30 nov. 2014

Pastafarianismen vinner mark i Tyskland

TT rapporterar från Tyskland:
Katolsk mässa, evangelisk gudstjänst och spagettimässa. I tyska Templin har stadens pastafarier fått rätt att annonsera sina gudstjänster på samma ställe som de traditionella kyrkorna - på en skylt vid infarten till staden, skriver Stern.
[...]
Anhängarna firar gudstjänst i piratkostymer och ersätter vin och bröd med pasta och öl. Församlingen i Templin ska enligt egen uppgift ha världens första pastafariska kyrka.
De andra församlingarna i Templin är inte lika jublande glada.
– Det där är inga gudstjänster. Det är rena cirkusen, säger prästen Ralf-Günther Schein till rbb-online.de.
Cirkus låter bra mycket roligare än mässa. Tro mig, jag vet. Som barn tvingades jag genomlida katolsk mässa, med vidhörande "mirakel" och klockpingel, vare tisdag. En piratkostym hade lyft hela tillställningen flera nivåer.

Nytt juldoftande podcastavsnitt ute! #108 – Radio Houdi firar AdventNytt juldoftande avsnitt av Radio Houdi där John och Anders firar advent

Så är vi framme vid ljusets tid. Tiden då vi tänder våra ljus för att lysa upp den mörka vinternatten som sträcker sig över större delen av dygnet. Vi tänder ett ljus för advent men inte för någon påstådd snickarson som sedermera blev sektledare, utan för julen och den familjehögtid det är. För mysigheten i våra liv. Och firar Radio Houdi över huvud taget Lucia?

Som det julpervo John är ger John tips hur man pyntar. Vad man ska använda och vad man inte ska använda i julpyntet. Vi pratar Birro, Johannes Brost, Gene Kelly, Frank Sinatra, Richard Pryor, Lenny Bruce. Vi berättar vad meme är och ger exempel på det, pratar trailers till Star Wars och Jurrasic Park, ger tips om Radio Houdis favoriter till julfilmer. Kan man gråta åt engelska julreklamfilmer? John gör det när han ser företaget John Lewis julreklamfilm.
Detta och mycket, mycket mer i veckans avsnitt av Radio Houdi. Och allt sker under en timme!

Dilsa Demirbag-Sten: En åsikt är ditt fria val – inte ett tvång

Dilsa Demirbag-Sten har en bra artikel om samvetsfrihet i dagens DN:
Låt oss ta det från grunden. En person som föds, eller senare i livet tvingas leva, med en funktionsnedsättning har inte gjort ett val. Föds du blind kan du med en stark vilja och positiv hållning leva ett gott och innehållsrikt liv, men du kan inte välja att bli seende.
Religiösa åsikter och politiska övertygelser är däremot fria val. Den som bestämmer sig för ett yrke måste förhålla sig till villkoren för yrkesutövandet. Det kan finnas krav på teoretiska eller praktiska kunskaper, etiska riktlinjer, fysik och säkerhet och i bland även klädregler.
Ingen i Sverige är, enligt lag, tvingad att vara verksam inom ett yrke. Den enskilda individen gör sitt yrkesval utifrån sina egna förutsättningar.
Arbetsgivaren har rätt att förvänta sig att medarbetaren är på arbetsplatsen för att utföra ålagda uppgifter. Om den anställda anser att uppgifterna strider mot hens politiska eller religiösa övertygelse står det hen fritt att söka sig ett annat arbete.
Läs hela artikeln här.

Wanderers - en magisk kortfilm om en tänkbar framtid av Erik Wernquist


Wanderers - a short film by Erik Wernquist from Erik Wernquist on Vimeo.

Finns jultomten?

I dag är det 1:a advent. Nedräkningen börjar, 24 dagar till julafton och jultomtens årliga återfödelse. Var är han annars? Varför är han så svår att upptäcka andra dagar på året? Finns jultomten? Vilka är de filosofiska argumenten? Eric Kaplan har skrivit en bok om detta.

Missa inte att svara på frågan i slutet av videon.

28 nov. 2014

"Sluta prata om religion hela tiden..."

Jag kan verkligen inte tala för någon annan än mig själv, men eftersom det som står under "what people say" är något jag ofta får höra, och eftersom det som står under "what I hear" stämmer så bra på vad jag tolkar in, känner jag att jag vill dela detta med mina läsare:


Bilden kommer från facebook-gruppen Furious Atheists, och påvisades för mig av min vän Tony Magnusson.

Dagens debattklimat i ett nötskalTipstack till Ivar Arpi.

27 nov. 2014

Debatt om jämställdhet i svenska moskéer

En konflikt inom moskén i Uppsala har uppmärksammats i media och i debattartiklar. Männen i moskéns styrelse har förbjudit kvinnorna hålla studiegrupper i moskéns bibliotek. Moskéns lokalansvarig, Osman Said, säger:
Det handlar inte om att de stör. Det handlar om principer. Principen i islam är att kvinnor ska vara i sitt område och männen i sitt.
Konflikten och argumenten kommenteras av Abd al Aaqq Kielan, ordförande Svenska islamiska församlingarna:
Jag förstår inte varför kvinnorna inte får vara i biblioteket? Jag kan inte förstå den typen av argument. Varje människa kan göra vad den vill men om de vill ha statsbidrag, så måste den hjälpa till och bidra till samhällets grundläggande värderingar. Och en av de värderingarna är jämställdheten mellan män och kvinnor. [...] Allas intresse skall tillgodoses av en moské.
Cherin Awad skrev ett inledande debattinlägg om konflikten och diskrimineringen av kvinnorna för en månad sedan. Bahareh Andersson tog senare upp situationen i en egen artikel, där hon såg konflikten som ett exempel på bristen av kvinnorättigheter inom muslimska samfund. Detta reagerade Awad och fyra andra muslimska kvinnor negativt på. Deras kamp handlade bara om den specifika moskén.

Slutligen har Shaykh Salahuddin Barakat, ordförande för Islamakademin, författat ett debattinlägg där han kritiserar Uppsala moskén regelverk.
Kvinnor har enligt klassisk sunnitisk rättslära full juridisk behörighet att inte bara medverka och föreläsa i moskén utan även att grunda och styra moskéer, samhällsinstitutioner och företag. [...]
Detta är lämpligt utan att man behöver göra ett avkall på vår muslimska uppförandekodex – beträffande klädsel eller interaktionen mellan könen. Dessa regler syftar till att upprätthålla moskéns sanktitet och främja gudsmedvetenhet.
Även radioprogrammet Människor och tro hade idag ett längre reportage om konflikten, i ett större jämställdhetsperspektiv, och visade på en moské med en mer positiv kvinnosyn.

Det är mycket bra att jämställdhet inom muslimska församlingar diskutera offentligt. Det öppnar upp för att fler ställer krav på att deras samfund förbättrar sig. Det visar också på att det finns olika intressen inom den muslimska gruppen. På sikt blir det nog mer pluralistiskt. Det kommer både finnas moskéer där jämställdhet värdesätts, medans andra är strikt patriarkala. Precis som det är bland de kristna kyrkorna.

Problematiskt är det fortfarande går så långsamt. Idag kan användandet av ett bibliotek diskuteras, men ingen vågar lyfta att kvinnorna normalt kommer i andra hand när det gäller själva bönerummet. Det är en potent signal.

Ännu värre är det att den muslimska normen om dikotomin man och kvinna inte alls ifrågasätts i samband med diskussionen om jämställdhet. Kielans: "Allas intresse skall tillgodoses av en moské." är tomma ord när det gäller alla de som inte överensstämmer med de, av normer och regler, cementerade könsrollerna. HBTQ-personer som visar hela sin mänsklighet är ännu inte välkomna i svenska moskéer. Förhoppningsvis kommer de muslimer som nu tar jämställhetskampen snart lyfta denna fråga.

