3 juni 2016

Hatkampanjen mot Sara Mohammad går i självsvänging


Det finns tyvärr en del "antirasistsidor" som inte ligger Avpixlat långt efter vad gäller osakligheter, hittepå och hat. Jag kommer inte att länka till några av dem här, av precis samma anledning som jag inte länkar till Avpixlat, utan vill bara hissa varningsflagg. Menar jag därmed att dessa antirasistsidor är "lika goda kålsupare" som rasistsidorna? Nej. Men de jobbar hårt på att komma ifatt.

Efter att Sara Mohammed igår blev utsedd till Årets MR-pristagare av FN-förbundet har dessa hatsidor gått i fullständig självsvängning vad det gäller beskyllningar. Riktiga antirasister fokuserar förstås på att kritisera rasister, det här är något annat.

Synden Sara gjort sig skyldig till är i princip att ha uttryckt sig klumpigt några gånger samt kritiserat islam i sig självt, inte bara islamism och islamistiskt våld, och dessutom utbrustit "Jag är inte rädd att kallas islamofob" med förklaringen att "islamofob ja men aldrig muslimofob" eftersom det är skillnad på religionen och dess utövare. Exakt som att man kan vara stark motståndare till kommunism eller fascism, eller varför inte liberalism, utan att hata de som håller sig med ideologin.

Tvärtom - det är ju just en kritik av idéer som är hur en civiliserad diskussion bedrivs!

Den här åtskillnaden verkar dock gå hennes kritiker högt över huvudet. Det nya är nu att jaga hennes "gilla"-markeringar på FB samt beskylla henne för precis alla kommentarer i hennes kommentarsfält, fast hon bett dem lägga av (se nedan).

Det här sättet att stämpla någon som rasist på är så lågpannat korkat att man nästan tappar andan. Den som diskuterat något överhuvudtaget om politik eller religion på internet vet vilken sörja det är överallt, med folk som tappar tålamodet, andra som har genuint obehagliga åsikter, åter andra som bara är troll och så vidare. The internet is a dark, dark place. Och så diskuterar man ju inte enbart med människor man delar åsikter med - det vore rätt poänglöst.

Att Sara trots denna idiotiska hatkampanj kan fortsätta sitt viktiga arbete mot hedersvåld är värd all beundran. Jag vet få människor som skulle orkat - hon är en sant värdig mottagare av FN-förbundets pris. Sara räddar liv med sitt arbete.

17 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

De som förnekar att hederskultur finns har alltid stämplat kritik av denna kultur som rasistisk

Här kan det vara på sin plats med en historisk tillbakablick.

När de första fallen av hedersförtryck började uppmärksammas, blundade opinionen. Förnekandet var massivt, framför allt inom vänstern. Förtrycket hade inget med kultur att göra, hävdade man; i stället handlade det om mäns förtryck av kvinnor. Mona Sahlin försäkrade t ex att hederskulturen inte finns, och att det är rasistiskt att tala om hederskultur.

Sedan skedde hedersmordet på Fadime, och opinionsläget förändrades. En ångerköpt Mona Sahlin bad praktiskt taget om ursäkt. Hon förklarade sitt svek med att hon varit rädd för att bli kallad rasist. Sedan har med varje nytt hedersmord hedersvåldsförnekarna blivit allt mer isolerade och ifrågasatta i debatten. Mycket tack vare Sara Mohammad och andra kvinnliga debattörer med utländsk bakgrund, som själva har upplevt hedersförtryck i sina hemländer, och nu med förfäran ser hur det sprider sig även i Sverige. Och som vägrar att acceptera "strutsmentaliteten" i debatten.

Genom sin kamp motverkar de också rasismen, medan de hedersvåldlsförnekande "antirasisterna" går mörka krafter till mötes.

Lars Torstensson sa...

"Antirasistisk rasism"

Lotta och Stina får gå ut med pojkar, klä sig som de vill, välja utbildning och yrke efter egen smak och gifta sig med den de själva väljer. Men Samira och Dilsa, som lever i hederskulturer, får inte göra något av detta, utan måste rätta sig efter familjens och släktens krav. Efter grundskolan måste de sluta studera, och gifta sig med någon som föräldrarna har valt åt dem, och sedan leva begränsade "hedersliv".

De kulturrelativistiska "antirasisterna", som accepterar en sådan ordning, eftersom "det är deras kultur", gör sig i själva verket själva skyldiga till rasism och diskriminering, ty de tillerkänner människor olika rättigheter beroende på vilken kultur och religion de tillhör.

Lars Torstensson sa...

Vänstern har svikit sina ideal

Eller rättare sagt: En del av vänstern har gjort detta. Så här skriver Eduardo Grutzky och Lars Åberg i boken Heder och samvete:

"Ganska många till vänster ... accepterar reaktionära ståndpunkter om de sveps i kulturens, religionens eller etnicitetens mantel."

Lars Torstensson sa...

Antirasismen - vänsterextremisternas nya projekt?

