25 jan. 2016

Svenska värderingar extremast i världen

  • Det spelar ingen roll var man kommer ifrån! (Alla människor är lika mycket värda.)
  • Det spelar ingen roll var man kommer ifrån! (Alla kulturer är likadana.)
Det där är två utrop som låter förrädiskt lika. Men det är de inte. Medan det första utropet är antirasistiskt och till försvar för alla människors lika rättigheter så är det andra bara faktamässigt felaktigt. Och det finns det forskning på (om ni inte tycker era fördomar räcker). Det mest kända av dessa forskningsprojekt är förmodligen World Values Survey. I Sverige är det Bi Puranen som sköter om projektet - det finns en intressant intervju med henne på Forskning och Framstegs hemsida under rubriken ”Vissa saker är inte förhandlingsbara”. Artikeln börjar så här:
Sverige ligger på plats fyra i jämställdhet i världen, enligt Global gender gap report, medan Syrien ligger på plats 143. I Sverige tycker 3 procent att män är bättre lämpade som politiska ledare än kvinnor. I Irak är siffran 44 procent. I Sverige håller 81 procent helt och hållet med om att en viktig del av demokrati är att kvinnor har samma rättigheter som män. I Irak är siffran 18 procent, enligt World values survey. I Egypten, Jordanien och i de palestinska territorierna menar över 90 procent av befolkningen att homosexualitet är oacceptabelt. I Västeuropeiska länder är siffran drygt 10 procent, enligt Pew research center. I Irak menar 22 procent av dem som definierar sig som muslimer att söner och döttrar ska ha samma arvsrätt, och 92 procent av samma grupp menar att en fru alltid måste lyda sin man, enligt en annan Pew-studie.
Så kan man fortsätta – det finns numera massor med data med liknande innebörd.
– Det är förstås en enorm resa att ta sig från diametralt olika delar av världen, från Mellanöstern till Skandinavien, säger Bi Puranen med eftertryck. Hon är ekonomhistoriker och forskare vid Institutet för framtidsstudier samt generalsekreterare vid World values survey, som regelbundet tar fram en global kulturkarta. Där ligger de protestantiska länderna i Nordvästeuropa ligger i ena hörnet – och de muslimska länderna i Mellanöstern i det andra. Jordaniens befolkning är till exempel den som ligger längst ifrån Sveriges värderingsmässigt.
– Det är klart man inte förändrar sina värderingar bara för att man passerar en nationsgräns. Det måste vi nu förstå och börja prata om, säger hon. Och vi måste inse att vi står inför problem – men att vi även har möjligheter.
Så här ser den berömda WVS-grafen ut i sin senaste version, den som visar på hur olika länder fördelar sig, inom (manuellt inritade) "kultursfärer". Notera Sverige uppe i högra hörnet - det extremaste landet i världen.
Det här är beskrivningen av axlarna, från WVS hemsida:
Den undre axeln, x-axeln, mäter synen på livet i en rangordning från ren överlevnad till livskvalitet, tillit och självförverkligande. Ju längre högerut ett land placerar sig, desto viktigare är individens frihet. Den vänstra axeln, y-axeln, mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar och respekt för auktoriteter hamnar långt ned och sekulära, rationella, hamnar högre upp på skalan.
Enkelt uttryckt kan man således säga att vi i Sverige är mer individualistiska och har mer sekulära och rationella värderingar än något annat land på jordklotet. Det här tycker jag är något vi bör vara stolta över och värna. Det framförs ibland, inte minst från religiöst håll, att något "gått förlorat" när vi anammat dessa värderingar. Och det är förstås sant. Men är det något väsentligt vi förlorat? Det verkar snarare vara värderingar från religiösa patriarkala förtryckarsamhällen som vi lagt på historiens sophög. Lena Andersson hade en läsvärd utvikning om ett liknande tema i gårdagens DN där hon skrev så här.
Den svenska teorin om kärlek, ett begrepp myntat av Lars Trägårdh, är att svenskarna genom sitt oberoende av varandra endast behöver ingå frivilliga arrangemang. Detta framställs hos Gandini som förfärande, en steril hemskhet där kvinnor inseminerar i ensamhet med upptinade spermier skickade med bud från Danmark.
Ett romantiskt skogskollektiv får bilda alternativ och positiv motpol. De lever i enlighet med kropparnas lust och mossans mjukhet, talar med träden och idkar blankögda transcendensövningar i lingonriset för att nå sanningen om sig själva i världsalltet.
Den maskinmässiga snöpta artificiella människan i staden står sig slätt mot denna autentiska, utlevande och medkännande varelse i naturen. Men varför är de då så få? Landet är fullt av skog och allemansrätt, det är bara att sätta i gång.
För egen del förtärs jag hellre av likmaskar.
Jag med. Men visst, de som vill leva i romantiska skogskollektiv har all rätt att göra det - de är ju även de individer och har som sådana rätt att leva som de vill. Och det som är kärnan i individualismen, att alla får göra som de vill så länge det inte går ut över andra. Det vi har lämnat är inte så mycket viljan att leva ihop som tvånget att leva ihop. Gott så.

