8 okt. 2014

Reza Aslan vinklar till det rejält

Vi har nyligen sett religionsvetaren Reza Aslan göra mos av Bill Maher i CNN, vilket The Young Turks kommenterar här. Maher har påstått att många muslimer delar en uppfattningen med Islamska Staten att uttryck för vissa avvikande uppfattningar gör att man förtjänar döden, något som givetvis bör kommenteras. Min kommentar handlar om politisk islam, och berör inte den vetenskapliga sidan. Aslan är en mycket kunnig person, men demonstrerar själv sin bias när han bemöter Mahers påståenden. Hemant Mehta publicerar på sin blogg en artikel författad av Muhammad Syed och Sarah Haider som förhåller sig till Aslans kritik som riktas mot Maher, och ett par av punkterna är så pass anmärkningsvärda att det är svårt att bortse ifrån Aslans religiösa bias.

Vid 1:36 hävdar Aslan att kvinnlig omskärelse inte är ett muslimskt problem, utan ett afrikanskt problem. Aslan styrker detta genom att hänvisa till kristna länder i Afrika där kvinnlig omskärelse förekommer. Eritrea har fler kristna invånare än muslimska, och där finns stora problem. Även i Etiopien finns större procentuell andel könsstympade kvinnor än det finns muslimer. Till Aslans försvar, så är problemet mer väldokumenterat i Afrika (Unicef), men Syed och Haider påpekar att fenomenet även förekommer utanför, med stöd av Hadith. Jag anser inte att stödet i Koranen behöver pekas ut, eftersom monoteistisk religion som inte förhåller sig till Koranen kan komma in i samma negativa religiösa och kulturella yttranden. Kvinnlig könsstympning förekommer i korrelation med bl.a. islam och kristendom, utan att den korrelationen är exklusiv. Men jag vill fria Afrika. Att påstå att detta fenomen är specifikt afrikanskt är helt enkelt fel. Att påstå att problemet inte har med islam att göra är också fel, även om man erkänner faktumet att problemet inte är exklusivt kopplat till islam.

Aslan upprepar ett par gånger att muslimska länder har valt sju kvinnor som statsöverhuvud, först vid 2:24, vilket givetvis är utmärkt. Syed och Haider anser att det finns klaner som vill hålla maken inom familjen, vilket jag själv inte kan kommentera. Men i svaret (efter en motfråga) så kommer han in på att Indonesien, Malaysia, Bangladesh och Turkiet är "fria och öppna samhällen för kvinnor" (dock inte Iran eller Saudiarabien), vilket avslöjar en kulturell skillnad mellan mig och Reza Aslan. Syed och Haider påminner om Indonesiens sharialagar, om Malaysia som har dubbla rättsystem, och så vidare.

Det råder inga tvivel om att Reza Aslan är skicklig, och han satte verkligen Bill Maher på plats. Men det är tyvärr lika tydligt att Aslan inte syftar till att framställa sin egen religion på ett objektivt sätt. Aslans insats var slagkraftig, men jag skulle vilja se ett klanderfritt bemötande av Mahers påstående om "många muslimer". Och till detta har vi den vetenskapliga sidan av religionen i fråga. För trots att Koranen inte betraktas som en vetenskaplig bok, så påstås informationen presenteras i ett format som liknar vetenskapliga referenser. Detta gäller både naturvetenskap och humaniora, men det är ett annat ämne.

12 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Det är väl framföra allt Maher som skall försvara sina påstående och sin retorik:
"Wast number om muslims...", "ISIS have in common with the muslim world..."

Det vore intressant om han presenterade vilka data han refererar till och varför det är intressant att klumpa ihop alla muslimer i en grupp. Data finns, så varför inte vara specifik med hur många det är.

När det gäller andra grupper än muslimer är grupperingar som de Maher gör normalt sätt ointressanta. "Ett stort antal kristna är överens med kreationism som företrädas av Herrens befrielsearmé." Aha, och vad för nytta den informationen?

Frågan är alltså vad vill Maher uppnå med sin retorik? Mer än få applåder.

Anders, En detalj: Om jag förstått det rätt så står det inte om kvinnlig könsstympning i Koranen, utan i hadither.

Anders Hesselbom sa...

Jag tänker inte försvara Maher, jag håller på Aslan (som skulle han tjäna på att ha rätt i sak). Tack för påpekandet om hadither!

Nils sa...

Anders,

"Det råder inga tvivel om att Reza Aslan är skicklig, och han satte verkligen Bill Maher på plats."

Det är väl inte att "sätta på plats" om man inte har ett enda rätt. Man kan golva en motståndare genom slag under bältet, men inte vinna matchen.


"Jag tänker inte försvara Maher, jag håller på Aslan"

?????? Först skriver du en blogg som ger Maher rätt på alla punkter och sen håller du på Aslan.


Ulf,


"Wast number om muslims..."

Har inga andra belägg än att jag läste det någonstans att kärnan av islamister i Harris koncentriska cirklar uppskattas till0 ungefär fem procent. Alltså 75 miljoner, vilket om det stämmer får sägas vara "pretty wast numbers".


"ISIS have in common with the muslim world..."

Som Aslan påpekade hugger de huvudet av folk även i Saudiarabien, så de verkar ha en hel del gemensamt med det landet.
I övrigt har IS samma gud som alla muslimer, utgår från samma texter men tolkar dem annorlunda. De är en gren på trädet islam vars rötter hämtar näring ur en mylla (tudelad koran och 1,5 miljoner hadither) som innehåller allt: krig och våld för den som vill det – fred och förtröstan för den som vill det.


