30 apr. 2015

En teckning värd att dö för?


Den här teckningen av Osam Hajjaj från Jordanien, om jämställdhet, har upprört IS-supportrar så till den milda grad att Osam blivit dödshotad. Cartoon Movement kommenterar så här.
IS is not happy with this cartoon about the oppression of women under Sharia law. First published a few days ago, Osam Hajjaj has been receiving verbal abuse and, worse, death threats from IS supporters residing in Jordan. Osama's response: 'Those cowards won’t stop me. I still believe that freedom of thought and expression is a human right.' We share Osama's belief and that's why we run this cartoon today. [...] Read more about the threats to Osama (in Arabic) here and here.

Glad Valborgsmässoafton!

Vare sig ni firar ikväll eller inte så hoppas vi att ni har en glad Valborgsmässoafton. Förhoppningsvis lite mer städat än det här firandet i Uppsala, som Nordiska museet tycker det är viktigt att lyfta fram på sin, något inkompletta, informationssida om Valborg.

Bilder från Valborgsfirandet i Ekonomikumparken, Uppsala, 2010. Foto: Erik Ottosson
I Jan Björklunds anda - han vill ju att man ska veta ursprungen till alla helger fast han inte verkar känna till dem själv - kommer här en genomgång av valborgsfirandets ursprung, hämtat från den förträffliga sidan Högtider och traditioner. Namnet Valborg, om ni undrar, kommer sig av att man som vanligt försökt kristna firandet genom att döpa dagen efter den heliga Valborg.

______________________________

Varför firar vi valborgsmässoafton?

Människor har i alla tider och i alla kulturer haft ett behov att organisera och strukturera en kaotisk tillvaro. Ett sätt är att dela upp tiden i greppbara enheter såsom år, veckor och dagar. Men även åren kan delas in och det på ett antal olika sätt. Ett vanligt är att dela in året i ett vinter- och ett sommarhalvår. I norra Europa har det vanligaste varit att vinterhalvåret varat från november till april och sommarhalvåret från maj till oktober.

I brytningstiden mellan sommar och vinter har det alltid funnits föreställningar om att onda och magiska krafter varit i rörelse – vilket också gäller andra brytningstider såsom ex. sommarsolståndet ochskärtorsdagen. Till sommarhalvårets slut – 31 oktober – har i den anglosaxiska världen knutits firandet av Halloween – som har sitt ursprung i den keltiska festen Samhain. Då trodde man att döda människor vandrade och man tände ljus för att de skulle hitta tillbaks till sina gravar. På motsvarande sätt har 30 april i keltisk tradition firats som vinterns sista dag – Beltane. Ordet tros komma från Baal (Gud) och ett keltiskt ord för eld.

I Tyskland har 30 april firats som Walpurgisnacht – den natt då häxorna for till Blocksberg (motsvarande vår skärtorsdag då häxorna far till Blåkulla).

Även i Sverige har valborgsmässoafton firats som vinterns sista dag (varpå man sjunger ”Vintern rasat ut..”) och således en dag då man firar ut det gamla och in det nya halvåret.

Sedan åtminstone medeltiden har valborgsdagen (alltså första maj) varit första dagen på det administrativa året. Så här skriver Bringéus:
Hantverkarna följde köpmännens mönster och sköt under 1400-talet upp årets stora sammankomst från fastlagen till valborgsdagen. Sedan tiggeri förbjudits under fastlagen, försköts även djänkarnas (skolgossarnas) fetsfirande till majdagen.
På så vis blir valborgsmässoafton en typ av nyårsafton (egentligen inte mindre logisk än 31 december). Firandet av valborgsmässoafton är alltså ett firande av sommarhalvårets början och traditionerna som knutits till firandet är av blandad härkomst. Att tända eldar på valborgsmässoafton är en sed som kan ha sitt ursprung hos tyska köpmän som importerade sedan till Sverige under 17- och 1800-talet. Swahn skriver dock:
Men troligt är dock att den här vackra seden ändå har ett äldre, inhemskt förflutet. Somliga folklorister har hävdat att det ytterst skulle röra sig om keltiskt, närmast irländskt ursprung, I det fordom keltiska Västeuropa var 1 maj sommarhalvårets första och firades inte minst med bål.
Även Eskeröd är inne på samma linje då han menar att valborgseldarna har andra, rent praktiska, orsaker. Skiftet april/maj var det vanligt att djuren släpptes ut på bete och då användes eldarna för att skrämma bort rovdjur. Vidare röjde man slåttermarkerna på våren och var då tvungna att elda upp allt ris varvid stora bål blev nödvändiga.
Det omvittnas också ofta att man till valborgsmässoelden tog allt det torra riset från vinterns lövfoder. Då djuren släpptes ut och det inte blev mer ris, var det en praktisk åtgärd att elda upp det. /../ Med tanke på de magiska spekulationer, som ofta knyts till ingångsdagar för nya perioder av året, ligger det nära till hans att särskild skyddsmagi inför djuren betesgång kommit att tillämpas här.
Oavsett om det är tyska köpmän eller svenska bönder som ligger bakom valborgseldarna torde det vara klarlagt att firandet av sista april som vinterns sista dag finns i en rad olika kulturer och epoker. I Sverige kallar vi dagen för valborgsmässoafton (vilket egentligen är lite märkligt eftersom Valborg kom in i almanackan först 1901).

Skrivet av Mattias Axelsson (2008-04-25)

Källor:
Bringéus, Nils-Arvid (1999) Årets festdagar Carlssons Bokförlag: Stockholm
Eskeröd, Albert (1973) Årets fester LT Förlag
Swahn, Jan-Öjvind (2007) Svenska traditioner Bromma: Ordalaget Förlag
Joy, Margaret (1982) Highdays and Holidays Faber & Faber

29 apr. 2015

"Gud är min broder"

Gud är min broder
och lika skuldbelastad som jag
Hans öga världen
rösten kosmos -
ogripbar i sin sorg 
Här lyser så häftiga ljus -
sliter också du
på din mångomtalade goda vilja
och på din onda natur? 
Han vänder sitt anlete till mig
lastbart sönderskuret av sorg 
Genomlyst av din veliga kärlek
och renaste uppsåt
ropar du med utbredda armar
att jag skulle förlåta dig 
Ja jag är av din släkt
och därför hatar jag dig
- Ingemar Hedenius, ur Nog finns en dag (1963)

28 apr. 2015

"Humanisterna tar barns religionsfrihet på allvar"

Idag publiceras på SvD Opinion Humanisternas svar på de två prästernas kritik av vår annonskampanj häromdagen.
Åratal av bibeltolkning verkar till slut ha tagit ut sin rätt, för häromdagen besvarade prästerna Maria Klasson Sundin och Carl Henric Svanell Humanisternas annonskampanj där vi hävdar att alla barn har rätt till religionsfrihet med ett bestämt "Nej! Alla barn har rätt till religionsfrihet!" (Brännpunkt 25/4). Tyvärr har artikelförfattarna feltolkat och förvanskat Humanisternas åsikter i frågan till den grad att artikeln är svår att bemöta.
[...]
Vi tycker att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på, och vi menar verkligen inte att vägen dit är att isolera barn från religion och tradition. Särskilt i dagens Sverige där vi berikats med många nya kulturella och religiösa perspektiv krävs tvärtom att vi möter flera livsåskådningar under skolgång och uppväxt. Det är därför vi är bestämda motståndare till religiösa friskolor, i vilka barn isoleras från andra perspektiv och bara möter en enda religion.
Den obligatoriska skolan ska vara konfessionsfri och inte premiera en viss livsåskådning före någon annan. Därför är det djupt olyckligt att Svenska kyrkan nu spelar Sverigedemokraterna i händerna och förespråkar en ändring i skollagen där utbildningen i skolan inte längre ska vara konfessionsfri utan att ”vissa enstaka konfessionella inslag” (läs kristna) ska vara tillåtna.
Avslutningsvis håller vi fullt och fast med Klasson Sundin och Svanell: ”Religionsfriheten ska gälla för alla, oavsett ålder. Det gäller både rätten att välja och rätten att utöva religion och övertygelse, frihet till och frihet från. Detta tror vi är viktiga komponenter i det att leva i ett pluralistiskt och tolerant samhälle.” Men synar man prästernas text närmare visar det sig att det de kallar ”religionsfrihet för barn” bara verkar betyda ”religionsfrihet för föräldrar”. Vi menar att istället att fokus måste ligga på individen, på barnens mänskliga rättigheter.

