30 nov. 2015

Skit är skit, om än i gyllene dosor

29 nov. 2015

Det blir fortfarande bättre (trots Jihad och Putin)

Adventsstämning

28 nov. 2015

Humanists, secularists and atheist under threat

Vid Humanisternas höstkonferens var ett tema hotet och våldet humanister, sekularister och ateister i Bangladesh utsätts för. Bara i år har fem sekulära aktivister mördades av islamistiska terrorister. För av undkomma detta har många lämnat Bangladesh och några har kommit till Sverige. Tre av dem (Nirjhar Mazumder, Subrata Shuvo och Siddharta Dhar) berättar här om bakgrunden och deras syn på situationen.

Jesus and Mo: Var fanns (den gode) guden under Parismassakern?


Om ni vill vara med och tävla om en Jesus and Mo-bok så har tecknaren utlyst en tävling (med anledning av att serien fyller 10 år). Läs mer här.

27 nov. 2015

Storpappa ser dig och dina innersta tankar - enligt kristendomen är man alltid skyldigDen som verkligen tror på det här måste leva ett fruktansvärt kvalfullt och skuldtungt liv. Vilken tur att allt bara är metaforer för Guds kärlek. (Really? Då blir ju berättelsen ännu dummare.)

26 nov. 2015

Har humanister ett bättre liv?

I november visade Humanisterna filmen A Better Life i fem svenska städer. Filmen reflekterar över existentiella frågor: hur ska vi leva, hur behandlar vi varandra, hur förhåller vi oss till döden? Magnus Timmerby har utifrån filmen gjort följande reflektioner:

Har humanister ett bättre liv?

"Få ett bättre liv!" Det skulle kunna vara en slogan från en amerikansk lyckocoach eller andlig ledare. Är det verkligen något för den som ser sig som rationalist, humanist, ateist?

Javisst! Jag skulle hävda att humanister faktiskt har ett bättre liv. Precis detta anspråk finns i den livsåskådning som kallas humanism eller sekulär humanism, som Humanisterna företräder i Sverige. Vi lyfter fram vår livsåskådning helt enkelt eftersom vi anser att den är bättre än alternativen och att världen kunde bli en bättre plats om fler upptäckte den.

Bättre liv handlar inte främst om materiella fördelar. Vad humanismen erbjuder är en idémässigt stabil grund att stå på, en grund som kan stötta och stärka i små och stora livsval.

I filmen intervjuas flera amerikaner som intygar hur svårt det kan vara att "komma ut" som ateist där. Inte många ögonbryn höjs i Sverige när någon förnekar Gud, men även här finns en utbredd och ingrodd misstänksamhet: kan en ateist verkligen skilja mellan rätt och fel, utan att det finns kristen etik någonstans i botten? Kan en person som avvisar övernaturliga förklaringar och i stället litar på vetenskapen verkligen till fullo uppleva skönhet och mening i livet? Kan en ateist fira livets högtider, uppleva glädje och sorg, njuta av stor konst och hänge sig åt extatiska känsloupplevelser?

Filmens syfte är att stärka den som ibland kan känna sig undertryckt av sådana fördomar. Och nog är det väl tvärtom. Har inte en person med en öppen, nyfiken och livsbejakande inställning mycket större möjligheter att blomma ut och fylla sitt liv med mening och innehåll, än någon som har valt att begränsa sig till en mytologisk världsbild och en dogmatisk syn på trygghet, mening, synd och skam?

Vad är då humanism? Humaniströrelsen har inga heliga böcker, men i grunden är det mycket enkelt. En sekulär humanist försöker leva sitt liv utifrån förnuft och omtanke — hjärna och hjärta. Använd förnuft och omtanke för att hitta rätt i livet. Tänk igenom din världsbild, tänk kritiskt och var själv mottaglig för kritik, reflektera över rätt och fel, uppmuntra andra att tänka fritt och uttrycka sig fritt, och låt oss försöka hitta ett sätt att leva tillsammans på den här planeten. Ur detta följer så ett ansvar inför världen och dess varelser.

Förnuft, omtanke och ansvar — det låter självklart. Så tänker väl alla? Tyvärr kan vi dagligen se exempel på hur både det rationella tänkandet och empatin trängs tillbaka av andra instinkter. När vi människor söker svaren på svåra frågor väljer en stor majoritet människor i världen att följa auktoriteter, demagoger, religiösa ledare, nedärvda traditioner, kompromisslösa ideologier. Och man nöjer sig inte med det, utan kräver regelmässigt att alla vi andra måste inordnas under sådana system.

Nej tack. Som humanist vill jag hellre försöka grunda mina val i kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn, i kombination med omtanke, empati och medmänsklighet.

De här utgångspunkterna leder oss till vissa slutsatser. Det finns inga gudar eller karma eller ett universum som belönar oss för lyckliga tankar. Världen är naturlig, inte övernaturlig. Vi har bara ett liv. Patrik Lindenfors har formulerat det: "Vi människor är — på gott och ont — utlämnade till oss själva och varandra. Vi måste själva och tillsammans ta reda på hur verkligheten fungerar. Vi måste själva och tillsammans ta ansvar för hur vi uppför oss och behandlar andra. Ingen utom vi själva har ansvar för våra egna liv och vårt gemensamma öde."

Humanister erkänner varje människas värdighet och integritet. Ur detta följer de grundläggande mänskliga rättigheterna såsom allas rätt att tänka fritt och uttrycka sig fritt. Vi försöker konsekvent försvara det fria ordet, religionsfriheten och den konstnärliga friheten. Vi är nyfikna på mänsklighetens kulturella gärning och bejakar konstens förlösande kraft för den enskilda människan och dess omdanande kraft i samhället. Vi tar politisk ställning för en sekulär, demokratisk stat som garant för allas åsiktsfrihet och religionsfrihet. (Nästan inga länder har en fullt ut sekulärdemokratisk stat, ej heller Sverige.)

Ett bättre liv?

Vi människor har gott om brister och saknar massor av svar. I den osäkerheten känner jag mig fullständigt trygg! Det måste vara bättre att medge när man inte vet, än att inbilla sig vanföreställningar. Jag välkomnar när min livsåskådning ifrågasätts, och återgäldar gärna utmaningen. Det är för mig ett tecken på respekt när någon tar mina åsikter på så stort allvar att hen vill utmana dem med sina bästa argument.

Ja, humanister har nog ett bättre liv. Den största tryggheten är att acceptera världen som den är. Det är befriande att säga nej till villfarelser och falska auktoriteter. Ärligt att erkänna svårigheter och okunskap. Livgivande att försöka tänka fritt och med nyfikenhet utforska livet, världen och kulturen. Låt oss inspireras av naturen och konsten, begrunda våra gemensamma utmaningar, bejaka människans möjligheter och arbeta för framtiden.

En sak till. Meningen med livet? Det bestämmer du själv!

Magnus Timmerby

Texten är tidigare publicerad på Humanisterna Syds hemsida.

Vi är stjärnstoff

Vad händer med kroppen efter döden?


Vad som händer med ditt "själv" är en annan fråga. Men en del av dig lever kvar som tankar du uttryckt som du planterat hos andra människor - så försök förmedla goda tankar.

25 nov. 2015

Etiska och människorättsliga aspekter på flyktinghälsovård

Föredrag av läkaren Mattias Rööst under Humanismensdag 2015.

