. Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosinriktningar. Kontakter och samverkan mellan olika trossamfund, liksom trossamfundens egen medverkan inom olika samhällsområden, är värdefull. Trossamfunden erbjuder värdefulla mötesplatser där människor kan få ge uttryck för andliga och existentiella behov och frågeställningar. Trossamfundens roll och arbete i krisberedskap är mycket betydelsefull och SST:s uppgift att samordna lokal krisberedskap fyller en viktig roll. 
Regeringen bedömer att statens stöd till trossamfunden bidrar till att främja den religiösa mångfalden och att statens stöd till trossamfund används i enlighet med målen för stödet.
Det är bra att bidragen till trossamfunden, i den form den ges idag, minskar. Bidrag till de funktioner trossamfunden fyller kan ges till de som utför dessa funktioner och behöver inte kopplas till trossamfund. Sedan är det tråkigt att regeringen inte erkänner att det finns icke-religiösa livsåskådningsorganisationer som fyller samma funktioner och också bidrar till mångfalden i samhället.

7 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

"Regeringen bedömer att statens stöd till trossamfunden bidrar till att främja den religiösa mångfalden och att statens stöd till trossamfund används i enlighet med målen för stödet."

Det senare är en sanning med modifikation. Statligt stöd utgår även - mot reglerna - till samfund som undergräver samhällets värdegrund, t ex genom att diskriminera homosexuella, och/eller sprida fördomar om denna grupp.

Vidare tar regeringen inte upp samfundens viktiga uppgift att sprida vanföreställningar och förnuftsfientlighet - som det statliga stödet på ett olyckligt sätt underlättar.

Man nämner bara det positiva som samfunden gör, och förtiger det negativa.

Men det är bra att bidragen minskar.

Anders Hesselbom sa...

Ja, detta är en otroligt viktig kommentar. Vi måste t.ex. hålla debatten om sektskolor (Plymouthbröderna) vid liv.

Ulf Lundberg sa...

Obegripligt att organisationer som t:ex katolska kyrkan, där inte alla ämbeten är öppna för både män och kvinnor, får bidrag.

Ingen organisation, där inte alla funktioner är öppna för män, kvinnor, sexuella minoriteter osv, bör få bidrag.

Patrik N sa...

Då kan kvinnojourerna säga ajöss till bidrag då.

Lars Torstensson sa...

Patrik N.

Ulf L syftar nog på religiösa organisationer, som diskriminerar kvinnor på religiösa grunder.

Patrik N sa...

Det tror jag också, han tänkte nog inte bara på vad det skulle innebära om man inte skulle behandla bara religiösa organisationer på det sättet.

Ulf Lundberg sa...

Tack Lars och Patrik för bra påpekanden.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se