Intervju med Rebecca Goldstein

DN har en fin intervju med Rebecca Goldstein, vilken gjorde i samband med att hon talade vid PI-symposiet i Stockholm i början av november.
Rebecca Goldstein var elva år när hon insåg att hon inte trodde på Gud. Men hon fortsatte att leva som ortodox jude tills hennes föräldrar hade dött. I romanen ”Seltzers resa” beskriver hon varför det kan vara svårt att bryta med sin religiösa identitet.
Läs Rebecca ”kom ut” som ateist först när föräldrarna avlidit.

Samvetsfrihet = utan samvete?Så här kan det gå till i El Salvador. Vill ni stödja Amnestys kampanj för att få bort abortförbudet så kan ni hjälpa till genom att skriva på här.

26 nov. 2014

Revolutionen är inställd

Jag har länge tänkt skriva något om en minidebatt i Nature över om huruvida evolutionsteorin behöver en ny revolution. Det skedde under 1900-talets början en närmast revolutionär förändring av Darwins/Wallaces ursprungliga teori när man upptäckte Mendelsk nedärvning och byggde ihop denna med naturligt urval. Det paradigm vi evolutionsbiologer nu arbetar inom kallas "den nya syntesen", "den moderna evolutionära syntesen" eller ibland "neodarwinism" (det senare ogillas förstås av alla Wallace-fans).

Ciklider från två olika sjöar som evolverat på väldigt lika sätt.
Konvergent evolution eller utvecklingsbiologiska begränsningar?
Orsakerna att vi nu skulle behöva en ny revolution, till en "Extended Evolutionary Synthesis", påstås vara fyra:
1. Evolutionär utvecklingsbiologi - individuella utvecklingsvägar kan ibland vara en bättre förklaring av anpassningar i naturen än naturligt urval; behöver inte evolutionsteorin byggas om för att hantera denna insikt?
2. Plasticitet - en genuppsättning kan ge olika resultat beroende på miljön, organismer kan förändras under sin livstid (vit päls på vintern, könsbyte hos fiskar); behöver inte evolutionsteorin byggas om för att hantera denna insikt?
3. Icke-genetisk evolution - till exempel kulturell evolution visar att evolution inte är bundet vid gener, behöver inte evolutionsteorin byggas om för att hantera denna insikt? Här hamnar också upptäckterna kring epigenetik.
4. Nisch-konstruktion - ibland konstruerar organismer själv de habitat som de sedan anpassar sig till (bävrar bygger dammar, myror bygger stackar), behöver inte evolutionsteorin byggas om för att hantera denna insikt?

Det här är ett digert ämne som skulle ta ett tag att förklara och diskutera, så jag har dragit mig för att skriva blogginlägget. I princip anser jag att en vetenskaplig revolution inte är något man bestämmer sig för att det ska inträffa, utan sker revolutionen är det så omvälvande att det inte behövs någon diskussion - det är bara att hänga med för glatta livet. Den här diskussionen verkar mer handla om att några av revolutions-förespråkarna vill att deras upptäckter ska räknas som revolutionära och sant omvälvande. Ett patetiskt försök att framhålla sin egen viktighet, helt enkelt. Alla upptäckter som räknas upp här ovanför ryms alldeles utmärkt inom den nuvarande syntesen.

Nu upptäcker jag att Jerry Coyne på bloggen Why Evolution is True har skrivit blogginlägget åt mig. Så ni som är intresserade av vad jag borde ha tagit mig tid att skriva så gå till den bloggen (synd att han skrev det på engelska bara). Nature har också publicerat motargument, parallellt med originalförslaget. Slutligen har Sean Carroll skrivit en remarkabelt insatt kommentar (han är ju fysiker, gudbevars) som slutar med en välplacerad syrlighet.
It seems like a mistake for the revolutionaries to place so much emphasis on how revolutionary they are being, rather than concentrating on the subtle work of figuring out the relative importance of all these different factors to evolution in the real world — the importance of which nobody seems to deny, but the quantification of which is obviously a challenging empirical problem. 
Fortunately physicists are never like this! It can be tough to live in a world of pure reason and unadulterated rationality, but someone’s got to do it.

25 nov. 2014

EHF kritiserar att Påven talade i EU-parlamentet


EHF, tillsammans med sekulära organisationer från hela Europa, fördömer att Påven inbjudits att tala inför europaparlamentet i Strasbourg (25 november). Detta eftersom vi upplever att det är oacceptabelt att skänka en religiös ledare den äran det innebär att få hålla ett anförande inför det sekulära parlamentet.

Hela texten kan läsas nedan.
Dear President SCHULZ, 
We the undersigned European secular organisations wish to express our deep regret of your decision to invite Pope Francis to address the European Parliament. We do not think it appropriate for any religious leader to be invited to speak to a secular parliament. Having invited one what justification can be offered for not inviting others of other religions and competing denominations or sects? 
Even many believers cannot accept that a religious leader can claim the right to speak on their behalf, because he was not elected to it, any more than the leaders of other religious groups and non-religious Europe. Representation of European citizens should remain the prerogative of the European Parliament. 
The invitation is doubly inappropriate given the Catholic Church’s doctrinal positions on start and end of life and sexual matters, including women’s reproductive rights: the very issues on which they campaign most forcefully, are the very ones on which they are at most variance from their followers, especially in Europe as evidenced by numerous polls and indeed by the extraordinary synod taking place in Rome. And such positions are generally at variance with the majority of the European population as a whole and often in conflict with Human Rights. 
Worse, we find today that the religious movement represented by the Pope continues to actively combat human rights, such as the European Union defends, seeking to impose on the rest of society a dogmatic moral vision, in defiance of the principles of freedom of conscience and equality. 
Secular Europeans stand for the separation of “state and religion”. This principle should also apply inside the institutions of the European Union. If applied rigorously, it is, in our opinion, the most effective way of achieving peace and harmonious relations between the citizens of the European Union, whatever their world views.

DN skriver om missförhållanden inom Svenska kyrkan

DN publicerar idag en artikelserie om missförhållanden inom Svenska kyrkan:
Gemenskap och försoning är vanliga ledord inom Svenska kyrkan.
Samtidigt har organisationen genom åren valt att köpa ut ­personal som mobbats, larmat om missförhållanden och kritiserat ­ledningen.
DN kan nu berätta att Svenska kyrkan betalat ut över 115 miljoner kronor i avgångsvederlag de fem senaste åren.
 
Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till Svenska kyrkan för att få råd och stöd i svåra stunder. Samtidigt har flera anställda inom kyrkan år efter år larmat om missförhållanden inom den egna organisationen.
De kritiserade kyrkan – fick betalt för att sluta
De fick pengar för att sluta inom kyrkan
Åsa frystes ut efter larm om sexofredanden
Antje Jackelén: ”På vissa platser är det riktigt dåligt”

Att det finns missförhållanden inom Svenska kyrkan med över 20.000 anställda borde inte överraska någon. När man läser reportagen verkar det dock som att viljan att framstå som en "god" och "fin" organisation gör att Svenska kyrkan i vissa fall undviker att i tid, på allvar, ta tag i de missförhållanden som uppkommer.

Sabrina och Sayed

Homeopati - när vanlig dumhet inte räcker

En välkänd brittisk homeopat, Grace DaSilva-Hill, har skickat runt nedanstående mail där hon uppmanar alla homeopater att tillsammans försöka bota haven. Genom att "medicinera" haven med ett homeopatiskt preparat: Leuticum - som homeopater använder mot syfilis. (Resonemanget bakom val av medicin anges inte.) Om man inte är nära ett hav kan hälla "medicinen" i en flod - eller spola ner den i toaletten (!). Om man inte har "medicinen" tillhanda räcker det att säga namnet Leuticum till ett glas vatten, så kommer vattnet lära sig "medicinens" energi.Allt det här har föranlett bloggaren The Quackometer att fråga sig om homeopaterna nu har nått "peak stupid". Som om det inte räckte med att de försökt framställa sockerpiller för att bota Ebola...

