31 okt. 2014

Vetenskap och katolsk poesi

I västra Sibirien har forskare funnit ett lårben från en anatomisk modern människa, "Ust’-Ishim-människan", som levde för 45.000 år sedan. Från detta fynd har ett mycket kvalitativt genom sekvenserats, vilket givet fler intressanta uppgifter. Bland annat att 2% av DNA:t kommer från Neandertalsmänniskor och då dessa delar förkommer i klumpvis kan forskarna dra slutsatsen att korsningen av de två människoarterna, i detta fall, skedde cirka 300 generationer, eller cirka 10.000 år, tidigare. [WEIT]

Människsläktets historia är en fascinerande berättelse som forskare avslöjar steg för steg.

I Rom har påven Franciskus uttalat att det inte finns någon konflikt mellan evolutionen och Katolska kyrkans lära. Han sa:
"When we read in Genesis the account of Creation, we risk imagining God as a magus, with a magic wand able to make everything. But it is not so. He created beings and allowed them to develop according to the internal laws that He gave to each one, so that they were able to develop and to arrive and their fullness of being."
Enligt detta citat verkar det som om påven tror det skapades olika "varelser" med olika "interna lagar" och att dessa sedan utvecklades till fulländning. Detta stämmer dåligt med de vetenskapliga beläggen för evolutionen, vilka pekar mot att allt liv på jorden härstammar från ett gemensamt "urliv" och lyder under gemensamma naturlagar, vilka inte gör att "varelserna" når "sin fulländning", utan temporär anpassning till olika livsbetingelser. Kanske påven bara använder lite poetisk frihet, så att hans beskrivning av vetenskapen stämmer bättre överens med det som står i Boken.

Påven är mer specifik om människans utveckling:
"With regard to man, instead, there is a change and something new. When, on the sixth day of the account in Genesis, man is created, God gives the human being another autonomy, an autonomy that is different to that of nature, which is freedom. And he tells man to name everything and to go ahead through history. This makes him responsible for creation, so that he might dominate it in order to develop it until the end of time." [News.va]
Här kunde man önskat att Franciskus vore lite mer specifik. När inträffade "den sjätte dagen", då människosläktet uppstod? Hur gick det till? Är Neandertalsmänniskorna inräknade i "ändringen", "något nytt" i evolutionen? Hade de också autonomi och uppdrag att "namnge allt"?

Dessa frågor kommer förbli obesvarade, om vi ställer dem till Vatikanen. Vetenskapen jobbar dock på dem och hittills tyder inget på att "något nytt" inträffade i när människosläktet utveckling skiljdes från andra hominider (människoaporna) för cirka 4-6 miljoner år sedan. Samma naturlagar fortsatte att gälla. Lika så verkar det inte finnas någon avgörande skillnad mellan Neandertalsmänniskorna och den anatomiskt moderna människan. De kunde i alla fall ha sex och få gemensamma barn, för så där 55.000 år sedan. (Tur att Katolska kyrkan inte fanns då. De hade säkert fördömt det som syndfullt.)

Historien kommer upprepa sig. Forskare kommer avslöja mer och mer om människosläktets utveckling. Påven kommer flera år senare försöka uttrycka att de nya kunskaperna inte står i konflikt med deras lära. Jag förutspår att Påvens språk med tiden kommer bli mer och mer poetiskt.

Bild från: Our Neanderthal Complex

6 kommentarer:

Daniel W sa...

Ulf,
Ditt resonemang är nog inte i närheten av vad som kan tänkas vara problematiskt. Kan du tänka dig det?

Gör så här; Skriv ett inlägg/kommentar om vad katolska kyrkan anser om människans natur. Sedan skriver du om vad katolska kyrkan tror om skapelsen. Därefter så kan du redogöra för hur katolska kyrkan tänker om evolutionen. Möjligtvis framgår allt det i katekesen. När du har gjort det så kan du skriva ett nytt kritiskt inlägg om Franciskus "poesi". Bra idé va?

Jobbigt, jag förstår. Och jag kan tyvärr inte lova att mitt råd är till någon hjälp.. Personligen tror jag iaf att din kritik kan göras mer träffande/intressant.

Anders Hesselbom sa...

Om man verkligen vill ha en negativ bild av Katolska kyrkan, så läser man på. Den är nämligen ännu mer galen. http://hesselbom.blogspot.se/2014/10/paven-franciskus-ar-en.html

Ulf Gustafsson sa...

Daniel W,

Du har säkert rätt, på något sätt.

Jag använde i alla fall News.va som källa till citaten. Det blev mindre tokigt på det sättet.

Många nyhetskällor och andra har använt det ytterst underliga:
“He created human beings and let them develop according to the internal laws that he gave to each one so they would reach their fullfilment."

Det var kanske det Påven sa och Vatikanen sedan "rättade till":
"He created beings and allowed them to develop according to the internal laws that He gave to each one, so that they were able to develop and to arrive and their fullness of being."

Daniel W sa...

Jag finner det irrelevant om det sägs "beings" eller "human beings". Tanken är ju att Gud har skapat allt och i det ingår både "beings" och "human beings". Fel för en sekulärhumanist såklart men ni förnedrar ju er själva om ni försöker argumentera om saken.

Påven talar också om teleologi och "interna lagar", där tror jag ni har större chans att komma med seriösa argument. Det vill jag gärna se i så fall.

Anders Gunnarsson sa...

Ulf

Vilket banalt inlägg. Varför gör man sånt här?

För att visa sin okunskap? För att svartmåla något främmande? För att man lider av "sanningslidelse"?

Jag förutspår att ingen sanning motsäger en annan. Att vetenskapliga sanningar aldrig - verkligt, dock ibland skenbart - kommer motsäga det uppenbarade sanna.

PS. Sen är det märkligt att ni börjat en följetong av 1800-talspoesi av högst tvivelaktig kvalisort o relevans. :-) DS

Ulf Gustafsson sa...

Annorzzz,

Jag försökte verkligen inte svartmåla och något om "sanning" nämndes inte inlägget.

Upplys mig gärna om saker jag fattat fel om Påvens uttalande.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se