Inget tillfälle är fel tillfälle att missionera?

Vill ni hjälpa offren i Nepal är här är tre organisationer värda ert stöd.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

Fox News: Ateister bör inte bli president för att de inte tror på eviga straff och inte går att lita påFox News har en präst som stående inslag i sin nyhetspanel och han kläcker ur sig en hel del som skulle få präster i Svenska kyrkan att skruva på sig besvärat. Här kommenterar han den nyligen påbörjade presidentvalskampanjen i USA.

Vetenskaplig metod som skitsnacksdetektor

I programmet OBS sändes förra veckan en radioessä om den vetenskapliga metodens histiroa. Utmärkt av Sveriges radio.

27 apr. 2015

Lars Åberg intervjuar Ayaan Hirsi Ali i Göteborgsposten


Lars Åberg har intervjuat Ayaan Hirsi Ali, ett samtal som publiceras i Göteborgsposten.
Hon ger inte mycket för teorierna om att ungdomar i Europa ansluter sig till IS på grund av diskriminering och socialt utanförskap. När hon gång på gång betonar idéernas avgörande betydelse påminns jag om hur ovana vi är i vårt sekulära hörn av världen att stöta på religiös övertygelse eller fanatism.
– De flesta europeiska intellektuella tycks lida av uppfattningen att allting har ekonomiska och materiella förklaringar. Men det är inte bara religiösa idéer som kan motivera förföljelse och massmord. Under nazitiden hörde tyskarna till de bättre utbildade folken och ändå kunde de ansluta sig till de utopiska föreställningarna. Också idéer och värderingar fulla av gift kan ge individen en mening med livet. För medinamuslimerna framstår ett 1 400 år gammalt minne som sanningen om en epok fylld av ära och rättvisa.

Läkare vill inte behandla kristna av samvetsskäl

Dan Johannesson, en ortopedläkare i Kalmar, reagerade på att Kristdemokraternas nyvalda partiledare Ebba Busch Thor direkt prioriterade frågan om samvetsfrihet. Han skrev på Facebook:
Jag vägrar från och med nu att vårda kristna p.g.a. min personliga okränkbara övertygelse att de har en inre demon som kan skada och kränka mig
En KD-politiker i kommunen är upprörd över detta och formulerar bra problemet med samvetsfrihet:
Människor som kommer till sjukhuset i Kalmar ska veta att de får den bästa adekvata vården. Man ska inte behöva oroa sig för att han kanske inte vill hjälpa mig för att jag är religiös. [svt]
Nina Martinsson, Humanisterna Kalmar, kommenterar detta:
Ska biologilärare slippa undervisa i evolutionsläran? Eller ska jag slippa vissa arbetsuppgifter om jag bara hävdar att min religiösa tro förbjuder mig? Att ha det så vore ju helt absurt. 
Ironin i Johannessons uttalande, att han inte vill vårda kristna, visar bara hur dumt Ebba Busch Thors tankar om att vårdpersonal ska få neka att utföra aborter är. [svt]
Och även lärare har sett en öppning i och med KD-ledarens uttalande. En lärare i samhällskunskap undrar på Twitter om hon slipper tala om Kristdemokraterna i sin undervisning, med hänvisning till samvetsfrihet. Hennes samvete är rädd för deras politik.

Grattis Max Tegmark!

Nyhet från KTH angående en av den här bloggens oftast refererade forskare:
Det är fysikern och kosmologen Max Tegmark som får KTH:s stora pris 2015. Svensken, som numera är bosatt i USA och professor i fysik på MIT, går i fotspåren efter populärvetenskapliga portalfigurer inom astrofysik som Carl Sagan och Neil deGrasse Tyson.
– Utan kosmologi vore det som om mänskligheten led av Alzheimers sjukdom, förvirrade över var vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg, säger Max Tegmark passionerat om sitt ämnesområde.
[...]
Så här lyder motiveringen till att Max Tegmark får KTH:s stora pris 2015:
"Genom att vidga och utveckla våra perspektiv på såväl matematiken som på universum ökar kunskapen om kosmos. Fysikern och kosmologen Max Tegmark kombinerar en gedigen forskargärning med lika delar mod, skarpsinnighet och kreativitet genom att utveckla nydanande idéer och verktyg.
Hans teorier sätter vår planet i ett större och för framtiden avgörande sammanhang.
Läs mer om priset hos KTH.

"Unsilencing Balochistan"

I fredags sköts människorättsaktiviten Sabeen Mahmud till döds i Karachi, Pakistan. Hon drev ett café som var ett forum för öppna samtal mellan människor med olika bakgrund. Hon mördades på väg hem från ett samtal med titeln "Unsilencing Balochistan".
With the latest cybercrime bill passed by a National Assembly committee, freedom of expression has once again come under threat adding onto the gag on reporting and talking on certain issues within the borders of Pakistan. 
One such issue is the struggle for an independent Balochistan that has been ongoing over decades and seen an entire generation succumb to the vagaries of the conflict. The T2F gave this cause and its spokespersons a platform on Friday evening to air their grievances against the state and the establishment.
Via Dawn och Dawn.

Förra månaden gjorde PBS NewsHour denna intervju med Sabeen Mahmud.

En hälsning till Ebba Busch Thor från Jesus och Mo

Jesus and Mo

26 apr. 2015

"Religiösa företrädare inte de enda som kan ge stöd vid kris"

Humanisterna i Umeå skriver i Västerbottens-kuriren om hur Umeå ignorerar sekulära livsåskådningar när det gäller förberedelse för krishantering i kommunen.
”Religioner i Umeå ska öva kris ihop”. Detta står att läsa i Svenska kyrkans tidningen SPIRA nr 2 som delades ut till alla hushåll i mars i år. Initiativtagare till övningen är Umeå kommun. Vilka religioner som ska öva framgår dock inte men troligtvis de som får stöd från SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfunden. 
Humanisterna är en sekulärhumanistisk livsåskådningsorganisation som har utbildade officianter för humanistiska ceremonier som exempelvis barnvälkomnanden och begravningar. Humanisterna Umeå är en livaktig lokalavdelning som dock inte fått en inbjudan till att medverka i denna krisövning. Är det ett medvetet beslut eller enbart okunskap av Umeå kommun och POSOM-gruppens (krisgrupp för psykiskt och social omhändertagande vid större katastrofer) ledning? 
Är det kanske enbart förbehållet religiösa livsåskådningar och dess företrädare att ge stöd till ungdomar och vuxna vid kris och katastrofer? 
Då vi har tagit kontakt med ansvariga inom kommunen har vi inte lyckats fått svar på dessa frågor och det är därför vi nu väljer att skriva detta inlägg. [...] 
Humanisterna Umeå, som en sekulär livsåskådningsorganisation erbjuder oss att vara en resurs i POSOM-gruppen. Vi har medlemmar som är utbildade i kris- och katastrofhantering, skolhälsovård och elevhälsa. Vi har medlemmar med stor livserfarenhet av att finnas till och ge stöd för dem som drabbats av kris. 
Men framför allt kan vi bidra med medmänsklighet, att lyssna och att bara finnas för den som vill och behöver oss.
Läs resten av inlägget i VK.

Nytt kontroversiellt podcastavsnitt ute: #125 – Radio Houdi skojar om invandringNytt avsnitt av Radio Houdi där vi bland annat diskuterar Ytlänningen

Anders är star struck efter att ha träffat ikonen Samatha Fox och är “so happy”.
John hjälper till att samla pengar till flyktingbarn och berättar om hur viktigt humorn är i bedrövelse.

Kan man skämta om allt? Kan man skämta om invandrare om man själv är invandrare? Kan man
skämta om invandrare om man är medleålders vit man. Kan man sjunga om att slänga ut packet och ändå få en bra eftertanke av det hela?

