1 dec. 2014

Själviskheten och offerviljan

"Världen har dyrkat Jesu ideal i kyrkorna och utom dem förblivit hednisk. Och på goda grunder. Ty varje folk, som verkligen efterlevt bergspredikan, skulle gått under bland de övriga! Barmhärtighet behövs alltjämt, just emedan kristendomen misslyckats i den omdaning av människolivet och människohjärtat, som Jesus avsåg. Och kristendomen måste misslyckas, emedan den förklarat själviskheten som det högsta onda att övervinna, offervilligheten som det högsta goda att eftersträva; emedan den velat omdana livet utan att taga dess ena grundkraft med i räkningen. Sålundan har själviskheten gått sin väg som vilde, medan offervilligheten gått sin som dåre. Den förra har fortsatt ödsla med människoliv och människolycka, den senare fortsatt läka de sår, den förra slagit. Men ingen predikan om osjälviskhet skall någonsin åstadkomma att svärdet smidas till plogbillar och lamm leka bland lejon. Detta skall ske allenast genom att själviskheten blir erkänd som en oumbärlig rörelsekraft men riktas på allt högre mål." 
- Ellen Key, 1905 (Ur Livslinjer II, Kap 1: Kristendomens afblomstring)

33 kommentarer:

Göran sa...

Hon var ju inte direkt PK. Platsar här för sin religionskritik, men hur många Humanister här omfattar hennes tankar.

Ulf Gustafsson sa...

Tror det är ganska okontroversiellt att påstå att människan drivs både av själviskhet och offervilja, samt att dessa drivkrafter varierar i storlek mellan olika personer.

Bisatsen i sista meningen kan dock skapa en del diskussion.

Unknown sa...

Mer själviskhet? Mindre samvete och yttrandefrihet?
Är det säkert att "humanisterna" är på väg åt rätt håll?

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Att "erkänna" att själviskhet finns är inte detsamma som att förespråka "mer själviskhet".

Ulf Lundberg sa...

Omoget att ställa själviskhet mot offervilja.
Jag stöttade min strokedrabbade och halvt förlamade mamma i drygt sex år.
För att orka det var jag tvungen att ta hand om mig själv se till mina egna behov. Annars hade jag säckat ihop och vare sig kunnat hjälpa mig själv eller henne.

Ett banalt men viktigt exempel får man varje gång man flyger. Om det blir tryckfall och syrebrist i kabinen instrueras föräldrar att ta på sig sin egen syrgasmask först och därefter hjälpa sina barn.

Den förälder som med syrebrist fumlar med barnets syrgasmast hjälper ingen.

Ellen Key är på helt rätt spår när hon säger att själviskheten måste bejakas men riktas mot högre mål.

Lennart W sa...

Bra gjort Ulf L. Du skall älska din nästa som dig själv. Matt 22:39.
(Vem argumenterar egentligen Key emot?)

Nils sa...

"Tror det är ganska okontroversiellt att påstå att människan drivs både av själviskhet och offervilja"

Det står i total motsättning till tidsandan och jag kan omöjligen föreställa mig att en feminist idag skulle kunna uttala något liknande.

Unknown sa...

Jojo, humanisterna visar sin potential med att publicera en påivrare utav rashygien.

http://www.ergo.nu/reportage/20040127-bred-uppslutning-bakom-uppsalaforskare-i-rasbiologins-tjanst

Det räcker att man är kritisk emot kristendomen, så faller alla andra åsikter undan.

Påminner förövrigt om Nietzsche med flera. På flera sätt.

Patrik Lindenfors sa...

Josef C,
På den långa lista av personer som räknas upp i artikeln du länkar till hakar du alltså upp dig på en enda - för att vi publicerar ett citat av henne här på bloggen? Varför nämner du inte alla de andra personerna? Dels har vi ju inte publicerat citat av dem, dels är de förmodligen kristna - det var man ju på den tiden. Liksom man för övrigt var rasist. Det låg i tidsandan.

Jag tycker din falska och lögnaktiga teknik att debattera illustrerar en sak väldigt tydligt: på frukten känner man trädet.

Göran sa...

Ovanstående artikel om rasbiologin borde läsas noga av alla som en varning om scientismens faror och som alltid hänvisar man till tidsandan som förklaring.
Det var inte skeptikerrörelsen som avslöjade missförhållandena och det lär inte bli dem som avslöjar och påpekar de övergrepp inom universiteten som sker i dagens tidsanda heller.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Du måste öva på din föreställningsförmåga.

"jag kan omöjligen föreställa mig att en feminist idag skulle kunna uttala något liknande."