Apropå Ebola skriver the Quackometer också om gruppen som åkte till Liberia.
Hoemopaths in West Africa have hit the news this week as a group tried to enter Liberia in order to use their spells on people with Ebola. The WHO fortunately tried not let them near any actual sick people and they have been kicking and screaming since. The Daily Mail’s rather dreadful article reported that they
“had used homeopathic treatments on patients, despite the instructions from health officials in the capital Monrovia not to do so. She said she had not felt the need to quarantine herself after returning to India but was monitoring her own condition for any signs of the disease.
The homeopaths appear to have absolutely no understanding how how dangerous and irresponsible their actions have been.

24 nov. 2014

Marcus Birro har fått sparken från Expressen


Marcus Birro fortsätter sin färd mot högerextremismen. För detta har han nu fått sparken från Expressen. Så här skriver SvD.
I helgen intervjuades Marcus Birro av den högerextrema sajten Exponerats podcast RLM, enligt Dagens Media. Han intervjuades tillsammans med Ingrid Carlqvist, ledande skribent på den islamfientliga tidningen Dispatch International.
Birro själv spelar karaktäristiskt nog ut offerkortet. I hans eget huvud är han en riddare i skinande rustning som rider ut för godhet mot världens ondska - en riddare som inte kan göra några fel. Alls.
Jag har satt något alldeles för stort och alldeles för farligt i rörelse. Jag har ifrågasatt landets mediala elit, utamanat dem med mitt träsvärd, och nu börjar eliten lita febrilt efter skäl att helt enkelt göra sig av med mig.
Och så hittar dem då en anledning. Jag trodde först att det handlade om intervjun, att den publicerats i ett sammanhang det finns all anledning att diskutera. Jag är beredd att ta den diskussionen. Jag är också givetvis beredd att förklara hur jag tänkte, eller inte tänkte, men att jag också onekligen tror väldigt hårt på det fira ordet, i alla dess sammahang.
När chefredaktören för Eskilstuna-Kuriren blev mordhotad ryckte chefredaktören på min tidning ut med djupt indignerad ton på sin blogg. När en lojal medarbetare på hans egen tidning blir mordhotad är det knäpptyst. Det var detta jag sade i intervjun. Och för detta har jag nu fått sparken.
För att förtydliga. Det är för djävligt att Marcus Birro mordhotats. Alla har rätt att yttra sig om vad de vill, så även Birro. Detta måste vara fullständigt klart.

Också: Islam förtjänar mycket kritik, inte minst då Koranens stridbara ord kan inspirera till sådana illdåd som vi ser nu i IS framfart. Vi stöder givetvis varje ansats till att tolka bort dessa ord, även om den bästa lösningen förstås vore att kasta hela tanken om Heliga Skrifter i papperskorgen.

Men gränsen mot främlingsfientligheten måste alltid hållas glasklar, annars är man själv delaktig i något klandervärt. Det är denna gräns Birro nu gått över i och med sin medverkan hos Exponerat tillsammans med Ingrid Carlqvist. Expressens beslut är därför högst förståeligt.

Debatten om vad som är "rätt" islam är meningslös

Förra torsdagen sände radioprogrammet Människor och tro ett samtal om hur radikalisering av unga skall stoppas. Programmet, som sändes från Rinkeby, handlade specifikt om hur förhindra rekrytering till ISIS. Därför var det inte underligt att islams inverkan diskuterades.

Och som vanligt var det flera i panelen som med säkerhet visst att ISIS inte företräder den rätta formen av islam och att mera kunskap om religionen islam är ett sätt att förhindra radikalisering. Detta sa imamen Hussein Farah Warsame: "Islam är en fredlig religion. Islam är emot döda oskyldiga [...] Det är en feltolkning de gör." och  Zan Jankovski, kommunaltjänsteman i Angered: "Ungdomarna vi talar om är väldigt okunnig om islam och blir lurade att tro på saker som egentligen inte ha med islam att göra.". Detta höll även Sonia Sherefay, föreläsare och föräldrastödjare i Järva, med om: "Som stolt muslim, räds jag över att min religion förknippas, sedan flera decennier, med terrorism och allt annat som inte har med islam att göra."

Det är mycket bra att många arbetar med att motverka radikalisering till våldsbejakande islamism. För att lyckas med detta behövs det att muslimer förespråkare en tolkning av islam som en fredlig religion, i vars namn ISIS terror är otänkbar. Men lurar de inte sig själva om de tror att de kan vinna tolkningsföreträde endast genom en försäkran att deras dogm är den rätta? En paneldeltagare sa klokt att ungdomarna behöver lära sig ifrågasätta och tänka själva.

Imamen visar själv, när han kommer in på islamofobi, hur lätt det är att resonemangen om "den rätta islam" blir inkonsekvent. Han sa: "Om vi vill lösa det här problemet, om vi inte arbetar hårt mot islamofobi, blir det många ungdomar som känner legitimitet för att försvara islam." Men om de som drabbas av islamofobi endast svarade med fredlig medel när de försvarar sin religion ("den rätta islam"), så hade islamfobi i detta sammanhang inte varit ett faktor att ta upp. Islam hade inte varit inblandad i radikalisering. Men när islams försvarare svarar med våld på islamofobi, då är det inte islamofobin som är det stora problemet.

Gymnasieeleven Abdi kommer med den väsentliga frågan i avslutningen: "Jag har fått höra att de flesta som åker ner för att kriga för den här organisationen har fått fel tolkning, men de där nere tycker samma sak, att vi muslimer som bor i Sverige har fel tolkning. Vad är rätt tolkning?"

"Den frågan hänger i luften", svarade programledaren och så är det. Debatten i Sverige om islam är mest en kamp mellan de som säger att islam är fredens religion och de som säger att islam är våld och förtryck. Få röster hörs som säger att det är varken eller, eller både ock. Dessa skulle behövas i media.

Ett exempel på det som saknas publicerades i brittiska the Times i början av november. Artikeln Who are the true Muslims – all or none? är skriven av journalisten Matthew Syed och återpublicerade i sin helhet på National Secular Society:s webbsida. Syed skriver om hur fel det är att tala om "den rätta islam", speciellt för icke-muslimer:
You see, the idea of "real" and "false" Muslims is ephemeral [kortlivad]. With something like science, people who disagree with each other examine the evidence. They debate, they argue, they perform experiments. Sadly, this approach is not available for religious disputes. People with theological differences tend to appeal to divine revelation and differing interpretations of manuscripts that were written centuries ago. This is a problem when it comes to resolving differences, particularly when those manuscripts contain passages that seem, on a cursory reading, to condone violence. 
It is no good Blair or Obama, or anyone else, saying that Isis has got it wrong, or that it is distorting Islam's "true message" because, when it comes to religious truth, there is no such thing as "wrong" — unless, of course, you happen to be the one person, one group, one faction, that is wired up to God. And think of the hypocrisy, too. Blair is a Catholic. He doesn't believe in Allah (unless he is the same as Jehovah/Yahweh/the God of Moses). Nevertheless, he feels entitled to rule on the question of who are Allah's chosen people. In other words, he is happy to second guess the views of a deity he thinks is fictional. 
Syed förespråkar att det är dags förklara att det är meningslöst att debattera om "rätt" och "fel" islam.
Instead of pontificating on who are the real Muslims, isn't it time to acknowledge that the entire debate is senseless?
Moderate Muslims would not like such a stance, of course. They would hate to be told that their interpretation of Islam is no more legitimate than that of Isis. But the alternative is far worse because it perpetuates the idea that there is a rational means of figuring out which of the subgroups has a hotline to God. 
This takes us to the elephant in the room. The fundamental problem in the Middle East today is not with the Sunni or the Shia or even with Isis. The problem is with religion itself. It is the idea of received wisdom, divine revelation, the notion that "I have heard the Truth" and that everyone else is deluded. This is the corrupting, anti-rational, distorting engine of religious violence in the Middle East, just as it once triggered Christianity into a bloody civil war.
Men de flesta kristna har förstått detta. De "förknippar idag sanning med evidens, förnuft och andra upplysningsideal."