Vi djupdyker i svensk komik som handlar om kontroversiella ämnen.

Förutom det pratar vi Ebba Bush Thor och KD, Förnimmelse av mord och andra normaliseringar av vidskepelser samt går igenom tre Bond-filmefr till.

Väl mött i vårruset och Radio Houdi!
Storswänsken – Ronny Eriksson

Succékväll för barnen i Arbat

arbat4-framedDet blev en känslosam kväll med glädje och tårar när Humanisterna samlade in pengar till de barn som drabbats av Islamiska Statens terror. En rad kända artister, talare och gäster ställde upp i måndagens hjälpgala för barnen i flyktinglägret Arbat i irakiska Kurdistan.
- Jag känner en enorm tacksamhet till alla som hjälpt till att förverkliga denna gala. Tillsammans har alla artister, talare, volontärer och publiken skapat möjligheter för Humanisterna att göra verklig skillnad i en akut situation, säger Tara Twana, initiativtagare till galan och styrelseledamot i Humanisterna.
Insamlingen fortsätter veckan ut till Humanisternas PG: 66 36 59-1. Märk gåvan: Arbat. Alla gåvor går oavkortat till hjälp för barnen i flyktinglägret.
Galan bjöd på musikframträdanden från Narin FeqeGlenn EdellGunilla BackmanJanne SchafferShirley ClampTigris FåglarKaniPeter JohanssonKayo samt Åsa Jinder och Jonas Otter.
Tal hölls av Hogir Hirori, justitieminister Morgan JohanssonChrister SturmarkAnders Borg, BRIS generalsekreterare Kattis AhlströmBjörn UlvaeusKarox Said samt trolleri och humor av John Houdi.
Allt under ledning av konferencier Staffan Dopping.

Last F**kable DayLivet är kortare för aktriser än aktörer. En av alla skevheter i världen.

25 apr. 2015

Humanisterna vill INTE ta ifrån barn deras rättigheter

Två präster i Svenska kyrkan, Maria Klasson Sundin och Carl Henric Svanell har skrivit ett debattinlägg i polemik mot Humanisterna på SvD Brännpunkt - Humanisterna vill ta ifrån barn deras rätt. Det är svårt att respondera på detta, eftersom det de skriver i stort stämmer överens med Humanisternas åsikt. De åsikter de istället kritiserar är inte Humanisternas, utan är deras egna förvanskningar och spekulationer.

De bygger sin kritik på först annonstexten om barns religionsfrihet. En text de delvis håller med om: "Vi tycker, precis som Emilia Ericson, att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på."

Vidare utgår de från tre kommentarer på twitter. Humanisterna skriver:
1. Tala inte om barnen som att de tillhör en livsåskådning
Detta återger skribenterna som: "att man inte ska tala om för barnen att de tillhör en livsåskådning". Det finns en betydelseskillnad mellan tala om och tala om för, vilken prästerna inte förstår, struntar i eller medvetet förvanskar. Om barn skall ges en rimlig möjlighet att vara självständiga angående religionsfrihet, så är det mindre bra att tala om för barnen vilken religion de tillhör.
2. Räkna inte in dem bland medlemmarna i livsåskådningsorganisationen
Skribenterna skriver: "att barnen inte ska kunna räknas in bland medlemmarna i en livsåskådningsorganisation." Att de skrivet kunna får läsarna att tro att detta skall förbjudas. Det har inte Humanisterna skrivit. Det Humanisterna anser är att livsåskådningsorganisationer inte ska ha medlemmar som inte själv samtycker om sitt medlemskap. Exakt vilken ålder barn behöver ha för att samtycka kan diskuteras. Humanisterna har valt att man behöver vara 16 år för att bli medlem i organisationen.
3. Var försiktig med uppfostra dem att följa ritualer kopplade till livsåskådningen
Skribenterna förvanskar detta till: "att man bör vara försiktig med att lära barn ritualer kopplade till livsåskådning." Självklart vet de att uppfostra att följa inte betyder samma sak som lära. Undrar varför det göra denna ändring? Kan någon komma med en positiv tolkning av denna ändring?

Efter att ha felaktigt återge vad Humanisterna skrivit, så kritiserar de detta. En klassiska halmdocka.

Det vore bra om det kunde föras en diskussion om barns religionsfrihet och hur gränsdragningarna mellan barns rätt som individer och föräldrarna rätt att uppfostra den enligt eget tyckande ska dras. De två prästerna i Svenska kyrkan har dock valt att ställa sig utanför en sansad diskussion.

Not: Mer i detta ämne i ett tidigare inlägget: Inte neutralitet, utan öppenhet.

"Som hycklare som väljer Bibelns sanningar utifrån er egen bekvämlighet"

Att se det starkaste hos meningsmotståndare är en svår konst, så all hjälp på vägen är välkommen. En av de som gör det lättare att se styrkan i kristendomen är Emanuel Karlsten som har skrivit en väldigt tänkvärd text i Göteborgsposten om de 22 pingstpastorerna som fördömde homosexualitet häromsistens. Utan att tolka bort problem ur sin lära och utan att skygga från de problem läran medför lyckas han ändå fokusera på det väsentliga. Respekt.
Nyligen gick 22 pingstpastorer ut och fördömde homosexualitet i en debattartikel i kristna tidningen Dagen. Homosexuella kommer inte till himlen och den sanningen måste sägas "även om det gör ont", menade pastorerna. Jag antar att du kanske läst eller hört något om det där och debatten behöver verkligen inte tröskas ett varv till. Men dolt bakom det höga tonläget finns något allmänmänskligt att fundera kring: Hur och varför vi väljer vad som är en synd.

Jag har själv ett långt kyrkligt engagemang och jobbade för flera år sedan på tidningen Dagen. Vid ett tillfälle åkte jag ut på ett jobb för att bevaka två frukostsamtal som anordnades i Uppsala. Även då handlade det om en grupp pingstpastorer som bjudit in först ärkebiskop Anders Wejryd och sedan dåvarande Livets ord-pastorn Ulf Ekman för två separata samtal.

Det var intressant att jämföra samtalen. Under ärkebiskopens samtal var pingstpastorerna artiga och inlyssnande. Det fanns förvisso en skepsis mot mycket av det som sades (eller som en pastor efteråt kommenterade på Facebook: "hörde ärkebiskopen tala om homosexualitet – vilket mörker!!"), men tonen kändes tillåtande.
Under samtalet med Ulf Ekman var känslan uppsluppen. Han var en i gänget och då och då ropades det "Halleluja" från åhörarbänken. Särskilt uppskattades Ekmans tydlighet om homosexualitet som synd.

Sedan hände något. Det närmade sig slutet och en av pingstpastorerna bad om ordet och vände sig mot den församlade skaran. Han berättade hur mycket det smärtade att det nästan bara fanns män i kåren av pastorer. Ett misslyckande och en "kapitalförstöring" av hans samfund, menade han. Utifrån detta bad han Ulf Ekman berätta hur han ser på kvinnans ledarroll i kyrkan.
Ulf Ekman börjar treva. Rör sig mellan orden som minor, som att varje stavelse kan explodera. Förklarar att man måste tröska igenom Bibeln för att nå teologisk ärlighet i vad som är tidsbundet. Till sist kommer ett försiktigt svar:
"Jag ser inte i Nya testamentet... en kvinnlig församlingsföreståndare... eller uppmaningen till det... någonstans. Och det tror jag man teologiskt måste ta hänsyn till".

Det blir knäpptyst i lokalen. Så otroligt, besvärande tyst. Bland åhörarna finns kvinnliga församlingsföreståndare som nu får höra att Ulf Ekman inte hittar bibliskt stöd för deras tjänster. Samme Ekman vars teologiska insikter om homosexualitet nyss hyllats med halleluja-rop.
Samtalet avslutades genast och en märklig känsla infann sig i lokalen. Som att man blivit påkommen.

Själv kände jag mig nästan uppspelt av den ärliga retoriken. Wejryd och Ekman resonerade nästan exakt likadant, men nådde diametralt motsatta slutsatser. Bibeln ska tolkas sparsamt, annars tvingas man ta omfattande konsekvenser. Medan det för Wejryd innebar viss försiktighet, blev det för Ekman anledning att inta en ännu tuffare linje.

