30 sep. 2015

"All kritik av religion uppfattas ju som attacker"

Brittiska författaren Ian McEwan var på årets bokmässa. På resan dit intervjuades han av DN:
Religioners konflikt med modern lagstiftning är en viktig del av ”Domaren” Har du fått kritik för att vara okänslig i fråga om tro? 
– Ja, all kritik av religion uppfattas ju som attacker. 
Det vet jag inte, men du är ju rättvis på det viset att alla de stora religionernas konflikter med moderniteten lyfts fram. 
– Det jag vill visa är hur lite religionerna har att säga om moral i dag. Man kan ju inte förvänta sig att texter skrivna mot slutet av järnåldern kan vara till större nytta som moraliska rättesnören för oss nu. Kyrkorna visar inte vägen, de kommer haltande efteråt och får anpassa sig när man till exempel erkänner homosexuellas rättigheter. Påven sade något erkännande häromdagen, 30 år efteråt… 
Men påven verkar ändå vara en hygglig kille, jämförelsevis… 
– Han är en hygglig kille, killen i sätet framför oss är en hygglig kille, vi är alla nice guys, det räcker inte! Men allvarligt talat, det gör mig faktiskt inget om jag anses ”attackera” religiösa övertygelser. Tänk på alla avslöjanden om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan, jag förstår inte hur vi ens kan drömma om att de skulle ha någon moralisk auktoritet.
Romanen "Domaren" handlar om en hovrättsdomare som är specialiserad på familjerättsfrågor och dömer i fall där det måste prioriteras mellan barns välfärd och religiösa föräldrars fri- och rättigheter.

McEwan, som är ambassadör för British Humanist Association, intervjuades också i SVT:s Babel. Se denna intervju i inledningen av avsnitt 6.

När blev det blasfemi?


Från the ex-muslim

Hans Roslings PowerPoint-framträdande på flyktinggalan Hela Sverige skramlar"Det här är frågan om att vinna över det onda! Det här kriget måste ta slut!" "Det kommer bli mycket dyrare om vi inte fixar det här nu." "Vi kan inte lösa det här genom att Syrien flyttar hit och dom med svarta flaggan bor kvar. Det går inte. Det måste bli fred, kriget måste vinnas." Hans Rosling är en citatmaskin av rang.

Internationella blasfemidagen!

Idag är det internationella blasfemidagen. En dag att blasfemera, häda och profanera, men också att ge uppmärksamhet till de som straffas eller utsätts för våld för att de ifrågasätter eller skämtar om gudar, det heliga och andra religiösa idéer.

Bild ur nr. 1177
Värst i år har satirtidningen Charlie Hebdo drabbats, i och med terrorattentatet mot den. Reportrar utan gränser har nu gjort en viktig insats och sprider deras arbete genom att ge ut en översättning av nummer 1177. Den utgåva av tidningen som gavs ut samma dag, 7 januari, som attentatet. Denna svenska översättning borde varje person som kommit med ogrundad kritik mot dem för rasism och islamofobi läsa.

En person som dagligen straffas för att nyttjat det fria ordet mot en religiös regim är saudiern Raif Badawi. Glädjande är att han har nominerat till Sacharovpriset, ett pris mot intolerans, fanatism och förtyck som utdelas av Europaparlamentet.

Sedan får inte Lars Vilks glömmas bort. Läs hans blogg där han bevakar konstens frihet och yttrandefrihetens gränsmarker.

Amerikansk Center for Inquiry gör ett bra arbeta för att stödja drabbade individer och uppmärksamma blasfemirätten. Nedan en kort föreläsning av Michael De Dora.

29 sep. 2015

Ingen protesterar mot kjolarna i Åhlens reklambilder

Klädsel som förknippas med religiösa påbud ställer ofta till med befogad debatt. Se till exempel det tidigare inlägget på bloggen om Åhlens reklambild med hijab. Ett annat exempel, där debatten uteblivit, uppmärksamma i den utmärkta dokumentärserien Den enda sanna vägen. SVT-serien handlar om religiösa sekter i Sverige, bland andra Jehovas vittnen, Scientologerna och Plymouthbröderna.

Reportagen från Plymouthbröderna är speciellt intressant, eftersom denna slutna rörelse med några hundra medlemmar i Sverige sällan så öppet berättat om sin verksamhet och sina idéer. De är också intressanta eftersom de representerar en särskiljande syn på kvinnor och män som är vanlig inom flera kristna samfund, och mycket lik den syn som återfinns inom de flesta muslimska samfund i Sverige.

I gudstjänsten måste kvinnor täcka håret, kvinnorna sitter separat, längst från den som predikar, och kvinnor får inte predika.

I avsnitt 5 av programmet får vi följa med hem till en familj inom Plymouthbröderna. När programledaren Anna Lindman tar upp att utifrån så upplevs det som om kvinnor är förtryckta eller har en lägre ställning än mannen inom samfundet, svarar frun i familjen "Vi är absolut inte nedtryckta på något sätt och vis". Hennes man står bredvid, "skulle du vilja predika?", frågar han. "Nej, jag skulle aldrig känna mig så självsäker, att stå upp och predika" svarar frun, som driver ett eget företag som säljer golvsten. "Det är definitivt männen som mest talar, och - det är för att vi - ska inte bördas med det", kompletterar mannens syster. Men vill ni aldrig ha byxor, frågar programledaren. "Nej, det kan vi inte ha. Vi är kvinnor, så är det bara. Vi är biologiskt kvinnor. Vi känner att då klär man sig som kvinna. Vi anser att kjol är kvinnligt. Det är så uniformen, klädseln är. Det är en tolkningsfråga", säger systern.
Bild ur Den enda sanna vägen, avsnitt 5
Detta tvång, att kvinnor måste bära kjol inom Plymouthbröderna, kan jämföras med påbjuden hijab inom muslimska samfund. Vad skiljer och vad förenar?

En betydande skillnad är omgivningens reaktion på detta. Jag känner inte till något fall i Sverige där kvinnor i kjol blir trakasserade för detta, att någon försöker rycka av dem kjolen eller sätta på dem byxor. Inte heller skrivs det debattartiklar när modeller har på sig kjol i klädreklam. Det argumenteras inte för att denna reklam stödjer Plymouthbröderna eller är ett tecken på "plymouthisering".

En annan viktig skillnad är att alla nog uppfattar att Plymouthbrödernas regler endast gäller inom samfundet och det inte finns någon risk att tvånget sprids utanför samfundet. Att de regelbundet missionerar på Avenyn i Göteborg ses mer som löjeväckande, än som ett hot mot kvinnors rättigheter i samhället i övrigt. Så är det inte med slöjtvång bland muslimer. Uppgifter framkommer regelbundet om att kvinnor som inte bär hijab trakasseras. Detta av män i deras omgivning som anser de borde bära slöja, eftersom de är muslimer, tillhör en viss familj eller lever i ett speciellt område.