"Nobelkommittén gjorde inte hemläxan inför medicinpriset"


Min kollega och vän Johan Lind hade igår en artikel på SvD Brännpunkt där han kritiserar Nobelkommitténs motivering gällande Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Kritiken gäller alltså inte själva priset, som handlar om upptäckter av celler som utgör ett positioneringssystem i hjärnan, utan Nobelkommitténs motivering.
Den kognitiva kartan var länge psykologins heliga graal. Om den fanns skulle den nämligen utgöra bevis för att djur inte bara lär sig genom betingning, deras inlärning kunde kanske vara friare och mer lik mänskligt tänkande, alltså utgöra en ”högre kognitiv funktion”. Edward Tolman studerade råttor i labyrinter och myntade 1948 begreppet kognitiv karta som just ett exempel på inlärning som något mer likt tänkande än betingning.
Men existerar Tolmans kognitiva karta hos råttor? Efter nästan hundra års experimenterande ser det mörkt ut. De fåtal lovande resultat som framkommit drunknar bland studier som istället pekar på att råttor lär sig hitta vägen genom inlärning som mer liknar det Tolmans kritiker föreslog. Modern forskning om djurs inlärning visar också att råttors navigation kan förklaras utan att man behöver tillskriva råttor ”högre kognitiva funktioner”. Detta innebär inte att råttor har fått svårt att hitta vägen, nej, men att man förkastat idén att råttor navigerar med hjälp av tänkandelika processer.
Som Nobelkommittén skriver så visste inte Tolman var i råtthjärnan den föreslagna kognitiva kartan skulle finnas. Men kommittén påstår att uppfinnandet av metoder för att mäta hjärncellers aktivitet skulle kunna lösa frågan om den kognitiva kartans existens. Men det går inte att påvisa den kognitiva kartans existens enbart genom att titta på hjärnceller, åtminstone inte idag. Frågan kräver beteendeexperiment där råttans erfarenheter kan kontrolleras så att man kan ta reda på vilka problem de kan lösa. Detta är ett måste för att utesluta andra inlärningsmekanismer, det vill säga för att utesluta alternativa förklaringar.
Mosers studier testar inte heller om råttor kan använda sig av en kognitiv karta i Tolmans mening, de undersöker vilka delar av hjärnan som är aktiva när råttan promenerar omkring i en välkänd miljö. Då råttorna i deras experiment inte utför någon uppgift som kräver ”högre kognitiva funktioner” kan man alltså inte i efterhand påstå att råttan använt sig av dessa tänkandelika mekanismer. Att man hittar något i hjärnan är spännande, men då ett djur beter sig måste det så klart ske något i hjärnan.
[...]
[T]rots att råttor är ena hejare på att hitta vägen, säger inte forskningen att råttor navigerar med hjälp av så kallade högre kognitiva funktioner.
Råttor känner igen sig när de går i en bekant miljö och har en slags av nervceller som aktiveras när de går där -  ”rutnätsceller”, där rumslig information sparas - men kan de tänka sig vägen innan de går? Det vet vi inte ännu.

23 nov. 2014

Nytt avsnitt! #107 – Radio Houdi är sorgliga


Nytt avsnitt av Radio Houdi som denna gång har sorg och är sorgliga.

Ett sorgligt avsnitt som börjar med stoppa sin egna korv, en väns bortgång, en sorglig film, inspelning av Karsten Torebjers liveseans på Södra Teatern.

Vi fortsätter med kenyansk pastor som anser att Gud kommer in i kroppen om man inte har underkläder
FLASH! Malou von Silvers får stora journalistpriset (?).
Avslutar med det sorgliga med Ghostbusters och Band Aid är 30 år gamla.

Ett sorgligt avsnitt med glimten i ögat som John och Anders alltid levererar.


Dawkins och Krauss på Conway Hall

Den 23 oktober arrangerades en visning av filmen the Unbelievers på Conway Hall i London. Efter visningen genomfördes en frågestund med de otroende: Richard Dawkins och Lawrence Krauss.

22 nov. 2014

Svenska ritualer: Flogstavrålet

Hur testar man existensen av multiversum?Läs mer hos Wired och PhysOrg.

21 nov. 2014

Kvinnohat är dåligt, såvida inte islam säger så

Norsk humanism och religionskritik

I Norge finns det två sekulär humanistiska livsåskådningsorganisationer - kolossen Human-Etisk Forbund och det mer religionskritiska Hedningsamfunnet. Hedningsamfunnet, som i år fyller 40 år, kallar sig "en humanistiska frigörelserörelse" och de har uppfattats som några som mer motarbetar andra livssyner, religiösa, än förespråkar en egen.

Detta var anledningen till att de inte godkändes som livssynssamfund av norska staten, när "Hedningarna" ansökte om detta på 80-talet och därigenom gick de miste om de frikostiga norska statsbidraget. I den norska lagen står det klart att det krävs att organisationen sätter sin egen livssyn i centrum.

Nu planerar samfundet en ny ansökan. Deras nyss avgångne ordförande, Eystein Emberland, säger till fritanke.no att Hedningsamfunnet har en humanistisk livssyn och att detta inte står i konflikt med religionskritik:
Hedningsamfunnet er i dag som tidligere basert på et humanistisk livssyn. Vi står på samme verdiplattform som Human-Etisk Forbund. Det humanistiske livssynet har alltid vært kjernen for oss. Det er det viktigste. Vi er opptatt av religionskritikk, men det står ikke i noen motsetning til vårt humanistiske livssyn.
För Human-Etisk Forbund verkar detta inte vara självklart. Deras styrelseordförande Tom Hedalen säger:
Jeg er enig i at de [Hedningsamfunnet] har en større anledning til å være tydelige i sin religionskritikk. Vi favner bredere og må ta mer hensyn til medlemsmassen.
Vilka anledningar som den lilla organisationen med 648 medlemmar har, som det stora förbundet med mer än 80.000 medlemmar saknar, framgår inte. Kanske är en skarp och rungande religionskritik nödvändig för att de små att höras i offentligheten och kunna påverka. Kanske är det så att den stora organisationen skulle tappa fler medlemmar, än de vinner, på religionskritik och det är därför de måste ta hänsyn till de medlemmar de redan har.

Det skall bli intressant att läsa om hur Hedningasamfunnets ansökan bedöms och se om ett eventuellt godkännande skapar större konkurrens mellan de två norska humanistorganisationerna.

Möjligen den bästa musik-video som någonsin spelats in

20 nov. 2014

Filosofins dag

I Kalmar har Humanisterna uppmärksammat Filosofins dag genom att skriva en debattartikel, intervjuats i P4 och i kväll har de arrangera ett samtal om filosofi på Byteatern i Kalmar.

Ur artikeln i Östra Småland:
Unescos syfte med Filosofins dag är att uppmärksamma filosofin som verktyg för att förbättra en ömsesidig förnuftsbaserad dialog med analys, argument och motargument. Man är övertygad om att ju fler människor som tillägnar sig de filosofiska verktygen, desto bättre blir förutsättningarna för tolerans, fredlig konfliktlösning och för att i samarbete lösa de stora utmaningar mänskligheten står inför: ett långsiktigt hållbart globalt samhälle med tanke på naturresurser, vatten, miljö, klimat och rättvis fördelning. Unesco betonar speciellt betydelsen av att unga människor under sin skoltid får hjälp att lära sig hantera de filosofiska verktygen på ett kreativt sätt. 
[...] 
Humanisterna är en livsåskådningsorganisation som bejakar kritiskt tänkande och det filosofiska samtalet. Vi tycker att det är särskilt viktigt för våra unga. Ungdomar överöses i dag med budskap via media och internet. När Facebook-forum för exempelvis kolloidalt silver samlar tiotusentals icke kritiskt tänkande människor signalerar detta ett utbildningsbehov. I Unescos anda uppmuntrar Humanisterna Kalmar införandet av en lektionstimma filosoferande i veckan från årskurs ett i samtliga grundskolor i Kalmar län.
Carl-Gustaf Olofsson intervjuades i  P4 Kalmars morgonprogram, start 3:15 in i programmet.