11 kommentarer:

Anders Hesselbom sa...

Patrik L, försök att inte tillskriva mig några åsikter för följande fråga, jag ställerden för att jag vill veta hur man bör resonera. Alla människor är lika mycket värda för Gud, det spelar ingen roll vem man är eller varifrån man kommer. Som humanist bör man anse att alla människor är lika mycket värda. Men oavsett vad man tror (eller inte tror) så agerar man ofta som att de närmaste är värda mer. Man kanske ger en tjuga till en tiggare, men man lagar kanske mat till sina barn och sin partner oftare, mest av praktiska skäl. Så hur kan man utifrån betrakta oss och komma till slutsatsen att vi anser att alla människor är lika mycket värda?

Patrik Lindenfors sa...

Anders,
Förlåt, jag skilde inte på det personliga och det politiska planet. Jag personligen skulle vara beredd att döda för mina barn, för de är helt enkelt värda mycket mer - för mig - än något annat och någon annan. Det är när det kommer till politiken som lika värde är en bra princip. Om man vill konstruera ett rättvist och väl fungerande samhälle så måste man utgå från att alla människor är lika mycket värda. Det ger helt enkelt ett bättre fungerande samhälle (även för mina barn).

Henrik Larsson sa...

Andes H. skrev:

"Så hur kan man utifrån betrakta oss och komma till slutsatsen att vi anser att alla människor är lika mycket värda?"

Låt mig hjälpa till lite? MR är en ideologisk konstruktion Anders. Det är en strävan och inte en vetenskapligt grundad tes eller en evidensbaserad åsikt. MR är inte vetenskaplig information i sig. MR kan delvis men inte fullt ut informeras av vetenskap.
MR är något många kommit överens om för att uppnå det mesta möjligt goda till de flesta möjliga antalet människor över hela jorden. Alternativt kan man ägna sig åt att söka efter och peka ut skillnaderna mellan människor och agera på det. Även detta kan du använda vetenskapen till. Så som du och många är inne på att ställa frågor om nu. Och alltid har varit.

Anders Hesselbom sa...

Då är jag med dig.

Anders Hesselbom sa...

Henrik L, nu får du faktiskt ge dig.

Göran sa...

Att vi är ensammast i världen ser ut att vara en politisk ambition. "1972 samlades en grupp politiker" Det skulle vara intressant att få veta mer om det mötet. Vi är ensammast helt enkelt för att det fungerar ekonomiskt att vara det.

Henrik Larsson sa...

Anders H.

Det var ett seriöst svar på din fråga.
Patrik L. levererar en variant på förklaring grundad i hans synsätt och perspektiv. Jag levererar en lite annan grundad i min.
De motsäger inte varandra och är vardagliga sätt att tänka på MR på både grupp och individnivå. Inget konstigt här.
... och om du inte är moderator så agera vänligen inte som om du är det.

Tackar för en intressant artikel och jag skall läsa mer på WVS och lära mig mer där.

Anders Bergdahl sa...

dessutom har ju Henrik fel, det finns, vilket Patrik påpekar, gott om vetenskap som ger tydlig evidens för att samhällen som uppfyller MR kriterier har högre välbefinnande, starkare demokrati och högre välstånd än länder som skiter i MR.
ett litet specialfall är kanske Kina som verkar hitta ett sätt att, i alla fall tillfälligt, få god tillväxt utan speciellt hög grad av MR.
Vissa saker är också så självklara så att "vetenskapliga" studier inte lägger till något, speciellt inte den psuedovetenskap som dominierar humaniora idag..
Vi kan utifrån kända fakta argumentera för att MR är bra för indiveder och positiv samhällsutveckling..där då positiv är individers upplevda välbefinnande.

Henrik Larsson sa...

Hej Anders B.

Jag tror vi pratar om olika saker. Har inget att invända mot de du skriver om att MR är bra för en positiv samhällsutveckling och att man kan forska på det. Tror inte heller du kan finna något i mitt inlägg som motsäger det så vitt jag kan se.
Min mening var bara att påpeka att MR kan informeras av vetenskap, men inte är vetenskaplig info i sig.
Jag hoppas det är okontroversiellt.

Henrik Larsson sa...

Anders B.skrev:

"Vissa saker är också så självklara så att "vetenskapliga" studier inte lägger till något, speciellt inte den psuedovetenskap som dominierar humaniora idag"

Utveckla gärna detta?
Vilken är "den pseudovetenskap som dominierar humaniora idag"?
Vilka "saker är också så självklara så att vetenskapliga studier inte lägger till något"?

V sa...

Är inte uttrycket "Alla människor är lika mycket värda" missledande.
Det skapar snarare fler frågor. Hur mycket är de värda? Är de ovärdeliga? Är allt som är ovärdeligt värt lika mycket?

Det stämmer möjligtvis utifrån ett Gudsperspektiv, men för staten tex så är ju vissa värda mer. De bidrar mer än andra.

Det känns som en dålig översättning av "All human beings are born...equal in dignity.."
'"Alla människor har ett okränkbart värde" eller liknande hade varit bättre.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se