Brittiskt reportage om SDUHär har ni ett reportage om SDU. Från the Guardian.

24 nov. 2015

Svenska staten motverkar integration - finansierar islamsk förskola

Dagens Sverige skriker efter åtgärder för bättre integration av nyanlända och svenskar med ursprung i andra länder. Det är då fullkomligt obegripligt att man tillåter religiösa friskolor överhuvudtaget. Men statliga skolpengar till en islamisk förskola (i Skövde) borde väl alla se problemet med? Hur tänkte man? Och det är (givetvis!) inte enbart det faktum att förskolan är islamsk som är problemet - barn har också rätt till religionsfrihet!

Jenny Sonesson skriver klokt och upprörande om detta på Dagens Samhälle.
Skolverket uppger att det finns 62 fristående grundskolor med konfessionell inriktning i Sverige, de flesta är kristna. De måste följa samma läroplan och införliva samma demokratiska värdegrund som de kommunala skolorna. Lagen kräver att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.
Därför är det häpnadsväckande att Studemaskolan i Stockholm tillåts bygga sin pedagogik på scientologkyrkans metod. På skolans hemsida tituleras science fiction-författaren L Ron Hubbard, kyrkans grundare, som humanist. Avhoppare från scientologerna vittnar om en skrämmande sekt med fascistoida misogyna övermänniskoideal.
Det är även en gåta varför Skolinspektionen inte stänger Laboraskolan i Hylte kommun i Småland som drivs av kristna fundamentalistiska Plymouthbröderna. Sektens medlemmar är förbjudna att rösta i allmänna val och kvinnor anses underordnade män. Skolan har dragit på sig massiv kritik vid tillsyn.

[...]

I ett land som stoltserar med en feministisk regering marknadsför muslimska Al-Azharskolan i Vällingby verksamheten med att könen separeras vid lektioner i simning och idrott. Eftersom Sverige har stor muslimsk invandring kommer förmodligen fler religiösa grundskolor öppnas. Det är svårt att se att det främjar integration.
Varningssignaler finns att religiösa friskolor är frizoner för indoktrinering och segregation. Det finns ingen anledning att finansiera dem med skattemedel.
Jag är inte ateist och har förståelse för att föräldrar vill att barn växer upp med en tro. Men det får man ägna fritiden åt, precis som politik. Alla barn i Sverige, oavsett bakgrund, måste garanteras rätt till sekulär grundutbildning.
Läs hela artikeln här.

Onfray om att inte bomba ISIS

I Frankrike tar filosofer en större plats i den offentliga debatten än i Sverige. Nu har Michel Onfray, författare till bland annat Handbok för ateister och Kraften att leva - ett hedonistiskt manifest, hamnat i rampljuset. I en propagandavideo där ISIS tar på sig terroraktionen i Paris, citerar de Onfrays uppmaning att Frankrike och väst ska sluta bomba islamistorganisationen.

Onfray förklarar sina åsikter:
– Om man tror att man kan svara krig med krig genom att bomba mera, leder det fram till ett hundraårigt krig. 
– Bombningarna av IS kommer bara att hetsa de unga i den gömda skuggarmé som finns i våra förorter just nu och som väntar på en order från kalifatet för att gå ut på gatorna och massakrera våra medborgare. 
– Som filosof är det mitt arbete att ge perspektiv på saker och ting. Jag uttalar mig i ett försök att rädda freden.
Sveriges Radios rapportering är väl kortfattad, men här framstår Onfray som nationalistisk och självcentrerad. (För de som förstår franska finns en intervju med Onfray.) 

I Kraften att leva skriver han:
Hedonismen förutsätter en ständig kalkyl för att föreställa sig, i en given situation, vilken lust som kan förväntas, men också vilken olust som kan uppstå. Låt oss göra en lista över allt glädjande eller olyckligt, behagligt och obehagligt som kan hända, låt oss sedan sedan bedöma, överväga och kalkylera innan vi handlar.
Ja, ett hundraårigt krig kommer leda till mycket olust, men ett hundraårsrike under ISIS kontroll kommer också leda till mycket obehag - för alla människor som tvingas in i deras statsbygge, dödas under dess bildande eller flyr från det. Endast om kalkylen inte tar dessa människor i beaktande, kan Onfrays kalkyl bli rimlig. Kanske har han en tredje lösning som inte framgår här, där varken väst bombar eller ISIS vinner.

Köp nya boken om sekulär humanism!


Nu är den äntligen här! Den nya boken om vår livsåskådning: Sekulär humanism - förnuft, omtanke, ansvar av Patrik Lindenfors och Christer Sturmark finns nu att köpa på Humanistshopen.
Den här boken presenterar livsåskådningen sekulär humanism. Vad det är för något, var tankarna kommer ifrån och vad som är de viktigaste inslagen. 
Den sekulära humanismen utgår från människan - det är därifrån namnet "humanism" kommer. Den kommer ur insikten att vi människor - på gott och ont - är utlämnade till oss själva och varandra. Vi måste själva och tillsammans ta reda på hur verkligheten fungerar. Vi måste själva och tillsammans ta ansvar för hur vi uppför oss och tar hand om varandra. Ingen utom vi själva har ansvar för våra egna liv och vårt gemensamma öde. 
Sekulära humanister tror att den här världen och det här livet är allt vi har. Vi bör därför försöka leva våra liv så bra som möjligt och underlätta för andra att få chansen att göra detsamma. Alla människor har rätt att med utgångspunkt i förnuft och medmänsklighet bli bedömda utifrån sina egna förtjänster och varandra.
Köp boken här. Alla inkomster från bokförsäljningen går till Humanisterna. Bli medlem här.

Wahhabism i nappflaskan

David Fitzsimmons/The Arizona Daily Star
Tecknaren David Fitzsimmons har skrivit manus till när ISIS talesparsonen Achmed Achmed besökte Dr. Phil.

23 nov. 2015

Ulf Danielsson: Den kosmiska världsåskådningen

Se Ulf Danielsson motta årets Hedeniuspriset. Därefter föreläser han om Den kosmiska världsåskådningen. Efter föreläsningen (37:00) följer en minst lika stimulerande frågestund. Missa inte Danielssons svar på vad som skiljer hans och Max Tegmark syn på universum (53:35), samt den efterföljande frågan, från en ung åhörare, om popcorn (56:14). "Jag vet inte" är ett av det rationella samtalets bästa svar.

Motiveringen till årets Hedeniuspris lyder:
“Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har Danielsson folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är Danielsson ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen.”

Denna föreläsning var ett mycket gott exempel på varför Danielsson är värd priset.

Nytt avsnitt av Radio Houdi: #147 – Radio Houdi ser på videovåldI detta avsnitt kastar John och Anders sig mellan The Wall och videovåld
Roger Waters The Wall kom ut i veckan och Anders och John är lyriska och ger en snabbrecension.
John gör julshow i Kalmar och passade på att möta Sveriges James Bond och hans fantastiska museum över Agent 007 James Bond.
9-åring stäms för sexuella trakasserier och Gina Dirawi som julvärd upprör. Hur kan det komma sig?
Och videovåld? Vem kommer inte ihåg diskussionerna om Motorsågsmassakern och videovåld.
Detta och mycket, mycket mer får ni höra i ett fulmatat avsnitt av Radio Houdi med John och Anders i högform!