Ray Comfort designar ett intelligenstest

Nu har Ray Comfort designat ett intelligenstest för att berätta att Jesus besegrade döden - en test han prompt själv lyckas ha fel på.

I reklamens namn

När de traditionella religionerna försvinner, vart vänder människor sin tillbedjan då? Konsumism är något gudlösthet beskyllning för, av vissa religiösa. Tv-serien Kollektivet i norska TV2 har tagit detta på allvar och åskådliggjort hur det kan se ut.

19 nov. 2014

Kurder driver med ISIS

Denna musikvideo har sänds på irak-kurdisk tv.

Lite visdom från Diogenes cynikern

Plato was discoursing on his theory of ideas and, pointing to the cups on the table before him, said while there are many cups in the world, there is only one `idea' of a cup, and this cupness precedes the existence of all particular cups.
"I can see the cup on the table," interupted Diogenes, "but I can't see the `cupness'".
"That's because you have the eyes to see the cup," said Plato, "but", tapping his head with his forefinger, "you don't have the intellect with which to comprehend `cupness'."
Diogenes walked up to the table, examined a cup and, looking inside, asked, "Is it empty?"
Plato nodded.
"Where is the `emptiness' which procedes this empty cup?" asked Diogenes.
Plato allowed himself a few moments to collect his thoughts, but Diogenes reached over and, tapping Plato's head with his finger, said "I think you will find here is the `emptiness'."

18 nov. 2014

Nytt podcastavsnitt ute: #106 – Radio Houdi köper skivorNytt avsnitt av Radio Houdi som denna gång köper skivor.

Snabbrecension av nya plattor från Queen och Pink Floyd samt premiären av Karsten Torebjer – Psychic Medium.
Brian Mays gitarr åker förstaklass och Philae landar på komet. Julio Iglesias Rolex, Cosmos och John som mäklare på TV.
Radio Houdi köper skivor och tittar drömskt ut i kosmos.

Vetenskapsfilosofi för nerdar

Figur från philosophy in figures.

Lösningen för Schrödingers katt och förklaringen av singulariteten är sammanlänkade

Från Saturday Morning Breakfast Cereal.

17 nov. 2014

Protestera mot mäniskorättskrängningar: Skriv för frihet!

Raif dömdes till tio års fängelse och tusen piskrapp för att han startat ett internetforum om politik och samhällsfrågor. Nu kan du tillsammans med hundratusentals andra över hela världen kräva att domen ogiltigförklaras. 
Protestera mot Raifs fängelsedom och spöstraff
I maj 2014 dömdes Raif till tio års fängelse och tusen piskrapp för att han bloggat och startat ett internetforum, ”Saudi Arabian Liberals”, för diskussion om politik och samhällsfrågor. Åtalet baserades på texter som publicerats på forumet. Dels artiklar skrivna av Raif, där han kritiserat religiösa myndigheter i Saudiarabien, dels texter skrivna av andra. 
Åklagarsidan menade att Raif hade brutit mot landets IT-lagar samt förolämpat islam. De menade att Raif skulle åtalas för ”apostasi” (när man lämnar sin religion), vilket är belagt med dödsstraff. Dödsdomen uteblev, men istället dömdes han alltså till tio års fängelse, tusen piskrapp, tio års reseförbud, samt förbud mot att framträda i media och att kommunicera via sociala media. 
Många åtalas för inlägg på Facebook och Twitter
Facebook och Twitter har blivit mycket populärt i Saudiarabien eftersom människor annars inte kan ge uttryck för sina åsikter offentligt. Men den växande internetdebatten har resulterat i att myndigheterna övervakar sociala medier och försöker förbjuda exempelvis Skype och WhatsApp. 
Amnesty anser att Raif är en samvetsfånge som enbart fängslats för att han använt sin yttrandefrihet. Dessvärre är han inte ensam om att bestraffas för denna grundläggande rättighet. Han är istället en av många aktivister, regimkritiker, bloggare och akademiker i Saudiarabien som förföljs, hotas och åtalas för vad de skriver på internet. För att inte familjen också skulle råka illa ut har Raifs fru och tre barn valt att lämna landet.
Skriv på för Raif hos Amnesty.

Outgrundliga vägar

Har upptäckt och gillar seriestripparna av Scott Maynard på Happle Tea!
Texterna till stripparna gör sitt till [mysterious ways]:
Wondering whether God will come and save us or fix it all ultimately seems a little silly. We have bodies and brains and we have consciousness. We can fix our problems ourselves without help from outside. Sure, it’d be nice, but God hasn’t done much for the last 2000 years, so why sit around waiting now?

16 nov. 2014

Islamiska förbundet terrorstämplade

Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) terrorstämplas, ihop med 85 andra islamistiska organisationer, av Förenade Arabemiraten (UAE). Anledningen är att IFiS sägs vara en del av Muslimska Brödraskapets globala organisation. [Gulf News]

Nu skall det inte dras några stora växlar på vilka UAE anser vara terrororganisationer. UAE är allt annat än rättssäkert och demokratiskt, de klassas i den grövsta kategorin (Grave Violations) i IHEU:s the Freedom of Thought Report. Ändå måste det vara gravt pinsamt för IFiS att hamna på samma lista som al-Qaida och Boko Haram.

Intressant är dock reaktionen från IFiS ordförande Omar Mustafa. Han säger:
Det är löjeväckande om det inte vore så skrämmande att en liten regim som är känd för sina övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna ska gå in och definiera europeiska civilsamhällesorganisationer som terrororganisationer.
Nej, det är inte alls skrämmande. Det skrämmande är människorättsbrotten som sker i Förenade Arabemiraten och andra arabiska regimerna runt Persiska viken. Det är ovanligt att IFiS representanter kritiserar dessa länder. Andra människorättsbrott, t.ex. de som sker i Palestina kritiserar de dock frekvent. Mustafa säger också:
Vi har inget med Muslimska brödraskapet att göra. Vi är en fristående svensk organisation som inte lyder under brödraskapet. [sr]
Nog är inte IFiS en fristående organisation. De är nära knutna till Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) och relationen är mer än att de bara är medlemmar i en europeisk paraplyorganisation. I IFiS stadgar (2012-06-10) står det att läsa:
Förbundet är en grundande medlem i Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), och följer dess allmänna riktlinjer. 
FIOE äger rätt att skicka representanter till kongressen med yttranderätt. 
Vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till FIOE om inget annat uppges vid upplösningsbeslutet.
Självklart kan IFiS ändra sina stadgar, om medlemmarna så önskar, men som de ser ut idag är de organisatoriskt knutna till FIOE. Vilken relationen är mellan FIOE och Muslimska Brödraskapet är omdebatterat, men mycket tyder på att det är mer än personliga relationer och ideologisk närhet. [GP]

En ironisk detalj i terrorstämplingen är att de terroristlagar som ligger till grund för stämplingen är stiftade av Förenade Arabemiratens nuvarande president Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Hans far var en stor ekonomisk bidragsgivare när Stockholms Moskén (där IFiS huserar) byggdes och moskén bär hans namn, Zayeds moské.