Från denna jämförelse finns det lärdomar att dra för de religiösa samfunden: Påbjud endast kvinnoförtryckande regler inom ert eget samfund. Då kommer sedvänjorna tolereras av samhället i större utsträckning.

Vi som kritiserar kvinnoförtryckande sedvänjor kan ur jämförelsen lära att vi ska rikta sin kritik mot dem som aktivt föreskriver sedvänjorna (de religiösa samfunden) och de som hotar och trakasserar kvinnor som inte följer dessa sedvänjor. De kvinnor som inte följer dessa sedvänjor gör det antingen frivilligt och försvarar då sedvänjan. Precis som i fallet med svaren från kvinnorna inom Plymouthbröderna kan man i allmänhet inte förvänta sig genomtänkta, rationella argument. Det är en tro. Och de kvinnor som inte gjort valet frivilligt blir inte hjälpta av att också trakasseras eller kritiseras för att de tvingas bära kjol eller slöja. Det blir ett dubbelt förtryck.

Per Dannfjords text tidigare på bloggen är bra i det att den gör frågan om religiöst påbjuden klädsel så komplex den måste vara, och samtidigt tar upp att det finns andra begränsande, icke-religiösa normer i samhället som fungerar på liknande sätt. Det handlar om en ganska delikat avvägning av olika friheter.

För de som inte leds av känslor och rädslor i sin kritik av religiösa sedvänjor finns det anledning att vara konsekvent. Konsekvensen i detta fall är inte att också protestera mot att Åhlens och H&M:s modeller har kjol.

Åhlens reklambild med hijab - bra eller dåligt?


Humanisterna har blivit ombedda av en frågeställare att säga något om Åhlens tilltag att göra en reklambild med hijab. Hijaben är ju en kvinnoförtryckande religiös patriarkal symbol samtidigt som den bara är ett klädesplagg. Rätt eller fel av Åhlens? Per Dannefjord svarar.
Vi är helt eniga om att slöjan, för många kvinnor, representerar och är uttryck för ett kvinnoförtryck. Det betyder emellertid inte att vi måste tillskriva klädesplagget samma betydelse för alla kvinnor som bär den. Att slöjan är en religiös symbol för vissa kvinnor (och män) betyder inte alls att den är det för alla. Vilka delar av kroppen människor väljer att dölja betraktar jag som deras ensak. Det finns förvisso en mängd normer och ett socialt tryck som påverkar oss, men det gäller inte bara slöjan eller muslimska kvinnor. Det pågår nu exempelvis en debatt om den ojämlikhet som kommer till uttryck i att män får visa brösten medan kvinnor inte får det. Många kvinnor skulle hålla med om att denna skillnad är förtryckande och uttryck för en sexualisering av kvinnors kroppar, men de skulle ändå välja att ha kläder på överkroppen, även på stranden. Jag har svårt att se något fel i det valet. Lika svårt har jag att principiellt motsätta mig att en kvinna har en slöja på huvudet. Vi ska arbeta mot kvinnoförtryck, men vi ska inte göra det genom att ställa krav på att kvinnor klär sig på ett visst sätt. Att säga att slöjan i sig är problematisk är att frånta kvinnor det valet och det skulle jag inte kunna ställa mig bakom. Jag tycker på motsvarande sätt att det är helt ok att kvinnor låter bli att gå barbröstade på stranden. Det finns kvinnor som helt enkelt känner sig bekväma i slöja och det finns kvinnor som tycker att det är snyggt. De kanske inte är i majoritet, men det spelar för min del ingen roll. Jag vill inte ersätta ett förtryck med ett annat. Det ligger en förtryckande sexualisering vår syn på kvinnliga bröst också, men att därför kräva nakna bröst är i mitt tycke lika förtryckande som att kräva täckta. 
Huruvida Åhlens kampanj har med religion att göra vet vi inte. Det jag uppfattar är en öppenhet för det faktum att många kvinnor i Sverige bär slöja. Det har jag svårt att se som något negativt. Svenska kvinnor ser ut på många olika sätt och jag kan inte se något fel i att Åhlens visar upp en större mångfald än vi är vana vid, även om det naturligtvis sker i kommersiella syften. Jag skulle kunna problematisera många aspekter av de kläder som modeindustrin vill sälja, men att en kvinna har en sjal på huvudet är inte en av dem. Jag tycker dessutom att bilden snarare gör slöjan till en modedetalj än till en religös symbol. Min gissning är att den kommer att bidra till att icke-muslimska kvinnor tycker att stilen är snygg, vilket är ett utmärkt sätt att göra det eventuellt religiösa innehållet mindre viktigt. Det är dock min bedömning och där kan jag ha fel i sak, det får tiden utvisa. 
Detta betyder inte att vi ska bli mindre kraftfulla och tydliga i kampen mot religiöst förtryck eller förtryck mot kvinnor, men att protestera mot att kvinnor i slöja synliggörs är i mitt tycke helt fel väg att gå. Det vi vill är att skapa en värld där alla får välja själva. Då är slöjan ett klädesplagg bland många andra, och det ska vi låta den vara för de kvinnor som redan uppfattar den så. De ska inte behöva skuldbeläggas eller osynliggöras därför att de bär ett klädesplagg som andra uppfattar som en religiös symbol. De finns och det tycker jag att vi ska bejaka. Jag ser alltså kampanjen som en positiv utveckling snarare än som ett steg bakåt. Att vi går bakåt i en mängd andra avseenden är djupt problematiskt, men jag ser inte att Åhlens bidrar till det med sin kampanj.

Martin Rowson hyllar Charlie Hebdo

I mars tilldelades Charlie Hebdo brittiska National Secular Societys pris Secularist of the year. Tecknaren Martin Rowson mottog priset på hans döda kollegors vägnar. Lyssna på hans tacktal.