Även i dag är vi ute på en resaTILLÄGG: Vi vill verkligen inte promotar pseudovetenskap. Därför är vi tacksamma för Lennart W:s uppfordrande kommentar, där han hänvisar till ett inlägg av Bad Astronomy som kritiserat tidigare filmer av samma videoskapare. I denna video från i år har skaparen försökt återge rörelserna på ett mer verklighetsnära sätt. Uppfatta ändå inte denna återgivning som en helt vetenskapligt exakt återgivning.

Hur möter man döden som sekulär humanist? Dödssjuke filosofen David Rönnegard resonerarDavid Rönnegard utvecklar sitt resonemang i artikeln En ateist inför döden i Läkartidningen. Från i våras.

22 nov. 2015

Hur man blir glutenintolerantDet här skämtinlägget är inte riktat mot de som är glutenintoleranta på riktigt.

21 nov. 2015

"Vi måste kunna häckla all religion"

Sakine Madon skriver det självklara - Vi måste kunna häckla all religion:
Två dagar efter terrordåden i Paris träffar jag konstnären Lars Vilks. Säkerhetsapparaten kring honom är förstås påtaglig. Men när vi pratar påminns jag om att det inte är Vilks som har ”valt ut” islam. Han har, likt den franska satirtidskriften Charlie Hebdo, behandlat islam som andra religioner. 
[...] 
Man kan tycka vad man vill om Vilks principer, omdöme och teckningar, men hans ”brott” är att han har häcklat Muhammed och islam på samma sätt som han häcklat Jesus och kristendomen. Hur blev det ett brott?I stället för att anpassa oss till dem som hotar borde vi göra tvärtom. Dansa, höja volymen, klä oss efter eget tycke – och häckla religioner bäst vi vill.
www.vilks.net

Våld tystar satirtecknare - verkligen (inte)


Senaste Jesus and Mo handlar om hur islamistiskt våld verkligen tystar satirtecknare. Inte. Om ni undrar vad de syftar på så kan ni söka själva genom att klicka här.

20 nov. 2015

Ännu ett uttryck för islamistisk extremism

Ashraf Fayadh, en välkänd poet i Saudiarabien har blivit dömt till döden för att han hädat och förespråkat ateism. Detta ses som ett tecken på ökande spänningar mellan konservativa religiösa krafter och en ökande antal konstnärer och aktivister som testar gränserna för yttrandefrihetens begränsningar i Saudiarabien. Läs mer i the Guardian.

Saudiarabien är ett välorganiserad uttryck av islamistisk extremism. Vi kan inte samtidigt stillatigande acceptera detta, samarbeta med denna stat och med någon trovärdigt påstå att vi bekämpar islamistisk extremism.
Ashraf Fayadh

Vilket (franskt) vin bör du bjuda på i helgen? Det blir godast om du köper billigt men säger att det är dyrt - köp placebovinNi har väl inte missat det diplomatiska spelet förra veckan (innan terrordåden) kring en bjudning den franska presidenten François Hollande skulle ha för den iranska presidenten Hassan Rouhani? Predident Rouhani krävde en halal-middag utan vin.

Inte bara för sig själv alltså, vilket vore högst rimligt, utan för alla middagsgäster.

Mycket kan man stå ut med, men att bjuda på middag utan vin var långt över den franska tålamodsgränsen, så man nekade att gå Rouhani till mötes och erbjöd istället ett alkoholfritt frukostmöte. Men det tackade iranierna nej till då det ansågs för snålt. Nu ska man istället mötas utan någon att någon mat blandas in i bilden.

Religion är en privatsak? Yeah, right.

19 nov. 2015

Vad är vårt gemensamt mänskliga?

Carl Gustaf Olofsson har skrivit en text med anledning av att det är Filosofinsdag idag: Vad är vårt gemensamma mänskliga?
Vi lever i en tid när vi oåterkalleligt har blivit en global kultur. Det gäller kommunikationer, resor, produktionen av varor. Det gäller krig och flyktingströmmar. Vad har vi gemensamt bortom kultur, religion, etnicitet, kön och sexuell läggning? Hur stark är vår benägenhet att fokusera på det som skiljer oss? Det finns forskning som antyder att det är genetiskt inbyggt i oss med en reservation gentemot främlingen och det annorlunda. Jag kan själv känna igen mig i det. Och när det sedan tillkommer språkförbistring och stora kulturella olikheter så blir det än svårare. 
Samtidigt ställer vår tids ödesfrågor helt nya krav på globalt ansvar och samarbete över de gränser som språk och kulturella olikheter innebär. Vi kan förbanna denna belägenhet, blunda och försöka skapa oss skyddade reservat. Vi kan också se det som en storartad utmaning att försöka hitta nya vägar och nya förhållningssätt för att öka chanserna för en godartad framtid. Och där vi i mötet med dessa utmaningar kan råka utvecklas och mogna ett snäpp till som människor.
Läs helheten i Barometern.

De låga förväntningarnas rasism

Om ni funderar på vad konkret Maajid Nawaz syftar på, är detta fem år gamla inlägg från Peter Weiderud ett bra exempel: "Olika kulturer har hunnit olika långt med dessa frågor".

EHF: "Don't let them kill the values we are proud of"


European Humanist Federation statement on the Paris attacks

Don't let them kill the values we are proud of

Brussels, 18 November 2015

Friday’s atrocity in Paris has left the world shaken, stupefied, and appalled at the deaths of so many innocent people. Many have awoken to a strange new realisation that the targets of terrorism are not simply strategic sites or public figures, but ordinary human beings, regardless of their origins, opinions, culture or belief.

On Friday, the forces of terror chose to assault our joy and freedoms in the most direct way they could. This joie de vivre that makes us smile, laugh, enjoy a drink with friends and dance to music. In Paris, the terrorists found an emblem for everything they despise: a city where diversity has always been the rule, a seat of the Enlightenment which has seen the values of secularism, human rights and equality take roots and spread.

Today we express our deepest condolences to the victims’ families and loved ones. In response to this unspeakable tragedy, our call is a call for unity – a plea for solidarity. Together we will mount a defence of our freedoms while resisting political exploitation and amalgams.

We will not ensure our liberties by closing our doors or by locking our societies up. While there is room for intelligence agencies to improve the way they share information and monitor possible terrorist threats, we caution against easy answers.

Instead, we urge governments and companies to take a critical look at their own links to states which are suspected of supporting terrorism, and to put their values into practice. Sticking to one’s principles may well have an economic cost, but we must never feel inclined to measure human lives in euros. The fight for a fairer society and a more peaceful world begins with the recognition of human value – along with peace, liberty, and fraternity – as supreme above other interests.

We must also call on European governments to improve their measures at preventing the radicalization of European citizens. In increasingly divided societies, we must do more to champion inclusive social and economic policies and invest in education and social justice initiatives so that everyone can find their place in our societies.

And last but not least: we must not harden our hearts to refugees who have experienced crisis alike our own. These people which Poland, Hungary and Slovakia are already turning their back on. In banishing or refusing sanctuary to others attempting to escape the very same violence that rocked the streets of Paris on Friday, Europe will sacrifice its soul, its conscience, and the lessons it learned over a long and bloody history. As humanists, we urge states to show solidarity with all the victims of terrorism, be they in Europe or in Egypt, Turkey or Lebanon, Syria or anywhere else in this world.

