17 dec. 2014

Svenskar och samer

Per Dannefjord skriver på sin blogg om nationella identiteter - Svenskar och samer - återgivet nedan i sin helhet.
Svaret till Björn Söder borde vara: "Är du medborgare så är du, i övrigt är svenskhet ett påhitt som varken går att definiera på ett rimligt vis eller tillskriva något särskilt värde. Uttalandet är således ointressant och säger ingenting om vare sig de grupper som diskuteras eller om någon vars förfäder bott i Sverige i sexton generationer. Vill någon kalla sig svensk, eller identifiera sig som svensk är det bara att göra det. Om någon inte vill är det precis lika okej, oavsett var eller av vem vederbörande är född."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenskar och Samer

En riktigt dyster situation är när någon säger något dumt och får en mängd invändningar som alla är lika dumma som det de kritiserar. Det är illa nog med fiender, men inte så illa som ”vänner” vars uppfattningar är svåra att acceptera.

Björn Söders uttalande om samer, judar och kurder var obehagligt och förtjänade definitivt kritik. Han gör skillnad mellan människor på ett sätt som rimligen inte går att försvara. Han antar att vi har en och endast en grundläggande identitet och att det går att gruppera människor i enlighet med denna. Det är i sig fel på en mängd sätt, och jag går in mer i detalj på det problemet här.

Reaktionen lät inte vänta på sig och ett stort antal röster hävdade omedelbart att detta var rasistiskt och att man visst kan vara svensk även om man är kurd, jude eller same. Jag håller med om det, men hävdar ändå att reaktionen var problematisk och bidrar till att reproducera de problem Söder står för. Att jag håller med bygger emellertid på att jag enbart betraktar svenskhet som ”medborgarskap”, eller att man helt enkelt är invånare i Sverige. Vilket vi bestämmer oss för har mindre betydelse för mitt argument. Söder skulle inte hålla med om detta, utan hävda att svenskhet är något annat och mer än att vara medborgare eller bo i Sverige. Jag skulle alltså hävda att de utpekade grupperna (hur de nu ska avgränsas) är svenskar i alla relevanta avseenden och hur de själva definierar sig eller betraktar sin identitet intresserar mig inte i det här sammanhanget. De har de rättigheter och skyldigheter som följer av deras formella status och det är hela saken.

Genom att uppröras över Söders uttalande och hävda att judar, kurder och samer visst kan vara svenskar, utan att samtidigt göra en distinktion mellan identitet och formell tillhörighet är att göra samma fel som Söder men dra gränserna på ett annat sätt. Då är svenskhet fortfarande något som dels är separerat från medborgar- eller invånarskapet och samtidigt markeras fram som något eftersträvansvärt. Om det inte tillskrivs något särskilt värde finns det inget skäl att uppröras över att någon utesluts.

Om vi accepterar denna grundpremiss har vi alltså sagt att Söder har rätt i att svenskheten är något värdefullt. Det är närmast självklart att inte alla människor i världen kan vara svenskar, om så vore hade det inte längre något värde. Dessutom accepteras idén om judar, kurder och samer som distinkta grupper (som visst kan vara svenskar). Stora delar av den kritik Söder har fått bygger alltså på samma föreställningar som Söder uttrycker.

Svaret till Björn Söder borde istället vara: ”Är du medborgare så är du, i övrigt är svenskhet ett påhitt som varken går att definiera på ett rimligt vis eller tillskriva något särskilt värde. Uttalandet är således ointressant och säger ingenting om vare sig de grupper som diskuteras eller om någon vars förfäder bott i Sverige i sexton generationer. Vill någon kalla sig svensk, eller identifiera sig som svensk är det bara att göra det. Om någon inte vill är det precis lika okej, oavsett var eller av vem vederbörande är född.”

Jag har i många avseenden mer kultur gemensamt med vissa av mina samiska, judiska och kurdiska vänner än jag har med exempelvis Björn Söder även om de förra inte gillar Evert Taube eller äter falukorv. Det finns förmodligen minnen och koder som jag har gemensamt med många ”svenskar”, men inte med alla och hur som helst är dessa oanvändbara för att göra distinktioner mellan människor. Den svenskhet som Söder och SD talar om är jag inte intresserad av och det är fortfarande ingen som har lyckats visa vad den består av. Det enda som presenteras är vaga floskler eller banala exempel på sådant som vissa gillar och andra askyr. Oavsett hur ”svensk” definieras kan vi konstatera att det finns stora skillnader mellan personerna i den kategorin. Vår omtanke eller vårt ansvar kan inte bygga på att en person definieras som, eller kallar sig, svensk.

