23 dec. 2014

”Var är opartiskheten kring religion, SVT?”

Christer Sturmark har skrivit en debattartikel om SVT:s "Runda bordet". I det senast avsnittet samtalade fem religiösa personer och företrädare för olika trossamfund om religionens roll i samhället. En större dynamik, och sekulära perspektiv, efterfrågas i samtalat:
Hur tänkte SVT när redaktionen satte samman en sådan panel? 
Föresvävade det den aldrig att en sekulär humanist som till exempel P C Jersild eller Lena Andersson skulle kunna tillföra ett perspektiv på de traditionella religionernas roll i samhället? 
Ett samtal mellan enbart religiösa människor om religionens roll i samhället blir både ointressant och förutsägbart. 
Skulle SVT göra ett program om socialdemokratins roll i samhället med enbart socialdemokratin runt bordet? Eller liberalismens roll med enbart folkpartister runt bordet? 
Jag är uppriktigt nyfiken på hur man har tänkt här. En sekulär person, som tror att verkligheten är naturlig snarare än övernaturlig och att en mänskligt grundad etik är att föredra framför en gudomligt sanktionerad etik, skulle givetvis kunna tillföra perspektiv på programmets centrala frågeställning som en grupp religiösa personer inte kommer att prestera.
Läs hela artikeln på SVT Opinion.

31 kommentarer:

Göran sa...

Skulle de diskutera religioner eller avsaknad av religioner?

Daniel W sa...

Som om man borde bjuda in anti-politiker till varenda program om politik.

Lars Torstensson sa...

Göran.

Religionen påverkar även ateister. I form av religiös indoktrinering i vissa skolor, oemotsagd religiös propaganda i public service-TV, skattebidirag till religiösa organisationer, som alla måste vara med och betala, o s v. Men sådant brukar religiösa debattörer tala tyst om.

Ulf Gustafsson sa...

Frågan var: Vilken roll spelar religionen i Sverige och världen idag?

Inte behöver man vara religös för att säga något intressant i ämnet.

Göran sa...

Inga jämförelser i övrigt men vore det inte analogt med att bjuda in SD till en integrationsdebatt?

"Vi vill inte ha hit dem från första början"

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Det var ingen lyckad jämförelse.

Sekulär humanister säger inte "vi vill inte ha hit religionen från första början", utan har synpunkter på den roll religion spelar i samhället.

Sedan vill ofta en sekulär humanist att andra skall se poängen med sekulärhumanismen, men många kristna vill ju att andra skall se poängen med kristendomen. Ingen skillnad där.

Göran sa...

Ok då Ulf, du är ju rätt så trovärdig med den förklaringen.

Sam Harris hade uttryckt det annorlunda, men så är han väl knappt humanist heller.

Ulf Lundberg sa...

Göran.

Hur kul vore en debatt om kungahusets roll i Sverige där bara rojalister deltog?

Lars Torstensson sa...

Orättvis favorisering av religionen

Daniel W.

Om man har politiska program i public service-TV så är det brukligt att man både har med personer som är för och emot den politik som diskuteras. Det har att göra med kraven på saklighet, opartiskhet och balans.

Men när det handlar om religiösa program så är det alltför vanligt att man åsidosätter dessa krav, och i stället ägnar sig åt ensidig, religiös propaganda.

Det innebär en orättvis favorisering av religionen, och det gör att tittarna går miste om väsentlig information.

Lennart W sa...

Och igår var det ett program på Kunskapskanalen: "Vetenskapens stjärnor: Richard Dawkins och Lawrence Krauss". Såg det inte för jag var upptagen med annat, men det handlade förstås om något gemensamt vetenskapligt projekt. Kanske om kosmologi och livets evolution? Vad i all sin dar det nu skulle kunna vara. Kanske om liv i andra galaxer? Svarta hål och däggdjurens utveckling?

För om det hade handlat om deras gemensamma intresse för religion, jag menar MOT religion, så hade det ju blivit så där väldigt obalanserat, och då hade förstås Sturmark och Humanisterna lagt in en arg protest!

------

Eller också ser man det så att det finns andra sätt för SVT att balansera än att balansera vartenda enskilt program för sig.

Patrik Lindenfors sa...

Man skulle i det här läget kunna fundera på om Lennart är på riktigt eller en Humanistisk sock-puppet. Men det finns tydligen bildbevis på att han faktiskt är på riktigt. Så vi tackar för julklappen.

Anders Hesselbom sa...

Apropå att sticka sin Gud i ryggen: Om opartiskheten i sig är ett argument, kanske Lennart vill sanera Gud från Public Service i konsekvensens namn? Förvisso inte mig emot, men det har ju väldigt lite att göra med våran hållning att exkluderandet av oss från den påstådda objektiviteten är ett problem.

Lars Torstensson sa...

Radio och TV missionerar helt öppet

Lennart W.

Man skulle kunna tänka sig att SVT för balansens skull också sände ett program där ett antal motståndare till religion fick diskutera detta fenomen. Men något sådant program har givetvis inte sänts.

Man letar också förgäves efter en ateistisk motsvarighet till den massiva religiösa indoktrinering som pågår hela tiden i form av radioandakter och TV-gudstjänster.

Public service har helt enkelt gett upp kraven på opartiskhet och balans när det gäller dessa program, även om man utanför andakterna då och då släpper fram ateister. Det handlar om öppen och ogenerad mission.

Lennart W sa...

Nu förstör du diskussionen igen, Patrik L. Du vill nog inte ha någon, iaf inte med mig inblandad, men det är förstås helt ok, det är ju din sajt.

Anders: Det där förstod jag helt enkelt inte. Men det är ok. Är nog ändå inte intresserad.