28 sep. 2015

CFI kritiserar Turkiet

Humanistorganisationen Center for Inquiry adresserade förra veckan FN:s råd för mänskliga rättigheter och tog tillfället i akt att försvara kvinnors rättigheter och speciellt kritisera Turkiet för att de kränker dessa.
Mr President, 
The United Nations, for better and for worse, is a sum of its nation parts. To improve
gender parity within the UN and international bodies, constituent nations must address their own gender imbalances and be as committed at home as they present themselves to be here. 
We welcome the report on the Annual full-day discussion on the human rights of
women, and in particular the link between violence against women and discrimination against women. The European Court of Human Rights indeed established this in a landmark case in 2009. 
Most countries present here experience the horror of femicides. Its cause usually lies in a
discriminatory misconception of women’s honour and dignity. In Turkey, 198 women have this year been murdered because of their gender, usually by a male partner or relative, fourteen of which were further murdered since I drafted this statement on Tuesday. It is a relevant example because women’s rights in Turkey are rather progressive on paper, whilst in practice they are ignored. Police are reluctant to investigate domestic violence cases, saying it is a “family matter with which they cannot interfere.” 
The judiciary is also failing these women. Judges hand out reduced sentences for a
boyfriend or husband’s murderous act, citing good conduct or unjust provocation. Even President Erdogan claimed that Turkish women’s rights groups should not meddle because “God entrusted men with women.”
Three lessons can be drawn from the Turkish example: first, conceptions of the woman as subsumed by her role within the family must be combated, and this must start with education of men and in schools; second, the expertise of civil society organisations must be drawn upon, even if their position differs from the government’s official line; and finally, proper administration of justice is urgently required. 
Thank-you, Mr President.
Går att lyssna på via UN Web TV, punkt 14, 28:44 minuter in.

Radikal empiricism

Från Saturday Morning Breakfast Cereal

27 sep. 2015

Nytt avsnitt av Radio Houdi: #140 - Radio Houdi ser på The WarriorsAvsnitt 140 och John och Anders passar bland annat på att se på kultrullen The Warriors
Johns showslitna röst liknar Leif “Smoke Rings” Anderssons när han kraxar på om sitt baseboll och New York Yankees.
Nya temat till James Bond-filmen Spectre har kommit ut och John och Anders brer ut sig gällande Bond-tema, Sam Smith och bästa James Bond-temat.
Detta leder in på diskussion om de 50 mest ikoniska låtarna som gjorts vilket får John och Anders att nästan bli ovänner.
Men de provar även avsnittet att söka efter abortklinik med SIRI för iPhone, med oväntat resultat.
De diskuterar nya budgeten, biståndspengar, hur 92 miljoner i budgeten går till sagor för folket, diss av Nordkorea, hur finska flickor uppmanas klä sig samt Kulturminister Alice Bah Kunkes syn på döden – vilket härledde till hätska diskussioner på Humanistbloggen.
Det blir hårda ord om Jesus i efterlivet och från Richard Dawkins som förklarar jultomten.

Minnet

Varför minns vi vissa saker och glömmer andra? Den frågan besvaras inte i denna korta video.

Söndagspredikan: "Three Propositions for Atheists to Consider" by Shaykh Asrar Rashid"Varför debatterar ni Humanister ni aldrig med muslimer" har jag hört vid några tillfällen. Jag tror svaret är tvådelat. Dels är det inte strikt talat sant, det har förekommit vid några tillfällen i utlandet, fast ännu inte i Sverige (eller?). Dels tror jag det har att göra med bristande intresse och/eller språkkunskaper hos muslimerna själva, som inte sett poängen med debatter med otrogna eller inte kunnat föra dem på ett för dem fördelaktigt sätt.

Det här har lett till situationen att videor som nu börjar dyka upp, där muslimska företrädare ska "ta debatten", innehåller argument som är ganska undermåliga, för att sammanfatta det milt. Här ovanför är ett exempel som ni kan roa er med. Han (1) försöker förklara alltets existens med en pre-existerande gudoms existens, (2) vill lösa upp en oändlig kausal kedja med att introducera en magisk startpunkt, och (3) påstår att cirkelresonemang är "rationellt omöjliga" - något som inte är sant, de är bara ogiltiga som argument.

Det här får mig att tänka på en kommentar Christopher Hitchens fällde i en diskussion (fritt ur minnet): "Du ger intrycket av att aldrig ha stött på ett motargument mot dina åsikter någonsin." Jag antar att det är det som är problemet, att när även muslimer lämnar tron av rationalitetsskäl måste de yrvaket hantera problemet för att inte bli oväsentliga. Att hantera den här typen av diskussioner kommer för oss kräva finess för att inte bara häva ur sig ett imperialistiskt "Men läs fler böcker, människa." Något som kommer att vara svårt i möten med självgoda gubbar som mannen på videon.

Lämna gärna tips på klipp på filosofiskt intressantare muslimska apologeter i kommentarerna.

26 sep. 2015

Shakira sjunger vackrast tänkbara "Fuck You" till Påven i FN:s generalförsamlingJohn Lennons Imagine. För de av er som inte kommer ihåg texten går den så här:
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Shakira föddes i en katolsk familj men har varit vag om sin religiositet på senare tid.

"You may say I'm a dreamer"

I går, innan Påven talade inför FN, tog UNICEF-ambassadören Shakira till orda:
Our children have the right to equal opportunity - to thrive, to be happy, and healthy, and safe. Now is the time to not just imagine, but do.

Mikael Göransson om humanism

Mikael Göransson, 1995–1999 ordförande i Humanisterna, har intervjuats av Humanisterna Kalmar. Mikael är en av de flitigaste borgerliga officianterna i landet. Han har erfarenhet från närmare 1300 barnvälkomnanden, vigslar och begravningar.

I onsdags intervjuades han också i radioprogrammet Morgon i P4 Kalmar. Lyssna 2 timmar och 45 minuter in i programmet.

"Släpp fången loss"

"Det är lika sant att säga att Gud finns som att säga att Gud inte finns."
I sin nya bok Släpp fången loss skriver KG Hammar om Gud bortom bilderna. Allt vi säger om Gud är metaforer, allt som står i Bibeln är metaforer. Det handlar om att vara apofatisk, det vill säga "ta det inte så allvarligt vad folk påstår om Gud". På Bokmässan samtalade KG Hammar med Gunilla Kindstrand.

Varför så många flyktingar från Syrien just nu? En pedagogisk kortfilm

25 sep. 2015

En anmärkningsvärt briljant vetenskapsman och författare

... Men han använder Twitter.