Allt det här sätter fingret på något viktigt. Vad som har varit en synd har med åren blivit godtyckligt. Hur skulle en kristen make eller pappa kunna förskjuta sin fru eller dotter? Förklara att hon kan bli direktör eller världsledare, men inte högsta hönset i en kyrka? Därför förbises det, ursäktas med att vara omodernt. Eller ta girighet, denna livsstilssynd alla tycks vara överens om. Men eftersom frikyrkans kärntrupp ofta tillhör en välbärgad medelklass, skulle varje sådan kastad sten landa i ett glashus. Så därför låter man bli att kasta.

Nej, stenkasten sparas istället till de grupper som går att hitta utanför de egna glashusen, som de homosexuella. De är ofta portade som medlemmar, så därför behöver frikyrkan sällan se dem i ögonen när de förklarar att de inte är välkomna om de inte slutar ha sex med samkönade. En homogen klubbkänsla skapas för dem som är kvar: Sanningssägarna.

Detta är inte ett problem för hela frikyrkan. Jag vet att många, som jag, är både trötta och uppgivna över att det här ännu en gång blir vad kyrkan definieras av. 22 pingstpastorer sammanfattar knappast varken pingströrelsen eller hela frikyrkan och jag är egentligen inte intresserad av att förlänga debatten om frikyrkan och homosexualitet. Jag räknar med en flod av reaktioner som vill tukta mig teologiskt. Jag kan argumenten, jag vet era försvar.

Min kritik är inte teologisk, utan ett sätt att försöka förklara hur omvärlden ser på er. Inte som radikala, inte som modiga. Utan som hycklare som väljer Bibelns sanningar utifrån er egen bekvämlighet.
Det sitter en bjälke i 22 pastorers ögon. Det är en sanning som måste sägas, och jag förstår att det gör ont.

24 apr. 2015

Historisk resolution om transpersoners mänskliga rättigheter

I veckan har Europarådet med stor majoritet antagit en omfattande resolution för att skydda transpersoners mänskliga rättigheter. Resolutionen uppmanar medlemsstaterna att:
Adopt explicitly trans-inclusive anti-discrimination and hate crime legislation and measures, 
Adopt quick, transparent and accessible legal gender recognition procedures, based on self-determination, without further limitations based on a person’s characteristic (such as age), 
Abolish sterilization and other medical requirements such as a mental health diagnosis or a divorce requirement in legal gender recognition, 
Ensure that the best interest of the child in cases concerning children is always given primary consideration, 
Consider including a third gender option in identity documents for those who seek it, 
Make trans-specific health care accessible and ensure that trans people (incl. children) are not labelled as mentally ill in national or international classifications, 
Be pro-active as concerns information, awareness raising and training, particularly for professional groups.
Via TGEU

Spädbarn känner smärta på liknande sätt som vuxna gör. Duh...

I avdelningen "onödig forskning som ändå säger något men inte riktigt det journalisterna påstår" har man låtit magnetresonans-scanna spädbarns hjärnor när de upplever smärta (Goksan et al. 2015). Och funnit att barns hjärnor reagerar nästan exakt som vuxnas hjärnor när de upplever smärta.

Vän av ordning frågar sig hur i hela friden sådan här forskning kan vara nödvändig? Det kommer sig av att det remarkabelt nog funnits en teori om att spädbarn inte upplever smärta på samma sätt som vuxna gör. Därför kunde operationer ända in på 80-talet utföras på spädbarn utan bedövning. (Men man gav dem muskelavslappnande så de inte skulle sprattla för mycket.) Liknande argument har även använts för att försvara att spädbarn omskärs utan bedövning.

Problemet med att lägga stor betydelse vid den här studien är två. För det första kommer inte MRI-bilder av hjärnan åt nyckelfrågan om spädbarnens upplevelser. Man har bilder av att hjärnan reagerar, javisst, men fortfarande ingen aning om det finns någon medveten upplevelse av smärta. Det här är en viktig filosofisk distinktion som - om man tar den på allvar - leder till slutsatsen att vi inte kan veta om någon har smärtupplevelser. Här hjälper oss inte MRI-bilder ett dugg.

Men ändå "vet" vi sedan väldigt länge att vuxna människor upplever smärta, vilket leder in oss på det andra problemet med att fästa stor betydelse vid den här studien. Hur vet vi att andra upplever smärta? För det första för att andra reagerar på samma sätt som oss själva vid smärtupplevelser. För det andra för att de kan berätta det för oss. När det kommer till spädbarn har dessa ännu inte verbal förmåga och kan därför inte berätta för oss hur saker känns, men vi har hela tiden haft tillgång till deras reaktioner - som är exakt som vuxnas. Dessa reaktioner i sig själva är en slags bild av hjärnans smärtreaktioner.

Att fästa större vikt vid en bild av hjärnan när den upplever smärta än vid en bild av en bebis ansikte när hen upplever smärta är helt bisarrt. Båda är bilder av smärtreaktioner. Men visst, får en sådan här studie människor att ta större hänsyn till spädbarns smärtupplevelser så är den välkommen.

Oxford University har gjort en 4-minuters film om forskningen som är här nedanför. Ni kan också läsa deras populärvetenskapliga sammanfattning.

23 apr. 2015

Varför kommer flyktingar med båt istället för med flyg? Hans Rosling förklarar

Openly Secular Day

Idag är det Openly Secular Day i USA. Vad är detta?
Openly Secular Day is a celebration of secular people opening up about their secular worldview, and an opportunity for theistic allies to show their support for secular friends and family. This is a day to help others understand our values and how we think.
Och "secular people" inkluderar, enligt grundarna av dagen, en stor blandning människor: "ateister, fritänkare, agnostiker, humanister och ickereligiösa".

I Sverige finns det dock inte något större behov av detta. Enligt senaste WIN/Gallup-undersökningen är 78% icke-religiösa eller ateister. I USA är motsvarande siffra 39%.

22 apr. 2015

En religiös upplevelse

Icke-religiösa kan behöva en lektion i vad en religiösa upplevelse är, levererat av den holländske prästen Roderick Vonhögen. Överkurs är att lyssna på hans tolkning av upplevelsen.

Jordens dag!

Idag är det jordens dag - Earth Day! I lördags var det en stor gala i Washington, D.C. för att uppmärksamma detta. Bland alla talare och musiker återfanns Sveriges Biståndsminister, Isabella Lövin, som talade om vad Sverige gör för att förhindra svält och klimatförändring.

"Medvetandet är en formel"Ett kort inslag från SVT Vetenskap. (Reportaget innehåller en del überspekulativa inslag.)

"Ta med er familjen"

Om en månad är det folkomröstning på Irland om att tillåta samkönade äktenskap.

21 apr. 2015

Inte neutralitet, utan öppenhet

Gårdagens annons från Humanisterna resulterade i att tidningen Dagen skrev en artikel och en förvirrande ledare om saken. Först en repetition av annonstexten:
"Jag tycker barn skall ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att stämpla barn med en viss livsåskådning är en kränkning av dem som individer. Religionsfrihet bör gälla alla, oavsett ålder." - Emilia Ericson
I den kristna tidningen intervjuades Christer Sturmark, som sa:
– Vi anser helt enkelt att man själv ska formulera sin egen livsåskådning när man växer upp.
Och på frågan: Hur ska ett barn kunna ta till sig av alla de livsåskådningar och synsätt som finns om man ska presentera allt för dem?, svarade han:
– Man får ta det i takt med att de blir äldre. Det vore rimligt att börja med att besöka en kyrka, en moské och en synagoga och sen kan man utöka det senare.
Sturmark sa också att "han tycker inte att kyrkan bör stå för öppna verksamheter i form av exempelvis öppen förskola".

Utifrån detta gav Dagen artikeln den märkliga titeln: Humanisterna i ny kampanj: Skydda barn från religion. Om man vill att barn skall få inblick i många olika livsåskådningar, många religioner, så kan väl inte det kallas att skydda från religion?

