1 juni 2016

Bertrand Russells tio budord


Perhaps the essence of the Liberal outlook could be summed up in a new decalogue, not intended to replace the old one but only to supplement it. The Ten Commandments that, as a teacher, I should wish to promulgate, might be set forth as follows:
 1. Do not feel absolutely certain of anything.
 2. Do not think it worth while to proceed by concealing evidence, for the evidence is sure to come to light.
 3. Never try to discourage thinking for you are sure to succeed.
 4. When you meet with opposition, even if it should be from your husband or your children, endeavor to overcome it by argument and not by authority, for a victory dependent upon authority is unreal and illusory.
 5. Have no respect for the authority of others, for there are always contrary authorities to be found.
 6. Do not use power to suppress opinions you think pernicious, for if you do the opinions will suppress you.
 7. Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric.
 8. Find more pleasure in intelligent dissent than in passive agreement, for, if you value intelligence as you should, the former implies a deeper agreement than the latter.
 9. Be scrupulously truthful, even if the truth is inconvenient, for it is more inconvenient when you try to conceal it.
 10. Do not feel envious of the happiness of those who live in a fool’s paradise, for only a fool will think that it is happiness.
______________________
EDIT: Svensk översättning, tack till Göran Hestner!
 1. Känn dig aldrig absolut säker på någonting.
 2. Slösa inte tid på att dölja bevis, eftersom de säkert kommer fram ändå.
 3. Försök aldrig motarbeta tänkande, eftersom du säkert kommer att lyckas med det.
 4. När du stöter på motstånd, även när det kommer från din make eller dina barn, försök övervinna det genom diskussion och inte med auktoritet, för en seger som bygger på auktoritet är falsk och en illusion.
 5. Hys inte respekt för andras auktoritet, eftersom det alltid finns andra auktoriteter som står för motsatsen.
 6. Använd inte makt för att tysta åsikter du anser vara skadliga, för om du gör det kommer åsikterna att tysta dig.
 7. Var inte rädd för att ha udda åsikter, för alla åsikter som anses normala idag sågs en gång som udda.
 8. Hitta större nöje i intelligent oliktänkande än i passivt medhållande, för om du värderar intelligens som du borde, medför det förra en djupare enighet än det senare.
 9. Var samvetsgrant sanningsenlig, även om sanningen är obekväm, för den är ännu obekvämare när du försöker dölja den.
 10. Avundas inte lyckan hos dem som lever i ett dårarnas paradis, för bara en dåre kan tycka det är lycka.

17 kommentarer:

Anders Hesselbom sa...

Jag som högaktar Russell ända sedan jag läste essäsamlingen där Why I'm not a Christian ingår, måste ändå säga att jag hittat ytterligare en punkt där jag inte håller med honom.

"Do not feel absolutely certain of anything."

Rent tekniskt kan vi inte veta om vi har evolverats eller ej, vi kan bara säga att allt tyder på det, givet två postulat: Yttervärden existerar och vi kan lära oss något om den genom att studera den. Jag har själv konfronterats med hyfsat goda argument för att det första är felaktigt, men jag har ändå svårt att överge det. Att hålla fast vid det, gör att jag kan tvivla på allt annat som följer därav.

Jag kan tänka mig att jag har samma förhållande till yttervärldens existens som en gudstroende har till postulatet Gud finns. Här finns långt bättre argument på con-sidan, så här blir det tydligt att man helt enkelt inte är resonabel. Till ett högre pris! Eftersom Gud finns inte är speciellt användbart, och har en massa oförutsägbara (och negativa) konsekvenser på vår syn på både kunskap och moral.

Att vara säker på att yttervärden existerar och att vi kan lära oss något om den genom att studera den, gör att jag accepterar att vi är evolverade från enklare arter, att Gud finns gör att man måste ta höjd för att vi är skapade för 6000 år sedan, med falska bevis för något annat.

Ulf Gustafsson sa...

Anders, förstår inte din argumentation.
Du är alltså absolut säker på att "yttervärden existerar och att vi kan lära oss något om den genom att studera den"? Det är inte jag, jag kan tänka mig ompröva detta. Inte i vardaglig mening, men i absoluta mening. Är inte du resonabel om detta?

Håller med om att "Gud finns" inte är ett speciellt användbart postulat, men det beror på att det är i stort sätt intetsägande. Därför är det fel att säga att postulatet "har en massa oförutsägbara (och negativa) konsekvenser på vår syn på både kunskap och moral" och "gör att man måste ta höjd för att vi är skapade för 6000 år sedan". För dessa slutsatser krävs det flera andra postulat, argument eller observationer. (Alternativt en outtalad men specifik gudsbild som innefattar dessa postulat, argument eller observationer.) Det är dessa som det brister i. Postulatet "Gud finns" har i sig inga bestämda konsekvenser.

Alla håller inte med mig om detta. Postulatet "Gud finns" används av vissa som en grund för att det finns en värld och varför denna är rationellt konstruerad (yttervärden existerar och att vi kan lära oss något om den genom att studera den). Så tänkte t.ex. antikens stoiker.

Patrik Lindenfors sa...

Vill bara inflika att det inte går att använda evolutionen som evidens för att yttervärlden existerar eftersom de evidens vi har för evolutionen kommer från yttervärlden. Det blir cirkulärt.