Humanister kritiserar Heliga stolen

European Humanist Federation och International Humanist and Ethical Union har inför FN:s råd för mänskliga rättigheter fördömt Heliga stolen för att kontinuerligt åsidosätter barns rättigheter,
Mr President 
In our joint written statement with the International Humanist and Ethical Union, we drew the Council’s attention to the latest Observations on the Holy See by the Committee on the Rights of the Child. They refer to “the sexual abuse of tens of thousands of children worldwide” by Catholic clerics. 
The Committee reminded the Holy See of its commitment to implement the Convention “not only within the territory of Vatican City State (VCS), but” importantly also “as the supreme power of the Catholic Church, worldwide through individuals and institutions under its authority”. The Holy See formally refuted this, and did not respond to the Committee’s questions about its conformity with ten Articles of the Convention. 
The Committee regretted that 
 • abusers had been “transferred … in an attempt by the Church to cover-up such crimes”
 • “child sexual abuse [has] hardly ever been reported to the law enforcement authorities” … “allow[ing] the vast majority of abusers and [facilitators] to escape judicial proceedings […]”, and
 • The Holy See “declined to provide the Committee with data on all cases of child sexual abuse brought to its attention”
In the interests of protecting vulnerable children and of justice, we call on the Council to
forcefully urge the Holy See to: 
 • do everything in its power to enforce the Convention worldwide;
 • make all information on Child Abuse held by the Church worldwide (including in the VCS) available to relevant law enforcement authorities;
 • instruct the Church worldwide to report all suspected perpetrators and facilitators to law enforcement authorities; and
 • instruct the Church worldwide, and its lawyers and insurers, to fairly and expeditiously settle cases and claims for compensation.
Thank you
För utom detta muntliga uttalande, så har ett skriftligt uttalande lämnats in till rådet.

Påve polkan

Påven har i veckan besökt USA. Freedom From Religion Foundation hälsade honom med en sång. Stay-Away Pope Polka är ursprungligen från 1987 och skriven av Dan Barker.

Bokmässan idag: "Religion, sekularism, konflikt - finns det lösningar?"

Idag har Fri Tanke följande programpunkt på bokmässan i Göteborg:

Religion, sekularism, konflikt - finns det lösningar?
Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna och Mattias Martinson, professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, samtalar om samtidens oroshärdar och upplysningsprojektets fram- och baksidor.
Samtalsledare: Staffan Dopping, journalist.
Medverkande:
Christer Sturmark, Mattias Martinson, Staffan Dopping
Plats:
Debattscenen, F-hallen, F01:58
Tid:
Fredag 25 sep kl. 17:00 - 17:45
Arrangör:
Fri Tanke
Typ:
Scenprogram
Kod:
Sc10714

24 sep. 2015

En icke-ödesbestämd tragedi i Mecka

Hemska rapporter i dag från Mecka, där över 700 människor trampats ihjäl och över 800 skadats. De drabbade är pilgrimer som deltar i den årliga vallfärden (hajj) till islams heliga stad.

Al Jazeera journalisten Basma Atassi rapporterar löpande från sin egen pilgrimsresa. På Hajj in Real-Time kan man följa hennes vandring och se bilder från hur det är ser ut för alla de miljoner människor som deltar i detta arrangemang.

Igår skrev Mustafa Akyol en debattartikel i the New York Times om en bidragens orsak till liknande tragedier - lite fokus på säkerhet, utan istället skylls olyckor på ett förutbestämt öde - Islam’s Tragic Fatalism.
“God’s will” becomes an easy cover for intellectual laziness, lack of planning, and irresponsibility. Muslims in positions of power often refer to “fate” to explain away their failures, while never hesitating to take pride in their successes.
Akyol skriver också att det finns olika traditioner inom islam.
Accidents, of course, happen everywhere. Yet in the Muslim world, fatalism often serves as a cover for inadequate safety measures or greedy bosses unwilling to pay for them. That is why Turkey’s top cleric, Mehmet Gormez, an erudite theologian, felt the need to warn fellow Turks that “Producing excuses about ‘divine power’ for human guilt and responsibility is wrong,” after a Dickensian mine fire killed 301 workers in 2014. “The laws of nature are the laws of God. God has given us the ability to understand these laws and asked from us to act accordingly,” Mr. Gormez declared. “What is suitable for God’s will is to take the necessary precautions against the physical causes for disasters.” 
This important statement was unmistakably grounded in certain medieval Islamic schools of thought, such as the Maturidis and the Mutazilites, who believed human beings possessed free will and could be “the creator of their own deeds.” They also believed that humans could use reason to interpret scripture and establish moral truths. 
But such rationalist Muslim schools had powerful rivals, such as the Asharites and the even more rigid Hanbalis, the precursors of today’s Salafis. These dogmatists played down human free will by emphasizing God’s predestination, and discredited human reason. They also denied the existence of natural laws, assuming that causality is an infringement on God’s omnipotence.
Människor kan till stor del påverka sitt "öde". Vi kan förbättra säkerheten och vi kan anpassa våra traditioner och ritualer. Att alla pilgrimer ska besöka denna plats under endast 5 dagar är en dålig lösning.

Den ofullbordade skilsmässan

Diskussion i Uppsala om relationen Kyrka-Stat den 22 september mellan domprost Annica Anderbrant, Svenska kyrkan, och Bengt Westerberg, Humanisterna. Moderator: Fredrik Sjöberg.

Inför bokmässan: "Ny bok förklarar muslimers förhållande till Muhammed"Hur kan man förklara förbudet att avbilda profeten Muhammed - när det samtidigt finns massor av sådana avbildningar? Varför vallfärdar många muslimer till Muhammeds grav, medan andra vill förstöra den för att stoppa vallfärden? I en ny bok ger islamologen Jonas Svensson svar på dessa och en rad andra aktuella frågor om muslimers föreställningar om sin profet.

Reaktionerna på Jyllandspostens Muhammedkarikatyrer och Lars Vilks konstverk Muhammed som rondellhund gjorde oss medvetna om den betydelse muslimer tillskriver sin profet. Samtidigt visade karikatyrkrisen att det finns olika förhållningssätt till Muhammed bland muslimer, något som också speglas av de blodiga konflikter som pågår mellan olika grupper som jihadister, shia-muslimer och sufier.

– Det är viktigt att vara medveten om att det inte finns en enhetlig bild av Muhammed bland muslimer, och att föreställningarna om honom har skiftat genom historien, säger Jonas Svensson, islamolog vid Linnéuniversitetet och författare till boken Människans Muhammed som släpps i samband med Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Att sådana olikheter finns vet vi sedan länge, fortsätter han, nu återstår bara att försöka förklara varför så olika förhållningssätt existerar samtidigt.

I Människans Muhammed vill Jonas Svensson svara på en rad frågor om muslimers förhållanden till sin profet. Hur kan man förklara att det finns en spridd föreställning om ett förbud mot att avbilda Profeten, samtidigt som vi faktiskt har en hel del exempel på sådana avbildningar i historien? Varför har ättlingar till Muhammed så mycket prestige? Varför vallfärdar många muslimer till Muhammeds grav i Medina, medan andra förordar att det vore bäst om hans kvarlevor stället begravdes i en anonym grav för att förhindra sådan vallfärd. Och varför finns det idag så stora konflikter kring firandet av Muhammeds födelsedag?

