24 dec. 2014

Teologisk julklapp - en falsifierbar men icke falsifierad gudsbild med vetenskapligt stöd

Thomas av Aquino ansåg sig i sitt magnum opus Summa Theologiae ha bevisat Guds existens med hjälp av fem logiska argument som sammanfattas så här hos The Philosophy Net:
  1. Den första vägen utgår från rörelsen. Vi vet att det finns rörelse i världen, eftersom vi kan iakttaga rörelse med hjälp av våra sinnen. Men allt som är i rörelse måste vara satt i rörelse av någonting annat. Om det som sätter i rörelse också är i rörelse, måste det i sin tur vara satt i rörelse av någonting annat och detta ytterligare av någonting annat osv. Thomas menar att en oändlig regress hotar och att vi därför måste anta någonting som inte sätts i rörelse av någonting annat, vi måste anta en förste rörare och denne förste rörare är Gud.
  2. Den andra vägen utgår från verkande orsaker och är också en form av regress-argument. Med hjälp av våra sinnen kan vi iakttaga en räcka av verkande orsaker. Men det finns ingenting som är verkande orsak till sig självt och det är inte möjligt att räckan av verkande orsaker fortsätter i det oändliga. Vi måste därför anta en första verkande orsak och denna första verkande orsak är Gud.
  3. Den tredje vägen utgår från skillnaden mellan det möjliga och det nödvändiga. Det finns, enligt Thomas, några ting som har möjlighet både att existera och att inte existera och det är otänkbart att dessa ting alltid skulle existera, eftersom det som har möjlighet att inte existera någon gång inte finns till. Om allting hade möjlighet att inte existera, skulle någon gång ha funnits en tid då ingenting fanns till. Men om detta är sant, skulle inte heller nu finnas någonting, eftersom det som inte existerar inte blir till på annat sätt än genom något som redan existerar. Om det alltså inte fanns något som existerade, så skulle det vara omöjligt att något började existera, och på så sätt skulle inte heller nu någonting finnas till, vilket uppenbarligen är falskt. Alltså måste vi anta existensen av något nödvändigt i verkligheten. Om allt nödvändigt gäller att det antingen har eller inte har orsaken till sin nödvändighet i något annat. Men det är inte möjligt att fortgå i det oändliga i räckan av nödvändiga ting som har en orsak till sin nödvändighet. Vi måste därför anta något i sig nödvändigt, som inte har en orsak till sin nödvändighet i något annat, men är orsak till andra tings nödvändighet. Detta kallar alla Gud.
  4. Den fjärde vägen utgår från de grader av fullkomlighet som finns i tingen. Det existerar, enligt Thomas, något som i högsta grad är sant, gott och ädelt och som har den högsta graden av vara. Det som har den högsta graden av någonting av ett visst slag är orsak till allt av samma slag. Alltså finns det något som är orsak till alla andra tings vara och godhet och fullkomlighet och detta är Gud.
  5. Den femte vägen utgår från världsordningen. Vi kan se att naturen är ändamålsenlig. Men naturen i sig har ingen kunskap och kan inte sträva mot några mål. Alltså måste naturen vara styrd av någon som har kunskap och intelligens. Det finns ett intelligent väsen som inriktar alla naturliga ting mot ett mål och detta kallar vi Gud.
Notera att det Thomas gör är egentligen inte så mycket att bevisa Guds existens som att ringa in Guds natur. Gud är den förste röraren, den första verkande orsaken, det som är nödvändigt, orsaken till fullkomlighet och det som inriktar alla naturliga ting mot ett mål. Det finns flera problem med den här inringningen - den är ju gjord på medeltiden gudbevars - ett av problemen varandes att Thomas använder den normala världens logik för att tala om händelser som vi nu vet ligger på kosmisk- och kvantnivå där den normala världens intuitioner inte håller måttet. Detta kunde han förstås inte veta.

