29 apr. 2016

Konfessionella inslag i skolan ska åter bli lagligaDags igen för Sveriges minst viktiga och enklaste politiska tvist. Och vad händer? Alliansen går i barndom. Sverigedemokraterna har aldrig uppvisat något större intresse för religionsfrihet och en skola för alla, men varför Allianspartierna åter skulle vilja tillåta konfessionella inslag i skolan är lite mer av ett mysterium. Dock har man tillsammans beslutat just detta (man har ju majoritet tillsammans) och uppmanar nu regeringen att återkomma med ett förslag om hur det ska bli möjligt.

Det går förstås att spekulera. Jan Björklund har uppenbara agg mot både Humanister och skola, sina många mer upplysta partikamrater till trots. Anna Kindberg Batra kan ta ett symbolbeslut som eftergift till de konservativa inslagen i sitt parti. Kristdemokraterna vill tydligen gynna sin egen livsåskådning. Centern har väl samma situation som Moderaterna. Och Sverigedemokraterna vill tillbaka till någon sorts drömbild av sin barndom.

33 kommentarer:

Patrik N sa...

Illa. Klart minus för Alliansen.

Camilla Grepe sa...

Skolavslutningar i kyrkan blir äntligen frivilliga och förpassas ut ur skoloblogatoriet och dess närvarotvång.

Är Humanisterna beredda att verka för att även Golgatavandringarna i kyrkan blir frivilliga för eleverna?

Ostronmannen sa...

Mycket trist.
En förlust för humanisterna. Denna match var den enklaste som fanns och ändå lyckades inte det sekulära samhället vinna. Eller ser ut så i alla fall.

Skolan ska vara konfussionsfri.
Skolavslutning är ingen tradition i kyrkan.
Skolan ska inte exkludera ngn.

Bra skrivet PL.
Sverige går baklänges.

Patrik Lindenfors sa...

Camilla,
Golgatavandringarna? Vad menar du?

John P sa...

"Utskottet uppmanar nu regeringen att återkomma med ett förslag om att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor i annan utbildning än undervisning. Till exempel ska det vara möjligt att använda kyrkor och andra religiösa lokaler vid skolavslutningar.

Är det alltså ett helt riktat förslag för att göra det möjligt att hålla ikke obligatoriska skolavslutningar, dvs sådant som inte faller under skolplikten?

Eller hur ska man tolka "konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor i annan utbildning än undervisning"?

Lars Torstensson sa...

Skolan vilseleder eleverna

Skolandakter och andra konfessionella inslag i skolverksamheten innebär, även när de är frivilliga, att skolan ställer sig bakom det som sägs under andakterna, och låter förstå att det kan garantera sanningshalten i detta. Alltså att den kristne guden finns, är allsmäktig och bör lydas, att Jesus är människornas frälsare, o s v. Ty skolans uppgift är ju att förmedla tillförlitlig kunskap, och det är det den utger sig för att göra.

Det innebär att skolan agerar bedrägligt mot eleverna, och det är principiellt betydelsefullt.

Varför ställer SD och Allianspartierna upp på detta? Jo, de vill förstås stärka det religiösa förmynderiet i samhället, och vinna pluspoäng hos kristna väljare. Det vet att det är särskilt tacksamt att rikta in sig på barn, som saknar de vuxnas motståndskraft mot propaganda. SD vill också slå ett slag för sin speciella "svenskhet", och får nu draghjälp av de borgerliga. Därför offrar man hederligheten och principerna. Ett mycket fult agerande!

Lars Torstensson sa...

Elevernas religionsfrihet inskränks

Skolandakter o d är också ett brott mot grundlagen, och de inskränker elevernas religionsfrihet. Regeringsformen 2:2 fastslår att alla människor - alltså även barn - gent emot det allmänna ska vara skyddade mot tvång att delta i religiösa sammankomster. Men även mot tvång att ge sin åsikt i religiösa frågor till känna. Skolandakter innebär att de elever som är negativa till kristendomen tvingas ge denna åsikt till känna genom att utebli. Det är ett bakslag för religionsfriheten.

Ostronmannen sa...

Jag håller med dig till fullo, Lars.

Det är extremt underligt av alliansen.Att SD vill skapa ett fundament mot andra religioner är förståligt, men feltänk även för deras agenda,

Vi särskiljer oss från övriga världen just genom vår sekulära samhälle. Det har vi gjort länge.

Humanisterna har nu ett stort uppdrag framför sig. Vore skönt om de slängde identitetspolitken i ett gammal skåp och stod upp för det sekulära och inte för feminism och dess irrläror som följer med det.

Kom igen nu! Visa att ni inte är infiltrerade av PK.

John P sa...

I DN-artikeln: "Utskottet uppmanar nu regeringen att återkomma med ett förslag om att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor i annan utbildning än undervisning. Till exempel ska det vara möjligt att använda kyrkor och andra religiösa lokaler vid skolavslutningar.