"Hedersvåldet måste ses för vad det är"

Soleyman Ghasemiani från Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) skriver idag på SvD Brännpunkt.
För tusentals svenska ungdomar och kvinnor med rötter i andra länder är kärleken ofri och dödsbringade. Men myndighets-Sverige stödjer fortfarande inte till hundra procent flickors och kvinnors totala rätt över sin kropp och sexualitet, skriver Soleyman Ghasemiani, socionom och författare. 
[...] 
Hedersvåldet kan inte kategoriseras under ”mäns våld mot kvinnor”. Det är en hel del som skiljer dessa typer av våld åt. I hedersvåldet är det inte en ensam make eller pojkvän som utsätter offret för våld utan en hel familj, släkt och grupp som medverkar öppet i både kontrollen och i det avgörandet slaget. Hedersvåldet är kollektivt och planerat. De som utövar våldet skäms inte för det de gör utan känner det som en ärofull handling. 
En annan faktor som skiljer detta våld från mäns våld mot kvinnor är att det inte är bara män som är utövare. Här kan mödrar, fastrar och systrar till de utsatta vara lika mycket delaktiga i det fysiska och psykiska våldet som män. 
[...] 
Kvinnor bär egentligen huvudansvaret för döttrarnas uppfostran och att lära dem bli lydiga och kyska kvinnor. Män har ansvaret för denna kontroll utanför hemmet eftersom det är män som får vara därute. De manliga släktingarnas våld blir aktuellt först när det kvinnliga våldet inte har haft avsedd effekt. 
Kärleken är fortfarande lika ofri och dödsbringade för tusentals svenska ungdomar och kvinnor med rötter i andra länder. Den politiska makten och myndighets-Sverige stödjer fortfarande inte till hundra procent kärlekens frihet och flickors och kvinnors totala rätt över sin kropp och sexualitet. Fortfarande tillskansar sig de religiösa, traditionella och kärleksfientliga institutionerna och krafterna i samhället det mesta av det politiska och ekonomiska stödet, statligt som kommunalt. Fortfarande får religionen tränga sig in på barnens kroppar, på livet och på deras vardag i skolan och ute i samhället och på små flickors huvuden. Det är dags att ändra på det.

Vetenskap mot musik


CYMATICS: Science Vs. Music - Nigel Stanford from Nigel Stanford on Vimeo.

Ni kan vilja läsa om Teslaspolar efter att ha sett den här videon.

Human Universe

Human Universe är en magnifik serie från BBC, presenterad av Brian Cox. Episode 2, Why Are We Here?, finns att se på youtube för tillfället, men förmodligen inte länge till. Avsnittet avslutas.
Our currently best theory for the origin of the universe, backed up by experimental evidence, suggests that there are an infinite number of universes, an infinite number of copies of you and me, and that the existence of the whole thing is inevitable. No purpose. Nothing special. You are because you have to be. How does the makes you feel? The wonderful thing is that nobody knows. Nobody's worked it out yet. So the answer is up to you. What do you think.
Uppdatering: Avsnittet har nu försvunnit från youtube av upphovsrättsliga skäl. Nedan ett klipp från episod 2.

15 nov. 2014

Grattis Liberia! Homeopaterna är framme för att behandla Ebola...

...med arsenik, gift från skallerorm och nedmald skalbagge (spansk fluga), allt utspätt i vatten tills det inte finns några spår kvar. Det hade varit roligt om det inte varit så tragiskt.

The Mail OnLine har ett längre reportage om homeopaternas försök att få experimentera med sina låtsasmediciner på desperat sjuka människor. De tas inte emot med öppna armar av andra som försöker hjälpa till på riktigt, om man säger så.
Mike Noyes, the head of humanitarian response at UK charity ActionAid, which has teams who support clinics in Sierra Leone and Liberia, told MailOnline: 'With this crisis, you can't be offering false hope.'
'There is no scientific evidence that homeopathy has any impact on dealing with viral disease like Ebola.'
'Coming in from the outside with these unproven approaches is damaging to the response and bringing the disease under control.'

Ex-muslimer kommer ut

Kiran Opal, från Ex-muslims of North America, talade vid Secular Conference 2014 om synen på kafir (otrogna) och hur rädslan för apostasi ger kraft till islamister, samt hur ex-muslimer behöver stöttas.

14 nov. 2014

"Ännu ingen religionsfrihet för eleverna i adventstid"

Nu närmar sig advent och de sedvanliga(?) gudstjänsterna i skolan. I dagens Västerbottens-Kuriren skriver Camilla Grepe, redaktör för livsåskådningsmagasinet Bright:
"I advent omdefinieras religion till tradition för att nödtorftigt skyla över att religionsfriheten negligeras och elever blir rättslösa i skolobligatoriets närvarotvång vid skolornas allt mer frekventa kyrkbesök. 
I en ansats att legitimera sedvänjan, presenterade förre utbildningsminister Jan Björklund ett lagförslag som tillåter religiösa inslag i skolan, men under förutsättning att deltagandet är frivilligt. Ett märkligt lagförslag alltså, men med den obestridliga kvaliteten att det beaktar grundlagens religionsfrihetsparagraf, RF 2:2.
Det var ett uttalat önskemål inför arbetet med den nya skollagen, att skapa en lag för alla skolformer. Att religiösa friskolor skulle få ha religiösa inslag låg i sakens natur."
Artikeln finns att läsa i sin helhet på nätet. Ni som till äventyrs inte sett hennes föreläsning om skolkyrkan från 25/10, kan göra det här.

Systrar i fara

Vid Secular Conference 2014 till delades SIMPONI Sounds of Freedom award, utdelat av One Law for All. SIMPONI (Music Syndicate of Earth Dwellers) är ett indieband från Indonesien och deras låt Sisters in Danger är en hyllning till offer för och överlevare efter sexuellt våld i Indonesien och över hela världen.

The dark force

En dag, vid inspelningen av Stjärnornas krig, råkade James Earl Jones plocka med sig fel manus från hotellrummet. Frågan är om inte detta blivit en ännu bättre film, i alla fall hade den blivit läskigare.

Högerextremister i EU-parlamentet vandaliserar konst

Il dolore (la Ballerina)
I Europaparlamentet har en målning av den italienske konstnären Bruno Cassinari plockats bort efter att den kallats en "hädelse".

Verket Il dolore (la Ballerina) ingick i en utställning i paralmentet och innan det plockades ner hade det vandaliserats av lättkränkta parlamentsledamöter från högerextrema Lega Nord och Front National.

Den holländska sekularisten och parlamentsledamoten Sophie in 't Veld reagerade på detta och protesterade i kammaren i Bryssel, se videoklipp nedan.

Parlamentets presstjänst uppger att verket skall hängas upp igen efter att det restaurerats. (Om man skall tro Google translate.)

13 nov. 2014

Kosmos

Här lever man i sin lilla bubbla och missar att SVT sänder den nya versionen av Kosmos (de äldre i läsekretsen  såg den kanske med Carl Sagan?).
http://www.svtplay.se/video/2459333/varldens-fakta-cosmos/cosmos-avsnitt-1

Ni har till 10 dec på er att se den!

Kometen sjunger!

Mänskligheten har just landat en rymdsond på en komet! En något oväntad upptäckt är att ... kometen sjunger! (För bokstavstrogna läsare: Det där var en liknelse.) Så här skriver man på Rosettas blog:
The comet seems to be emitting a ‘song’ in the form of oscillations in the magnetic field in the comet’s environment. It is being sung at 40-50 millihertz, far below human hearing, which typically picks up sound between 20 Hz and 20 kHz. To make the music audible to the human ear, the frequencies have been increased by a factor of about 10,000.
Om ni aldrig har lyssnat till den sträng som brast en komet förut så låter det så här:Det finns förstås alternativa förklaringar till ljudet. Se här förslag från The Oatmeal och Greg Laden.

