21 juni 2016

Glad Världshumanistdag!

Humanism – livsåskådning på allvar

Humanismen utgår ifrån människan. Det ställningstagandet har som konsekvens att vi människor är hänvisade till oss själva och varandra för att komma fram till vad som är gott och ont. Mänskligheten har därför eget ansvar, för varandra och för världen.

Att humanismen utgår ifrån människan betyder också att vi är hänvisade till vårt eget förnuft och våra egna förmågor för att få vetskap om världen – vi kan bara få kunskap om den verklighet vi befinner oss i. Därför förespråkar vi den vetenskapliga metoden som det bästa verktyget för kunskapssökande.

Den sekulära humanismen är för demokrati och sekularism, och strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.

Vad gör Humanisterna

Humanisterna arbetar med opinionsbildning för en sekulär stat och ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut. Dessa rättigheter skall gälla alla individer och inte underordnas religiösa och kulturella sedvänjor. Vi anordnar i det syftet seminarier, debatter, studiecirklar och skriver debattartiklar.

Humanisterna verkar också för att främja humanismen som livsåskådning och anordnar därför humanistisk konfirmation samt utbildar officianter som kan vara tillhanda vid livets högtider, som till exempel vid födelse, vuxenblivande, val av livskamrat eller när någon närstående avlider. Vi skapar också forum där människor kan samtala om etiska frågeställningar, utifrån en sekulär etik.

Det finns sedan 2009 ett partiöverskridande humanistiskt nätverk i riksdagen för de riksdagsledamöter som har humanism som livsåskådning. Humanisterna ingår i en världsomfattande rörelse som organiserar humanister och fritänkare.
World Humanist Day

13 kommentarer:

Patrik N sa...

"[...]strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar."

Är inte detta dogmatiskt i sig?

Om de mänskliga rättigheternas innehåll skulle ändras (de är ju bara en överenskommelse av människor) till att omfatta exempelvis anammande av tortyr som metod vid antiterrorarbete och religiösa normer och värderingar skulle motsätta sig sådan tortyr, skulle du då inte hellre anamma den religiösa normen än den mänskliga rättigheten i det fallet?

Det är möjligt att detta är hårklyvning i det specifika fallet, det jag är ute efter att få reda ut är om inte den citerade texten i sig i princip är dogmatisk?

Viola sa...

Patrik N. Det är väl ännu värre om religiösa dogmer får bestämma vad som är rätt och fel speciellt om de bygger på något som inte finns. Den religiösa dogmen är enligt min uppfattning något som är konstruerat av människor trots att den getts en status av "guds ord", som inte får ifrågasättas. Det som människor har hittat på och alla inser det borde det ju vara lättare att ifrågasätta när något går snett.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Citatet kan tolkas dogmatiskt och man kan förhållas sig dogmatiskt till det. Jag gör inte detta.

Göran sa...

Här är det "partiöverkskridande" nätverket. Men med nöd och näppe blocköverskridande. Speglar inte direkt de politiska preferenserna man ser här på bloggen med att par tre undantag.

"Nätverket består initialt av följande riksdagsledamöter:
Morgan Johansson (s)
Bo Bernhardsson (s)
Helena Rivière (m)
Désirée Liljevall (s)
Lars Ohly (v)
Anders Ygeman (s)
Torbjörn Björlund (v)
Lage Rahm (mp)
Amineh Kakabaveh (v)
Birgitta Eriksson (s)
Veronica Palm (s)"

Patrik N sa...

"Speglar inte direkt de politiska preferenserna man ser här på bloggen med att par tre undantag."

Sluta sura nu för att inte alla röstar som du.

John P sa...

NI får ursäkta, men enligt Stephen LeDrew är humanisterna intoleranta, enfaldiga, hatiska fundamentalister. Stämmer inte det menar ni?

FOKUS: Ateisten som försvarar religion (20160621)

"Nyateisterna tror att världen blir bättre utan religion. Enligt Uppsalaforskaren Stephen LeDrew har de fel. ./.

./.

Budskapet om att religion är roten till mycket ont får enkelt fäste i sekulära länder, som Sverige. Utan religion inga religionskrig, ingen fundamentalism. Inga jihadister som utför terrordåd, hindu-nationalister som startar upplopp eller fanatiska kristna som skjuter på abortkliniker.

Därför har det på senare år uppstått den här typen av rörelser som förespråkar ett alternativ. En värld där vetenskapen stipulerar reglerna och lagarna fungerar som värdegrund. Där får förnuftsbaserad etik ersätta religiös dogmatik och världen blir fri från meningslösa konflikter och förtryck.

Det är nyateisterna som ligger bakom dessa idéer, som bland annat omfamnats av de svenska Humanisterna. Begreppet nyateism myntades av författarna Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris och den framlidne Christopher Hitchens år 2007. De fyra har skrivit flera bästsäljande böcker i ämnet och bjudits in till tv-soffor och för att föreläsa världen runt, med budskapet att världen måste göra sig av med religion. Då når vi en värld där ett universellt och tidlöst förnuft råder. En värld utan religiös förvillelse. Västvärlden har kommit en bra bit på väg, menar nyateisterna. Stora delar av övriga världen har en bra bit kvar innan de når vetenskaplig frälsning.

./.

Han menar att nyateisterna är lika intoleranta och fundamentalistiska som de religioner de kritiserar. Nyateisterna ersätter bara en religiös ideologi med en ideologi som står på sekulär grund.

./.

Nyateisternas ateism handlar mer om att söka kunskap än att förändra samhället. Via vetenskapen söker de de »sanna« svaren på hur världen är beskaffad. Vad är rätt och fel, sant och falskt? Och, enligt LeDrew är nyateisterna övertygade om att vetenskapen kan ge svar även på den typen av moraliska frågor.