Värre är det med tidningens ledare som hade ovanstående att förhålla sig till. Elisabeth Sandlund skriver där:
I stället för att ge föräldrar rätt att förmedla sin egen tro till barnen i enlighet med FN:s deklaration vill Humanisterna de ska vara skyldiga att presentera alla till buds stående alternativ för sina telningar, att erbjuda ett smörgåsbord av livsåskådningar där det är fritt att ta för sig.
Först förstår Sandlund tydligen inte att det inte är något nödvändigt motsatsförhållande mellan att förmedla sin egen tro till barnen och presentera flera olika livsåskådningar för sina barn. Sedan har inte Humanisterna vare sig sagt eller skrivit att föräldrar ska vara skyldiga att presentera olika livsåskådningar och inte heller att det handlar om alla alternativ. (Kolla ovan, om ni glömt vad som står där.)

Något Humanisterna skrivit är dock att barn skall ha friheten att själv välja från ett smörgåsbord av livsåskådningar. Det låter som Sandlund tycker detta är fel. Menar hon att föräldrarna skall begränsa barns religionsfrihet? Typ: Barn har religionsfrihet, men bara om de väljer rätt - kristendomen!

Sandlund fortsätter:
Tanken att inget barn ska tvingas in i en fålla utan fritt välja vad det vill tro på kan vid en första anblick förefalla sympatisk. Men den är samtidigt fullständigt verklighetsfrämmande. Barn påverkas, av sina föräldrar först och främst, men också av andra vuxna, av skola, kompisar, litteratur, musik, medier... De håller med och de tar avstånd. Så formas, allt eftersom åren går, den egna personligheten.
Detta stämmer, men det är inte fullständigt verklighetsfrämmande. Det finns nivåer av påverkan, när en skola besöka en moské kallas det med rätta inte för indoktrinering, och sedan är det skillnad på ensidig påverkan från en livåskådning och att påverkas från många olika.

Sandlund skriver vidare:
Alla normala föräldrar vill att deras barn ska få ett bra liv. De vill förmedla det allra bästa, det som ger deras eget liv mål och mening. 
Det är inte bara en personlig önskan utan just det som FN lyfter fram som en rättighet och en plikt. I det perspektivet är det absurt att uppmana en kristen familj att avstå från att erbjuda sina barn aftonbön, bibelläsning, söndagsskola, kyrkans scoutverksamhet, konfirmationsläsning och kristna ungdomsläger för att i stället på ett neutralt sätt presentera andra livsåskådningar.
Att ensidigt påverka sina barn i en livsåskådning är ingen plikt enligt FN deklarationer, även om föräldrarna skulle tycka detta är det allra bästa. Om den kristna familj som Sandlund beskriver där till väljer en kristen konfessionell skola åt sina barn och har ett umgänge som gör att barnen inte träffar barn och vuxna med andra livsåskådningar. Om föräldrarna noga kontrollerar att barnen inte kommer i kontakt med andra livsåskådningar, då tillgodo ses inte barnens religionsfrihet. Då talar vi om indoktrinering och sektbeteende.

Humanisterna skriver inte att föräldrarna skall försöka presentera olika livåskådningar neutralt. Det är skolans uppgift. Det bästa föräldrar kan göra är att ge barnen en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att undvika stämpla barn med en viss livsåskådning, som en stark identitet, från en tidig ålder.

Sandlund avslutar på ett delvis bra sätt: Att lära sina barn att stå för vad man själv tror på utan att fördöma den som tänker annorlunda är en svår konst. Den behöver föräldrar, oavsett livsåskådning, träna på [...] och det Humanisterna skriver stödjer detta. Det handlar som sagt inte, som Sandlund tror, och neutralitet. Det handlar om att ha en viss öppenhet.

Stephen Hawking sjunger Monty Pythons Galaxy Song

20 apr. 2015

Religionsfrihet bör även gälla barn!

I dag har Humanisterna annonser i flera dagstidningar. Bland annat denna annons har mött läsare av Dagens Nyheter, Västerbottens-Kuriren och Nerikes Allehanda. Bli medlem i Humanisterna!

Vegetarism skall accepteras på samma premisser som andra livssyner

Idag blir religiösa mer synliga, önskar acceptans för sina sedvänjor och påpekar diskriminering där så inte sker. Staten är oftast positiv till detta och diskriminering beivras. Det finns dock andra livssyner om inte får motsvarande uppmärksamhet och bemötande från staten. En sådan är vegetarism. Tre debattörer har i Svenska Dagbladet lyft detta, med fokus på att barns situation i skolan.
Kommissionen för European Convention on Human Rights (ECHR) har tillkännagett att seriöst syftande vego (veganism/vegetarism) är en principiellt giltig etisk/politisk övertygelse med skydd i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Detta är en fingervisning om att svensk lagstiftning och myndigheter bör inhämta kunskaper och införliva skrivningar tillämpade på situationen för vegetarianer och veganer. [...]
Vegetarisk eller vegansk livsåskådning och bevekelsegrund innebär, praktiskt sett, ett undvikande av alla produkter på marknaden som inneburit våld mot djur (vegan) respektive undvikande av produkter som innehåller eller består av kött från djur (lacto-ovo vegetarianer). Livsstilen kan motiveras utifrån strävan till ickevåld, bättre hälsa, bättre miljö, bättre klimat eller på religiösa grunder. 
Antalet vegetarianer och veganer i Sverige är  idag cirka tio procent, enligt en undersökning från Demoskop i mars 2014. Barnen som växer upp i familjer med vegetarisk livsåskådning och praktik ökar men utgör fortfarande en stabil minoritet. Deras situation i förskolor och skolor behöver speciellt uppmärksammas. 
Skolans värdegrund, skollagen 2010:800, slår fast: ”Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de är. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektion.” I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 21 står: ”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetisk särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.” 
För att säkra tryggheten för barn och elever från familjer med vegoåskådning krävs hänsyn i enlighet med ovanstående och med de värden av ”individens frihet och integritet”, ”alla människors lika värde”, ”solidaritet mellan människor” som listas i skollagens värdegrund och som vårt demokratiska samhälle vilar på. 
Läs hela inlägget på SvD Brännpunkt.
Ut över att det finns flera goda skäl till att äta mindre kött - bör samhället acceptera människors olika livssyn, så länge dessa inte skadar eller begränsar andras människor. Detta gäller även en vegetarisk eller vegansk övertygelse. Men precis som inom religioner, så kan det finnas avarter där barn far illa, till exempel sektbeteende eller ohälsosamma överdrifter.

Idag är det dags! Stödgala för barn i KurdistanNu med Kayo och Peter Johansson också! Alla får tyvärr inte plats på bilden - kom och se dem live i stället.

Biljetter på ticnet: http://www.ticnet.se/event/stodgala-for-barn-i-flyktinglagret-arabat-biljetter/368587

Eller så kan nu köpa biljetter på plats - det finns fortfarande några kvar.
___________________


Syftet med galan är att hjälpa 300 16-17-åriga pojkar och flickor i flyktinglägret Arabat som ligger i provinsen Suliymaniyah. De har utsatts för övergrepp och våld och behöver psykosocial hjälp. Många av dem saknar föräldrar och socialskydd och för att de ska kunna övervinna stress och ångest har de stort behov av professionellt stöd.

Tal av bland andra tidigare finansminister Anders Borg, justitieminister Morgan Johansson, Karouk Said, Björn Ulvaeus, Hogir Hirori, Kattis Ahlström och John Houdi.

Bland de artister ställer upp finns namn som Shirley Clamp, Gunilla Backman, Kani, Peter Johansson, Narin Feqe, Glenn Edell, Janne Schaffer samt Åsa Jinder & Jonas Otter.

Konferencier är journalisten Staffan Dopping.

Galan är partipolitiskt och religiöst obunden och biljettintäkterna och privata gåvor som samlas in kommer oavkortat skickas till projektet.

Privatpersoner eller företag vill sponsra galan kan vända sig till Tara Twana på tara.twana@humanisterna.se.