Det finns mycket som är bra med Sverige, men jag kan knappast vara stolt över att jag är svensk. Jag hade bara turen att växa upp här. Det är jag glad för, men att min eventuella svenskhet skulle ha eller ge mig något särskilt värde är en helt annan sak, och den gör mig mest illa till mods.

Än värre blir det när Mattias Åhren uttalar sig. Han är same, enligt tillgängliga definitioner, och ger Björn Söder rätt. Han menar att samer inte är svenskar och att ”man har rätt till särbehandling om man har en kulturell bakgrund som är annorlunda än majoritetsbefolkningen”. Citatet skulle vara en korrekt beskrivning av apartheid. Han menar att det är detta som ger samerna rätt till ett eget parlament, men tycks oförmögen att se att den lagstiftningen är ett utmärkt exempel på rasism, om än förklädd i omtanke och dåligt samvete. Grunden för särbehandlingen är någon slags idé om ras, det är bland annat blodsband som gör dig till same. För att få rösta i sametinget måste du dessutom anse dig vara same. Åhren och Söder uttrycker således precis samma grundsyn och den är rent av värre i Åhrens fall eftersom han uttryckligen talar om särbehandling.

Man får gärna anse sig vara same om man vill och jag kan utan vidare se ett värde i att det samiska språket förblir levande, men att blodsband och kollektiv identitet skulle ge dig särskilda rättigheter är och förblir djupt obehagligt, såväl i Sverige som i Sydafrikas apartheidstat, i Israel eller varhelst det förekommer.

Det som är oroande här är dels, naturligtvis, att ett parti som SD har så många sympatisörer, men också att deras grundföreställningar tycks delas av många som inte alls röstar på dem. Nationalism är alltid problematisk, även i de mindre uppseendeväckande formerna.

Per Dannefjord

20 kommentarer:

Patrik Lindenfors sa...

Hear hear.

Unknown sa...

Naturligtvis ska "ursprungsbefolkningens" rättigheter tas bort!
Sedan bör man kommendera de nyanlända att glömma sin s. k. "kultur".
Det är väl förresten onödigt att de ska behöva ha svenska ens som officiellt språk. Lika bra att gå direkt på engelska.
Vilken vacker tanke att alla "kulturella" skillnader utraderas och vi blir en enda grå massa!

Ulf Gustafsson sa...

Jag håller helt med Per.

(Kommentaren nedan har jag tidigare skrivit i en annan tråd, men den passar bättre här.)

Det Åhrén förespråkar är multikulturalism: "Det är därför vi har ett Sameting, rätt till att ha undervisning och utbildning på samiska och det är därför vi har särskilda rättigheter till landområden och naturresurser, säger Mattias Åhrén."

En grupp människor ges speciella rättigheter, utifrån ursprung. Det blir närmast en form av positiv rasism (för att visa att begreppen rasism och nationalism inte är lätta att hålla i sär) när man läser hur "same" defineras:

Sametingslag 1992:1433
1 kap. Inledande bestämmelser
2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan att länsstyrelsen därefter beslutat annat.


Så, det är tveksamt om Åhrén ger Söder rätt, om Söder talar om nationalism, utan inslag av ursprung

Per Dannefjord sa...

Vem har sagt att man ska radera ut alla kulturella skillnader? Inte jag iallafall. Det följer inte alls av mina argument.

Patrik N sa...

Det här är någonting som i all sin självklarhet är bland det bästa som skrivits på bloggen.

Ulf Lundberg sa...

Tack Per!

Upp till kamp emot hela tankesättet att en människa definieras genom sin grupptillhörighet!

Hågge sa...

Bra rutet Per!
Jag håller helt med dig i detta!
Man kan väl möjligen tillägga vad gäller samernas rättigheter att det snarare bör konverteras till att handla om i vilken utsträckning en viss näring skall ges rättigheter men det är en helt annan fråga.

Unknown sa...