"Arbetsvägran, inte religionsfrihet"

Sakine Madon skriver läsvärt om det som kallas "samvetsfrihet" i Norran.
Var står Kristdemokraterna i abortfrågan, skrev Susanne Dufvenberg och Carina Ohlsson från S-kvinnor i Norran (12/11 2014). Det kan man undra. För även om abortfrågan inte är aktuell i Västerbotten, är den i allra högsta grad det i Kronobergs och Jönköpings län. Där har kristdemokrater föreslagit samvetsvägran för sjukvårdspersonal, det vill säga att de kan få slippa utföra arbetsuppgifter med hänvisning till etik och religion. Barnmorskor skulle alltså kunna säga nej till att utföra abort.
[...]
En drogliberal polis kan inte hänvisa till sina övertygelser i kontakten med cannabisrökare, lika lite som apotekspersonal kan vägra sälja preventivmedel, eller en vegan vägra servera kött på en restaurang. Man kan inte alltid hänvisa till sitt samvete. Den som till exempel tolkar islam väldigt strikt, och vägrar ta kvinnor eller män i hand, får acceptera att inte alla arbetsplatser passar.

"Fundamentalism är mycket farligt"

Svenska kyrkans biskop i Härnösandsstift, Tuulikki Koivunen Bylund, kritiserar skarpt gammallæstadianismens negativa inställning till preventivmedel och hårda press på kvinnor att föda barn och bli gravida.
Jag anser att fundamentalism är mycket farligt oavsett om den utövas inom den kristna kyrkan eller någon annan religion. Bibeln ska inte enbart läsas utan tolkas, och det är den tidsenliga tolkningen som jag vill lyfta fram. Det är också väldigt bra att de här kvinnorna inom olika religiösa samfund vågar kliva fram och ifrågasätta normerna i läran. Om laestadianerna får kvinnor till de ledande positionerna inom rörelsen kan normerna ändras. [svt]
Det är bra att Svenska kyrkan tar ställning mot inhumana läsningar av religiösa texter och tydligt tar kampen mot förtryck av kvinnor. Det finns mycket av det i olika religiösa samfund, vilket borde engagera kyrkan mera.

12 nov. 2014

Vetenskap är INTE 'bara en teori'

"Min resa från kristendom till humanism"

Text av Lars Torstensson:

Hbt-aktivisten Peter Tatchell: "Min resa från kristendom till humanism"

"Hur jag gick över från dogm och vidskepelse till rationalism."

Den aktade brittiske människorättskämpen beskriver detta i Humanism Ireland nov-dec 2014.

Han berättar att han kommer från ett fromt, pingstkyrkligt hem i Australien, där allt i Bibeln räknades som Guds ord. Svordomar, rökning, dans, sex utanför äktenskapet, evolutionsläran och kommunismen betraktades som svåra synder, liksom att inte gå i kyrkan. Denna tro blev även Peters.

Men han frigjorde sig gradvis från religionen. Hängningen av en oskyldig man fick honom att ifrågasätta hur överheten kunde vara given av Gud. Och hur kunde totalitära regimer vara det? Peter började utveckla en revolutionär, kristen befrielseteologi, grundad på bergspredikan, och på kristen grund engagerade han sig för Austraiiens urinvånare och mot dödsstraffet, apartheid och Vietnamkriget.

När han började leva ut sin homosexualitet gav detta honom en så stark, positiv upplevelse att den svepte bort all kristen antihomopropaganda som han hade matats med. Han beslöt sig för att bli gayaktivist.

Vid 20 års ålder hade rationaliteten definitivt segrat över vidskepelsen och dogmerna. Peter kände sig så mogen och självmedveten att Gud syntes honom överflödig.

I konsekvens härmed, skriver Tatchell, "avsade jag mig religionen och omfamnade förnuftet, vetenskapen och en etik grundad på kärlek och medlidande. Jag drog slutsatsen att vi inte behöver Gud för att tala om för oss vad som är rätt och fel. Vi människor är fullt kapabla att tänka ut detta själva. Den universella deklarationen om mänskliga rättigheter bevisar detta. Den är inte gudagiven dogm och intolerans, utan ett vackert exempel på höga moraliska värden, utan religion. Bravo!"

Idag säger Peter Tatchell så här om organiserad religion: Den är "världens största källa till obskurantism, fördomar, vidskepelse och förtryck. Den har dragit olycka över miljoner människor i årtusenden, och fortsätter att göra så i många länder."

Mer om Peter Tatchell

Peter Tatchell har bland mycket annat varit politiskt verksam först i Labourpartiet och sedan i De gröna. Han är en av grundarna av den omtalade hbt-gruppen OutRage!, som på 1990-talet använde sig av direkt aktion. Han har engagerat sig mot "murder music", d v s musik med texter som anstiftar hat mot homosexuella, mot Zimbawes president Robert Mugabe och mot hbt-förtrycket i Ryssland. Han har också riktat stark kritik mot National Front i England och British National Party, mot Katolska kyrkan och islamisk fundamentalism. Flera gånger har han blivit nerslagen av nynazister och andra homofober. Han har erhållit en rad priser, bl a som Årets Sekularist 2012, samt en utmärkelse för att ha främjat nationell mångfald. Han förestår Peter Tatchell-stiftelsen, som främjar mänskliga rättigheter.

Här intervjuas han under rubriken "En livstid av kampanjer"

Lars Torstensson

11 nov. 2014

En önskan att försvara kolloidalt silver med polisens hjälp

Ion Silver är ett företag som säljer kolloidalt silver, alltså vatten med silverpartiklar som spårämne. Fördelarna med att ta kolloidalt silver förklaras här i ett föredrag av Anders Sultan (som driver företaget i fråga). De viktigaste skälen är kolloidalt silver kan döda mikroorganismer utan att påverka våra celler (01:30), det är antiinflammatoriskt (03:34), hämmar allergi (03:42) och lindrar huden om man bränner sig på en giftig växt (03:50).

Enligt Livsmedelsverket behöver inte kroppen kolloidalt silver, och kolloidalt silver botar inga sjukdomar (speciellt inte cancer), men eftersom t.ex. Bodystore säljer produkten för 286:-/liter i halvlitersflaskor (eller 238:- om man köper literflaskan), är detta en marknad värd att bråka om. Som jämförelse kan man tänka på de avancerade stegen som krävs för att brygga en hipster-öl, som ändå kan säljas till ett literpris på blott 50-60 kronor. Kolloidalt silver handlar om pengar.

Som skeptiker kan det vara värt att belysa att de påstådda positiva effekterna kanske inte infinner sig. Och så sker också. Under rubriken "Den kolloidala bluffen" (kolloidaltsilver.org) refuseras positiva påståenden som som associerats med produkten. Till produktens försvar presenteras inga motargument, men väl diskussioner om brott mot personuppgiftslagen, polisanmälan och juridiska konspirationer. Denna bild kommer från ett slutet forum på Facebook (samtliga repliker är skrivna olika personer):


Humanistbloggen har tidigare uppmärksammat kolloidalt silver:
Men jag tror att den bästa kommentaren om kolloidalt silver finns här: Så kolloidalt silver har inga positiva hälsoeffekter, vem kunde ana? Nu under eftermiddagen uppmärksammar även Nyheter24 hemsidan kolloidaltsilver.org och dess upphovsman, och som vanligt bjuder det på skräckblandad förtjusning när man läser kommentarerna.

Kyrkans bild av Humanisterna

Varför har Svenska kyrkans företrädare en så negativ bild av Humanisterna? Detta behöver inte vara något problem i sig, men är ändå intressant att fundera över.
"Man har massor av pengar, i Svenska kyrkan, man når ut över hela landet. Man är väldigt intresserad av att opinionsbilda i en rad olika frågor - en påverkansfaktor i det svenska samhället och den bild man förmedlar av olika företeelser får genomslag."
Vid Humanisternas höstkonferens i helgen föreläste prästen och skribenten Annika Borg om detta ämne. Hennes föredrag ger mer en inblick i Svenska kyrkan och en förklaring av bilden av Humanisterna utifrån kyrkans utveckling och positionering.

FN massteriliserar Afrikaner via vaccin...