Mer information om projektet finns här: http://www.cdo-iraq.org/en/wp-content/uploads/Child-Friendly-Space-Project.pdf

Gåvor kan redan nu lämnas till Humanisternas PG: 66 36 59-1
Märk gåvan: Arabat

Datum: måndagen den 20 april 2015
Tid: kl 18:30-21:00
Plats: Hotell Rival, Mariatorget

Biljetter: säljs på Ticnet: http://www.ticnet.se/event/stodgala-for-barn-i-flyktinglagret-arabat-biljetter/368587


För frågor kontakta:
Tara Twana, 073-682 05 39

Arrangör: Humanisterna: Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.

19 apr. 2015

"Hänsynslöst hyckleri om prästpredikan i skolan"

Per Garthon skrev i Aftonbladet ett debattinlägg om ändringen av skollagen för att öppna för religiösa skolavslutningar. Garthon riktar sin kritik direkt mot det parti han tidigare varit medlem i, Folkpartiet:
Nu ska det åter bli fritt fram för psalmsång och prästpredikan vid skolavslutningar, meddelar folkpartisten Christer Nylander (Lunchekot 16 april). Han skäms inte för att detta medeltida återtåg blir möjligt bara med stöd av SD. Inte heller för att det är det ultimata sveket för ett parti som en gång gick i täten för en sekulär demokrati, där utövning av alla religioner är en privatsak som staten ska förhålla sig neutral inför. 
[...] 
Tills nyligen trodde jag faktiskt att Folkpartiet skulle hålla sig för goda för att missbruka religionen för kortsiktig maktpolitik. Jag misstog mig. Nu skjuter man i valförlustförtvivlan hänsynslöst på islam för att försöka vinna väljare från SD. Islam lär dock klara sig, däremot är det inte säkert att den svenska sekulära demokratin klarar sig oskadd undan ett sådant förräderi från den liberala ideologi som en gång var dess vagga.

Att leva ett gott liv

Andrew Copson, British Humanist Association, höll förra året en halvtimmes föreläsning om vad det innebär att leva ett gott liv, enligt humanismen. En ganska krävande syn, som vi inte alltid lever upp till.

Peter Singer och Richard Dawkins diskuterar djurrätt och vegetarianismÄr det etiskt försvarbart att äta kött? Nej, egentligen inte. Peter Singers etik förpliktigar.

Tack till Martin Hansén för filmtips.

18 apr. 2015

Konflikt mellan konst och religion

Det vore väl synd om den lag som kriminaliserar kränkning av "religiöst troendes känslor", som Vladimir Putin nyligen skrivit under, inte användes? En känd graffitkonstnär i Ryssland är nu föremål för polisutredning på grund av en väggmålning som gjordes under den ortodoxa påsken.

Zhunevs möjligen "hädelska" Jurij Gagarin-målning
Målningen visar en korsfäst Jurij Gagaring, första människan i rymden. Den gjordes publik den 12 april, Astronauternasdag i Ryssland, en dag att uppmärksamma rymdteknologin. Den 12 april var också Påskdagen för ortodoxa kristna.

Konstnären Zhunez skrev på sin facebooksida att han ville uppmärksamma "århundraden av konfrontation" mellan vetenskap och religion. Han är känd för att förespråka tolerans i sina verk och vidhåller att han "inte hade för avsikt att förolämpa troende, konst eller vetenskap". Men om samhället är på något sätt upprört, tillägger Zhunev, "så innebär detta att något inte är helt rätt i vårt samhälle eftersom det är oacceptabelt att människor känner sig förolämpade av obetydliga saker."

Slutligen en mening från rapporteringen som ger en isande känsla:
Polisen kommer tillfråga religiösa experter för att bestämma om konstverket är förolämpande till sin natur.
Inlägget är en översättning från veckans The week in “blasphemy” news #11.

Homohatets konsekvens

Att komma ut som homosexuellt kan uppenbarligen vara svårt om man växer upp i en pingstkyrkomiljö i Sverige. Dave berättar nedan om sina vänners erfarenhet från liknade miljöer i England, vilka inspirerat honom till låten Spectrum. I vissa miljöer är kanske inte komma ut som homosexuell är ett rimligt alternativ. Det är för djävligt.


Och här hans sång Spectrum som åskådliggör situationen för homosexuella i en mot dem hatfull miljö.

Jesus - the true story (in animated musical format)Thank God for Brickleberry. Watch the series finale, tonight after Tosh.0.
Posted by Comedy Central on Tuesday, April 14, 2015

17 apr. 2015

Ett grundligare fördömande av homosexualitet från Svenska evangeliska alliansen


Stefan G­ustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, försöker i en debattartikel i tidningen Dagen släta över de 22 pingstpastorernas fördömande av homosexualitet, men lyckas bara göra saken värre. I Gustavssons värld kommer nämligen inte fördömandet bara från Bibeln, utan från naturen själv.
Bibeln b­estår inte av lösryckta bevisverser för olika uppfattningar, utan det finns en genomtänkt helhetssyn på livet som B­ibeln utgår ifrån. Startpunkten är skapelsen, den goda skapelsen som kommer ifrån Gud och som ligger under Guds välsignelse.
Här är texterna tydliga med att vi är skapade till man och kvinna och att Guds ursprungliga tanke för sexualiteten är det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det är just detta perspektiv som Paulus utlägger i Romarbrevet 1; texten innehåller ett flertal referenser just till skapelsen. Paulus avvisande av samkönade sexuella relationer utgår alltså från detta skapelseperspektiv. Undervisningen i Romarbrevet 1 kan därför inte avvisas som några isolerade bibelverser; de uttrycker konsekvensen av den kristna tron på skapelsen.
Här ligger också grunden för ett naturrättsligt perspektiv på människans sexualitet. Den kristna kyrkan har sin uppfattning inte enbart för att den stämmer med de bibliska texterna, utan också för att den stämmer överens med till­varons grundstruktur. Biologiskt är sexualitetens grundsyfte fortplantning och det är enbart man-kvinna-relationen som principiellt sett är fruktsam. Fysiologiskt är det mannens och kvinnans kropp som är a­npassade för varandra. Komplementariteten mellan man och kvinna – eftersträvansvärd i alla andra sammanhang – är grundläggande för den klassiskt kristna äktenskapssynen.
Om det är det biologiska grundsyftet som ska vara vårt rättesnöre för etik och moral så vill jag bara påminna om böldpest, malaria, smittkoppor och  kallbrand; påminna om komplementariteten mellan mänsklighetens sjukdomar och människan. Biologiskt är sjukdomars grundsyfte deras egen överlevnad. Alla argument som går att använda för att förespråka tanken på att naturligt = bra går att använda på mänsklig sexualitet likväl som på mänskliga sjukdomar.

Om du nu tänker "men var inte fånig" så har du helt förstått poängen.

För övrigt finns en delmängd av populationen hos både människor och djur som verkar födda homosexuella - det är en biologisk "inställning" som är annorlunda (vare sig den är satt av gener eller uppväxtmiljö). Om man ska använda sig av naturrättsliga argument bör man begrunda vad detta innebär: homosexualitet är naturligt i en delmängd av populationen, alltså är det något bra i en delmängd av populationen (enligt naturrättsligt sätt att resonera). Ska man grunda sina argument i naturen får man vackert se till hela naturen, inte bara den delmängd som passar ens fördomar.

Bättre är förstås att grunda sin etik och moral på medmänskliga hänsyn.

Läs hellre prästen Erik Stenberg-Roos artikel Guds nåd gäller även min homosexuella dotter som har en mer medmänsklig utgångspunkt.

Evidensen är tydliga - de minst religiösa samhällena klarar sig riktigt bra

I veckan presenterade WIN/Gallup en internationell undersökning om andelen religiösa i olika länder. Resultatet visar att Sverige är ett av världens minst religiösa länder. 78% av befolkningen säger sig vara icke-religiösa eller övertygade ateister. Veckan innan kom resultatet från årets Social Progress Index. Sverige rankas tvåa i världen i frågan om social utveckling.

Bloggen Epiphenom har kombinerat data från dessa två undersökningar och visar detta i två illustrativa diagram:

Även om denna korrelation, att mer icke-religiösa länder är mer socialt utvecklade, inte skall tas som ett samband, är det bara hålla med avslutningen på Epiphenoms blogginlägg:
The evidence is overwhelming that the least religious societies do rather well.