Är det alltså ett helt riktat förslag för att göra det möjligt att möjligt att hålla icke obligatoriska skolavslutningar, dvs sådant som inte faller under skolplikten?

Eller hur ska man tolka "konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor i annan utbildning än undervisning?

Camilla Grepe sa...

Patrik, Svenska kyrkan anordnar Golgatavandringar för skoleleverna under påsken för att de ska få leva sig in i hur det kändes för Jesus. Känner du inte till det? Det är en del av skolans religionsundervisning.

Camilla Grepe sa...

John P, Citat: "i annan utbildning än undervisning" betyder utanför klassrummet och utanför lektionstid. Märkligt nog är det fortfarande okej (och obligatorisk närvaro) med bön och välsignelse om det sker som en del av undervisningen, till exempel vid studiebesök.

Camilla Grepe sa...

Lars Torstensson, det är en framgång för religionsfriheten eftersom det inte längre är obligatorisk närvaro.

Ulf Gustafsson sa...

Det finns många problem med denna lagändring. Förmodligen kan nu en skolavslutning i kyrkan likställas med en skolgudstjänst. Då vi lära av Norge, kanske går det att kräva att de ska vara aktiv anmälan för att delta i en skolgudstjänst.
http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9994

I Norgen finns också en hemsida som beskriver allt skolan behöver göra:
http://skolegudstjenester.no/

Lars Torstensson sa...

Camilla G.

Att skolan nu får låta eleverna förstå att kristendomen är sann är inte en framgång för religionsfriheten, även om den gör det under frivilliga sammankomster. Frivilligheten gör inte påståendet mindre falskt. Sekularister har anledning att med kraft protestera mot detta. Skolan ska vara religiöst neutral, inte konfessionell.


Unknown sa...

Dags igen för Sveriges minst viktiga och enklaste politiska tvist. Och vad händer? Humanisterna går i barndom!
All (påstådd) rationalitet, relativism och nyansering tycks som bortblåst inför detta ohyggliga hot. Vi får väl se om FN kan komma med ett uttalande...

Angela sa...

Inte bara golgatavandringar. Man har också motsvarande vid jul, då man uppför de bibliska händelserna med fördelade roller och kostymering. En skylt med 'Betlehem Inn' är t ex härbärget där Josef och Maria inte fick något rum. Den här typen av samlingar torde vara vanligt, inte bara i Sverige utan all over the World.

Göran sa...

Men vad förändras egentligen? Att frivilligheten blir lagstiftad mot att frivilligheten som nu tillämpas även om det inte står så i lagen? Och att därmed förloras hoppet om ett förbud mot skolavslutningar med konfessionella inslag? Håller med om att det inte är så viktigt men jag menar det också . Alliansen vill bromsa utvecklingen lite med denna pragmatiska frivilliga och praktiska ändring.

John P sa...

Camilla Grepe.

OK. Jag vet dock inte om jag är så optimistiskt som du. Jag tänker mig snarare att även om skolavslutningarna [i kyrkan] officiellt blir frivilliga, så kommer det att vara en sådant tryck från kompisar, föräldrar och så vidare, att man ändå som elev/förälder känner att man behöver delta på avslutningen i kyrkan.

Men visst, om skolan först håller en egen officiell tillställning med utdelning av betyg och så vidare (där föräldrar och släkt/vänner kan delta), så kommer antagligen/förhoppningsvis det efterföljande frivilliga besöket till kyrkan att dö ut inom några år.

Lars Torstensson sa...

Krister V.

Är det "rationellt" att låta skolorna ställa sig bakom irrationella religiösa föreställningar? Det är i så fall upp till de religiösa förmyndarpolitikerna att bevisa, innan de vidtar en sådan åtgärd. Vilket de förstås inte kan.

Göran.

Den religiösa indoktrineringen i skolan kommer att öka, i och med att kravet på konfessionsfrihet försvinner. Skolan blir en del av den religiösa propagandaapparaten, och den kan helt legalt sprida kristna myter och dogmer. Det är inte pragmatism utan dogmatism.

Lars Torstensson sa...

Skolandakter är pseudovetenskap

Om skolan i sin utbildning började sprida kreationism skulle ingen tycka att det var oviktigt. Tvärtom, det skulle bli starka protester mot att sådant vetenskapsfientligt tänkande vunnit insteg i skolan.

Att skolan nu i sin utbildning ska få börja sprida kristendom är mycket värre, eftersom det innebär att många fler vetenskapsfientliga föreställningar vinner insteg i skolan. T ex att det är möjligt att gå på vatten och flyga till himlen, och att människor kan uppstå från de döda.

Vi bör säga som det är: Detta är pseudovetenskap, och det har inte i skolan att göra!

Göran sa...

Påståendet att skolandakter är pseudovetenskap är pseudovetenskap.

