31 maj 2016

Kommentar angående Läkarförbundets motion om samvetsklausul gällande otestade "läkemedel"


Gästkommentar av professor Christian Munthe.
I Dagens medicin rapporterades igår om att Läkarförbundets fullmäktige tillstyrkt en motion som förespråkar att förbundet ska verka för en samvetsklausul för remisser i sådana fall när en huvudman (dvs. landstinget) erbjuder vård vid inrättningar som använder icke evidensbaserade terapier, som Vidarkliniken. Yrkandet är alltså inte att förbundet ska motverka användningen av icke evidensbaserade behandlingar, utan att läkare lite som de vill ska kunna godta eller vägra när en patient ber om en remiss till en klinik där sådana behandlingar används, uppenbarligen oavsett vad denna remiss i sin tur gäller. 
Även om man anser att det är viktigt att få bort gräddfilen för vissa sorters s.k. alternativmedicin i dagens svenska system, så är detta beslut av förbundets fullmäktige mycket olyckligt, då det slår in en kil i det så här långt principfasta motståndet mot samvetsklausuler i den allmänna vården som förbundet drivit. Detta är också hållningen hos Svenska läkaresällskapet, se till exempel det här uttalandet, och är troligtvis anledningen till att förbundets styrelse hade yrkat avstyrkan på denna del av motionen. 
Denna principfasta hållning har varit ett fast bålverk mot de framstötar om samvetsklausuler inom abortområdet som de senaste åren skett i flera landsting från enskilda vårdanställda uppbackade av kristna antiabortorganisationer i syfte att undergräva den svenska abortlagen. Nu skapar förbundet en spricka i denna hållning som kan utnyttjas av dessa extrema krafter. Motståndet mot samvetsklausuler kan endast effektivt upprätthållas om det är konsekvent och är väl förenligt med att samtidigt motarbeta gällande policys och regleringar på det politiska planet. Läkarförbundet har här antingen lurats eller snubblat in i en politisk dumhet, som undergräver dess seriositet.
Christian Munthe är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Han är aktuell med en kommande artikel kring de rättsliga grunderna för idéer om yrkesutövares rätt till samvetsklausuler, som kan läsas här.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se