– Deras utgångspunkt är att det finns ett (1) rätt svar, och det skapar per definition intolerans, säger han.

Allra mest otäckt tycker Stephen LeDrew att nyateisternas påhopp på islam är. Han menar att de därmed förstärker högernationalisternas budskap och spär på fördomar som finns. Att förklara förekomsten av IS med religion är rentav naivt, menar han. Det är att ge människor enkla svar på komplexa frågor. Genom att ge vetenskapliga förklaringar till varför muslimer är farliga ger nyateisterna budskapet legitimitet, säger LeDrew. Nyateisterna ger sken av att vara neutrala och objektiva, när de i själva verket sprider samma hat som nationalistiska rörelser.

– Nyateisterna är väldigt kritiska till idén om mångkulturalism. Deras utopi är en kultur byggd på vetenskap, vi ska alltså alla dela samma syn. De anser att vetenskap kan definiera moral och därmed avgöra vad som är rätt och fel.

Stephen LeDrew ser nyateism som en konservativ rörelse, som starkt försvarar den moderna, västerländska världen. Men även i väst har samhällen fallit offer för system som är totalitära och fundamentalistiska, inte minst nazism. Alla ideologier kan enkelt glida in i fundamentalism, oavsett om det är religion eller något annat som ligger bakom.

– Det gör den nyateistiska rörelsen lika farlig som någon annan."

Anders Bergdahl sa...

Steophen Le Drew TYCKER något, han har inget att säga om rätt eller fel, han TYCKER inte om det han kallar ny-ateister.. antagligen för att han gillar postmodernism.. ni vet den relativism som Putin och Trump använder för att legitimera sitt skitsnack, en filosofi i den tradition som gav oss Hitler och Stalin.. den totala kollaps som började med Hegel..

Le Drews bok är helt enkelt dålig, delvis för att han inte ser sin egen livsåskådning. (sedan förtjänar många av de personer som Le Drew refererar till kritik, Visst).. men hans misstag är att klumpa ihop ett par ateister som är rätt olika och hitta på att de är nyateister.. det håller inte för kritisk granskning... Kultur är inte vetenskap, men vetenskap är kultur...

Göran sa...

Nejdå Patrik N, här suras inte. Bara ett nyfiket konstaterande. Du känner kanske bara igen andra utifrån dig själv.
Men det kom genast ett vetenskapligt svar från Stephen Le Drew ser jag nu;
"Därmed skiljer sig nyateismen från den ursprungliga ateism, som grundlades i början på 1800-talet och utvecklades av Marx, Nietzsche och Freud. Den var knuten till socialism och arbetarrörelsen och utgångspunkten var att religion stod för förtryck och lidande och därför befäste en orättvis värld. Marx var inte överdrivet religionskritisk, men han menade att religion spelade de konservativa politiska krafterna i händerna och förhindrade en social förändring av samhället."
Och när det gäller Humanistbloggen så har det skett en viss förskjutning med tiden.

Anders Bergdahl sa...

Göran.. ditt citat av Le Drew är av Le Drews tyckande, det är INTE ett resultat av forskning och det är inte kunskap.
DEt "ursprungliga ateismen" är lika gammal som teismen.. Le Drew pratar om en ateism som är av romantisk karaktär, snarare sprungen ur Hegel än ur upplysningen.. under upplysningstiden grundades den ateism som är en någorlunda grund till den ateism som man finner hos Russel och som i sin tur är en stark inspiration för t.ex. Dawkins, Dennets ateism kommer nog snarare från amerikansk pragmantism, som "släkt" med upplysningstidens tänkande..

Patrik N sa...

"Bara ett nyfiket konstaterande."

Jag är mest förundrad över att Humanister så ofta står till vänster. Det måste vara svårt att kombinera socialism med den starka individualism som humanismen säger sig stå för.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Enligt enkäter som vi skickat ut två gånger nu har Humanisterna ungefär samma sammansättning av politiska åsikter som befolkningen i stort, förutom att vi har väldigt få medlemmar som hör till SD och KD, av naturliga skäl. Jag skulle tippa att vår styrelse är ungefär likadan - jag vet i alla fall att det ryms många disparata politiska åsikter där.

Men jag kan tala för mig själv. För mig har betyder stark individualism att människor så långt som möjligt ska ha möjlighet att förverkliga sig själva och leva de liv de själva vill, och detta möjliggörs - enligt min personliga mening - bäst genom till exempel starka sociala skyddsnät som gör att fler kan våga språnget. Mina "vänsteråsikter" (jag är inte jättevänster) har med min individualism att göra - fler människor kan följa sina drömmar i välfärdsstater.

Anders Hesselbom sa...

Sen ska vi inte glömma att nuvarande regering är extremt oansvariga när det kommer till pengar. Nu är inflationen svajig, vi stänger gränserna, och vår statsminister pratar om ökat skattetryck som om det vore ökade intäkter. Om så vore fallet, skulle man kunna lösa alla finansiella problem med ytterligare skattehöjningar. Att vara vänster idag, är inte något konstigt i sig, men att vara partipolitiskt vänster, är omöjligt. Den partipolitiska vänstern är privilegierade borgarbrackor, och dess väljare är, för att uttrycka sig snällt, naiva.

Göran sa...

Anders B,
kan det inte vara så att det finns flera ateistiska strömningar genom historien och att det finns utrymme för olika tolkningar av det.
Jag kan referera till författarens uppgifter men har svårare att kunna hitta några jättetydliga kopplingar till Hegel i sammanhanget.

Patrik L,
stark individualism låter ju trevligt men hur går det ihop med din kritik i annan tråd där du väl talar för vad ateister har för åsikter som grupp?

Anders H,
håller med dig här i det stora hela.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se