"KosherSwitch - Control Electricity on Shabbat!""It''s the 21st Century, there's got to be a better way!"

Ikväll börjar den judiska sabbaten som enligt Wikipedia firas "varje vecka, från solnedgången fredag kväll tills "tre stjärnor syns" på lördag kväll," Under sabbaten är det - enligt "rättrogna" - strikt förbjudet att utföra arbete, vilket bland annat innebär att om man glömt att släcka lampan i barnrummet så får det vara tänt hela dygnet. Detta kan dock enkelt avhjälpas genom att installera en så kallad "KosherSwitch", vars funktionalitet förklaras i filmen här ovanför. Citatet är hämtat från reklamfilmen och är inte sagt i ironiskt syfte.

16 apr. 2015

"Svenska kyrkan går Sverigedemokraternas ärende"

Christer Sturmark skriver ett debattinlägg i Kyrkans Tidning med anledningen av Riksdagen idag skall behandla en motion om att tillåta religiösa inslag i den allmänna skolan:
Idag ser vi en världsomspännande trend där religioner breder ut sig på bekostnad av de mänskliga rättigheterna. Sverige är förhållandevis sekulärt, men trenden syns även här: Sveriges tredje största riksdagsparti vill avskaffa den sekulära staten. I dess principprogram från 2014 står att läsa att ”Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral”. Det är kristendomen som ska främjas för att motverka det ”muslimska hotet”, och partiet heter Sverigedemokraterna. 
Därför är det följdriktigt att SD vill ändra den svenska skollagen där det idag står att ”inga konfessionella inslag” ska förekomma i utbildningen. Idag röstar SD tillsammans med Alliansen igenom en ändring av skollagen som innebär att kravet på konfessionsfri utbildning tas bort. SD och Alliansen vill att lydelsen ska ändras till att ”vissa enstaka konfessionella inslag” ska vara tillåtna. 
Den svenska kyrkan välkomnar lagändringen. Istället för att tydligt markera mot SD och stå upp för den sekulära statens likabehandling av alla livsåskådningar, valde kyrkan att gå på samma linje. När förslaget gick på remiss till olika organisationer, svarade Svenska kyrkan: 
Tre biskopar i Svenska kyrkan (2011)
”I Kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet”. Kyrkan skriver att ”lagförslaget är positivt” och att förslaget kan ”bidra till en fortsatt konstruktiv samverkan mellan skola och de religiösa trossamfunden”. 
Svenska kyrkan går alltså hand i hand med de främlingsfientliga krafter, som månar om specifikt kristna traditioner i vårt land för att hålla distans till islam och andra religioner.
Läs fortsättning i Kyrkans Tidning, i vilken Sturmark listar de åtgärder Svenska kyrkan borde ta, om de på allvar står upp för en sekulär stat.

Vi lever längre än någonsinVärlden är inte bara IS och elände utan även detta - vi lever längre idag än någonsin förr under historien. Allt tack vare vetenskapens framsteg. Ibland är det nog bra att stanna upp och skänka en tacksamhetens tanke till detta.

15 apr. 2015

Björn Ulvaeus stöder de som flyr IS


Björn Ulvaeus stöder de som flyr IS


Björn Ulvaeus. Foto: Janerik Henriksson/TT
Björn Ulvaeus. Foto: Janerik Henriksson/TT
Humanisternas stödgala i Stockholm hålls för att hjälpa dem som flytt för att undkomma IS terror. Förre ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus är en av dem som ska tala på galan.
Lyssna på Lasses intervju med Björn Ulvaeus.
– Behovet är skriande och vi valde att rikta in oss på barnen där nere. Jag har inte bestämt mig riktigt vad jag ska tala om på galan men något om religion, religionskritik och upplysning.
_________________________________________________
Den humanitära situationen i Irak är katastrofal och förvärras för varje dag. Behovet av hjälp till befolkningen växer ständigt. Stöd och bistånd räcker inte till för att hjälpa de som kommit i kläm mellan beväpnade och extrema religiösa grupper.
– Vi kan inte blunda för krisen. Vi är många som känner att vi vill och måste göra något och därför denna stödgala med fokus på barnen i de kurdiska områdena i Irak och Syrien, säger Tara Twana, initiativtagare hos Humanisterna.

Galan är partipolitiskt och religiöst obunden och biljettintäkterna och privata gåvor som samlas in kommer oavkortat skickas till projektet. En redovisning av hur de insamlade pengarna använts kommer publiceras på hemsidan.

Biljetter kan köpas på Ticnet: http://www.ticnet.se/event/stodgala-for-barn-i-flyktinglagret-arabat-biljetter/368587
Gåvor kan lämnas till Humanisternas PG: 66 36 59-1 Märk gåvan: Arbat
Datum: måndagen den 20 april 2015
Tid: kl 18:30-21:00
Plats: Hotell Rival, Mariatorget

The Newer Age Movement

Dålig PR

Jesus och Mo funderar på PR.

14 apr. 2015

Det svänger om veckans podcast! #123 – Radio Houdi lyssnar på dansbandDags att polera dansgolvet då Radio Houdi lyssnar på dansband

John diskuterar religion med Siri och både John och Anders förvånas över att utklädd Jesus inte var välkommen i kyrkan under tv-sända högmässan i påsk.
Vi noterar att Hubble firar 25 år i rymden snart. Att homosexualitet är en psykisk oordning enligt en präst och en pingstpastor anser att homosexuella inte kommer in i himlen.

I vår genomgång av James Bond-filmer är vi framme vid Älskade Spion, Moonraker och Ur Dödlig Synvinkel.

Vi avslutar med norsk dansbandsmusik där texten är det viktiga.

Välkomna att ta en sväng om med Radio Houdi.

"Muslimer klappar på helvetets port"

Inlägg av Lars Torstensson:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evolutionsläran har potential att förändra islam, eftersom den är oförenlig med fundamentalism

Mohamed Omar är poet och samhällsdebattör, f d islamist men numera frihetligt sinnad muslim. På sajten Det goda samhället skriver han:

"Vid sidan om att våldta, halshugga, förslava och bränna människor levande driver Islamiska staten i Irak och Syrien skolor ... Skolornas uppgift är dock inte längre att utbilda eleverna utan att indoktrinera dem i den rätta läran och skydda dem från farlig kunskap." Vetenskapen betraktas som ett hot, liksom konst och musik, historia och litteratur.

"I kalifatets anvisningar förbjuds explicit läran om evolutionen eller människans utveckling." Men det är inte bara extremisterna som fördömer denna."Enligt undersökningar som har gjorts är en majoritet av världens muslimer antingen okunniga om – eller förkastar – evolutionsläran ... därför att den är omöjlig att förena med en bokstavlig läsning av Koranen." Och i islam är bokstavstron en utbredd norm. "I alla moskéer jag har varit, både sunnitiska och shiitiska, är det helt otänkbart att föreslå ett mer liberalt, icke-bokstavstroget förhållande till Koranen. Det är lika med att lämna islam."

En reform av lärorna är enligt Omar helt nödvändig. Att sprida kunskap och försvara vetenskap är också viktigt. “Filosofen Benjamin Höijer uttryckte den vetenskapliga hållningen väl när han utbrast: 'Sök sanningen! Och förde den dig till helvetets portar, så klappa på!' En som vågade klappa på helvetets port var den brittiska imamen och naturvetaren Usama Hasan. Han är den förste någonsin som från en pulpet i en moské försvarat evolutionsläran. Det helvete han mötte på andra sidan dörren var dock inte den eld som väntar de otrogna i nästa liv utan en mobb som krävde hans avrättning.

Usama Hasan överlevde dock och idag är han knuten The Quilliam Foundation, en tankesmedja som motverkar islamisk fundamentalism ...

Usama Hassan förstår alltså att den väg som kreationisterna har valt är en återvändsgränd som gör muslimer till åtlöje."
Tron måste hitta sätt att försona sig med vetenskapen om den ska "vara relevant även i ett kunskapsmässigt högt utvecklat samhälle".

(Detta sammandrag av Omars artikel är gjort av Lars Torstensson.)

13 apr. 2015

"At least, you can fucking die and leave North Korea"

13 april 1949 föddes Christopher Hitchens.

