20 dec. 2014

Gud gömmer sig för vetenskapen

16 kommentarer:

Göran sa...

Ska vi betrakta det som ett personligt genombrott att du nu säger att Guds existens inte kan fastställas vetenskapligt?

Anders Hesselbom sa...

Nej, något sådant har jag aldrig påstått.

Göran sa...

"Vetenskap kan inte användas för att fastställa om gudomliga väsen existerar eller inte."

Jag tolkar det citerade så. Har du en annan tolkning ?

En annan sak; Mark Levengood kommer med en ny podd idag enligt AB om tro.
"Programledarna Mark Levengood och Henrik Johnsson ska göra podcasten "Men herre gud! - en podd om tro" för Sveriges Radio. I podcasten ska duon fråga gäster och sig själva vad de tror på och "leta efter religiösa meddelanden i samtiden".
"Alla söker vi, hela tiden. När jag var tolv år skrev jag en bön: 'Du är hönan, jag är ägget - värp mig'. Sen insåg jag att jag får fortsätta söka. 'Men herre gud!' är en fortsatt sökning", säger Mark Levengood i ett pressmeddelande.
Podcasten får premiär den 21 december och det första avsnittet gästas av Niklas Strömstedt."

Anders Hesselbom sa...

Naturvetenskap är fortfarande reserverat för väsen och fenomen som faktiskt existerar, alltså inte t.ex. gudar. Något annat har jag aldrig hävdat, det är således inte något "personligt genombrott" att detta påpekas igen. Däremot är givetvis vanföreställningen som sådan en fråga för vetenskapen.

Angela sa...

Anders,

Kan du ge exempel på 'väsen som faktiskt existerar' och som skulle kunna undersökas vetenskapligt?

Patrik N sa...

"Naturvetenskap är fortfarande reserverat för väsen och fenomen som faktiskt existerar, alltså inte t.ex. gudar."

Den som med absolut säkerhet utesluter något enda påstått väsens existens kan inte med trovärdighet påstå sig ha intagit ett vetenskapligt förhållningssätt till utforskandet av vår omvärld. Ett "genombrott" ser vi nog först den dag Anders får insikt om detta. Hur det nu ska gå till?

Anders Hesselbom sa...

Angela, huskatten.

Patrik N, du har fått min ståndpunkt förklarad för dig. Så du vet mycket väl att jag förhåller mig till evidensen och är beredd att ändra uppfattning när goda argument eller evidens presenteras. Att Gud inte finns eller att brunbjörnar finns, är inte "absoluta sanningar", det är blott ett förhållande till rådande evidensläge.

Angela sa...

Anders,

Jag skulle nog beteckna katten som en varelse snarare än ett väsen, oavsett om den är tam eller inte.

Annars skulle använda ordet väsende som beteckning på någons kärna eller innersta natur.

Ulf Gustafsson sa...

Anders H,

"Vetenskap kan inte användas för att avgöra huruvida gudomliga väsen existerar eller inte. Gudomliga väsen kan i sin allsmäktighet gömma sig för vetenskapen."

Detta stämmer bara för att avgöra icke-existens.

Vetenskapen KAN användas för att avgöra existens av gudomliga väsen. (Så snart de inte gömmer sig för vetenskapen.)

WLC hävdar att vetenskap och rationellt tänkande redan avgjort att ett gudomligt väsen existerar. (Det är bara det att hans resonemang inte delas av vetenskapsmän och filosofer i allmänhet.) Så nog tror även han att vetenskap kan användas för att avgöra existens av gudomliga väsen.

Anders Hesselbom sa...

Ja, vetenskapen kan verkligen användas för att avgöra existens av gudomliga väsen, såvida de inte gömmer sig. Så antingen finns de inte, eller så gömmer de sig. Vi vet inte vilket, utan får ta Guds existens på tro.

Ulf Gustafsson sa...

Anders H,

Det finns väl fler än två alternativ: "Så antingen finns de inte, eller så gömmer de sig."

T.ex. kan det vara så att en möjlig/rimlig vetenskaplig hypotes om Gud ännu inte formulerats.

Sedan tycker jag det är för begränsande att kräva att gudomliga väsen skall vara allsmäktiga. Många gudomliga väsen människor tror och har trott på har inte varit allsmäktiga.

Anders Hesselbom sa...

Det enda jag säger är att Guds existens inte har styrkts, vilket givetvis kan bero på vad som helst. Han kanske inte finns? Han kanske gömmer sig? Du blir tvungen att ta hans existens på tro. (Eller anpassa din tro till evidensen, och förbli ateist.)

Ulf Gustafsson sa...

Anders H,

Nog har du sagt mer än det du skriver senast tidig i detta inlägg.

Sedan finns det gudsbilder som inte är tillräckligt konkret formulerade för att det skall finns något evidensläge att ta ställning till. Jag saknar tro på dessa gudar (alltså ateist, i en alternativ betydelse), men inte för att jag tar min tro här på evidens, utan för att jag inte tagit ställning.

Anders Hesselbom sa...

Inte mer än det när det gäller den vetenskapliga grunden för tro, nej. Om gudshypotesen ska tas på allvar, är det den troende som ska formulera sig och leverera.

Anders Gunnarsson sa...

Anders

Naturvetenskap saknar evidens för Guds existens, då den ö h t inte har med den frågan att göra. Den sysslar med det naturliga.

Att leta efter Gud medels naturvetenskap är som att leta efter moral med elektronmikroskop.

Fel verktyg. Fel dimension.

Anders Hesselbom sa...

Annorzzz, din kommentar är väldigt märklig för att komma från en som förstår min ståndpunkt. Törs man påstå att du i vanlig ordning inte vet vad du kritiserar?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se