Yttervärldens existens och undersökbarhet är två otestbara premisser. Det får vi nöja oss med.

Anders Hesselbom sa...

"Anders, förstår inte din argumentation.
Du är alltså absolut säker på att "yttervärden existerar och att vi kan lära oss något om den genom att studera den"? Det är inte jag, jag kan tänka mig ompröva detta. Inte i vardaglig mening, men i absoluta mening. Är inte du resonabel om detta?"


Ulf, förmodligen finns inte yttervälden, men jag lever ändå mitt liv som om den finns, och som om vi kan lära oss något av att studera den.

"Håller med om att "Gud finns" inte är ett speciellt användbart postulat, men det beror på att det är i stort sätt intetsägande. Därför är det fel att säga att postulatet []har en massa oförutsägbara []konsekvenser"

Nej, du kan faktiskt inte veta att jag har fel. https://en.wikipedia.org/wiki/Omphalos_hypothesis Jag som själv skapar och river ner världar, skulle snarare säga att jag har rätt.

Anders Hesselbom sa...

"Vill bara inflika att det inte går att använda evolutionen som evidens för att yttervärlden existerar eftersom de evidens vi har för evolutionen kommer från yttervärlden. Det blir cirkulärt.

Yttervärldens existens och undersökbarhet är två otestbara premisser. Det får vi nöja oss med."


Håller med, till fullo. Och som sagt, jag vet att permisserna förmodligen är felaktiga, men jag vet inte vad den kunskapen är värld för mig i vardagen. Hoppas på Ulf där...

Patrik N sa...

"Do not feel absolutely certain of anything."

Jo, jag brukar ju säga det.

Ulf Gustafsson sa...

Anders,

8:22 "en punkt där jag inte håller med honom.

"Do not feel absolutely certain of anything.""


Och så ger du exemplen: "Yttervärden existerar och vi kan lära oss något om den genom att studera den."

11:06 "förmodligen finns inte yttervälden, men jag lever ändå mitt liv som om den finns"

Förmodar att du nu ändrat dig och är överens med Russell om punkt 1.

Anders Hesselbom sa...

Ulf, nej du förmodar fel, men det ger mig en chans att förklara, och således ge dig en insikt som faktiskt kan öka din förståelse om hur medmänniskor kan fungera. Jag förstår förnuftsmässigt att yttervärlden kanske inte finns, men jag tar ingen hänsyn till det när jag accepterar sådant som följer argument som tar avstamp i det postulat som står i konflikt med detta. (Se tidigare diskussion.) När jag går till mig själv, och känner efter, så tror jag verkligen att yttervälden existerar, och kan inte ens skapa mig en bild av alternativet. Så din anklagelse om att jag inte är resonabel på denna punkt, är korrekt. Speciellt med tanke på att jag kan argumenten mot att yttervärlden existerar. Det är inte konstigare än att vem som helst fattar att Gud inte finns på riktigt, men att vissa har svårt att ens föreställa sig alternativet. På den punkten, Gud, är jag dock resonabel, eftersom jag kan föreställa mig alternativet.

Göran sa...

Jag tycker punkt 1 är den svagaste punkten av de tio. Går ju alldeles utmärkt att vara säker på sin sak. Sedan går det lika bra att ändra ståndpunkt om det visar sig att det finns skäl för det.

Patrik N sa...

En förutsättning för att man ska kunna ändra ståndpunkt är just att man inte är absolutely certain. Den som behåller ett uns tvivel i alla frågor kommer att ha lättare för att ändra sin ståndpunkt när det är påkallat och det är gynnsamt. Den tvärsäkre kommer att ha svårare att ändra sig och det är mindre gynnsamt.

Jag tror i alla fall att det är så. Jag är dock inte helt säker.

Anders Hesselbom sa...

Ja, Patrik N, jag vet att du förmodligen inte finns, utan bara är ett resultat av vad som kokar i mitt huvud. Men jag är totalt oförmögen att tvivla på din existens. Jag är alltså inte bättre än någon annan, men jag vet åtminstone om det.

Patrik N sa...

Anders,

Det där lilla ordet 'förmodligen', som du använder, är just det som gör att du visar att du faktiskt behållit ett uns av tvivel gällande min existens. Du är således inte totalt oförmögen att tvivla.

V sa...

Översättningen av p.3
"Försök aldrig motarbeta tänkande, eftersom du säkert kommer att lyckas med det"
Borde det inte vara

"Försök aldrig motarbeta tänkande, förrän du är säker på att lyckas med det."

Eller har jag missförstått? Det är lite motsägelsefullt som det står nu tycker jag, men det kanske är meningen? Det är för djupt för mig.

Anders Hesselbom sa...

Patrik N, vad jag förnuftmässigt kan drista mig till att påstå, och vad jag förmår att tänka ut och förstå, är olika saker. Jag kan inte föreställa mig att du inte finns, men jag har lärt mig att det kanske trots allt är så. Men ok, låt gå.

Sen har din icke-existens inga direkta konsekvenser på hur jag lever mitt liv. ;-)

Göran sa...

V, tror du har rätt. Funderade också en del på den.

Patrik N sa...

Man ska inte motarbeta tänkande eftersom det är tänkande vi behöver.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, både översättning och intention är riktig. Man *vill* inte stoppa tänkande, så motarbeta det inte eftersom det säkert kommer att lyckas (vilket man alltså inte vill).

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se