4 maj 2016

Uttalande från Humanisternas styrelse angående Amineh Kakabaveh

En av medlemmarna i Humanisternas styrelse är Amineh Kakabaveh som gjorde ett allvarligt misstag att dela en rasistisk film och inte vara uppmärksam på innehållet och ursprunget. Det har Amineh Kakabaveh bett om ursäkt för. Det är bra, men det räcker inte, många känner sig fortfarande utpekade.

Vi som förbund tar nu därför initiativ till ett brett rundabordssamtal om öppenhet, frihet och antirasism. Vi har tydliggjort för Amineh Kakabaveh att vi som förbund ser mycket allvarligt på detta, och att det inte kan upprepas. Vi kommer alltid att stå i främsta ledet i arbetet för att inte generalisera grupper av människor.

Vi, som sett Amineh Kakabavehs arbete mot förtryck under flera år, vill mana till eftertanke och tror inte att det höga tonläget i media, oavsett vilken form det tar, hjälper samhället att utvecklas åt rätt håll. Vi pratar just nu med Amineh, med personer ur den Afrikanska diasporan och andra som är inblandade. Vi kommer dock inte att föra den debatten via Twitter eller Facebook, och den kommer att få lite tid till.

Vi har ett debattklimat där det snabba och högljudda debattläget gör att personer tar avstånd från varandra med förenklad retorik, istället för att samverka mot de problem de gemensamt ser i samhället. Om vi ska kunna arbeta för att motverka rasism och andra oacceptabla uttryck behöver vi kunna prata med varandra. Om vi inte gör det lär vi oss ingenting. Samtal blir omöjligt om vi ökar motsättningar och polarisering.

Humanisterna tar starkt avstånd från rasism, inklusive den film som Amineh delade och hennes uttalande som kom direkt därefter.

Nu behöver alla som i grund och botten kämpar för samma sak - alla människors lika värde - samlas och föra en konstruktiv dialog om öppenhet, frihet och antirasism.

Humanisternas styrelse

38 kommentarer:

Unknown sa...

Hej!
Det är bra ni gör så, men GLÖM INTE antirasistiska kamp ska alltid gå hand i hand med kampen mot fundamentalismen, annars en tandlös kamp i modern tid!. Vänsterpartiet måste ta sitt ansvar i den hela, med konkreta åtgärder för att förtroende återskapas. V måste deklarera i ord och i handling att kampen mot rasismen och fundamentalismen kompletterar varandra. Så var det inte hittills därför Amineh fick inget stöd när hon bad många gånger om ursäkt!
Amineh fall avslöjat vänsterpartiet oförmåga för krishantering samt opportunisterna inflytande över partiledningen! Man kan vara glad ledningen och ev. några kloka inom partiet hindrat nu för tillfälle splittring inom partiet med beslutet om att Amineh försätter sitt uppdrag med en vis reservation/försiktigheten behöver inte vara fel, det kan vara positiv när jakten pågår från de onda krafterna med kopplingar till islamister och korrumperad och fundamentalistiska länder och även obehag tryck från opportunister inom partiet. Vi kommer att kräva att kongressen ge uppdrag till en oberoende kommitté för analys om fallet Amineh med syftet att granska ledningens agerande samt de individerna inom kretsen i partistyrelsen som har agerat/mobbat Amineh i fallet. Svar på frågor och handlingar kan påverka oss många annars är förtroendet redan i botten.
Hoshang Asadi
Stockholm

Jan Andersen sa...

"Nu behöver alla som i grund och botten kämpar för samma sak - alla människors lika värde - ..."

For realz? Alla människor? Inklusive Anders Breivik och Timothy McVeigh? 

Göran sa...

Snacka om att skifta fokus.

Bra av styrelsen. Med hopp om att det är uppriktigt och inget spel för galleriet.

Anders Hesselbom sa...

Trycket som Kakabaveh utsattes för är problematiskt. Vill även lyfta fram det Thore Husfeldt skriver på Facebook.

"Detta bör Humanisternas styrelse *inte* se allvarligt på. Spridning av information är •själva idén* med det öppna samhället. Det är *skild från* att ha åsikter. Det är en principiell skillnad som Humanisterna bör förstå. Det intressanta är om någon *är rasist*. Inte vad han eller hon delar. Så fort man däremot följer det statiska samhällets logik (att åsikter är som virala sjukdomar som sprids) då har man förlorad.

(Det intressanta är om Kaplan är islamist, inte vem han äter middag med. Etc.)"

Henrik Larsson sa...

"Nu behöver alla som i grund och botten kämpar för samma sak - alla människors lika värde - samlas och föra en konstruktiv dialog om öppenhet, frihet och antirasism."

Ja. Mycket bra.