On Friday, terrorists attempted to undermine the values they hate us for and which define Europe today: freedom, secularism, tolerance and solidarity. They were inspired by a belief that we are weak; that we will buckle and give up on the progressive values that make us who we are.

We must resist that trap. In rallying to the defence of our values, we shall prove them wrong, and we shall triumph over hate and intolerance.

European Humanist Federation

18 nov. 2015

"De har vapen. Dra åt helvete, vi har champagne!"

Charlie Hebdo kommenterar terrordåden i Paris med en framsida och en ledaren. Ledaren finns översatt till norska i VG:
De eneste som har noe interesse av å se franskmenn gå løs på hverandre, er terroristene. Det er det eneste de venter på, å se hatet overta franskmennene, som den allerede har overtatt terroristenes hjerner. Terroristene forsøker alltid å dra verdenen inni deres egen vold, for det er deres språk, og på dette område kommer de alltid til å være sterkere enn oss. Men vi må ikke, for å unngå uenighet, gi avkall på retten til å kritisere religionen, under påskudd at folk kan bli irritert av at denne retten utøves. Blant alle de fundamentale frihetene som utgjør våre liv er det også denne friheten som morderne har villet utrydde den fredagskvelden.

British Humanist Association On the tragic events in Paris

An attack on freedom and human dignity

We live in an uncertain, fragile world.

And yet in this world, there is joy. We find a way, through the hardships of life, the pains, the tribulations, the daily struggles, to make life mean something more.

We socialise. We enjoy the pleasures of music or a good book. We watch films. We play sports. We enjoy a drink, or a meal. We find joy, and happiness, in life itself. And we can do so freely, whatever our tastes may be, so long as we do not harm others.

In a city like Paris, all interests are catered for. It is a city characterised not so much by its politics, architecture, or history so much as it is by life itself. By joy. By the bustle of humanity. By the diverse preferences and tastes of millions living side by side.

And yet life itself, the joy of living, was the target of Islamic extremists with a burning hatred for these very freedoms on Friday night, killing well over 100 people. They did not attack infrastructure, politicians, military personnel, or sites of historical or cultural significance. They targeted innocent people, going about their lives, trying to make it through this difficult and complicated world with a modicum of fun and lightness. Something we all aspire to.

It was, in every sense, an attack on multiculturalism; an attack on how we find happiness, outside the confines of a strict religious code of submission; an attack on the secular, enlightened spirit embodied by Paris's vibrant, varied culture.

Our hearts go out to all those affected, over the world. And not just by events in Paris but those in Beirut and Syria and everywhere the cruel hand of religious extremism is felt.

Today we make one request of you. And it is a simple one.

Enjoy your life.

Make it count.

And don't let the murderers win.

Our dream is of a tolerant, open society with a secular state ensuring the human rights of everyone, where we can all go about living the kinds of lives we want for ourselves.

That dream, that essential humanist cause, is now more important than ever. We hope we can continue to count on your support.

17 nov. 2015

Keep up the good work

When I write online I risk nothing. Nothing more than being corrected when I’m wrong and in worse case being called a bigot. Sometimes this privileged position becomes painfully obvious.

Last Sunday I was at an event at Swedish PEN on the Day of the Imprisoned Writer. Swedish writers read text by Raif Badawi that was translated to Swedish. Texts about liberalism and secularism that has put Badawi in prison in Saudi Arabia. There was a conversation with a blogger from Bangladesh, a friend of mine, that describe the immediate threat free thinkers and those how promote science and rationality, before religion, face from Jihadists. I spoke to another friend, journalist and activist also from Bangladesh, about how these threats silence those who defend an open democracy and use free speech to fight islamist extremists and terrorists. What more can they do, when speak doesn’t result in change? And their speech is meet with death. This year five bloggers, writers, publisher have been killed in their country.

Swedish PEN gave a freedom of speech award to the Russian journalists Arkadij Babtjenko. A journalist that is unemployed in Russia as there is no paper that can print his critical writings on the Putin-regime. There is a solid layer of concrete over Russian media, he said, today there is no free press. Putin has a propaganda apparatus that Goebbles would be envy of.

My general feeling is gratefulness at organisations like Swedish PEN that promote and defend freedom of thought and give writers as mentioned above a voice. Also extremely grateful at these writers that continue to express them self even though they face prison or worse. But also, I’m thankful to live in a country were events that this can take place, without police protection. (By the way, the Swedish Minster of Culture participated.) This appreciation I share with these writers - that there are countries where they can speak freely and where their writings are published. Everybody keep up the good work.
  • Buy and read Raif Badawi’s book 1000 Lashes, it has been translated into Swedish, English and German. It contains writings that this blogg had been proud of.
  • Read 'Who can I turn to, my friend' by Arkadij Babtjenko on The Swedish PEN:s the Dissident Blog in Swedish or English.
  • Read 'The Virus of Faith' by Avijit Roy, a writer from Bangladesh that was murdered this year.
Most of this blogg was first published on my Facebook page and to my delight translated into Arabic by Sara Azmeh Rasmussen, and published on her page.

John Oliver - France is going to endureJohn Oliver säger som det är.

Det vassaste vapnet mot terrorism

16 nov. 2015

146 – Podcasten Radio Houdi ber för ParisI detta avsnitt av Radio Houdi ber John och Anders för att vi ska slåss mot hatande religiösa ideologier
Terrorattackerna i Paris kom som en chock. John och Anders delar med sig av sin syn på det inträffade och varför man kan be för Paris och kanske inte ska BE för Paris.
Är det rätt att “bomba IS tillbaka till stenåldern” när de försökte göra detsamma med västvärlden?
John har sett Spectre och ger en snabbrecension samt berättar om förkastade temalåtar för James Bond-filmer. Anders såg Whitesnake och Radio Houdi kom högt i Svenska Podradiopriset, men vad är det för fel på Saltå Kvarn?
Ray Comfort hittar på frågor och vi bemöter Peter Wahlbecks rant om ateister. Men hur vi kan hamna på Kentucky Fried Chicken är det ingen som vet.
Ett nytt vitlöksdoftande avsnitt där vi även tar reda på var vi kommer ifrån.
Var kommer vi ifrån?

Hedeniuspriset 2015 till fysikprofessor Ulf Danielsson

Årets Hedeniuspris tilldelas Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Han tilldelas priset för sin passionerade och inspirerande folkbildning om en vetenskaplig förståelse av verkligheten. Ulf Danielsson ligger bakom en rad populärvetenskapliga böcker och sommarpratade även 2010.

Välkomna till prisutdelning och föredrag
Tid: Söndagen den 22 november kl 14
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm

Ulf Danielsson doktorerade i teoretisk fysik vid Princeton University och har tillbringat en tid vid CERN. Hans forskning handlar om hur strängteori  kan användas för att förstå svarta hål och kosmologi.  Danielsson anlitas flitigt av tidskriften Forskning och Framsteg, Vetenskapens värld i SVT och Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Han har bland annat skrivit böckerna Stjärnor och äpplen som fallerDen bästa av världar och Mörkret vid tidens ände.

– Jag är glad och hedrad över att få ta emot den här utmärkelsen. Vi lever i en tid där det vetenskapliga perspektivet på förståelse av vår värld utmanas på olika sätt. Mitt engagemang handlar om att försöka göra vetenskap tillgängligt, begripligt och roligt för alla, även utanför akademin, säger Ulf Danielsson.