...i alla fall om man ska tro 27 katolska biskopar i Kenya som tillsammans gått ut med nedanstående uttalande. Nyheten kommer från den något Orwellskt betitlade hemsidan LifeNews.com.
Dear Kenyans, due to the direction the debate on the ongoing Tetanus Vaccine campaign in Kenya is taking, We, the Catholic Bishops, in fulfilling our prophetic role, wish to restate our position as follows:
  1. The Catholic Church is NOT opposed to regular vaccines administered in Kenya, both in our own Church health facilities and in public health institutions.
  2. However, during the second phase of the Tetanus vaccination campaign in March 2014, that is sponsored by WHO/UNICEF, the Catholic Church questioned the secrecy of the exercise. We raised questions on whether the tetanus vaccine was linked to a population control program that has been reported in some countries, where a similar vaccine was laced with Beta- HCG hormone which causes infertility and multiple miscarriages in women.
  3. On March 26, 2014 and October 13, 2014, we met the Cabinet Secretary in-charge of health and the Director of Medical Services among others and raised our concerns about the Vaccine and agreed to jointly test the vaccine. However the ministry did not cooperate and the joint tests were not done
  4. The Catholic Church struggled and acquired several vials of the vaccine, which we sent to Four unrelated Government and private laboratories in Kenya and abroad.
  5. We want to announce here, that all the tests showed that the vaccine used in Kenya in March and October 2014 was indeed laced with the Beta-HCG hormone.
  6. On 13th of October 2014, the Catholic Church gave copies of the results to the cabinet secretary and the Director of Medical Services. The same was emailed to the Director of Medical Services on October 17, 2014.
Based on the above grounds, We, the Catholic Bishops in Kenya, wish to State the following:
  1. That we are shocked at the level of dishonesty and casual manner in which such a serious issue is being handled by the Government.
  2. That a report presented to the Parliamentary Committee on Health November 4, 2014 by the Ministry of Health, claiming that the Government had tested the Vaccine and found it clean of Beta- HCG hormone, is false and a deliberate attempt to distort the truth and mislead 42 million Kenyans.
  3. That we are dismayed by attempts to intimidate and blackmail medical professionals who have corroborated information about the vaccine, with threats of disciplinary action. We commend and support all professionals who have stood by the truth.
  4. That we shall not waver in calling upon all Kenyans to avoid the tetanus vaccination campaign laced with Beta-HCG, because we are convinced that it is indeed a disguised population control programme.


Att stelkrampsvaccinet steriliserar kvinnor är en myt som drog igång redan på 80-talet. På WHOs hemsida kan man t.ex. hitta följande:
In the 1980s, a research article on a contraceptive vaccine containing tetanus toxoid as a protein carrier was misinterpreted by a Catholic pro-life network, which sent a message to Catholic communities in 60 countries telling them that the tetanus vaccine sterilized its recipients. Tetanus vaccine coverage fell around the world from Mexico and the United Republic of Tanzania to the Philippines, where the mayor of Manila halted tetanus vaccination – a move that led to a 45% drop in coverage. WHO officials even held a meeting at the Vatican to set the record straight and engage leaders of the Catholic Church to help dispel the rumours. Similar approaches were taken to resolve the polio vaccination boycott in Nigeria when meetings were convened between WHO officials and the Organization of Islamic States.

Forskare till sista andetaget

Christof Koch, forskare i neurovetenskap, berättar om sin gudstro och om hur hans kollega, nobelpristagare och humanisten, Francis Crick hanterade sitt döende i cancer.

En amerikansk fundamentalist i NordenEn amerikansk fundamentalist besöker Norden på jakt efter nordisk religion. Han hittar inte så mycket. Amerikan som han är verkar ha utgå ifrån att präster ska vara homofober, religiösa ska var kristna och humanister ska ta argument som "Det finns inga bevis för evolutionen - ni var inte där!" på allvar. Ack så han bedrog sig. (Jönköpingshumanisten Leif Jansson gör ett oerhört vist och sympatiskt intryck - bra jobbat Leif!)

10 nov. 2014

Det mörknar...

Djävulens egen monsterdrickaDet låter så logiskt när hon leder en igenom resonemanget, men argumentet känns ändå inte helt vattentätt...?

9 nov. 2014

Taslima Nasrin mottar Hedeniuspriset

Inspelningen från eftermiddagens utdelning av Hedeniuspriset. Pristagaren Taslima Nasrin talar från 05:00, om sin erfarenhet från Bangladesh och hennes strid för rationalitet, yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.

Nytt avsnitt! #105 – Radio Houdi firar Fars dag
Fars dag och John och Anders fira att de bär pappa till ÄNNU ett välfyllt avsnitt av Radio Houdi.

Grattis alla fäder på Fars dag. Grattis Giants till World Series i baseball. Grattis till den fallna Berlin-murens jubileum. Grattis miljömuppar till förbud av dubbdäck. Grattis gamers till klassiska videospel. Grattis Alzeimerstiftelsen till nya boken där kända svenskar skriver sin nekrolog. Grattis till självpåstådda medium som får sprida vidskepelse i media hur som helst.
Richard Herrey nämner religion och det blir en sh*tstorm.
Anny Berlin skriver om kolonialt silver och får en sh*tstorm
Även Radio Houdi gick igenom en sh*tstorm efter förra avsnittet så vi ger replik i detta avsnitt.

8 nov. 2014

Ett lätt regnEn gripande kortfilm om att springa genom regnet.

Moraliska plikter mot framtida generationer

Är det bättre med en värld där människor är så pass lyckliga att de precis anser livet värt att leva, jämfört med en värld med färre men lyckligare människor? Föredrag av Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och ny VD för Institutet för framtidsstudier.

7 nov. 2014

En muslimsk dragqueen i Eurovision Song Contest?

Asifa Lahor, Storbritanniens första muslimska dragqueen, kandiderar för att representera, både Storbritannien och Schweiz, i Eurovision Song Contest nästa år. För Schweiz, kan man fram till 17 november rösta på henne och andra. Hör hennes låt längst ner.

I våras debatterade han, Asif Lahore, rätten att vara homosexuell och muslim i BBC Free Speech.


(ig)Nobel medicinsk forskning

6 nov. 2014

Hedeniuspriset 2014: Taslima Nasrin

Humanisterna tilldelar författaren, debattören och feministen Taslima Nasrin Hedeniuspriset 2014 för hennes engagemang för tankefrihet och jämställdhet. Styrelsens motivering:
"Läkaren och författaren Taslima Nasrin har under många år arbetat för kvinnors rättigheter och sekulära principer i den muslimska världen. Hon föddes och verkade i Bangladesh fram till 1994 då hon tvingades på flykt undan dödshot. Hon lever med livvaktsskydd i New Delhi, Indien men skriver och reser ständigt, trots riskerna, och föreläser om sin sekulära vision. För sina insatser tilldelas författaren Taslima Nasrin 2014 års Hedeniuspris."
Taslima Nasrin talar, och priset delas ut, på ABF-huset i Stockholm, söndagen den 9 november kl 14.00 (Fritt inträde).

När Nasrin talade vid World Humanist Congress i Oxford i somras avslutades hon sitt tal med:
"Jag är sant hemlös, men jag har ett hem. Hjärtana hos de människor som motsätter sig mörkrets krafter. Mitt skydd och min fristad. Ateister, feminister, humanister, ni är mitt land, ni är mitt hem."
Länkar:
Nasrin om att vara humanist
Dikten Noorjahan av Nasrin
Taslima Nasrins blogg på ftb

En bowlingboll och en fjäder släppt i vakuum faller lika snabbt - men har ni någonsin verkligen *sett* det?Ett barnsligt fascinerande experiment.

5 nov. 2014

Hur vet vi vad som är sant?

Den animerade filmen, som ursprungligen producerades av British Humanist Association, är översatt till svenska, med Björn Ulvaeus som berättare. Gå med i Humanisterna!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se