Lars Torstensson sa...

Göran.

Ja, vattenpromenader, himmelsfärder och dödas uppståndelse är ju fenomen som är vetenskapligt väl belagda! ;.))

Johan Brinck sa...

Är det månne några slemma humanister som tränger in i kyrkan och stör prästen på bilden som inleder tråden? Nej, bilden är faktiskt "lånad" från Terra Scaniæ, en skånsk historiebok på nätet, artikeln om den arme kyrkoherden i Hjärnarp, Laurids Taagelykke (http://www.ts.skane.se/person/laurentius-taagelykke). Jag råkar känna igen den, eftersom det är jag som skrivit faktaunderlaget till historien om Laurids... /Johan Brinck

Unknown sa...

Lars,
Frågan är väl bara om vi vill ha en ortodoxt vetenskaplig skola?
Ska skolbiblioteken rensas från ovetenskapliga böcker?
Bör barnens teckningar bedömas efter vetenskaplig korrekthet?

Lars Torstensson sa...

Krister V.

Skolan ska förmedla tillförlitlig kunskap, och undvika att i sin utbildning lära ut felaktig information, t ex sådan som strider mot vetenskapen.

Men böcker behöver inte sprida villfarelser bara för att de inte är vetenskapligt skrivna. Och hur ser "vetenskapligt korrekta barnteckningar" ut?

Patrik Lindenfors sa...

Det stämmer bra det, Johan. Den är inte bara lånad, utan direkt länkad dit. Förträfflig sida, för övrigt.

Unknown sa...

Patrik,
Länkad? Om man klickar på bilden kommer man ju bara till bilden:
http://www.ts.skane.se/sym/757_lightbox.JPG

Lite oklar poäng med bilden förresten. Får väl hoppas att den inte ska tolkas som ett hot mot principfasta präster...?

Lars,
Brukar verkligen censur och förbud gynna vetenskapen?
Vad man än tycker om det så är det ett faktum att kristendomen haft ett stort inflytande under 1000 år. Att utesluta den från skolan skulle göra det mycket svårare att förstå historien och kulturen, och åtminstone vetenskapshistorien.

Göran sa...

Att försöka få Lars T eller någon annan fundamentalist att förstå att vetenskap och religion och för den delen också kultur i stora delar är väsensskilt är överkurs och låter sig inte göras. Om man lyssnar på kvinnan som talar om judendom i tråden om livsåskådningar får man mer förståelse om det. Men jag har inga större förhoppningar om att det görs i någon högre grad.

Lars Torstensson sa...

Skolan är ingen kyrka!

Krister V.

Vetenskapen, och skolans undervisning, gynnas av att vetenskapsfientliga föreställningar hålls borta från undervisningen. Nu får vi i stället en lagstiftning som legitimerar religiösa sådana föreställningar i utbildningen. Uppenbarligen behövs det därför en lagstiftning som hindrar skolan från att uppträda som religiös propagandist, och slår vakt om konfessionsfriheten. Ty skolan är ingen kyrka. Den ska inte heller fungera som en sådan.

Naturligtvis ska skolan inte sluta att undervisa om kristendomen, och vad den har betytt historiskt, religiöst och kulturellt under 1000 år. Precis som man har gjort även i konfessionsfria skolor. Däremot ska skolan inte bekänna sig till den kristna tron, eftersom ingen har kunnat visa att kristendomen, eller någon annan religion, är sann.

Unknown sa...

Lars T skrev:
"Skolandakter innebär att de elever som är negativa till kristendomen tvingas ge denna åsikt till känna genom att utebli. Det är ett bakslag för religionsfriheten."

Jag tror att det är betydligt vanligare med det som en undersökning av undervisningen i religionskunskap visar:

"Hennes bild av undervisningen hon följt är att ateismen var normen och att religiositet förknippades med förfluten tid när människor inte visste bättre.
– Elever kunde säga saker som ”ursäkta mig, men jag tycker det är ointelligent att vara religiös”, man pratade om troende som psykiskt sjuka, att troende ”har låtsaskompisar” och då är det klart att elever inte positionerar sig som troende."
http://www.svd.se/laddat-skolamne-fastnar-i-fakta/om/idagsidan

Även det ett bakslag för religionsfriheten!

Lars Torstensson sa...

Krister V.

Om man gör undervisningen ateistisk är det förstås lika fel som att göra den kristet konfessionell.

En annan sak är att det bland eleverna kan finnas en dominans för den ena eller andra åsiktsriktningen.

Unknown sa...

Det finns ju en väldigt enkel lösning. Ha en sekulär skolavslutning, och efter det kan de föräldrar som vill ha en gudstjänst ta sina barn till kyrkan. Inget tvång och inget exkluderande. Win win helt enkelt.

Lars Torstensson sa...

En både bra och enkel lösning! De som vill får sin gudstjänst utan att skolan behöver blandas in.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se