Hedeniuspriset delas varje år ut av förbundet Humanisterna till personer som verkar i filosofen Ingemar Hedenius anda.

Humanisternas motivering
“Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har Danielsson folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är Danielsson ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen.”

Länk till video http://www.fritanke.se/seminarium/pi-samtalen-svarta-hal-mork-materia-och-universums-gator/
Länk till Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Danielsson
Länk till Ulf Danielssons egen hemsida http://ulfdanielsson.com/

Kontakt Humanisterna
Press: Tor Löwkrantz – 0735 322 686, tor.lowkrantz@humanisterna.se
Ordförande: Christer Sturmark – 0708 380 480, christer.sturmark@humanisterna.se

Tidigare mottagare av Hedeniuspriset
2014 Taslima Nasrin, 2013 Sara Mohammad, 2012: Nyamko Sabuni, 2011: Gunnar Göthberg, 2010: Staffan Bergström, 2009: Elisabeth Ohlsson Wallin, 2008: Per Kornhall, 2007: P C Jersild, 2006: Björn Ulvaeus, 2005: Lena Andersson, 2004: Barbro Westerholm, 2003: Hans Alfredson, 2002: Georg Klein, 2001: Sholeh Irani, 2000: Dan Larhammar.

Om Hedeniuspriset
Sedan år 2000 har Humanisterna årligen delat ut Hedeniuspriset. Syftet med utmärkelsen att hedra minnet av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar Hedenius (1908-1982) och att stödja och uppmärksamma personer som verkar i Hedenius anda. Ingemar Hedenius startade 1949 en intensiv debatt om kristendomen i Sverige med sitt mest kända verk ”Tro och vetande”. Prismottagaren ska under året ha främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana föreställningar och traditioner.

Om Humanisterna
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar

KOMMANDE EVENEMANG

Här kan du se kommande evenemang som arrangeras av Humanisterna. 

OM HUMANISTERNA

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar

Varför hatar amerikaner ateister

Vetenskapskommunikatören Cara Santa Maria intervjuades av Dave Rubin och diskuterade varför ateister är hatade i Amerika.I samma intervju diskuterade de också om det sker ett sekulärt uppvaknande i USA. Länk till hela intervjun.

15 nov. 2015

Två tankar. Samtidigt.


Efter den första chocken kommer ilskan. Vad är det för fega jävlar som beväpnar sig till tänderna och skjuter ihjäl obeväpnade oskyddade oskyldiga medmänniskor? Vad är det för sjuk ideologi som kan driva människor till sådant vansinne? Precis som nazismen före den måste salafismen bli oacceptabel i världen.

Men då måste vi hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det här är ett vansinnesdåd av en extremt liten grupp människor. IS representerar inte alla muslimer eller all Islam. Något den här räkneövningen kan hjälpa till att förklara.


Lätt som en plätt.

Den andra tanken är att det här visst har med islam att göra. Det är till exempel via moskéer som hatet sprids. Jag har sett det här korancitatet spridas över nätet, från dem som helt vill frikänna islam från skuld.


Det är uppenbart att det här citatet är ämnat att visa på islams kärleksfullhet, men det man undrar är om personen som klippt ut det någonsin har läst Koranen. Det här är inte en av de delar av Koranen som IS ignorerar, tvärtom, i sitt sammanhang är det här förmodligen deras favoritavsnitt.
[5:32] Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.
[5:33] De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;
[5:34] dock skall de som visar ånger innan ni har fått makt över dem skonas. Ni skall veta att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
Om man orkar läsa lite mer om vers 5:32 visar det sig att texten som citeras på flaggan här ovanför inte applicerar på muslimer - det är en föreskrift för bokens folk, dvs. judarna (därav "föreskrev Vi för Israels barn"). Judar får inte döda, men det är villkorat: judar får döda de som själva har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och spridit sedefördärv.

Muslimerna får sin instruktion i nästa vers. Och där talas inte om något förbud av dödande alls, utan en explicit tillåtelse att straffa dem som stör "ordningen på jorden" och sprider "sedefördärv" samt, vilket är mer problematiskt, "De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud". Dessa ska "utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land".

Myspys. Fin text. Samtidigt måste vi komma ihåg att Islam är så oerhört mycket mer än Koranen.

Det hela är inte så svårt egentligen. Vi måste bekämpa salafismen med alla medel en demokrati besitter, fast salafismen tveklöst har sin grund i Islam. Samtidigt måste vi självklart låta den enorma majoriteten av muslimer få fortsätta leva sina liv i fred, utan några inskränkningar vad gäller religionsutövning och frihet - vi är ju på samma sida. Det är ju faktiskt mest muslimer som drabbas av salafisternas våld. Har ni till exempel missat det andra terrordådet som just hänt: läs här en extremt kort DN-artikel om ett bombdåd i torsdags som krävde minst 37 liv i Beirut.

Mörkret vid tidens ände

Vi står inför en ny revolution inom fysiken, där bilden av vårt universums mörka och okända sida sakta börjar klarna. Den saknade pusselbiten av partikelfysiken har hittats genom upptäckten av Higgspartikeln och det är dags att ta nästa steg.

Vårt universum är kanske bara en liten del av ett obegripligt storslaget multiversum som vi bara precis börjat ana vidden av. Under samtalet berättar Ulf Danielsson om den mörka materien och den mörka energin som fysikerna fortfarande vet mycket lite om.

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik sedan 2000. Hans forskning handlar om strängteori med särskilt fokus på tillämpningar inom kosmologi. Ulf Danielssons blogg.

14 nov. 2015

Stå alltid för humanitet och hopp, mot hat och rädsla

International Humanist and Ethical Union har gjort ett uttalande om terrorattacken i Paris. Organisationens president Andrew Copson säger:
Alla nationer måste svara på denna provokation med de värden som den våldsamma jihadistiska extremismen med hatar: med tålamod och klarhet som gör det möjligt att skilja extremister och provokatörer från vanliga personer som delar den religion som extremisterna gör anspråk på; med gott omdöme och rationalitet vilket gör det möjligt att arbeta tillsammans som ett internationellt samfund för att få slut på lidandet som de orsakar; och med en bestämd övertygelse att alltid förespråka humanitet och hopp, mot hat och rädsla.

En muslimsk feminist berömmer Bill Maher

Asra Nomani, journalist och författare till boken Standing Alone: An American Woman’s Struggle for the Soul of Islam, gästade i går Real Time with Bill Maher. Hon är feministisk liberal muslim och här berömmer hon Bill Maher. Tidigare har hon tagit ställning för att bojkotta Saudiarabien.

Kampen om kulturarvet

Med startpunkt i moské-katedralen i Córdoba och Hagia Sofia i Istanbul inledde Kenan Malik  Riksantikvarieämbetets höstkonferens. På dessa platser pågår den kamp om kulturarvet som var konferensens tema.

Malik förelästet om den politiska förskjutning som skett i Västeuropa, från klass till kultur, från ideologi till identitet som samlande kraft. Han tog upp skillnaden i kultursyn hos upplysningen och romantiken, och hur den senares syn nu är dominerande. Med romantikens syn kan kulturer vara autentiska och de har en essens, till skillnad från upplysningen syn på en gemensam civilisation och ett fokus på förändring och utveckling.