Här prövar Svensson en ny inriktning inom religionsvetenskap som går djupare än de humanistiska och sociologiska teorier han tidigare använt sig av i sin forskning. Han vänder sig till nutida och pågående forskning om hur det mänskliga sinnet fungerar, och varför det fungerar som det gör, en inriktning som brukar benämnas kognitionsvetenskaplig religionsforskning.

– Kognitionsvetenskaplig religionsforskning är en relativt ny, och ibland lite kontroversiell, inriktning inom religionsvetenskap. Den är tvärvetenskaplig och använder sig av nya upptäckter om hur mänskligt tänkande och känsloliv fungerar, och teorier om varför dessa fungerar på detta sätt för att söka nya förklaringar på återkommande fenomen i religionens värld, säger Jonas Svensson.

Boken är ett av få exempel, även internationellt, på kognitionsvetenskaplig religionsforskning tillämpad på islam, och den enda i sitt slag med fokus på Muhammed.

Människans Muhammed släpps i samband med Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och presenteras på Världskulturmuseet fredagen 25 september kl. 14-16, och i Linnéuniversitetets monter inne på mässan lördagen 26 september kl. 11.00

För mer information kontakta Molin & Sorgenfrei förlag: info@molinsorgenfrei.se

23 sep. 2015

Saudiarabien ska leda FN:s människorättspanel - Jesus och Muhammed kommenterar

Saudiarabien ska leda FN:s människorättspanel. Ni vet, landet som har dömt en man till halshuggning och korsfästning, samt en annan till 10 år i fängelse och 1000 piskrapp för att han bloggat, och som halshuggit 127 personer i år - det landet - landet som är det etablerade ansiktet på de sharia-lagar IS försöker införa. Man önskar att det vore ett skämt, men det är det inte.Jesus och Mo kommenterar.det hela med sedvanlig pricksäkerhet.

Kom dock ihåg att beslutet inte är ett FN-beslut, utan resultatet av realpolitik av det olustigare slaget. Det är inte ett tecken på att FN är genomkorrupt, utan ett resultat av att världen inte är perfekt. Vill vi göra världen bättre är FN ett av de få verkliga verktyg vi har. Bloggposten pekar på Saudiarabiens hyckleri, inte FN:s.

Inför bokmässan: "Jag tror inte på gud, men…"

Humanisterna Stockholm hade i måndags David Thurfjell på besök. (Se föredraget längst ner i detta inlägg). Jag var tyvärr inte där, men har sett Thurfjell presentera sin bok vid ett tidigare tillfälle. Framförallt har jag läst hans bok, Det gudlösa folket, som härmed rekommenderas varmt. Här nedanför kan ni läsa förlagets presentation av boken.


Vi firar kristna högtider, gifter oss i kyrkan och när livet blir tufft ber vi – men vi kallar oss inte för kristna. När vi däremot ser andra fira ramadan och be ser vi dem som muslimer. Det är andra som är religiösa. Inte vi.

– Det som är kulturellt kristet ser vi inte, medan kulturella uttryck för andra religioner ses som religiositet, säger David Thurfjell, professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola i Stockholm. Det är en mycket dubbel inställning som hindrar oss från att se likheten mellan oss själva och andra.


David Thurfjell kommer i dagarna ut med boken ”Det gudlösa folket”. Boken granskar sekulära svenskars attityder till religion och spårar varifrån de kommer. Ingen forskare har tidigare tagit en sådan idéhistorisk ansats.

Sverige ses som ett av de mest sekulariserade länderna. Frågar man svenskarna om de tror att det finns en gud svarar bara 23 procent ja. Det är extremt lågt jämfört med andra länder. Snittet i Europa är på 52 procent. I Mellanöstern svarar så gott som alla ja.

Tittar man däremot på svenskarnas beteenden blir bilden genast en annan. 80 procent betalar avgift till olika religiösa samfund, och majoriteten firar kristna högtider som påsk och jul. Det är också vanligt, även bland svenskar som inte kallar sig kristna, att manifestera livets stora händelser, som bröllop och begravning, i kyrkan.

– Begreppet kristen har fått en snäv betydelse, säger David Thurfjell. Det är frikyrkornas definition, där bara den som tror stenhårt på Jesus är kristen, som har blivit allenarådande. Så är det inte i andra länder.

I forskningsprojektet som ligger bakom den nya boken har David Thurfjell intervjuat ett hundratal svenskar om deras attityder till religion. En majoritet har en öppenhet inför andlighet och tro, men de kallar inte sig själva kristna.

– Att vara kristen känns pinsamt och främmande. Istället letar man efter andra ord att sätta på detta. Andlighet är ett sånt ord. Många gillar också buddhism, men det är oftast en tillrättalagd och delvis fantiserad form av buddhism som man tycker om, förklarar David.

Varför har då svensken ett så motsägelsefullt förhållande till religion? Svaren hittar David Thurfjell i historien. Han delar in den svenska religionshistorien i tre huvudspår: den svenska kristendomens historia, den religionskritiska rörelsen och den västerländska esoterismen. I det sistnämnda ryms exempelvis new age.

– Alla föreställningar som jag har stött på i mina intervjuer härrör från något av dessa tre spår. Vi är mycket mer frukten av vår historia än vi vill kännas vid, säger han.

David är själv en sekulariserad svensk och han känner igen sig i sina intervjupersoner. Tidigare har han främst studerat shiitisk islamism och pentekostal kristendom bland romer.

– När man studerar andra finns det en risk att man sätter sig på höga hästar. Jag tyckte att det var dags att vända blicken mot mig själv och att religionshistoriskt studera min egen grupps idéer på religionsområdet.

OM BOKEN
Det gudlösa folket”, Molin & Sorgenfrei Förlag

I ”Det gudlösa folket” spårar David Thurfjell religionshistoriska utvecklingslinjer som kan förklara den typiske svenskens ibland motsägelsefulla förhållande till religion. Från reformationen på 1500-talet via pietism och upplysningsfilosofi, kolonialism och new age till 2000-talets religionsdebatter följs uppkomsten och utvecklingen av de idéer om religion som vi idag tar för givna.

Det gudlösa folket är en berättelse om vilka vi – de sekulära svenskarna – är, varför vi tänker som vi gör och om hur vår internationellt sett unika religionssituation har uppkommit.

