31 dec. 2014

Ett år utan Gud

I nitton år var Ryan Bell pastor i en Sjundedagsadventistförsamling i Los Angeles. Men året 2014 använde Ryan till att undersöka hur det skulle vara att leva utan gudstro, eller ”mellan tro och icke-tro” som han utrycker det.
Ursprungligen verkar detta vara ämnat som ett test för hans tro men utvecklade sig till ateism och något som kan liknas vid humanism.  Om detta projekt har han bloggat hela detta år på ”Year Without God” och i föreläsningen här nedan berättar han om sin resa.  Framförallt lyfter han fram vikten av att våga ställa sig utanför sina övertygelser för att kunna ge sig själv möjligheten till omvärdering. 


Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se