Detta har resulterat i den beskrivande och föreskrivande multikulturalismen, med dessa många avigsidor, till exempel att den bortser från pluralism inom minoriteterna. De kulturella konflikter som nu uppstår är svårare att lösa än politiska, eftersom i politiska konflikter är det lättare att kompromissa.
The problem today is not the existence of social conflict, but the means through which it is expressed. Because so much public policy has sought to protect people from the world by creating cultural enclaves and intellectual Bantustans, so conflicts have become more intractable and less negotiable. We sit in our silos and shout at each other. 
That is why we need to reject both nationalist and multicultural approaches to heritage. Nations, and communities, comprise many traditions, many values, many visions of the future. Far from fearing this, we should encourage the clashes between these traditions, values and visions.
Efter sitt föredrag intervjuades Malik av Qaisar Mahmood. Kenan Malik föredrag finns att läsa på hans blogg Pandaemonium och han intervjuades i SR:s Kulturnytt i samband med konferensen.

Tillägg: Malik intervjuas i dagens SvD:
Identitetspolitikens uppgång handlar om att den politiska sfären har krympt. Vi har tappat tron på universella ideal som demokrati och jämlikhet. Det gäller att återuppbygga förtroendet för att det finns vissa kulturella och politiska institutioner, vissa politiska ideal under vilka alla människor utvecklas bäst. Det finns inget lätt svar på hur det ska gå till, men vi behöver skapa rörelser och institutioner som kan hjälpa oss att förverkliga detta. 
[...] rasism och populism är också identitetspolitik! Att använda identitetspolitik för att bekämpa rasism eller populism är kontraproduktivt. Då förstärker du bara samma tänkesätt.

Våra tankar går till de drabbade i attacken mot Paris

"Vi står enade med Frankrike i denna mörka stund." - Statsminister Stefan Löfven
"This is an attack not just on Paris...this is an attack on all of humanity and the values that we share." - President Obama

Det också värt att påminna om Jens Stoltenbergs ord efter Utöya och bombdådet i Oslo:
Vi är ett litet land, men vi är ett stolt folk.
Vi är fortfarande skakade av det som drabbat oss, men vi ger aldrig upp våra värderingar.
Vårt svar är mer demokrati, större öppenhet och mer humanitet, men aldrig naivitet.

13 nov. 2015

Blasfemilag tystar pressen i Ryssland

Index of Censorship presenterar en rapport om hur den utökade blasphemilagen som infördes i Ryssland i juli 2013 har påverkat rysk journalistik. Rapporten är sammanställd av Zdravomyslie, "Förnuft", en sekularistorganisation som är medlem i European Humanist Federation.

Blasfemilagen skärptes efter att punkrockgruppen Pussy Riot genomförde sin punk-bön i Moskvas katedral. Tidigare var maxstrafet för hädelse 1000 rubel (ca 2000 kr), nu är "offentliga aktiviteter som klart trotsar samhället och utförda med syftet att förolämpa religiösa trosuppfattningar" straffbara med upp till tre års fängelse.

Evgeniy Onegin, från Zdravomyslie, säger att de hårdare straffen har påverkat pressfriheten och resulterat i växande självcensur hos journalister. Han har intervjuat 128 anställda på dussintals ryska mediaorganisationer. Av dessa uppgav 119 att deras chefer instruerat dem att inte nämna religion, religiösa problem och olika uttryck för otro. 49% uppgav att ateism och otro var ett oönskat ämne och potentiellt brott mot lagen. Vissa medier har till och med förbjudit att orden "Gud", "Allah" och "ateist" används i rubriker.

Läs om mer om rapporten hos Index of Censorship.

Julgalenskaper

I USA har några kristna av det mer galna slaget gått i taket för att Starbucks bestämt sig för att årets julmugg ska vara röd. Alltså utan snöflingor, renar, snögubbar och annat som påminner om Jesus.

Jo, det är en sann historia - här nedanför har ni till exempel Donald Trump som med utgångspunkt från Starbucks julmugg lovar att om han blir president kommer alla att säga "Merry Christmas" igen. Trump, som är en av huvudkandidaterna till jobbet som världens mäktigaste person. (Så tycker du Starbucks val av kaffemuggsdesign är en för liten fråga i förhållande till exempelvis flyktingfrågan - tänk igen.)För att bättre förstå var Trump får sina röster ifrån bör ni uthärda följande video, av kristna YouTube-kändisen Josh Feurstein. På något sätt lyckas han länka ihop Starbucks muggdesign med aborter. "Hey Christians. Hope you have fun, drinking your abortion coffee."Be afraid. Be very afraid. CNN har tagit frågan på sådant allvar att man låtit Feurstein vara med i ett nyhetsinslag om kontroversen.

Här är ett alternativt förslag på Starbucksmugg, med bibelcitat och allt, från en okänd person på Reddit.


USA:s komiker har förstås rena ... julafton. Här är t.ex. Stephen Colbert.

12 nov. 2015

Den arbetsvägrande barnmorskan får inget skadestånd

Halleluja. Tingsrätten fastslog idag att även religiösa människor ska göra det jobb de är betalda att göra. Vill de inte göra det jobbet får de ta ett annat. För självklart för att prövas? Ja, om man inte betalar rättegångskostnaderna själv förstås. Detta blev idag barnmorskan Ellinor Grimmark ålagd att göra (över 900 000:-) då hon drivit fallet att hon blev diskriminerad då hon vägrades arbete på flera kvinnokliniker i Jönköping. Detta för att hon vägrade utföra de arbetsuppgifter som ingick. Ja, det handlar förstås om aborter. Så här skriver tidningen Dagen:
Ellinor Grimmark, som av religiösa skäl vägrar att medverka till aborter, menade bland annat att hennes religionsfrihet hade kränkts när hon inte fick arbete. Men enligt domen i Jönköpings tingsrätt har det inte gått att styrka att hon har utsatts för någon direkt diskriminering.
Och inte heller när det gäller frågan om indirekt diskriminering får Ellinor Grimmark rätt. Tingsrätten skriver att kravet på att samtliga anställda ska vara delaktiga i all verksamhet vid kvinnoklinikerna är berättigat.
Men hon ger sig förstås inte. (Är man på en mission from God så är man.)
-Vi måste en instans till innan vi är i Europadomstolen, som är vårt mål, säger Ellinor Grimmark till Sveriges radio Jönköping. 
I dag skrev företrädare för flera förbund inom sjukvården (Hans Karlsson, Avdelningschef, Sveriges kommuner och landsting, Heidi Stensmyren, Ordförande Läkarförbundet, Sineva Ribeiro, Ordförande, Vårdförbundet, Roxana Aguilar, Leg barnmorska och styrelseledamot, Svenska barnmorskeförbundet, Lotti Helström, Ordförande, Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), Kristina Ljungros Förbundsordförande, RFSU) en gemensam debattartikel i Aftonbladet till försvar för rätten till vård på lika villkor.
Lagsstiftningen slår tydligt fast att vården ska utgå ifrån patientens behov. Inte vårdgivarens, inte arbetsgivarens eller personalens – utan patientens.
Jamen självklart. Hur svårt kan det vara. Vill inte Grimmark medverka i aborter finns det gott om andra vårdyrken där hon kan ha sin samvetsfrid ifred.