Finns det då ingen inringning av Guds natur som skulle hålla måttet, så här nästan exakt 2000 år efter kejsar Augustus död? En vetenskapligt testbar Gudsbild som ännu inte avfärdats? Jag skulle vilja påstå att det finns det (flera faktiskt).


Tänk så här. Om Gud skapade världen och inte bekymrade sig att städa undan alla spår efter sig, vad skulle vi finna då? En mystisk kraft som genomsyrar hela universum som fortfarande verkar för att expandera själva rummet. I give you .... mörk energi.

Borde vi inte också finnas tydliga tecken på Hans existens, i form av en uppenbarligen mätbar men inte helt identifierbar massa som finns ingenstans och överallt? Mörk materia. Båda dessa fenomen har dessutom fördelen att vetenskapen inte vet vad de är - de är således mysterier.

God-of-the-gaps säger du? Inte så snabbt, säger jag. Även om man lyckas fastslå ungefär vad mörk energi och mörk energi är för något så har vi med detta bara fullföljt Thomas av Aquinos ursprungliga plan: vi har ringat in Guds natur - Hans själva väsen, men denna gång med hjälp av vetenskapen.

Om man kan dyrka denna Gud och böna honom om att ingripa i det dagliga livet? Självklart kan man det. Hur denna Gud skulle ingripa i det dagliga livet är dock något oklart eftersom vi inte vet riktigt vad mörk energi och mörk materia är för något. Så Gud kan fortsätta arbeta på sitt mystiska sätt.

Mörk materia, mörk energi - uppenbarligen handlar det om mörkrets herre: Dominus tenebrae. Att det skulle vara en sådan Gud vetenskapen till slut identifierade förklarar dessutom tillvarons djävlighet - varför sjukdom, lidande och död existerar.

Sådär. En falsifierbar men icke falsifierad gudsbild med vetenskapligt stöd. Håll tillgodo.

28 kommentarer:

Lennart W sa...

Patrik L är nog en katolsk sock puppet. Tack för julklappen.

Ulf Lundberg sa...

Ett problem jag har med "den förste röraren argumentet", är att jag inte kan se varför det inte skulle finnas fler rörare.
Om händelse A har en serie orsaker som satts igång av den förste röraren måste det väl kunna finnas en händelse B som har en serie orsaker som satts igång av en annan förste rörare.

Om man köper argumentet med "den förste röraren" måste man väl acceptera att det kan finnas oändligt många "förste rörare"?

Anders Hesselbom sa...

Nu har det gått tre dagar utan att Humanistbloggens trosliberala engagerade sig i min person genom att beskriva den i negativa termer, så här kommer ett avfärdande som syftar till att inbjuda till ventilation:

För det första får inte argumenten vara vetenskapliga - många blir arga om man förhåller sig vetenskapligt till Gud, eftersom vetenskap borgar för en viss kvalité som knappast gagnar den som tror på Gud. Detta gör Aquino till kristnas fiende av samma skäl som Craig - se gärna mitt inlägg om detta 20/12. Jag själv är öppen för att Gud skulle kunna hanteras vetenskapligt, men jag får sällan så upprörda läsar- och lyssnarreaktioner som när jag föreslår detta, och låter därför den troende ha tolkningsföreträde.

För det andra är försvaret av ett mytologiskt väsens existens i sig själv ett undantag - inte ens gudstroende anser att alla, eller ens de de flesta, mytologiska väsen finns. Givetvis är Gud undantaget från konsekvenser av argument som gudstroende använder. "Inget kan existera utan en skapare." Valet av omotiverat undantag underförstått. Det finns ingen som tror på Gud, som kan motivera gudstro framför andra icke-existerande väsen - det handlar om tro. Och det skulle inte ens räcka att kungen trodde på ett väsen, goda argument och evidens är fortfarande viktigare för en skeptiker, men detta är en synd - jag får sällan så upprörda läsar- och lyssnarreaktioner som när jag föreslår detta, och låter därför den troende ha tolkningsföreträde.