"Ämnet som Thurfjell behandlar är extremt närliggande men ändå inte särskilt väl studerat, Thurfjells idéhistoriska anslag känns därför befriande"
Niklas Olaison, idéhistoriker

Lyssna på podavsnittet "Det gudlösa folket"
#kunskapsresan - poddar om forskning från Södertörns högskola'

22 sep. 2015

Nej till islamisk skola på Hisingen

I avdelningen "dåliga idéer" är nog tanken att det är bra att isolera barn i etniskt religiösa enklaver under skolåren en av de sämsta. Därför är beslutet skolinspektionen tog igår högst välkommet, att säga nej till en islamisk skola på Hisingen. Så här skriver GP:
Föreningen Islamiska skolan i Göteborg ansökte i februari i år om att få starta en ny friskola med islamisk inriktning på Hisingen. Sedan tidigare driver föreningen Römosseskolan, som har verksamhet i Gårdsten, Rannebergen och Hammarkullen,
Tanken är att Römosseskolan Hisingen ska inrymma förskoleklass, grundskola i årskurs 1-9 samt fritidshem. En av anledningarna till den planerade skolan är att många elever från Hisingen i dag bussas till skolorna i Angered.
Skolinspektionen säger nu nej till den tänkta etableringen.
- Det är framför allt tre grunder till vårt avslag. Dels är det oklarheter i redovisningen av budget och ekonomi, dels är det frågetecken kring timplanen och vilka val skolan kan erbjuda, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolinspektionen.
Det tredje skälet har med religion att göra.
- Skolan har angett att man tänkt sig en konfessionell inriktning, i detta fall islamisk. Men man har inte preciserat de konfessionella inslagen, säger Spång.
Enligt skollagen får friskolor bedriva undervisning med religiösa inslag så länge deltagandet är frivilligt och så länge den sker utanför ordinarie undervisningstid.
Enligt ansökan skulle eleverna på Römosseskolan Hisingen få undervisning om islam, i arabiska och dessutom erbjudas möjlighet till bön på skoltid.
- Men ansökan är otydlig hur detta skulle gå till, säger Andreas Spång.
Römosseskolan har tidigare fått kritik från Skolinspektionen, bland annat 2011. Då handlade det om snedvriden betygssättning och hårdhänta lärare. Förra året kritiserades skolan för kollektiv bestraffning.

Ny podcast om konspirationsteorier: Kvalificerat Hemligt


C-J Åkerberg (känd från från Skeptikerpodden, boken Skeptikerskolan och bloggen Tankebrott.nu) har startat upp en ny podcast vid namn Kvalificerat Hemligt som är en poddradio om konspirationsteorier.
Till dags datum har 4 intressanta och välproducerade avsnitt publicerats:

 • AVSNITT 1 – CHEMTRAILS
 • AVSNITT 2 – 11 SEPTEMBER-ATTACKERNA, DEL 1
 • AVSNITT 3 – FLUOR
 • AVSNITT 4 – 11 SEPTEMBER-ATTACKERNA, DEL 2

Lyssna på iTunes eller via hemsidan khpodden.se

21 sep. 2015

Ray Comfort förvrider i 180 graderRay Comfort har gjort en ny 33 minuter lång dokumentär om abort.
Han använder nazisternas grymhet för att omvända folk att rösta mot abort - med Bibelns kraft och moraliska dilemman.
Ja, vad ska man säga...
Abortion! Is it a woman’s choice? Or is it murder? 
”180” has been called a half-hour of “video adrenaline,” an “emotional rollercoaster,” and “mind-blowing.” This riveting, award-winning documentary carries a unique message in which you will see eight people change their minds in a matter of seconds…because they were asked one question.
Läs mer på 180movie.com och heartchanger.com

Humanisterna i Örebro bjuder på föreläsning 8 oktober

Är Bibeln en god bok? Föreläsning med Jakob Ståhle

Vad står det egentligen i Bibeln? Och vad är Bibeln för bok egentligen? Jakob Ståhle bjuder på en underhållande och kanske provocerande kväll som Humanisterna i Örebro bjuder på.


Jakob är underhållare, illusionist och författare till bästsäljaren Tokiga Bibelord. Kvällens föreläsare är kunnig inom teologi och har studerat Bibeln både som troende, men också som den skeptiker han är idag.

Boken Tokiga Bibelord kommer att finnas att köpa till rabatterat pris i samband med arrangemanget.

Torsdag 8 oktober kl. 18.00
ABF, Fredsgatan 18, Örebro

Fri entré - Varmt välkommen!
Ladda hem PDF

Nytt avsnitt av skep-humanistiska podcasten Radio Houdi: #139 – Radio Houdi surnar till


Nytt avsnitt av Radio Houdi där John och Anders surnar till.
John surnar till på ständiga frågor artister får och både John och Anders surnar till över Bond-filmer förr och nu. Men drar lite på mungiporna när vi berättar vem som kommer sjunga ledmotivet till nya Bond-filmen.
Det pratas IMAX-biografer innan båda surnar till över galningar som Ray Comfort och chemtrailstokar. Vi tycker båda att Ray Comfort kan köra upp sin ateistbanan i ar**et och att chemtrails konspiratorerna få stora skavsår av sina foliehattar.
John och Anders surnar ur på välgörenhet i hyckleriets tecken men sakteliga börjar PH-värdet normaliseras när Notch betalar Shyffert och Rheborg en halv mille i välgörenhetsshow.
Riktigt kul blir det när homeopater på en konferens plötsligt utsäts för medikament med verkan och John och Anders ger en shoutout till C-J Åkerbergs podcast Kvalificerat Hemligt som handlar om konspirationsteorier.
John och Anders hoppas ni inte surnar till själva när no lyssnar på veckans avsnitt. Nytt avsnitt annars om en vecka.

Vad är vetenskap?

Hur kan vi skilja vetenskap från ovetenskap eller pseudovetenskap? Karl Popper ansåg att det avgörande kriteriet är att en vetenskaplig hypotes ska vara falsifierbar. Detta anser Massimo Pigliucci är otillräckligt. Det är mer komplicerat.

Det finns flera problem med att bara se till falsifierbarhet. Pigliucci lyfter att vissa saker som vi anser är pseudovetenskap, t.ex. kreationism, är falsifierbara och visat falska, ändå anses de vara pseudovetenskap. Ett annat problem är att ett prov oftast inte bara testar en hypotes, utan flera vetenskapliga teorier och hypoteser måste stämma för att provet ska utfalla positivt, men om det inte gör detta - vilken av hypoteserna är falska, ovetenskapliga?

Pigliucci föreslår istället att gränsen sätts i ett minst tredimensionellt landskap, men krav på teoretisk förfining/komplexitet, empiriskt belagt innehåll och slutligen en tidsaspekt. Tidsaspekten är intressant, då den tar upp att hur vetenskapssamfundet ser på en hypotes förändras över tiden. När stor majoritet övergivit en idé, men en mindre grupp forskare eller amatörer fortsätter förespråka denna, så benämns det som en pseudovetenskap.