Anders Hesselbom sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Bengt Bengtssons Blogg sa...

Man måste ju tänka lite innan man delar.Jag såg själv inlägget och insåg snart att det var lite för "bra" för att vara sant.Det behövs för det mesta främst lite magkänsla.

Göran sa...

Får man tolka styrelsens skrivelse även som en självrannsakan? För vilka har haft del i det uppskruvade tonläget i samhällsdebatten om inte Humanisterna. Christer Sturmark upprepade för några dagar sedan det han hävdat i tidigare debatt att om man inte vill skaka hand så ska det få konsekvenser och han har de senaste veckorna sannerligen blivit bönhörd (!). Så förhoppningsvis lär sig även Humanisterna hela tiden om inte skrivelsen ska ses som ett totalt hyckleri.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Sturmark har inte skrivit detta och inte upprepade detta. Om du uppfattade det 2013 var det förmodligen ett misstag på grund av en dålig rubriksättning (vilken DN stod för). Om du uppfattade detta nu, kan du inte skylla på DN.

Vad de skrev 2013 och han upprepat nu är:
"Den som inte vill skaka hand har rätt att vägra göra det. Däremot har ingen rätt att kräva att de val och ställningstaganden vederbörande gör alltid ska vara helt utan konsekvenser."

Att Humanistbloggen kopierade den felaktiga DN-rubriken var olyckligt:
http://humanistbloggen.blogspot.se/2013/11/att-vagra-ta-kvinnor-i-hand-maste-fa.html

Och om du tvivlar, så läs vad Sturmark skrev i en kommentar till artikeln 2013:
http://www.sturmark.se/om-handskakning-och-religionsfrihet-i-dn/

Göran sa...

Ulf,
skillnaden är då att Sturmark säger att man kan inte kräva att det ska få göras utan konsekvenser. Vem har krävt det. Det är väl ändå en typisk halmgubbe. Sturmark bestämmer tydligen då att han inte kan företräda mp om man inte hälsar med ett handslag. Han utvecklar detta också ca 50 min in i livsåskådningsdebatten nedan. Denna hårdnande attityd har idag fått sitt genombrott främst på grund av Expressens kampanj där även sympatisörer till Humanister är inblandade. Skillnaden är att nu har de fått resten av nyhetsmedia med sig.
Skrev för några veckor sedan här att mp hade en tolerant nisch inom politiken med ca 8% av väljarna. Frågan är väl om det stämmer idag. Anna Dahlberg talar om en seger i kampen men styrelsen verkar dock också förnimma ett hårdare tonläge.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Det är ingen halmgubbe. Då, 2013, var det flera som ansåg att en könssärskiljande hälsningssedvänja inte skulle ha någon inverkan på vilja jobba man erbjuds. Alltså kräva att den kan praktiseras utan konsekvenser. Idag är det flera som anser att en könssärskiljande hälsningssedvänja inte ska ha någon inverkan på i vilket politiska parti man ska representera. Alltså vara utan konsekvenser.

Ja, Sturmark anser att det måste ge konsekvenser inom MP, men inte i alla tänkbara fall. Jag tror t.ex. att könssärskiljande sedvänjor är mycket mer accepterade inom SD (bara de inte samtidigt kopplas till islam).

Du har skev bild på tolerans inom MP. Till de som t.ex. arbetar för liberalfeminism och mot hedersförtryck har toleransen de senaste åren varit väldigt låg.

Göran sa...

Och dessa konsekvenser innebär då ett yrkesförbud inom vissa yrken eller engagemang inom vissa partiet? Låter inhumant i mina öron.
Dessutom med tolerans inom ett parti menar jag just att det finns plats för olika åsikter inom partiet så länge de inte är odemokratiska. Och hur gör du med de muslimska kvinnor som inte vill hälsa på män med ett handslag? Ska de skärpa sig och bete sig som riktiga svenskar?

Kristian sa...

Hur olika åsikter då Göran?

Tror du att du kommer att få en förtroendepost inom Moderaterna om du gärna vill bedriva klasskamp? Miljöpartiet om du vill avskaffa koldioxidskatter eller förnekar att människor orsakar klimatförändringar? Kristdemokraterna om du hävdar att religiösa är idioter? Fi om du tycker att feminismen har gått för långt? Vänsterpartiet om du vill avskaffa strejkrätten?

Borde vara rätt uppenbart att "så länge de inte är odemokratiska" är ett klart otillräckligt kriterium för vad som faktiskt gäller i partier. Man måste skilja på privatpersoner och partiföreträdare.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Så om man inte, oberoende vilka sedvänjor man har, får vara representant för vilket parti som helst eller jobba i vilket yrke som helst, är det inhumant? Låter som ett övergrepp på ordet "inhumant" i mina öron.