Således gör Aquino den kontemporära kristendomen en björntjänst.

Patrik N sa...

Anders,

Du är tamejfasiken helt obegriplig. Vet du själv vad du menar?

(gissar att svaret blir ytterligare någonting som är helt obegripligt)

Anders Hesselbom sa...

Jag svarar gärna på konkreta frågor, men herregud för tionde gången, din dumhet och okunskap är tillkortakommanden hos dig, försök inte påstå något annat! Patrik N, jag vet att du inte förstår enkla resonemang, därför vänder jag mig inte till dig med mina inlägg.

Angela sa...

Anders,

Visst sjutton handlar det om tro! I annat fall har vi ingen användning av Bibeln, vår urkund. Där jobbar Jesus, Paulus och de andra apostlarna häcken av sig och utstår allehanda vedervärdigheter för att få oss att just tro. Tomas Tvivlaren får ju en tillsägelse av Jesus när han vill ha bevis.

Det viktiga är tron. Om man utöver den tycker att det är intressant med bevisföring är det väl okej, men inget man blir salig av. Paulus understryker ju att man som kristen är en dåre för världen, någon som icke-troende kan skaka beklagande på huvudet åt. Shake on...!

Patrik Lindenfors sa...

Mitt syfte med det här blogginlägget var att visa att det går att konstruera ett gudsbevis som håller för vetenskaplig prövning, bara man är noggrann när man definierar sin gudsbild. Det slirar omkring så många dåliga argument i diskussionen om gudarnas eventuella existens så jag anser att poängen behövde göras. När religiösa skriver saker som "Jamen ni har ju bara inte förstått" vill jag inte behöva nicka trött och uppgivet utan faktiskt kunna svara "Jodå, bättre än ni själva, faktiskt." Jag vill helt enkelt inte att Humanister ska använda dåliga argument.

Anders Hesselbom sa...

Angela, du har rätt. Det handlar om tro. Och ursäkta mina starka ord, men mitt tålamod med Patrik N är mer än slut för länge sedan. Nej, jag tror inte han är så dum, jag tror att han spelar dum när han inte får sina föreställningar bekräftade, för att slippa anpassa sin uppfattning (vilket Nils nyligen demonstrerade).

Lennart W sa...

Vill bara påpeka att det finns flera tänkbara orsaker till att A inte blir förstådd av B. Iaf i forskarvärlden (vad nu den iofs har att göra med Humanister och i synnerhet s k "vetenskapliga skeptiker" [=vetenskapsskeptiker?]). Här är ett par:
1. Argumentet har hål
2. Argumentet är illa formulerat
Sen är det iofs också möjligt att mottagaren inte förstår för att denne
3. Är dum
4. Spelar dum
5. Trollar

I forskarvärlden tar man sällan emot kritik med 3-5. (Att vissa forskare ändå faktiskt gör det utanför forskningen är en annan sak.) Undrar t ex hur många gånger Patrik L har bemött en kritisk peer review med någon av de metoderna. Desto oftare här. Men visst, vi kan ju alla behöva avreagera oss någonstans och någon gång, så varför inte här?

Angela sa...

Patrik L,

Det är en intressant teori. Jag känner till enstaka människor som har en fascination för svarta hål som gränsar till det religiösa.

Men vad är det som talar för att en gud av mörk materia måste vara så negativ, om vi bortser från vedertagna religiösa uppfattningar om ljus och mörker såsom något gott respektive ont?

Anders Hesselbom sa...

Lennart W, även du får ställa frågor om du undrar över något kring min syn på naturvetenskap och Gud. Du kanske är mer mottaglig, du förstår ju faktiskt argumenten och vet därför varför du inte håller med. Sen visst... Patrik L har ibland goda skäl att kritisera folk.

Patrik N sa...

