9 dec. 2014

"Forskarna är eniga – SD är inte fascister"

Tidskriften Forskning och Framsteg har tagit kontakt med "ett drygt halvdussin ledande forskare inom ämnen som statsvetenskap, sociologi och historia via e-post med frågan om Sverigedemokraterna är fascister/nyfascister." [Ett drygt halvdussin = sju?] Så här är resultaten:
Alla svarade nej. Det gäller såväl specialister på högerextremism som tunga ämnesföreträdare med bred överblick över forskningsläget, som till exempel statsvetaren Sören Holmberg och historikern Dick Harrison.

– Enligt min uppfattning finns det inte fog för att kalla SD något som innefattar fascism. Partiets program har inte ett innehåll som är förenligt med något sånär stringenta definitioner av fascism, skriver Anders Widfeldt, som är statsvetare vid University of Aberdeen och som forskar om högerextrema rörelser i Europa.
Han menar också att om man vill förhindra att SD får politiskt inflytande så är fascismstrategin förenad med stora risker. För om man inte lyckas driva hem fascistargumentet så kommer det att ytterligare stärka SD. 
– SD är enligt min uppfattning en ideologisk blandform av en rad olika strömningar, skriver Heléne Lööw, som är docent i historia vid Uppsala universitet och expert på högerextremism. Hon har bland annat skrivit böckerna Hakkorset och Wasakärven,Nazismen i Sverige och Med sökarljuset på vitmaktsrörelsen. Heléne Lööw menar att vi inte har någon bra benämning på rörelsen ännu.
Läs hela inlägget här.

13 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Rubriksättningen och delar av resonemanget får mig nästan att tro att forskarna tror det finns en essens i SD och inom fascismen.

Förmodar att forskarna menar: Om vi skulle skriva en avhandling om fascismen i Europa 2014, så skulle vi inte ta med SD.

Men det är inte det politiker som använder "fascism" i retoriskt syfte för. Så det bli lite en jämförelse av äpplen och päron.

Ulf Lundberg sa...

Jag skulle kalla SD ett nationalistiskt-populistiskt parti.

Fler förslag?

Anders B Westin sa...

Själv upplever jag alla partier vara populistiska.
Vad menas numera med populism. Alla ideologiska ideer är populistiska ur en eller flera synvinklar.

Nils sa...

Ulf,

är det OK att kalla dig fascist, nazist, pedofil eller homofob i retoriskt syfte?

Kristian sa...

Det finns en essens i både SD och fascismen, i form av en världsbild som ligger till grund för olika åsikter. Vilket jag utvecklar i "Om vikten av betydelsen".

Men exakt vilka ståndpunkter som denna världsbild leder fram till kan ju variera med förutsättningarna. Det är ändå samma grund. Därför är det ett misstag att tro att alla olika uttryck måste upprepa sig för att det ska kunna kallas fascism.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Det tycker jag inte, men jag tror inte vetenskapen kan avgöra om det är OK eller inte. Jag hoppas det jag skriver och hur jag handlar visar att det är fel. (På samma sätt kan SD visa att de inte är fascister.)

Med din meningsglidning visar du på skillnaden i betydelse jag tog ut: "Rätt"/"OK" som värdering (vilket du skrev) är inte samma sak som "rätt" i betydelsen faktamässigt korrekt (vilket F&F skrev om).

Nils sa...

Ulf,

du vill kalla SD för fascistiskt, därför försöker du glida på begreppets betydelse. När du talar om "retoriskt syfte" visar du att det inte frågan om en relevant och riktig definition utan att syftet är just att svärta ner.

Om den offentliga diskussionen ska bli något annat än förgrovad pajkastning krävs nån sorts anständighet i ordval och argumentation.

Du tycker inte om att bli kallad godtyckligt invektiv, varför ska sverigedemokrater behöva stå ut med det? Vad är det för människosyn? Är inte det rasism i dagens användning av begreppet?

Egentligen är hela saken grotesk eftersom den helt har sitt upphov i Henrik Arnstad. Han säger vad medierna och du vill höra och därför lyssnar ni. Löfven sa i Agenda att han stöder sig på Arnstads bok.

SD har en märklig förmåga att locka fram det sämsta hos vissa människor. Vi har sett hur Anders B flippat ur och nu tycks Kristian gå samma väg. Såvida jag inte fullständigt missförstått vad han skrev 16:13.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Jag har inte kallat SD fascister och har hittills inte känt någon vilja till det heller.

Kristian sa...

Nils, jag struntar rätt mycket i vad Arnstad säger.

Det jag säger är att man både inom SD och fascismen finner samma slags tänkande, vilket jag utvecklade i den andra sträng jag nämner. Däremot har de inte samma åsikter på alla punkter. Men kanske är det inte dessa åsikter som är det centrala, utan just sättet att tänka. Det kan man tvista om, och i slutänden är det lite av en definitionsfråga vem som egentligen är fascist.

Nils sa...

Kristian,

"samma slags tänkande" kan man lika gärna spåra hos socialdemokrater och stalinister. Socialdemokratin har alltid haft korporativa inslag och fascismens grundare var vänstermänniskor.

Jag kan faktiskt inte se något värde i den infallsvinkeln och därför blir ditt försök definiera med "fascisten gör si" och "fascisten tänker så" poänglös i sammanhanget.

Även din övning reduceras till ett försök att svärta ner. Varför inte göra som en borgerlig politiker kommenterade Löfvens utspel med: man får se till politiken.

Kristian sa...

Nils,

visst kan man se likheter med stalinister också. Men i jämförelse med socialdemokrater finns det en avgörande skillnad.

För både fascisten och och stalinisten är öppen konflikt mellan olika kollektiv något oresonligt och oundvikligt. Men i socialdemokratens värld är det möjligt för olika kollektiv och intressen att förhandla, kompromissa, ge och ta och samexistera. Motsättningar kan därmed lösas fredligt och demokratiskt. I stalinistens och fascistens ögon är detta vanligen inte möjligt, och delvis därför leder båda till diktatur och förtryck av oliktänkande. Det enda man kan göra med motståndaren är att bekämpa honom.

Vad som har en poäng eller inte har sedan mycket lite att göra med din personliga förmåga att se värde.

MM sa...

Magdalena Andersson och Stefan Löfven är för övrigt i denna fråga helt enig med forskarkåren. De menar inte heller att Sd är fascister, utan nyfascister vilket är en viss skillnad.

Om tidningen har frågat forskarna ifall Sd är fascister som en del av debatten om huruvida Sd är nyfascister eller inte så är det riktigt illa.

Detta liknar mer ett sätt att få Löfven/Andersson att se okunniga ut än något annat. Klassisk fågelskrämma.

Ulf Gustafsson sa...

MM,

Tyvärr, för Löfven, framstod han som okunnig i Agenda när han skulle definiera nyfascism och hänvisade till Arnstad (som hävdar att SD är fascister).

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se