Lyssna på när Pigliucci intervjuas i Philosophy Bites av Nigel WarburtonMassimo Pigliucci on the Demarcation Problem.

19 sep. 2015

"Lev med den du älskar"


Lev med den du elsker. Åpent. Uten skam. from Human-Etisk Forbund on Vimeo.

Femen och islamIfall ni har missat det så har Femen stört en konferens om "Kvinnor i Islam" i Frankrike. Det gick väl sådär. Notera den burdusa behandlingen de får. Tycka vad man vill om Femens protester, men att misshandla demonstranterna är att gå över alla gränser. Här är en FB-kommentar om händelsen.

18 sep. 2015

Ord som bygger murar istället för samförstånd


Jag retar mig ofta på att många av dem som tycker att vi ska låta bli att kritisera Islam aldrig har läst Koranen. Ni vet, boken som innehåller Guds egna ord. Problemet med Islams Gud är att han verkar så väldigt arg på oss som inte tror på just honom. Men påpekar man det så bygger man murar istället för samförstånd, och skapar en sorts "oss-och-dem"-känsla som är dålig för integration och förståelse. Men är det inte i själva verket tvärtom? Vi sparkar ju gärna och berättigat på kristendomen. Nu när det börjar byggas upp en svensk islam, är det inte mer än rätt att vi ägnar samma uppmärksamhet åt vår nya ökenreligion? Dessutom - som dagens Jesus and Mo påpekar - är ju Koranen full av ord som upprättar en "oss-och-dem"-känsla.

Solsystem, i skala

I en uttorkad sjö i Nevada skapas en skalenlig modell av solsystemet. I Sverige har vi en ännu större skalenlig modell: Sweden Solar System.


To Scale: The Solar System from Wylie Overstreet on Vimeo.

17 sep. 2015

Muhammad, the messenger of God

I Iran har det producerats en mastodontfilm om profeten Muhammed. Filmen, som hade premiär i augusti, har en budget på över 200 miljoner kronor och har tagit 7 år att spela in. Den ska enligt regissören verklighetstroget återge berättelsen om Muhammeds födelse och ungdom, upp till han är 13 år gammal.

Självklart är inte alla islamtroende nöjda med detta. Det är ju en shia-film! Saudiarabiens stormufti Shaikh Abdul Aziz Al Shaikh har uttalat att filmen inte får visas: "filmen är inte realistisk", "ett helgerån, som förvränger Islam". Från egyptiska Al Azhar har man begärt att Iran ska bannlysa filmen, den nedvärderar Guds sändebuds helighet. Indiska Reza akademin har skrivit till indiska regeringen och begärt att filmen förbjuds i landet och att filmens indiska kompositör åtalas. De har också uttalat en fatwa mot kompositören och regissören. Filmen sårar muslimska känslor, påstår de.

Hoppas filmen, som utifrån trailern närmast verkar vara en pekoral, kommer visas i Sverige, så vi får se detta helgerån som upprör sunnitiska religiösa ledare, samtidigt som deras trosfränder mördar och driver människor på flykt i Syrien och Irak.

16 sep. 2015

Islam och toleransens framtid

Maajid Nawaz och Sam Harris har tillsammans skrivit en bok som kommer ut om någon vecka: Islam and the Future of Tolerance. Boken är en konversation om islam som fredens eller krigets religion, om religionen är öppen för reform om vad islamism, jihadism och fundamentalism betyder idag. Bakgrunden och innehåller utvecklar de i en gemensam artikel i the Daily Beast: We Need to Talk About Islam’s Jihadism Problem.
Holding Islam up to scrutiny, rationally and ethically, must not be confused with anti-Muslim bigotry. Cries of “Islamophobia,” which have become ubiquitous on college campuses and in much of the liberal press, have been used to silence legitimate criticism. In an open society, no idea can be above scrutiny, just as no people should be beneath dignity.
We can testify to the power of honest dialogue on these topics. Though we initially met under circumstances that were overtly hostile, we pressed forward with civility and ended in genuine friendship. Without this type of engagement, the only alternative we see is continued intolerance and violence. And we have all seen far too much of that already.
I måndags deltog de också i ett samtal om ämnet. Maajid Nazaw verkar ha övertygat Sam Harris att nyansera sin bild av islam något, i alla fall i att skilja på islam och islamism.

15 sep. 2015

Leve för demokratin!

Idag är det FN:s internationella dag för demokrati. FN:s deklaration om dagen inleds:
Demokrati är ett universellt värde baserat på det fria yttrycket av folks vilja för att bestämma deras egna politiska, ekonomiska och kulturella system, och deras full deltagande i alla aspekter av deras liv.
Författaren E.M. Forester lyfter två skäl att fira denna dag:
 • Demokrati medger pluralism
 • Demokrati tillåter kritik
Bild via @andrewcopson 

Debatt: Öppenhet, Gud, icke-Gud och att mötas med respekt

Vem är mest öppen, präst-Eskil eller humanist-Christer? Ett ideologiskt och personligt samtal om kristendom och sekulär humanism, om det som skiljer och förenar. Medverkande: Eskil Selander, präst i Svenska kyrkan, stationerad i Märsta pastorat, Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna och samtalsledaren Staffan Dopping.

Eskil Selander avslutade med: Jag kan för lite om sekulär humanism, men förstå mig nu... Jag kan mer om sekulär humanism än jag kan om Gud.

Världens skönhet och sorg

14 sep. 2015

Kulturministern om livets mening

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, ut intervju i Värvet:
Jag har ingen romantisk syn på livet. Jag tycker livet är rätt meninglöst... i det stora hela. ... Det enda som ger livet mening är att göra det så bra som möjligt, för så många som möjligt. 
Där finner jag min kraft, att jag ska göra något med mitt liv, inte bara lalla på. Jag fick det, tack!... Jag ska göra det bästa av det. Det är det enda meningsfulla jag ser. ...
Vad händer när man dör? Ingenting, kanske, och är inte det en befriande tanke.

Var är Gud i flyktingkrisen?

Voice of Reason: Sam Harris - The morality of God

This one is based on Sam Harris rebuttal in the God debate with William Lane Craig.

Posted by Frank Flyman on Thursday, September 10, 2015

12 sep. 2015

Om öppenhet, Gud, icke-Gud och att mötas med respekt

Vem är mest öppen, präst-Eskil eller humanist-Christer? Staffan Dopping leder ett ideologiskt och personligt samtal om kristendom och sekulär humanism, om det som skiljer och förenar. En debatt, eller snarare ett samtal, mellan två personer som än så länge bara mötts på Twitter.