"Lennart W, även du får ställa frågor om du undrar över något kring min syn på naturvetenskap och Gud."

Jag har en fråga. Hur definierar du "Gud"?

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Jag skulle vilja hävda att dina punkter 3-5 är mer vanligt förekommande här på bloggen än i peer-review-sammanhang. Håller du inte med?

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Det är exakt din senaste fråga till Anders som är hela min poäng med inlägget. Gud kan definieras inom och utom vetenskaperna, så att hen är testbar eller inte, naturlig eller inte, förståelig eller inte. Det *går* att formulera en gudsbild som är vetenskapligt testbar och ändå ofalsifierad (som jag gjort). Den gudsbilden har alla möjliga problem, men vetenskapen är inte ett av dem.

Så förenklade gudsavfärdanden kanske vi kan slippa? OM man vill diskutera religionsfilosofi bör man specificera vad man talar om och sedan rikta in sig på detta. Som Dawkins i God Delusion, till exempel. Att avfärda kristendomens och islams traditionella gudsbild är lätt. Att avfärda alla tänkbara gudsbilder låter sig inte göras.

Bo sa...

Patrik L

"Jag vill helt enkelt inte att Humanister ska använda dåliga argument. "
Det var ett nyktert ställningstagande. Ganska förvånande att komma från någon som tycker att det är logiskt att ta till argumentationsfel när världsbilden inte går ihop.

Anders Hesselbom sa...

De stora problemen med de obevisade gudsbilderna är snarare att de inte låter sig hävdas. De behöver inte motbevisas, åtminstone innan de har bevisats. De flesta tror inte på de flesta väsen vars existens inte kan motbevisas. Med rätta.

Patrik Lindenfors sa...

Va? Vad har det med blogginlägget att göra??

Anders Hesselbom sa...

Ursäkta, för att kommentera blogginlägget så går det inte att definiera Gud. Det finns inte två kristna som tror på samma Gud eller har samma gudsbild. När helst den ena säger att Gud blott är X, kommer någon annan säga att Gud är hela Y och en tredje kommer att åberopa missrepresentation. Men om vi accepterar Thomas definition för diskussionens skull, så anser jag att prime mover-hypotesen är grundlös och att alla naturliga ting lika gärna kan kallas "naturliga" istället för "Gud".

Patrik N sa...

Patrik L,

1) "Så förenklade gudsavfärdanden kanske vi kan slippa?"

2) "Att avfärda kristendomens och islams traditionella gudsbild är lätt."

Kan du inte avfärda* kristendomens och islams traditionella gudsbild lite lätt, men inte förenklat, så man får se hur det går till?

*Definiera gärna också vad "avfärda" innebär.

Anders,

"De stora problemen med de obevisade gudsbilderna är snarare att de inte låter sig hävdas. De behöver inte motbevisas, åtminstone innan de har bevisats."

Förmodligen bland det mest ovetenskapliga som någonsin skrivits på bloggen. En hypotes (gudsbild) låter sig formuleras ("hävdas") på den tid det tar att tänka en tanke. Hypoteserna behöver därefter falsifieras ("motbevisas") om de ska behandlas vetenskapligt (det är, förmodligen, antingen det Patrik L gör när han "avfärdar" en gudsbild eller så menar han att gudsbilden är formulerad på ett sätt som gör att den inte är falsifierbar). Och nej, de behöver inte "bevisas innan de motbevisas" (hoppas du hör hur konstig din sista mening låter).

Anders Hesselbom sa...

Patrik N, "En hypotes (gudsbild) låter sig formuleras ("hävdas") på den tid det tar att tänka en tanke. Hypoteserna behöver därefter falsifieras ("motbevisas") om de ska behandlas vetenskapligt"

Först ett litet förtydligande. "De stora problemen med de obevisade gudsbilderna är snarare att de inte låter sig hävdas legitimt". Inte alla anser att vetenskap är speciellt lämpligt redskap att använda när det handlar om vad man som kristen tror på, men om man ska angripa guds existens vetenskapligt, så håller jag faktiskt med dig.