"'Ett stort antal kristna är överens med kreationism som företrädas av Herrens befrielsearmé.' Aha, och vad för nytta den informationen?"

Ingen alls, för det är ju bara ett afrikanskt problem...


"Frågan är alltså vad vill Maher uppnå med sin retorik?"

Kalla en spade för en spade. Att islam faktisk föder islamister, att de finns i alla västländer, att de med sin hänsynslöshet inte behöver vara "wast numbers" för att utgöra ett allvarligt hot mot hela världen.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Tänk om Maher kritiserat Obama också för att USA fortfarande har starka band med Saudiarabien och aldrig öppet kritiserar den staten, fastän de föder den ideologi som ISIS står för. Då hade hans trovärdighet förbättrats.

Problemet är att han inte tacklar problemet genom att ringa in det, utan att han inte ger någon lösning och samtidigt använder en retorik som antyder nästan alla muslimer är problemet.

Med din retorik: Herrens Befrielsearmé har samma gud som alla kristna, utgår från samma texter men tolkar dem annorlunda. De är en gren på trädet kristendomen vars rötter hämtar näring ur en mylla som innehåller allt: krig och våld för den som vill det – fred och förtröstan för den som vill det.

Men vad jag förstår ser du inte Herrens Befrielsearmé som ett problem, eftersom det är bara afrikaner som drabbas.

Och att största problemet med ISIS är att deras islamister kan komma till Sverige, inte att de dödar tusentals människor i Irak och Syrien. Där tycker vi olika.

Anders Hesselbom sa...

Nils,

"Först skriver du en blogg som ger Maher rätt på alla punkter och sen håller du på Aslan."

Nej, jag ger inte Maher rätt på alla punkter. Jag pekar ut felaktigheter i Aslans kritik, och jag påstår att felaktigheterna är religiöst betingade.

BlackLabel sa...

”Tänk om Maher kritiserat Obama också för att USA fortfarande har starka band med Saudiarabien”

Maher har flera ggr kritiserat just detta
Men visst, inte i just detta inslag

Ulf Gustafsson sa...

Blacklabel,

Hittade inget där han kritiserade USA:s relation med Saudi vid en snabb sökning. Vet du något exempel jag kan titta på?

BlackLabel sa...

Jag försökte också leta på nätet eftersom jag påstod detta,,, hittade heller inget där han direkt kritiserar Obama/Saudi.
Jag ser Real Time väldigt ofta och i sin helhet dom helgerna det går. Och jag är säker på att han har kritiserat Obama/USA och dess allians med Saudi flera ggr.
Kan Inte just nu bevisa detta eftersom jag inte hittar video klipp.

Ulf Gustafsson sa...

Blacklabel,

I detta samtalet med Charlie Rose (3:04) är han ganska tydlig med kritiken. Även om han inte säger att USA borde börja kritisera Saudi, istället för att ha en god relation med dem.
http://youtu.be/IjInNxIwfRw

Det vore en klart bättre strategi att kritisera Obama för deras relationer med Saudi och andra islamistiska regimer, än att kritisera Obama för att han säger att ISIS inte är "riktig" islam. (Det senare är i och för fel det också, men mindre problematisk.)

Nils sa...

"Tänk om Maher kritiserat Obama också för att USA fortfarande har starka band med Saudiarabien och aldrig öppet kritiserar den staten, fastän de föder den ideologi som ISIS står för. Då hade hans trovärdighet förbättrats."

Helt enig, USA:s stöd till Saudiarabien är närmast ett människorättsbrott. Fast konsekvenserna av att väst avvecklar sina intressen i området skulle sannolikt leda till folkmord lång värre än på Balkan. Shia och sunni hatar varandra ännu mer än de hatar väst.

Har just läst Huntingtons Civilisationernas kamp där han menar att den muslimska världens stora geopolitiska problem är att det saknas en stark och dominerande kärnstat. Stabilitet kan aldrig nås när flera jämnstarka stater slåss om den positionen.

"Med din retorik: Herrens Befrielsearmé har samma gud som alla kristna, utgår från samma texter men tolkar dem annorlunda. De är en gren på trädet kristendomen vars rötter hämtar näring ur en mylla som innehåller allt: krig och våld för den som vill det – fred och förtröstan för den som vill det."

Belysande för att teori och praktik är skilda saker. Jämförelsen håller möjligtvis i teorin, i verkligheten är den absurd. Hur många terrordåd, halshuggningar osv, osv har Bibeln inspirerat till de senaste 50 åren?
Harris berörde detta och sa att det som brukas dras fram är en abortläkare som sköts 1984.

"Och att största problemet med ISIS är att deras islamister kan komma till Sverige, inte att de dödar tusentals människor i Irak och Syrien."

Tycker jag inte att jag påstått. Största problemet med IS är att de existerar.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

"Hur många terrordåd, halshuggningar osv, osv har Bibeln inspirerat till de senaste 50 åren?"

Vet inte, men många kristna har stridit med Bibeln i ena handen och vapen i andra.

Det är idiotiskt att låtsas som att inte Herrens befrielse armé och Anti-balaka finns och att inte deras offer räknas i 1000-tal:
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/10/2011101418364196576.html
http://www.amnesty.org/en/news/qa-central-african-republic-s-human-rights-crisis-2014-04-09

Unknown sa...

Löjlig jämförelse! ISIS är en av en mängd fanatiskt religiösa internationellt verksamma islamistiska terrororganisationer med finansiering och deltagande från hela världen.

Herrens befrielse armé och Anti-balaka är två lokala miliser med mycket liten kristen anknytning.
Herrens befrielsearmé har endast fått stöd av (det islamistiska) Sudan p g a för att de är fiender till Sudans fiender.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se