Lite förvånande med denna rörande enighet bakom en insändare som går i linje med ett SD-förslag...:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article18308266.ab

Behandlingen av ursprungsbefolkningar och minoriteter bör tydligen inte ägnas någon särskild uppmärksamhet. Det är visst bara kvantiteten som är intressant.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Hur du kan få att detta går i samma linje som SD-förslag kan jag inte fatta. Är SD för att den svenska identiteten inte har något speciellt värde?

Sedan är det rätt att "ursprungsbefolkningar och minoriteter bör tydligen inte ägnas någon särskild uppmärksamhet", utan de skall visas samma uppmärksamhet som alla andra "medborgare". Det kan t.ex. innebära att alla barn skall få utbildning i svenska och sitt modersmål. För vissa är det ett språk, för andra två.

Lars Torstensson sa...

Finns det inte en internationell konvention till stöd för ursprungsbefolkningars rättigheter. Vad säger den?

Hågge sa...

Lars T: Här en länk till vad jag tror du efterfrågar.

http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Rights_of_Indigenous_Peoples

Nils sa...

Per,

det du beskriver är den urbana elitens syn på saken. Människor som genom ekonomiskt välbestånd blivit oberoende av allt och alla. I den världen, med överflöd av allt spelar ingenting någon roll. Mätt, rik och belåten är toleransen gränslös.

Vi vill gärna tro att inget kan rubba vårt paradis, men t ex en riktigt svår ekonomisk kris kan sätta solidaritet och sammanhållning på prov och avslöja vilket värde medborgarskapet och svenskhet har. Eller flytta till en mindre stad, samhälle eller bruksort.

Medborgarskapet har formell betydelse, men gör dig inte över en natt till svensk. För som Andreas Johansson Heinö skriver i sin bok Gillar vi lika? den svenska identiteten är – trots att den saknar ritualer och påtagliga yttre tecken – mycket "tjock".

Återigen skulle jag vilja citera Brian Barry. Det han säger här gäller i ännu högre grad för det svenska medborgarskapet:

"The problem is, rather, that the criteria for membership in the British nation may be so undemanding as to render membership incapable of providing the foundation of common identity that is needed for the stability an justice of liberal democratic polities."

Per Dannefjord sa...

Nils. Du kan ha rätt i det, men lösningen kan knappast vara att tydliggöra, eller rent av formalisera, skillnader mellan människor.

Unknown sa...

Är det inte bättre än förnekelse och åsiktsförbud?
Om man inte identifierar och diskuterar skillnader så är det väl ganska svårt att ta itu med problem som de orsakar?

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Det är ingen som här förnekat eller kallat på åsiktsförbud.

Unknown sa...

Man har helt klart förnekat att kulturella skillnader skulle ha någon betydelse.
Bara för att Sverige historiskt sett har varit etniskt homogent med stark centralmakt, så är det inte standard överallt.

"För övrigt finns en europeisk konvention rörande minoritetsrättigheter som utgår från denna verklighet. Kulturella skillnader har ett egenvärde och minoriteter har rätt att bevara sin språkliga och kulturella identitet. Svenskarna i Finland är inte finnar och tyskarna i Rumänien inte rumäner."
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/absurd-forvirring-kring-sds-ideologi_4206167.svd

Per Dannefjord sa...

Det är väl ingen som har förnekat att kulturella skillnader har betydelse, eller var hittar du det? Det som däremot diskuteras är vilka slutsatser vi ska dra av det. Vissa tycker att särbehandling är okej, men det tycker inte jag.

Ulf Gustafsson sa...

"Kulturella skillnader har ett egenvärde"

Nej, det har de inte generellt.

Friheten att delta i den kultur och utforma de kulturyttringar man själv sätter värde i, har ett värde (så länge det inte skadar någon annan).

Nils sa...

Ulf,

"Friheten att delta i den kultur och utforma de kulturyttringar man själv sätter värde i"

Det är antagligen ett typexempel på postmodernism i ett samhälle där allt kan köpas och alla är sitt eget varumärke – be your brand. För dig är alltså kultur något som man byter lika lätt som skjorta. Idag humanist, i morgon same och i övermorgon muslim.

Den kultursynen förklarar onekligen många av dina ståndpunkter.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Finns det inget av det jag skriver som du INTE håller med om?

Uppenbarligen är vi överens, eftersom det du med ironi ifrågasätter inte är något jag hävdat.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se