Personlig förvirring i lyktingdebatten

Vår tid kommer att bli dömd efter hur vi hanterar flyktingfrågan, sägs det. Men vad innebär det?
  1. Vi kan sägas vara i samma situation som Oskar Schindler under Andra världskriget. Vi har fått ett moraliskt ansvar för en mängd flyktingar i vårt knä, människor som far illa om vi inte hjälper dem här och nu. Självklart måste vi axla det ansvaret.
  2. Eller så kan vi sägas vara i samma situation som Sverige under Andra världskriget. Vårt land tar emot ett högst begränsat antal flyktingar medan andra gör den egentliga uppoffring det innebär att försöka få slut på konflikterna som orsakar alla problem. (Vi är i alla fall inte Kurderna.) Vi kanske borde gå i krig istället.
  3. Men de nödställda är ju HÄR! Fast varför ska deras geografiska position vara utslagsgivande? Vi skulle hjälpa många fler genom att ge samma summa pengar till UNHCR. Jo, vi ger redan mycket, men vi kan ge mer och få större effekt för våra pengar än nu när vi spenderar dem på flyktingmottagande. En konsekvent utilitarist borde i så fall förespråka det alternativet. På så sätt kan UNHCR ge de boende i flyktinglägren en drägligare tillvaro och välja ut de mest skyddsbehövande till konventionsflyktingar. Nu tar vi emot de starkaste, de som mäktade ta sig hit. Vi kanske borde hjälpa de mest nödställda istället.
Framtiden kommer att döma oss hårt, men kommer den verkligen döma som vi tror? För det finns flera etiska vägar att hantera den här krisen.

I andra EU-länders ögon ses vi förmodligen som medskyldiga till flyktingkrisen, bara genom att ha en korrekt asylmottagning och drägliga levnadsvillkor för de vi tar emot. Ingen flykting vill stanna i exempelvis Ungern eller Slovenien, så där slussar man bara förbi människor. Att vi sedan, när vi inte klarar av situationen vi själva "ställt till med" (genom att ha korrekt asylmottagning och drägliga levnadsvillkor), vänder oss till de andra EU-länderna och ber om hjälp måste betraktas som verkligt hyckleri. Som Ivar Arpi formulerar det: "Sverige har hållit ut en gigantisk morot för människor i hela världen. Men behållit vallgraven." ("Morot" = korrekt asylmottagning och drägliga levnadsvillkor).

Citerade jag just Ivar Arpi, "SvD-fascisten" (han har kallats liknande på Twitter, så då är det väl sant)? Vad säger det om mina åsikter? (Ingenting.) Fast det är drastiskt formulerat så ligger det mer än ett korn av sanning i det han skriver. Är vi medansvariga för att människor drunknar på Medelhavet så dömer oss framtiden till underkänt. Men hur då medansvariga? Paradoxalt nog genom att vara ett av få länder som beter sig anständigt - men bara mot folk som kommer hit.
________________

Vi kanske lyckas få med besvär godkänt av framtiden för hur vi hanterar flyktingarna, men något som vi redan nu kan underkänna är hur vi hanterat debatten om flyktingarna.

Det kliade i mina fingrar häromdagen när Moderaternas Hanif Bali - ni vet, Moderaternas "husblatte" (eller "Riksdagsledamot" som det heter om man inte är invandrare och Moderat) - la ut följande statusuppdatering.


Det hade varit så lätt, så lätt, att bara skicka vidare det här klippet med spaningen att "Det är lättare att ta en utsträckt hand om den inte är knuten till en knytnäve" och fått sociala mediers gillande - kanske har någon redan gjort det. Men vad hade då varit vunnet? Ännu en debattdödande one-liner. Så här ungefär (för den som inte vet hur Twitter fungerar så citerar Bali i översta raden det Tovatt skriver i inlägget i mitten, varpå Tovatt som svar på citatet skriver inlägget underst).Lorentz Tovatt är varken invandrare eller Moderat, utan språkrör för Grön Ungdom och Almedalens bäst klädda politiker 2014. (Se, vad lätt det är att lägga in en bit oväsentlig information om någon som hen inte ansvarar för själv och på så sätt minska personens trovärdighet. Vilken åsiktskorridor man än befinner sig i så är det alldeles för lätt att arbeta med den här typen av försåtliga glidningar.)
  • Tovatt har oturen att vara vit, man och välklädd, så om några år kommer identitetsvänstern automatiskt att döma ut hans åsikter.
  • Tovatt har turen att vara vit, man och välklädd, så om några år kommer han automatiskt få lättare tillgång till maktens korridorer.
Det går förmodligen att hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Eller inte. Jag skulle i alla fall önska att Tovatt och alla vi andra höll bättre ton i debatten.

Hur ska vi då handskas med vår del av flyktingkrisen? Det är en oerhört svår fråga som kräver etiska diskussioner på allvar, inte debattdödande one-liners eller låsningar. Grundinställningen måste handla om medmänsklighet, men vart det leder oss är faktiskt inte självklart. Det enda självklara är att vi i den rika delen av världen är medmänskligt skyldiga hjälpa fattiga nödställda, men vad det faktiskt innebär är svårt.

Kom igen nu Sverige, vi klarar väl att föra ett samtal. Ni vet, en anständig debatt. (Dvs utan SD?)
________________

Gränskontroller kanske är lösningen. Eller så kommer det nu att utspela sig fruktansvärda scener när människor som satt sig i rörelse för de trodde att de skulle finna en fristad inte längre finner någon. KDs föreslagna "transitläger" låter i alla fall som den sämsta tänkbara idén.

Vad ska man tro om gamla sagor

Vetenskapsjournalisten Matt Kaplan har skrivit boken The Science of the Magical, vilken handlar om de korn av vetenskaplig kunskap som kan återfinnas i sagor och myter. Läs en intervju med författare i the Atlantic och hör om ett exempel nedan.

Sharia-astronomi. Raif Badawi om en saudisk vetenskap


På söndag är det Fängslade författares dag. Fram till dess publicerar DN Kultur några av de texter som fått Raif Badawi att dömas till spöstraff i Saudiarabien. Idag handlar det om Sharia-astronomi. Om vad?? Exakt.
En tv-predikant krävde nyligen med stort eftertryck att astronomerna nu äntligen måste sättas på plats. Han sa: »Under de senaste åren har vi gång på gång plågats av ast- ronomer1 som vill döma ut shariaperspektivet. Principiellt har vi ingenting emot astronomiska beräkningar eftersom det när allt kommer omkring rör sig om en vetenskap som har funnits sedan urminnes tider. Men vi tar bestämt avstånd ifrån deras ’skepsis gentemot sharia’. För övrigt är vissa av de där astronomerna rena amatörer. Hur kan de bara drista sig till att ens vilja vederlägga så väletablerade shariaexperter som har varit verksamma inom sitt område under trettio år, alltså redan då astronomerna var barn- ungar?« Därmed avslutade han sitt anförande. 
I själva verket gjorde denne geniale tv-predikant mig uppmärksam på ett faktum, som förmodligen varken ni, kära läsare, eller jag kände till: att det existerar en »sharia- astronomi«! Så vackert och sällsamt det begreppet låter! Under vare sig min ringa livserfarenhet, eller i mina inte alls särskilt ytliga böcker om universum, dess tillblivelse och planeterna, har jag någon enda gång stött på det begrep- pet! Därför skulle jag härmed gärna be NASA att lägga sina teleskop åt sidan och i stället dra nytta av våra sharia- astronomers vetande, vars skarpsyn och skarpsinne vida överträffar de där dåliga NASA-teleskopens synförmåga.
Läs resten av Badawis text hos DN.