För att kompensera för mitt ovetenskapliga uttalande, vill jag säga att jag själv inte anser att det finns större själ att tro på Gud än att tro att det är jag som är en reinkarnation av Universums skapare, och att det är jag personligen som tillfälligt lämnar min kropp för att styra bort kulor från påven eller göra jungfrur gravida. Men du ser hur knäppt det blir när man blandar domäner, va?

Patrik N sa...

Nej, förtydliga gärna.

Anders Hesselbom sa...

Jag är väl en idiot som tar frågan på allvar, men ok. Först och främst, det finns dem som tror på Gud, trots att Guds existens inte är bevisat enligt en kvalité som kan beskrivas som vetenskaplig, vilket försvaras med att Gud existerar i ett annat domän, snarare än "allt som inte är motbevisat kan finnas".

Jag känner dig tillräckligt bra för att veta att du i detta läge antingen ställer en diagnos på mig eller gör ett grundlöst påstående om mina åsikter, men jag vill fresta dig med ett lite mer förnuftigt alternativ. Svara på frågan om du är med så långt, och om svaret är nej, försök att formulera en motfråga. Fundera t.ex. över mitt icke motbevisbara påstående om att jag har räddat livet på påven medan jag uppenbarade mig för han som Lady of Fatima, från mitt tidigare exempel.

Patrik N sa...

Anders,

Jag läser vad du skriver, men vilken är din poäng?

Patrik Lindenfors sa...

Anders,
Vadå det får inte att definiera Gud? Från det skulle i så fall följa att du inte har något att kritisera. Problemet är snarare att det finns många gudsdefunitioner. Jag har gett en, i inlägget. En vetenskapligt koherent och ännu ej falsifierad dessutom. Men det finns andra. Många andra. Det jag brukar kritisera dig för är att du inte bryr dig om dessa gudsbilder - de de religiösa själva tar på allvar - utan kritiserar en helt egen variant som nara du själv tar på allvar. Jag hoppades göra den saken klar i inlägget. Men poängen verkar inte gå hem.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
I sin ursprungsform menade kristna att en Gud kommit ner på jorden och kunde bryta mot naturlagarna. Så även inom Islam där en ängel kom till Muhammed och där han flög kroppsligen på en häst till himlen. Det här bryter mot alla kända naturlagar. Dessutom menar sig båda religionerna ha kunskap om en verklighet som inte är undersökbar genom vanlig fysisk informationsöverföring. Där bor den Gud de menar existerar. De här sanningsanspråken kan man avfärda på samma grund som man avfärdar Sai Baba och homeopati - sanningsanspråken bryter mot allt vi lärt oss om hur naturen fungerar.

Det finns andra former av dessa religioner som inte låter sig avfärdas så lätt, men ursprungsforrmerna är rent strunt.

Anders Hesselbom sa...

Ok, det går att definiera Gud, men du har ingen anledning att ta min definition som allmängiltig. Det blir lite halmgubbesvarning, men de gånger man lyckas pricka in en definition som åtminstone en person tror på, är det givetvis värt att angripa. Och problemet är att du åtminstone har två axlar där definitionen kan röra sig över: Gud förändras över tid, Gud förändras från person till person. Det finns säkert fler.

Gud är en grådvärg.
Grådvärgar finns inte.
Gud finns inte.

Därmed kanske frågan är avhandlad och klar.

Patrik N sa...

"De här sanningsanspråken kan man avfärda på samma grund som man avfärdar Sai Baba och homeopati - sanningsanspråken bryter mot allt vi lärt oss om hur naturen fungerar."

Den som vill lära någonting nytt måste hålla öppet för nya sanningar som bryter gamla. I annat fall förblir jorden platt.

Patrik sa...

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/moter-karen-armstrong_4213365.svd

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se