Jag är feminist och jag yttrade exakt det du reagerade på.

Patrik Lindenfors sa...

Jo, det var det faktiskt. Det var inomvetenskaliga fynd i kombination med nazisternas härjningar som mosade de påtalade avarterna av rasbiologin.

Kan jag i sammanhanget påminna om medeltiden. Vetenskapens mörka sidor varar ganska korta perioder i jämförelse och det är alltid vetenskapen själv som reder ut dem. Religionens mörka sidor reds ut av andra, med livet som insats.

Vill ni verkligen göra den här jämförelsen? När religiösa bränner oliktänkande på bål så får pseudovetenskapare inte forskningsanslag. Liiite skillnad.

Göran sa...

Patrik,
nej jag vill naturligtvis inte göra någon jämförelse med medeltiden. Inte ens med religioner. Var en allmän betraktelse som endast ska jämföras med sunt förnuft.

Ulf, med all respekt, så undrar jag om du verkligen har förstått Keys citat. Det är rätt tungt konservativt t o m med inslag åt Ayn Rand-hållet.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

"Det är rätt tungt konservativt t o m med inslag åt Ayn Rand-hållet."

Vad har du för belägg för den tolkningen?

För övrigt verkar det som du missuppfattat Ayn Rand: "Objectivists are not “conservatives.” We are radicals for capitalism" http://aynrandlexicon.com/lexicon/conservatives.html

Nils sa...

Intressant artikel, framförallt den torrt sakligt redovisande tonen som blir mycket mer effektiv än om moraliska pekpinnar skulle infogats före och efter varje mening.

Artikeln tar också upp det här med begåvning och intelligens och det är lika kontroversiellt som rasbiologi. Läste att en av de två som kartlade DNA måste sälja sin Nobelmedalj. Efter att för några år sedan uttalade sig om Afrika och intelligens blev han totalt utfrysts av etablissemanget.

The Bell curve väckte samma upprördhet, varför är intelligens så kontroversiellt?

Göran sa...

Ulf, om de får säga det själv så vill de säkert uttrycka sig annorlunda. Men just tyngdpunkten på själviskheten som drivkraft och i Rand-fallet som enda drivkraft tycker jag är slående.
Dessutom sista meningen som du säger kan vara diskutabel tycker jag snarare är till Keys fördel.

Patrik Lindenfors sa...

Nils,
Det var inte så mycket intelligenstesterna som var problemet som extrapoleringen. Det man gjorde var att gruppera ihop männskor som råkade ha samma hudfärg i USA, trots olikheter i hudfärg, och sen mäta deras IQ. Svarta, vita och asiater är genetiskt sett inte väl avgränsade grupper - särskilt inte i USA där de flesta "svarta" har vita anfäder och anmödrar. Ska man göra det globalt handlar det om flera grupper (raser?) av afrikaner och en stor grupp innehållande "vita" och asiater. Nordafrikaner och indier får man strunta i, där har det flyttats för mycket för att genetiken ska vara klar.

Vad man också gjorde var att mäta IQ i olika länder och sen extrapolera för att försöka förklara varför vissa länder är fattiga och andra rika. Problemet är att man då antar att IQ inte förändras av rikedom, vilket det gör. Så när man mäter IQ i populationer så ser man *resultaten* av rikedom, inte *orsaken* till rikedom, som man påstod.

Ska man hålla på med folkgruppsbiologi måste man vara extremt försiktig eftersom det är så politiskt känsligt. Det var man inte. Tvärtom lät man sin vetenskap styras av sina unkna politiska åsikter. Då gick det fel.

Patrik Lindenfors sa...

"Det man gjorde var att gruppera ihop männskor som råkade ha samma hudfärg i USA och sen mäta deras IQ" ska det stå, inget annat.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Du förklara dig inte. Konservatism är mer än själviskhet och Ellen Key skriver inte att hon förespråkar mer själviskhet.

Ulf Lundberg sa...

Lennart W.

Kul att vi är överens för en gångs skull!

Göran sa...

Ulf, helt klart är det så att konsevatism är så mycket mer och dessutom är Key mångfacetterad, men jag ser det inte som balans mellan själviskhet och offervilja som hon propagerar för i första hand.

Nils sa...

”Problemet är att man då antar att IQ inte förändras av rikedom, vilket det gör.”

Det är alltså inte så att man blir rik för att man är intelligent?

Patrik Lindenfors sa...

