16 okt. 2014

Underlig disputation vid Malmö Högskola

Imorgon disputerar Anders Lindh vid Malmö Högskola med avhandlingen “Unity Pervades All Activity as Water Every Wave”. Avhandlingen handlar om de principiella lärorna och filosofin hos Maharishi Mahesh Yogi. Jo, det är samma guru George Harrison och resten av Beatles blev så betuttade i på 60-talet.

Jag har ingen möjlighet att bedöma avhandlingens kvalitet, men den är inte direkt kritisk, om man säger så. Å andra sidan är inte det absolut nödvändigt i en sådan här kontext - väldigt få avhandlingar i Hinduism diskuterar orimligheten i att tro att alla de där gudarna faktiskt skulle finnas på riktigt.

Däremot vill jag sätta ett bestämt frågetecken angående opponenten: Sue Brown, som är Ph.D. och Assistant Professor of Maharishi Vedic Science and Associate Dean of Academic Programs vid Maharishi University of Management. Ursäkta, men professor i vadå vardå?

Så här står det om hennes utbildning: "Dr. Brown gained her B.A. in Literature and Music at the University of Melbourne, Australia, and her M.A. in Higher Education Administration from MUM [Maharishi University of Management]." Hon doktorerade senare vid Maharishi University of Management, 2008, med avhandlingen "Unity and diversity in Maharishi Vedic Science, higher states of consciousness, and an evaluative study of undergraduate student development" (finns tyvärr inte tillgänglig på nätet).

Det är med andra ord en av Maharishis devota anhängare som ska bedöma en avhandling om sin Guru. Detta låter inte rimligt på något sätt. Malmö högskola behöver förklara sig.

Ämnet som opponenten är "Assistant Professor" i, Maharishi Vedic Science, är ingen verklig vetenskaplig diciplin. Bland annat skriver man följande: "[M]odern physics has concluded that underlying the diversity of matter is a non-material field whose self-interactions generate time, space and observable forces and particles. Both approaches identify a non-material field that underlies observable change."

Maharishi University of Management ger enligt sin hemsida Consciousness-Based℠ education vilket kan låta betryggande men inte betyder riktigt det man tror. Här är några citat ur beskrivningen:
The advanced TM-Sidhi® program, including Yogic Flying®, accelerates the benefits of the Transcendental Meditation technique, especially when practiced in groups, as we do here.
[...]
Faculty at MUM use special techniques that reflect fundamental laws of learning.
These include:
Unified field charts — These wall charts map the entire discipline and all its branches, showing the relationships among all of them. They show how the discipline you’re studying emerges from the underlying field of pure consciousness, pure intelligence. And they show how you experience this underlying field directly, deep within yourself, through your Transcendental Meditation practice.
Ni kanske undrar vad Yogic Flying® är? Så här beskrivs det på hemsidan
One of the TM-Sidhi procedures is called Yogic Flying®, which leads to the body lifting in short hops from the ground. Students describe the experience of this technique as one of happiness, energy, bliss, and inner freedom, with these qualities carrying over into their daily life.
Här kan ni se ett National Geographic-reportage om Yogic Flying® där en "professor i fysik" vid universitet förklarar hur Newtons tyngdlag är flera hundra år "out-of-date." Han förklarar även "The Maharishi Effect": "The real purpose of flying, especially in groups, is to create world peace. To put an end to this tragic legacy of violence and crime and terrorism and war."Om ni vill fördjupa er i detta så går Maharishi-effekten tydligen att mäta. Så här skriver MUM på sin hemsida:
Maharishi introduced the TM-Sidhi program, including Yogic Flying, in 1976. Group practice of this program was observed to be particularly beneficial. On the basis of analogies to physical systems, scientists estimated that the coherence generated by group practice of the TM-Sidhi program should be proportional to the square of the number of participants. Taking into account the “1%” finding, it was predicted that a group with size equal to the square root of 1% of a population would have a measurable influence on the quality of life of that population. For example, a group of 200 practicing the TM-Sidhi program together in a city of four million (100 x 200 x 200) would be sufficient to produce a measurable influence on the whole city; a group of 1,600 in the U.S. would influence 256 million (100 x 1600 x 1600) people, the whole population of the U.S.; and a group of 7,000 would influence 4.9 billion (100 x 7000 x 7000) people, the population of the world at that time.
The TM-Sidhi program was practiced in large groups on numerous occasions in the following decade, and the first statistical analysis of the effects was published in 1987. These showed a decrease of about 11% in violent crimes in Washington, D.C., in total crimes in Metro Manila, and in total crimes in the Union Territory of Delhi. The p values (the probabilities of the observed changes happening by chance) of these three effects were 0.01, 0.005, and 0.001, which are excellent for results in social science.
Subsequent research has confirmed the existence and the universality of the Maharishi Effect. It has become possible to lodge a prediction in advance with the police and the mayor of a city and then create the effect. This was put to the test under the careful scrutiny of a distinguished review board in 1993 in Washington, D.C. The maximum decrease in violent crimes was 23.3%. The statistical probability that this result could reflect chance variation in crime levels was less than 2 in 1 billion (p < .000000002).

11 kommentarer:

Göran sa...

Äntligen kommer förklaringen till Magical Mystery Tour.

Anonym sa...

Ursäkta mina vänner, men kritiken mot avhandlingen i sig kan knappast betraktas som valid. Det är inte ett problem i sig att genomföra en akademisk studie av vare sig (irr)lärorna från Mahareshi, vad Bibeln säger om himlafärder eller om vad en galna människor anser styr jorden. Det säger ingenting om utgångspunkten i att vad som påstås i skrifterna skulle vara sant. Om avhandlingar kring dessa läror skulle vara omöjliga, vore det också fel att bilda kunskap om hur människor förr i världen uppfattade jordens form exempelvis.