Medverkande: Eskil Selander är präst i Svenska kyrkan, stationerad i Märsta pastorat. Han betecknar sig själv som estradör och framträder gärna med både sång, musik och standup. Han har skrivit boken Hur skall man beskriva det?. Christer Sturmark är författare, bokförläggare och ordförande i förbundet Humanisterna. Christers senaste bok är Upplysning i det 21:a århundradet. Samtalsledare: Staffan Dopping

Tid: Måndagen den 14 september kl. 18:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Inträde: 60 kr

Peter Singer om flyktingkrisen

Så här resonerar en av vår tids främsta moralfilosofer kring flyktingkrisen.
Affluent countries have a responsibility to take refugees, and many of them can and should accept more than they do. But as the number of people seeking asylum has grown, it has become difficult for tribunals and courts to determine who is a refugee, as defined by the Convention, and who is a well-coached migrant seeking a better life in a more affluent country. 
The Convention has also given rise to the new, often unscrupulous, and sometimes lethal industry of people smuggling. If those who claim asylum in a nearby country were sent to a refugee camp, safe from persecution, and supported financially by aid from affluent countries, people smuggling – and deaths in transit – would be eliminated. Moreover, the incentive for economic migrants to seek asylum would be reduced, and affluent countries could fulfill their responsibility to accept more refugees from the camps, while maintaining control of their borders. 
That may not be the best solution, but it may be the most workable. And it looks a lot better than the chaos and tragedy that many refugees are facing now.

Hans utgångspunkt är om vi vill vara osjälviska och hjälpa våra medmänniskor - vilket vi bör - så bör vi förstås hjälpa på det mest effektiva sättet möjligt. Här utvecklar han sina resonemang om Effektiv altruism i ett TED-föredrag.Diskussionen om flyktingpolitik är en diskussion värd att ha. Men utgångspunkten måste alltid vara medmänsklighet, aldrig främlingsfientlighet. Annars hamnar man fel.

"Säkra flyktvägar in i Europa, nu!" - Håller du med? Skriv på!

Amnesty International
Skriv på vår petition

Säkra flyktvägar in i Europa, nu!
Vi upplever just nu den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Miljoner människor flyr fruktansvärda övergrepp och våld i sina hemländer, från bomber och gasattacker i Syrien till tortyr i Eritrea.

Under årets första åtta månader har över 350 000 människor sökt sig till EU i hopp om ett bättre liv. Av dem har över 244 000 människor kommit till Grekland, många på flykt undan krig i Syrien, Afghanistan och Irak.

Skamligt nog är flyktingarnas mödor långt ifrån över när de kommer fram till Europa. Det är oacceptabelt. Flyktingarna som kommer måste få det välkomnande och det stöd de förtjänar!

Att det är en mänsklig rättighet att söka asyl är odiskutabelt. Alla EU-länder har redan skrivit under - och kommit överens om ett asylprövningssystem i överensstämmelse med FN:s Flyktingkonvention. Nu måste de leva upp till sina löften.

Vi behöver din underskrift senast på söndag kväll!
AGERA NU
Fakta om flyktingfrågan
Människor dör på vägen till Europa. Vem bär ansvaret? Vad kan vi göra? Amnesty har jobbat med flykting- och migrationfrågan i många år.
LÄS MER PÅ BLOGGEN
  Madelaine Seidlitz, jurist – flykting, migration och folkrätt på Amnesty har bloggat om flyktingfrågan

11 sep. 2015

Saudiarabien - hyckleriets företrädare på jorden


Vet ni att Saudiarabien har en tältstad som heter Mina, med 100 000 luftkonditionerade tält som kan inrymma uppemot 3 miljoner människor. Så praktiskt i den nuvarande flyktingsituationen, kan man tycka, det vore ju bara att låta flyktingar flytta in direkt. Pengar till mat och uppehälle har man ju genom sin olja.

Men nej. De är till för pilgrimerna under hajj. Istället ser det gemensamma åtagandet för de flyende i närområdet ut så här.


De rikaste staterna tar inte emot några. De fattigaste staterna tar emot enorma mängder människor på flykt. I Libanon är numera var fjärde invånare en flykting. (Mer exakta siffror kan ni få hos Amnesty.)

Men Saudiarabien är ändå generösa. Nu har man erbjudit sig att betala för 200 nya moskéer i Tyskland som service till de flyende. Som om salafistiska moskéer inte vore del av problemet - salafister riktar redan in sig på att värva nyanlända. (Fast glöm inte att det finns snälla salafister också. Sådana som vill införa sitt diktatoriska islamistiska lyckorike utan vapen i hand.)

Landet som inhyser Mecka och Medina uppvisar hyckleri i sin renaste form.

Pressmeddelande: Genombrott för sekulär högtid i samband med riksdagens öppnande

Pressmeddelande

Humanisternas sekulära samling från och med nästa år med i det officiella inbjudningsbrevet från riksdagen.

Riksdagskansliet har meddelat att Humanisternas sekulära samling i samband med riksdagens öppnande i fortsättningen kommer behandlas likvärdigt med storkyrkans gudstjänst i det officiella inbjudningsbrevet.

För fjärde året i rad inbjuds regeringen och riksdagens ledamöter att delta i en ickereligiös högtid i samband med riksmötets öppnande, arrangerat av livsåskådningsorganisationen Humanisterna. I år väntas även statsråd närvara.

Årets talare är Staffan Bergström, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Han kommer att tala om mänskliga rättigheter med inriktning på mödrar och barn, rättigheter som idag hotas av vidskepelse och religiös konservatism/fundamentalism runt om i världen.

- Det är fjärde gången vi arrangerar detta och i år kommer för första gången också statsråd från regeringen att närvara vid denna samling istället för i storkyrkan. Det är ett viktigt symbolvärde att regeringen representeras på den sekulära samlingen som går av stapeln samtidigt som Storkyrkans gudstjänst kl 12.30. Det är också glädjande att riksdagen nu meddelat att det inbjudningskuvert som officiellt skickas ut från riksdagen, där en inbjudan från Storkyrkan finns med, från och med nästa år också kommer att innehålla Humanisternas inbjudan till den alternativa sekulära samlingen, säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna.

Den sekulära högtidsstunden hålls i Gamla Stan på den anrika restaurangen Den Gyldene Freden tisdagen den 15/9 klockan 12.30. Samlingen beräknas vara slut ca 13.15. Vänligen OSA till: samling@humanisterna.se.

För ytterligare information kontakta Humanisternas ordförande Christer Sturmark,
telefon 0708 380 480, e-post: christer.sturmark@humanisterna.se.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se