Om du vill sträcka toleransen inom ett parti så långt behövs det bara ett parti, Demokratiska paritet. En demokratisk enpartistat! Behöver inte vara fel, men tror det ofrånkomligen leder till partifraktioner inom partiet som inte accepterar alla värderingar.

De muslimska kvinnor som inte vill hälsa på män med ett handslag ska behandlas på samma sätt som andra som särbehandlar utifrån kön.

"Riktiga svenskar"?!? Trodde inte du hade den uppfattningen om vad det innebar att vara svensk. Det har inte jag, man kan hälsa som Khan och samtidigt vara svensk.

Göran sa...

Kristian,
självfallet så avser jag inte frågor som går på tvärs med partiets huvudlinje.

Ulf,
jag kan inte se något yrke där man måste hälsa med handslag. Kan du?
Frågan om några mulimska kvinnor som träffade Stefan Löven och valde att hälsa utan handslag kom upp i söndags i Agenda och Alice Bah hade svårt att svara på den frågan. Så vilka konsekvenser konkret borde det få för kvinnorna?
I dagarna så fick London en muslimsk borgmästare och The Sun som väl får betraktas som Englands motsvarighet till Expressen kampanjade om att den blivande borgmästaren hade samröre med islamister. Dock inte med någon framgång. Undrar om de har några problem med hälsningssätten där. Det skulle i så fall förvåna mig.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Det handlar inte om handslag, utan om könssärskiljande hälsningssedvänjor. Kanske det inte finns något vanligt yrke, men en diskrimineringsombudsman som praktiserade könssärskiljande sedvänjor vill inte jag ha. Det finns dock arbeten som det klart inte passar sig i, t.ex. på arbetsplatser där man inte accepterar att kön särbehandlas. Men du kanske vill tvinga dessa arbetsplatser människor som inte respekterar den sedvänjan? Är det tolerant?

Konsekvenserna för kvinnorna ska vara desamma som för männen. Vilka konsekvenserna ska vara vill jag inte föreskriva. Jag tolererar dock att det blir vissa konsekvenser, t.ex. att man inte kan få alla anställningar, så som i exemplet ovan.

Påstår du att Sadiq Khan använder en könssärskiljande hälsningssedvänja?

Göran sa...

Ulf, jag påstår ingenting Men min förhoppning är att det är en icke-fråga i London och att de kan koncentrera sig på verkliga problem där och med en större tolerans för människors val av hälsningssätt utan trångsynta påbud.

Ulf Gustafsson sa...

Göran, tror du ar fel om detta.

Så här säger Sadiq Khan:
"When I was younger you didn’t see people in hijabs and niqabs, not even in Pakistan when I visited my family. In London we got on. People dressed the same. What you see now are people born and raised here who are choosing to wear the jilbab [a loose gown] or niqab.

“There is a question to be asked about what is going on in those homes. What’s insidious is if people are starting to think it is appropriate to treat women differently or that it has been forced on them. What worries me is children being forced to adopt a lifestyle."
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/14/sadiq-khan-question-to-be-asked-about-hijabs-veils-london?CMP=share_btn_fb

Göran sa...

Ulf, nu glider du över till en annan fråga. Jag håller med Khan i det han diskuterar där.
Det du ser som patriarkalt förtryck faller ju på att muslimska kvinnor ibland väljer att hälsa utan handslag. Blir det matriarkat förtryck då?

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

"Treat women differently" är inte nödvändigtvis motiverat av patrikalt förtryck. Det var du som gled in på det.

Om patrikalt förtryck föreligger, så är kvinnor som inte tar män i handen en del av detta. Om de tagit män i handen hade de brutit mot den patriarkala normen och gjort detta trots förtrycket.

Unknown sa...

Jag har som problem med formuleringen "alla människors lika värde". Vad menas med det? Kan man empiriskt testa hypotesen att alla människor har samma värde?

Naturligtvis inte. Endast Gud vet vad människorna har för värde, det är Gud som bestämmer människovärdet. Så om alla människor har lika värde eller inte beror på vilken Gud (eller gudar) man tror på. Allah sätter inte lika värde på alla människor; det gör han klart i koranen sura 98, så för muslimer är påståendet fel. För kristna kanske det är sant? Hur som helst, för ateister som mig själv saknar påståendet semantisk mening.

Tala i stället om konkreta saker som "likhet inför lagen" och liknande.

Patrik Lindenfors sa...

Att ge något eller någon ett värde tillkommer medvetna tänkande, varelser. Som exempelvis människor. Vad man menar när man talar om människors lika värde är därför ett sätt att betrakta mänskligheten på där ingen människas liv är värderat högre än någon annans. Människors lika värde är alltså inget man hittar i naturen, utan något man tillskriver verkligheten.