Jag kan se ett tydligt kunskapsbidrag i en analys av texternas och TM:s utsagor, då en sådan analys bidrar till att kasta ljus på en guru och en lära som har haft stort inflytande på många människor. Det är helt rimligt ur ett vetenskapligt perspektiv och låter sig göras medelst vetenskapliga metoder, såsom vilken diskursanalys som helst (i vid bemärkelse).

I fråga om opponenten tycks saken kanske något mer märklig. Samtidigt skall man veta att opponenter allt som oftast väljs utifrån handledarens kunskaper om vem som är väl bevandrad i ämnesområdet som skall avhandlas, och inte sällan (rätt eller fel) finns personlig politik i detta. Opponenten är ju för övrigt inte den centrala personen i det här sammanhanget: Det är betygsnämnden som slutligen bedömer avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Såväl betygsnämnd som opponent skall också godkännas av forskningsnämnd eller motsvarande vid universitetet.

Fil Dr Håkan Fleischer

Patrik Lindenfors sa...

Eller hur, Göran. Men ett enda bottennapp må vara dem förlåtet.

Patrik Lindenfors sa...

Håkan,
Tack för din kommentar. Som jag skriver i inlägget är inte problemet primärt avhandlingen (som jag inte bedömer) utan opponenten, som sagt. Problemets kärna är att hon blivit godkänd som opponent. Därav önskemålen på kommentar från Malmö.

Anders Bergdahl sa...

ETT problem är att det som vanligt i avhandlingar på svenska lärosäten finns missuppfattningar och felaktighter runt vetenskapsteori. DEtt är ju inte den stackars doktorandens problem utan beror på att de flesta disputerade (som alltså kan titulera sig forskare) inte kan mer vetenskapsteori än vad en normalbegovad gymnasie elev kan googla sig fram till på en timme.. typ.

Från avhandlingen:
"The danger with deductive methods is that the hypothesis that you
discover could have been generated from an established theory, and
you will only complement it. "
Deduktion kan inte "upptäcka hypteser" deduktion är att UTGÅ från "och helst testa en hypotes!
"Traditionally inductive methods may have disadvantages, since the
starting point is an already established theoretical framework. "
Om man startar från ett teoretisk ramverk är man såklart inte induktiv.
(induktion = dra slutsats från många observationer)
Rent generellt kan inte kvalitatativ metod vara induktiv.. den kan vara beskrivande... eller hypotestestande men då man alltid utgår från teori in humaniora kan humanioran inte dra slutsatser från många, icke teoretiska, observation... Man kan inte vara induktiv!

Anonym sa...

Förstår din synpunkt. Å andra sidan är opponenten inte fullt så viktig i processen som man kan tro. Hen skall tydliggöra förtjänster och brister i avhandlingen, och visst kan man tänka sig - håller med om problematiken - att bristerna kanske inte framhålls korrekt. Å andra sidan är det betygsnämnden som sammanträder och beslutar om betyg.

Anonym sa...

Förresten - måste poängtera. Min kommentar är av övergripande karaktär - jag har inte läst något i avhandlingen.

I frågan om vetenskapsteori behöver Anders läsa på en rejäl smula.

Anders Bergdahl sa...

Håkan,

Har du hittat brister får du gärna klargöra dessa så kanske jag lär mig något...
Jag vet att många missbrukar begreppet induktion, men de råkar då också ut för de välkända problem som redan Hume pekade på och Popper klargjorde.
Social vetenskap ÄR teori beroende... Vilket gör induktion extremt problematisk...
Frågan är vem som behöver läsa på...

Susanna Hedenborg sa...

Hej Patrik,
vi har läst ditt blogginlägg om morgondagens disputation och vad vi förstår handlar din kritik inte om avhandlingen, respondenten eller betygsnämnden utan om opponents möjligheter att granska avhandlingen på ett riktigt sätt. Opponenter föreslås av huvudhandledare och ärendet bereds i ett forskarutbildningsämnes handledarkollegium. Vanligen utses opponenter för att de har god insikt i den empiri, metod eller/och teori som avhandlingsförfattaren använder sig av. Opponenten ska även vara minst docent om inte särskilda skäl föreligger. På dessa grunder är även denna opponent utsedd. Vi känner stort förtroende för att opponenten även i detta fall kommer att granska avhandlingen. Det är betygsnämndens uppgift att självständigt och ingående granska avhandlingen och det är betygsnämnden som sätter avhandlingens betyg. Betygsnämnden kan, om opponenten inte gör en fullständig granskning, ställa ytterligare frågor som kan ligga till grund för betyget. En disputation är även en öppen akt och publiken lämnas alltid möjlighet att ställa frågor till avhandlingsförfattaren.


Mvh
Johan Elmfeldt
Dekan, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola

Susanna Hedenborg
Vice dekan, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola

Anders Bergdahl sa...

Kort sagt verkar opponenten sakna kvalifikationer för att ifrågasätta vetenskapligheten i avhandlingen opponenten saknar troligen också en objektiv syn på ämnet i fråga vilket är problematiskt

Stardust sa...

Disputationsakten lämnade en mycket besk smak i munnen på mig, som är anställd vid högskolan. Inte en enda kritisk fråga ställdes av opponenten, hela tillställningen kändes riggad. Mycket tråkigt att bevittna.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se