God Jul!
_________________________

Anders Hesselbom sa...

Det är få förunnat att kunna härleda konsekvenser från sina argument.

Göran sa...

Möjligen kunde det göras ett särskilt program rörande religioners vara eller inte vara? Nej eller kanske inte förresten. De är ju redan säkrade i våra Mänskliga rättigheter.

God Jul oavsett hur den tolkas!

Ulf Gustafsson sa...

Efter att ha sett "Runda bordet" tycker jag att det hade en del poänger. Visst fanns det en del oreflekterat snack, men också visst ifrågasättande. Nog var det mer dynamiskt och nyanserat än The Unbelievers.

Svt har svarat på Sturmarks artikel:
http://www.svt.se/opinion/article2568779.svt

God jul!

Anders Hesselbom sa...

Ulf, om man inte vill ha partiska program, kan man inte ens visa gudstjänster. Dessa skänker stor glädje.

Lars Torstensson sa...

Anders.

Man kan ha gudstjänster, men efteråt ha diskussioner där man problematiserar det som sägs på gudstjänsterna.

Lennart W sa...

Här är svt-programmet som Sturmark och Humanisterna inte har protesterat mot, hittills iaf.

Vetenskapens stjärnor - Richard Dawkins och Lawrence Krauss

"Richard Dawkins och Lawrence Krauss diskuterar vetenskap och religion inför storpublik och möts av både motstånd och jubel.

Längd: 59:32"

"Balanserat", Humanisterna style?

Lars Torstensson sa...

Lennart W.

Ja, där kom det verkligen ett religionskritiskt "motprogram". Men de är inte ofta som sådana program sänds.

Gudstjänster och andakter sänds däremot fortlöpande i en strid ström, och det sker helt på de religiösa sammanslutningarnas villkor. Inte sällan har de formen av samtal mellan troende människor, som talar med varandra om hur bra religionen är, och hur dåligt det är att förkasta den. Utan att vi ateister får försvara oss.

Lars Torstensson sa...


"I radio- och tv-lagens tredje kapitel ¤ 1 anges att sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. Trots detta sänder SVT program som sprider en religiös livssyn. Ofta sänds programmen direkt från religiösa organisationer, utan bearbetning.
Detta strider rimligen mot lagen. Exempel på sådana program är gudstjänsten som sänds varje söndag och alla större helger,
vanligen i form av direktsändning från olika kyrkor. Likaså helgmålsringningen som sänds varje lördag.
SVT kommenterar inte inslagen eller behandlar dem på annat sätt, utan svarar endast för själva distributionen.

Genom att sköta distributionen av dessa religiösa program lämnar SVT ett omfattande stöd till religiösa rörelser på ett sätt som står i strid med radio- och tv-lagen."

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stoppa-tvs-gudstjanster_326448.svd

Göran sa...

Tack Lennart,
där fick vi ett verkligt exempel på ett partiskt program av 100% reklamkaraktär och dessutom i s k Kunskapskanalen.
Religionsutövning må vara en sak och kan väl visas på speciella tider men med möjlighet för flera att göra sin röst hörd.
Men det här är ju en ensidig attack mot religion och sånt borde inte få stå oemotsagt. Men det är uppenbart att ateister gör sig bäst eomotsagda.

Anders Hesselbom sa...

Göran, tycker du att det är ett problem med partiska program såsom gudstjänster i Public Service-tv?

Göran sa...

"Partisk" har ingen relevans när det gäller gudstjänster. Det är inget som jag är intresserad av, men jag har inga problem såvisa olika grupper får komma till tals.

Anders Hesselbom sa...

Göran, har jag förstått ditt inlägg 2014-12-25 18:16 om jag säger att du menar att det var något dåligt att Kunskapskanalen visade ett "partiskt program av 100% reklamkaraktär"?

Göran sa...

Det menar jag Anders, speciellt med tanke på trådens ämne. Som Lennart så riktigt påpekar så står ju ateisterna här för ett skolexempel på vad partiskhet är. Vad som säkert verkar som common sense för dig är en vämjelig partsinlaga som underskattar tittarens intelligens så till den milda grad och detta i en kanal som Kunskapskanalen.

Lars Torstensson sa...

Gudstjänster inte partiska för kristendomen?

Göran skriver:

>"Partisk" har ingen relevans när det gäller gudstjänster.

Så gudstjänster, som går ut på att "tjäna Gud", tar inte parti för denne potentat, och den lära man tillskriver honom? Det är ett helt befängt påstående!

Radio och TV ställer upp och förmedlar samfundens propaganda helt okritiskt - trots att ingen har lyckats visa att deras gudomligheter har någon faktisk existens, utanför de troendes egen inbillning.

En sådan tjänstvillighet visar man inte någon annan rörelse. Det handlar om en klar favoriserande särbehandling.

Det tydliga obalans måste man vara medveten om, när man diskuterar religionens ställning i public service.

Programmet i Kunskapskanalen handlade för övrigt inte till 100% om religion utan mycket också om vetenskap.

Göran sa...

Lars T, du har totalt missförstått det hela. En gudstjänst är ett utövande av religion. Det har inget med propaganda att göra. Folk har rätt att utöva religion och man har även rätt att sända gudstjänster.

Att försöka hindra gudstjänster förekom i mörkare tidsåldrar.

Lars Torstensson sa...

Göran.

Gudstjänster är så propagandistiska de kan bli. De indoktrinerar människor till att tro.

Folk har rätt att hålla gudstjänst, men rätten att göra det i public service-TV, oemotsagt och på skattebetalarnas bekostnad, måste i hög grad ifrågasättas.

Anonym sa...

Redaktionen svarar:
http://www.svt.se/opinion/article2568779.svt

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se