Med tanke på den aktuella debatten om att homosexuella inte kommer till himmelen, enligt 22 pingstpastorer, så passar detta citat och klipp från en debatt mellan bröderna Hitchens. Christopher Hitchens liknar pingstpastorernas himmelrike med Nordkorea.
The main reason for this I think is that it is a totalitarian belief. It is the wish to be a slave. It is the desire that there be an unalterable, unchallengeable, tyrannical authority, who can convict you of thoughtcrime, while you are asleep. Who can subject you -who must indeed subject you- to a total suirveillance, around the clock, every waking and sleeping minute of your life, - I say: *of your life* - before you were born, and even worse, and where the real fun begins: after you're dead. 
A celestial North Korea. Who wants this to be true?! Who but a slave desires such a ghastly fate? [...] 
It is the most revolting and utter and absolute and heartless tyranny the human species has ever evolved, but at least, you can fucking die and leave North Korea.

Stödgala för barn i KurdistanDen humanitära situationen i Irak är katastrofal och förvärras för varje dag. Behovet av hjälp till befolkningen växer ständigt. Stöd och bistånd räcker inte till för att hjälpa de som kommit i kläm mellan beväpnade och extrema religiösa grupper.

– Vi kan inte blunda för krisen. Vi är många som känner att vi vill och måste göra något och därför denna stödgala med fokus på barnen i de kurdiska områdena i Irak och Syrien, säger Tara Twana, initiativtagare hos Humanisterna.

Galan är partipolitiskt och religiöst obunden och biljettintäkterna och privata gåvor som samlas in kommer oavkortat skickas till projektet. En redovisning av hur de insamlade pengarna använts kommer publiceras på hemsidan.

Biljetter kan köpas på Ticnet: http://www.ticnet.se/event/stodgala-for-barn-i-flyktinglagret-arabat-biljetter/368587
Gåvor kan redan nu lämnas till Humanisternas PG: 66 36 59-1 Märk gåvan: Arbat

Datum: måndagen den 20 april 2015
Tid: kl 18:30-21:00
Plats: Hotell Rival, Mariatorget

Sött te och en bitter verklighet

Konflikten mellan Israel och Palestina är dagsaktuell genom Sveriges erkännande av Palestina som självständig stat. Israel ockuperar Västbanken sedan 1967. Vad innebär ockupationen för palestinierna och hur påverkar ockupationen palestiniernas vardag?

Lise Bergh, fd generalsekreterare för svenska Amnesty berättar om sina erfarenheter av situationen på Västbanken som följeslagare i South Hebron Hills. Under tre månader 2014 deltog hon i det ekumeniska följeslagarprogrammet EAPPI. Programmet vill genom en internationell närvaro bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

12 apr. 2015

Den bibelindränkta moralen

Per Dannefjord skriver på sin blogg en reflektion om de 22 pingstpatorernas syn på homosexualitet och KD:s respons på denna. Texten publiceras här i sin helhet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den bibelindränkta moralen

Det har skrivits mycket den senaste veckan om den debattartikel som 22 pingstpastorer publicerade i tidningen Dagen. De hävdar att Bibeln säger att homosexuella handlingar är syndiga. En av undertecknarna, Tommy Dahlman, utvecklar detta i SvD där han menar att homosexuella som inte väljer att leva i celibat hamnar i helvetet. Då han tidigare kandiderat för KD till riksdagen har partiet reagerat och menar att hans uttalanden hade diskvalificerat honom från partiets listor. En mängd andra människor har reagerat och uttryckt sin avsky på sociala medier. Man menar då att Dahlman kränker och förtrycker homosexuella. Dahlman tycks ta det hela med ro och betraktar uppmärksamheten som positiv. Jag tycker naturligtvis att pastorernas åsikter är vedervärdiga, men samtidigt måste vi fundera över vad det är vi reagerar på.

Det Dahlman och gänget gör är att ta konsekvenserna av sin tro och uttrycka denna. De utgår ifrån en tolkning av Bibeln och jag utgår ifrån att de uppriktigt tror att denna tolkning motsvarar sanningen. Det är därmed svårt att se deras uttalanden och tolkning som ondska. De säger det de tror är det bästa för alla homosexuella. Om vi följer Dahlmans råd undviker vi att hamna i helvetet. Det är inte särskilt ondskefullt. Givet att de faktiskt tror på det de säger är de inte omoraliska genom att de vill någon illa. Likväl är deras uppfattning djupt problematisk och värd massor av kritik. Men varför? Jag ser två möjliga skäl till detta.

För det första kan vi tänka oss att deras tolkning av Bibeln är felaktig. Det innebär i så fall att det finns en korrekt tolkning. Att välja den felaktiga beror då på att man är felinformerad eller att man är ond och väljer fel mot bättre vetande.

För det andra kan vi tänka oss att det inte finns någon korrekt tolkning av Bibeln, om vi med korrekt menar att boken på något sätt antas beskriva en sanning, eller en objektiv moral.

Jag tror, som sagt, inte att de väljer fel mot bättre vetande. Jag tror att de är övertygade om det de påstår. Jag kan ha fel här, men låt oss anta att jag har rätt. Då återstår två möjligheter. Antingen har de missuppfattat Bibelns verkliga budskap, eller så finns det inget sådant.

Om det första gäller vore det bra om de som kritiserar pingstpastorerna talar om hur det egentligen ligger till. Vad är sant? Hur ska vi förklara bort de passager i Bibeln som talar mot homosexualitet? Hur ser argumenten ut för den tolkning där homosexualitet är helt accepterat? Det finns en hel del andra vidrigheter som vi också måste bortse ifrån. Hur kommer vi fram till den goda och toleranta tolkningen och hur kan vi argumentera för att den är mer korrekt än Dahlmans? En tolkning kan knappast bli korrekt därför att den är ”god” eller för att vi gillar den. Vi pratar om Bibeln här. ”Guds ord”. Sanningen.

Om vi tolkar Bibeln utifrån vad vi anser vara rätt kommer moralen före Bibeln och då är Bibeln inget annat än en bok bland alla andra. Det är det knappast någon kristen som skulle gå med på. Så visa oss. Ledningen i KD borde exempelvis argumentera för hur deras tolkning är mer sann än Dahlmans om Bibeln överhuvudtaget ska ha någon betydelse för dem. Det räcker här inte med att säga att man gör en annan tolkning. Vi har rätt att få argument. Hållbara sådana. Det kommer ju inte att lyckas, men ett allvarligt menat försök borde vi definitivt kunna kräva.

Då kommer vi till möjligheten att det inte finns någon korrekt tolkning av Bibeln. Det är vad jag själv skulle hävda. Då är det grundläggande problemet att Bibeln alls används som en grund för moralen. Många böcker kan påverka vår syn på gott och ont, men för den som tror på Bibeln har den en särställning i detta avseende. Det är en problematisk uppfattning om den inte har rimliga sanningsanspråk.

Dahlmans åsikter blir varken mer eller mindre äckliga om Bibeln bara är en bok, men detta borde göra något med vår syn på alla andra som också grundar sin moral på Bibeln. Om Dahlman blir omoralisk därför att han han låter en bok med väldigt tveksamt innehåll forma hans moral måste vi säga detsamma om alla som gör detta. Vi ateister anklagar gärna de kristna för att plocka det i Bibeln som de gillar. Samtidigt tenderar vi att plocka de bibeltolkningar som vi gillar. ”Om man bara kommer fram till samma slutsatser som jag är grunden för dessa slutsatser inte så mycket att bråka om.” Den ”moderna prästen” är ju ok…

Jag menar alltså att Dahlman snarare är förvirrad än ond. Hans slutsatser är onda, men jag tror inte att han menar något illa. Han tror på det. Förvirringen delar han emellertid med alla som hämtar sin moral ur Bibeln, även om vissa lyckas göra en tolkning som gör att slutsatserna låter ganska ok. Slutsatser som baseras på felaktiga premisser är dock inte särskilt mycket värda. Fel tänkt är fel tänkt och om det råkar leda till något vettigt så är det bara en lycklig slump.

Per Dannefjord
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se