För Gud är däremot människor inte lika mycket värda. Vissa ska grillas för evigt, glöm inte det.

Patrik N sa...

Jag är nog mer som Gud, dvs jag åsätter vissa människor ett högre värde än andra.

Patrik Lindenfors sa...

Nu tror jag du blandar ihop dina personliga preferenser med en teoretisk diskussion om hur ett samhälle bör konstrueras.

Patrik N sa...

Inte alls. Jag värderar inte alla människor lika (tänker aldrig göra det heller) men jag vill tex att alla ska behandlas lika av staten. Jag undrar om det inte är du som måste hålla isär begreppen bättre? Varför säga "kämpa för allas lika värde" om du (förmodlgen) egentligen menar "kämpa för allas lika behandling" (av staten)? Svaret är förstås att "kämpa för allas lika värde" vid en första och oreflekterad anblick låter bra.

Göran sa...

“It’s not for me to tell women what to wear. But I do think that in public service we should be able to see each other’s faces. Eye contact matters. You should be able to see the face.
He added: “There is no other city in the world where I would want to raise my daughters than London. They have rights, they have protection, the right to wear what they like, think what they like, to meet who they like, to study what they like, more than they would in any other country.”
Håller med och i London skulle nog inte heller hälsningssätt vara några problem.
Att du i en annan tråd säger att Khan ska ändra sitt beteende och be om förlåtelse är så dumt så klockorna stannar tyvärr.

För övrigt är det intressant att se vilka som provoceras av "alla människors lika värde" och lägger in alla möjliga och omöjliga tolkningar av det.

Anders Hesselbom sa...

Patrik L, jag är faktiskt inte helt övertygad om att du är ute och cyklar, men denna gång argumenterar Patrik N mycket bättre. Kan du inte summera det resonemang som resulterar i slutsatsen att alla är värda lika mycket för oss och vårt samhälle?

Ulf Gustafsson sa...

Jag skrev en gång om människovärde:
Människans värde och värdighet

Patrik Lindenfors sa...

Anders,
Det är som alltid när det handlar om diskussioner med Patrik N, en fråga om semantik. "Behandlas lika av staten" handlar helt enkelt om att "ha samma värde i samhällets ögon". Formulerat personligt, "Jag anser att alla människor ska ha samma värde i samhällets ögon och därför behandlas lika av staten. Därför kämpar jag för allas lika värde."

Göran sa...

Ulf,
bra genomgång om människovärde. Men visar också på en del meningsskiljaktigheter och från min synvinkel svagheter i argumentationen.

Är det så att du tillmäter större tyngd i Lars Bergströms åsikter än Hedenius i denna fråga? I så fall; varför då?

När det gäller respekt så lär denna engelska definition vara tillämplig i detta fall:
" due regard for the feelings, wishes, rights, or traditions of others: respect for human rights."

Att du har svårt för ordet kan möjligen vara något som du har gemensamt med en del andra humanister.

Patrik N sa...

Patrik L,

"Jag anser att alla människor ska ha samma värde i samhällets ögon och därför behandlas lika av staten. Därför kämpar jag för allas lika värde."

Bra där! Det blir ännu tydligare om du skippar mening två då den är lite oklar. Semantiskt sett. Jag konstaterar att vi är helt överens och att ett tydligt språkbruk hjälper oss att uppnå gemensam förståelse.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Ja. Det är bättre att explicit skriva ut vad man menar med ordet ”människovärde” än att använda ett begrepp som är så oklart.

Göran sa...

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. "

Tydligen missförstås detta på sina håll. Att alla är födda fria och jämlika innebär inte att alla har rätt till allt eller att Hitler skulle vara
lika värdefull som alla andra. (ser att det är borttaget nu)

Det innebär att det är en mänsklig rättighet till en start livet med samma rättigheter som andra individer och mötas med respekt.
Hur det tillämpas är en politisk fråga dock och kan ske på olika sätt.

Patrik N sa...

Dagens breaking news. Ingen har per definition några rättigheter alls. De enda rättigheter vi har är de som andra frivilligt väljer att ge oss. Och de kan variera enormt över tid och över kulturer m m. Ingen är född "fri" eller "jämlik".

Göran sa...

Cynismen är på topp som vanligt. Och det är absolut ingen nyhet.

Patrik N sa...

Världen är inte en alltid så vacker plats. Realism kan därför ibland förväxlas med cynism.

Göran sa...

Lyckligtvis är din syn på omvärlden är inte allas syn på omvärlden. Det finns krafter som värnar om MR och det behövs verkligen.

Patrik N sa...

Jo, de behövs just därför att de inte är av Gud givna. Det är därför de behöver försvaras och upprätthållas varje dag. I det arbetet är man inte hjälpt av att inte se den realitet som just gör att de behövs.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se