Nils,
Det saknas evidens för att besvara frågan. Det finns indikationer på att IQ och intelligens korrelerar på individ-nivå, men om det går att extrapolera till land-nivå vet vi inte. Däremot finns tydliga resultat som visar på ökad IQ hos populationer vartefter den materiella standarden ökar (eller samhällets komplexitet - båda ökar samtidigt så det är svårt att dra isär orsakssambanden).

Patrik sa...

"Det är alltså inte så att man blir rik för att man är intelligent?"

Nej, i så fall skulle alla intelligenta vara rika. Du, Nils, skulle då vara rik och om du inte vore det så skulle vi kunna dra slutsatsen att du är ointelligent.

Är du rik, Nils?

Skämt åsido, det är rätt väl visat i psykologisk forskning att intelligensen påverkas mycket av den miljö man växer upp i. Man har ett slags intervall inom vilket intelligensen kan hamna (beroende på genetiska faktorer) men exakt var inom intervallet man hamnar tycks handla om miljön.

Just rikedom tycks istället följa föräldrarnas rikedom. Är de rika så blir barnen rika. Inte så konstigt va?

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Detta skriver Ellen Key just innan det citerade stycket:
"Ty uppgiften är varken att altruismen överallt och alltid skall besegra egoismen eller omvänt; ej heller att människan ömsom skall bruka den ena, ömsom den andra drivkraften.
Uppgiften är att dana ett nytt, högre själstillstånd, som varken är altruism eller egoism."

Ur Livslinjer II, Kap 1: Kristendomens afblomstring.

Unknown sa...

"Jag tycker din falska och lögnaktiga teknik"

Var Key en påivrare utav rasbiologi? JA

"Liksom man för övrigt var rasist"
Alla människor var inte för rasbiologi på den tiden som du verkar tro.

"dels är de förmodligen kristna"
Selma Lagerlöv IK
Heidenstam IK
Ellen Key IK
Zorn, målade nakna kvinnor och söp okontrollerat. Låter inte som urtypen för en kristen. Men man vet aldrig.

Nu kan ju du räkna upp exakt hur många barn dessa pro-rasbiologer fick. Som du själv säger, på frukten känner man trädet.

Göran sa...

Tack Ulf, det var goda nyheter.

Nils sa...

Patrik,

"Man har ett slags intervall inom vilket intelligensen kan hamna (beroende på genetiska faktorer) men exakt var inom intervallet man hamnar tycks handla om miljön."

Det låter rimligt, men lika rimligt måste vara att anta att intervallet ligger på olika nivåer.

Det james Watson sa när han skulle förtydliga sig var:

"inte finns några starka skäl för att anta att de intellektuella förmågorna hos populationer av människor som varit åtskilda från varandra i sin evolution måste ha utvecklats identiskt lika"

vilket också låter rimligt.

Rikedomsspåret var naturligtvis en metafor. Om vi bortser från arv får man inte vara hur dum som helst för att bli rik, det krävs ofta bland omgivningen mindre uppskattade egenskaper.

Inte sällan går det åt skogen för de största genierna.

Nils sa...

Förmodligen är ingen av oss tillräckligt intelligent. Monstren vi skapat kommer att ta över.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/hawking-ai-kan-vara-slutet-for-oss_4158467.svd

Nils sa...

Idag kan vi åtminstone glädjas åt att James Watson fick bra betalt för den Nobelpris-medalj han tvingats sälja, 35 miljoner kronor, vilket är nytt rekord.

Försäljning ska stå som ett skammonument över vetenskapssamhället som frös ut honom för att han vågade säga en obekväm sanning.

Patrik Lindenfors sa...

Det Watson sa var inte sant, enligt någon etablerad användning av ordet. Han spelade bort sin vetenskapliga heder när han inte ångrade sina falska uttalanden. Tyvärr. Men att han upptäckt strukturen DNA kan ingen ta ifrån honom.

Lennart W sa...

Hur kan en så intelligent människa vara så extremt socialt obegåvad? Krävs knappast någon rocket science för att förstå hur Watsons uttalanden skulle tas emot av den breda publiken. Å andra sidan finns det ju också Humanister här som tycker att det är modigt att öppet tala om äckelkänslor inför homosexualitet och att spekulera om genetiska orsaker för de känslorna, vilket väl iaf nära på tangerar Watsons bottennapp.

Nils sa...

Lennart,

så vetenskap handlar om att vara "socialt begåvad", säga vad den breda publiken vill höra. Låter som kärndefinitionen på populism i min värld.

Den mest revolutionerande vetenskapen har väl tvärt om handlat om att presentera "extremt socialt obegåvade" sanningar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se