11 nov. 2015

Det dunkla är en defekt

Är filosofi, till sin natur, svårt och dunkelt? Den frågar besvarar den engelske filosofen Keith Frankish i aeon. Hans avslutning på artikel är härligt upplysande:
In most cases, obscurity is a defect, not a virtue, and undue concern with interpretation puts the focus on people rather than problems. It is not easy to write clearly, especially on philosophical topics, and it is risky. Clear writers stand naked before their critics, with all their argumentative blemishes visible; but they are braver, more honest and more respectful of the true aims of intellectual enquiry than ones who shroud themselves in obscurity.

Hur stoiker ser på flyktingkrisen

Hur skulle någon som praktiserar stoicism förhålla sig till flyktingkrisen? Svaret på denna fråga är intressant för de som uppskattar att se saker ur flera perspektiv och på detta sätt skapa större förståelse för en situation. I själva frågan finns det också två olika perspektiv: Flyktingens och det perspektiv som den som möter flyktingen har.

Stoikern förhåller sig fatalistiskt, eller om vi ska använda ett mer neutralt begrepp deterministiskt, till det som hänt och den nuvarande situationen. Det som har hänt, det har hänt. Det som är, det är. Detta går inte att påverka. Det ligger utanför vår kontroll. Det är krig nu. Människor flyr nu. Flyktingar söker asyl i Sverige nu. Då vi inte kan påverka historien finns det ingen anledning att fälla omdömen om eller vara förtvivlad över det rådande läget. Allt fokus lägger stoikern på hur vi agerar och beter oss nu. Negativa känslor, oro och rädsla, hjälper oss inte i rådande situation. För att kunna se förnuftigt på situationen och fatta rationella beslut om framtiden, håller stoikern dessa känslor under kontroll.

En fullfjädrad stoiker är väl rustade inför att tvingas på flykt. Hon lägger inte speciellt stort värde på materiella ting och har mentalt förberett sig på att förlora dem. Seneca skrev om att tvingas i landsflykt, i exil:
"It is the mind that makes us rich; this goes with us into exile, and in the wildest wilderness, having found there all that the body needs for its sustenance, it itself overflows in the enjoyment of its own goods."
Det viktigaste vi har är vårt eget sinne och detta tar vi med oss på flykten. Finner vi bara det nödvändigaste, är detta tillräckligt för ett gott och glädjefyllt liv. En extrem stoiker skulle till och med kunna se något positivt i att behöva fly. Det är ett tillfälle då hennes karaktär testas till det yttersta.

För de stoiker som möter flyktingarna är situationen liknande. Att dela sitt land och dess rikedom med flyktingen är inget problem, så länge det grundläggande förutsättningarna för ett gott liv finns kvar. Stoikerna ställer högre krav på livets förutsättningar än cynikerna, att leva som eremit eller i en tunna är inte gott nog. Inte heller att vara fattig. Lite mer materiellt välstånd eftersträvar en stoiker och utöver detta behöver hon leva ett socialt liv. Stoikern som möter flyktingen skulle inte heller grämas över den situation hon hamnat i. Hon kan ha planerat för att leva med ett högre välstånd framöver, att situationen ändrats ligger utanför hennes kontroll och de bekvämligheter och den lyx som framöver inte kommer, har som sagts, inget betydande värde.

Mötet med flyktingen är inte heller problematiskt på ett idémässigt plan. Stoikern ser i flyktingen en människa som delar förnuftet, det som gör oss till människor och förenar oss. Som kosmopolit ser hon en medmänniska som ska behandlas med samma värde och värdighet. Eventuella skillnader i sedvänjor skapar inte några irritationer eller någon rädsla. Hur andra människor lever sina liv ligger utanför vår kontroll. Våra bedömningar av detta ligger inom vår kontroll. Om dömande av andra leder till att vi blir irriterade eller oroade, är det vårt eget problem, resonerar stoikern. Rättrådighet och rättvisa ska dock fortsätta råda. Alla ska vara lika inför lagen och följa statens lagar.

En stoiker skulle nog inte betrakta nuvarande situation som en kris. Om det fanns fler stoiker i världen, skulle nog migration och flyktingströmmar leda till färre kriser, eftersom "kris" oftast är något som skapas av människors negativa känslor.

Vilket håll spinner de randiga prickarna?


Se först på den röda pricken och svara på frågan. Se sen på den gula pricken och svara igen.

Vad är det som pågår? Phil Plait på bloggen Bad Astronomy förklarar.

10 nov. 2015

Hur får ISIS pengar

För att stoppa ISIS behöver de besegras militärt, detta blir lättare om de saknar soldater, vapen och finansiering. Brittiska Channel 4 har gjort en kort sammanställning av hur de får sina pengar. Att det finns köpare av den olja som produceras inom de områden de kontrollerar är beklämmande. Att Assad-regimen i Syrien är en stor köpare är horribelt.

Trolley-trollning


Paradoxalt roligt, för den som förläst sig på olika etiska dilemman. Fattar du inte alla skämt så gå till Existential Comics och klicka på länken Didn't get the joke? längst ner.

9 nov. 2015

Till minne av Kristallnatten


Natten mellan 9-10 november inträffade Kristallnatten, kulmen på nazisternas våldsamma pogromer 1938.

I Umeå håller man i år manifestationen ”Umeå mot nazism - manifestation på Kristallnatten 9 november”. Men man har "glömt" att bjuda in den judiska församlingen i Umeå. Varför? Tidnngen NT skriver:
I tidningen Totalt Umeå säger Hägglund i en kommentar till beslutet (som alltså är ett beslut och inte ett slarvigt förbiseende) att ”Det kan upplevas som en ovälkomnande eller otrygg situation för dem”. Vid tidigare tillfällen har det förekommit Israeliska flaggor där man likställt Davidsstjärnan med svastikan! Arrangörerna ska alltså på fullt allvar hålla en manifestation till minne av Kristallnatten där judar i Sverige 2015 inte kan känna sig trygga enligt arrangören som för enkelhets skull inte bjöd in den.
Henry Bronett drar den självklara slutsatsen i Expressen: Antisemitism att "glömma bort" judar. Och i Malmö skrek folk på en palestinsk demonstration häromdagen "Döda judarna" på arabiska - en demonstration som gästades av två riksdagsledamöter.

Sverige 2015 är tydligen ett ställe där vi verkligen bör komma ihåg och fundera över Kristallnatten. Här nedanför är en egen bild från Auschwitz som jag tog under höstlovet när jag var där med mina tonårsbarn. Kristallnatten var början, det var på ställen som Auschwitz det slutade.

Happy Carl Sagan Day


Förutom mina föräldrar och några av mina allra närmaste, så tror jag kanske att Carl Sagan är den enskilt viktigaste person som format mig till den jag är.  När Carl Sagans tv-serie ”Cosmos” visades i början på 80-talet var jag just i början av tonåren. I den brytpunkt då jag höll på att gå från att vara ett kristet söndagsskolebarn till att mer självständigt börja ifrågasätt min gudstro och min verklighetsuppfattning.  Denna programserie gjorde då ett djupt och bestående avtryck i mig som person.  Jag är oerhört tacksam för detta.

Så, grattis på födelsedagen Carl Sagan! 
Universum är lite mörkare utan dig, men jag är glad och tacksam över ljuset som du tände. 


 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se