Maciej Zaremba hade för några år sedan en tänkvärd artikelserie om integration i Dagens Nyheter. Där gjorde han gällande att marxismen har “ömsat skinn” till antirasism, eftersom kommunismen gjort bankrutt i och med Sovjetunionens fall. Invandrarna, menade han, har - utan att själva vara tillfrågade - fått inta proletariatets roll, och dess uppgift att “underminera kapitalismen.”

En person som säger sig vara emot rasism kan därför med detta avse helt andra begrepp än ordet egentligen står för: “kapitalism”, “väst”, “modernitet”, “den bestående ordningen” eller i värsta fall “demokrati”. Därigenom komprometterar vänsterextrema antirasister den viktiga antirasistiska kampen.

Det bör man känna till, när man tar del av en del av den "antirasistiska" agitationen.

Patrik N sa...

Den beskrivna "antirasismen" bör snarast benämnas som vänsterrasism.

Lars Torstensson sa...

Många inom vänstern överser med islamiskt kvinnoförtryck

Cheko och Nalin Pekgul skriver så här i boken Jag är ju svensk:

"Vänsterns ovilja att erkänna problemen i det mångkulturella samhället gör det svårt för den att formulera en vision för ett samhälle där människor med olika bakgrund kan leva tillsammans. I Sverige ser vi emellertid samtidigt en uppdelning i en 'realistisk' och en 'förstående' gren. Realisterna ser det mångkulturella samhällets utmaningar och vågar hävda 'upplysningens universella värderingar'. De genomskådar de fundamentalistiska muslimernas försök att gömma kvinnoförtrycket bakom kulturella skillnader. Problemet är den förstående delen av vänstern som själva aldrig drabbas av de muslimska fundamentalisternas intolerans. De förstår invandrarnas 'kultur och traditioner' till den grad att de är beredda att förneka invandrarna de rättigheter de tycker är självklara för egen del som till exempel att fritt få säga sin mening eller få klä sig som man vill. Denna 'förstående' del av vänstern låter sig luras av fundamentalisterna och anklagar alla för att vara islamofober så fort de ifrågasätter fundamentalisternas värderingar. De har övertagit fundamentalisternas argument att så länge islamofobi och diskriminering existerar får man acceptera kvinnans underordnade ställning."

Patrik Lindenfors sa...

Nej Patrik. En av de värsta syndarna i det här hatdrevet är uttalad liberal.

Patrik N sa...

Är liberalen möjligen en outlier?

Patrik Lindenfors sa...

Alltså, det handlar om Torbjörn Jerlerup, och han är en av de verkligt drivande i det här drevet. Möjligen en outlier, vad vet jag, men nog finns det väl fler identitespolitiskt anfrätta liberaler?

Patrik N sa...

Jaha, Jerlerup...

I hans fall är jag tveksam till att det är hans eventuellt liberala tillhörighet som gör att han är aktiv i drevet, han tycks ju ha en djupgående beef med alla muslimska kvinnor som kritiserar vänstern för bristande förståelse och insikt vad avser hederskultur m m. Det kanske finns fler liberaler, jag vet inte, men för varje tänkbar liberal tycks det gå åtminstone ett tjog vänsteranfrätta för varje liberal identitetspolitiker. Jag har nog faktiskt aldrig stött på någon liberal identitetspolitiker alls om jag tänker efter. Men flera tjog vänsternissar. Och det är ju inte så konstigt att just de låser sig, de ser väl "utsatta muslimer" som en del av sin väljarbas och när de sen inte lyckas särskilja "utsatta muslimer" ens från våldsbejakande islamister så blir det tok uppe i hjärnkontoret.

Anders Hesselbom sa...

Det är givetvis hans identitetsvurmande och hans religionssympatier som berövat han förmågan att hantera detta rimligt. Ett klassiskt exempel på goda intentioner som slår helt slint.

Patrik N sa...

Håller med, Anders.

RWR sa...

Varför relativiserar du dålig journalistik i första stycket?

Anders Hesselbom sa...

"I hans fall är jag tveksam till att det är hans eventuellt liberala tillhörighet som gör att han är aktiv i drevet"

Det problematiska i "vänsterliberal" är nog "vänster", inte "liberal".

Patrik N sa...

Redan för ett år sedan...

Och han är tydligen Socialdemokrat.

http://www.gp.se/ledare/susanna-birgersson-en-antirasistisk-inkvisition-1.114654

Lars Torstensson sa...

Sara borde inte kalla sig islamofob

Jag tycker ändå att det är olyckligt att Sara kallat sig islamofob. Termen islmofobi brukar ju ange en på fördomar grundad, sakligt ohållbar rädsla för islam. Och Sara anser sig nog inte vara fördomsfull. I stället vänder hon sig, på goda grunder, mot de fördomsfulla och förtryckande föreställningar i islam som på många håll används till att befästa hedersförtryck. Det borde hon göra klart.

Jag tror dessutom inte att Sara är omedveten om att det också finns föreställningar i islam som kan användas till att motverka hedersförtryck. Vissa aktivister mot hedersvåld, t ex Nalin Pekgul, är ju faktiskt troende muslimer. De tolkar islam annorlunda än religionens hedersförtryckare. Och Sara välkomnar även muslimer till GAPF.

I GAPF:s förbundshandlingar finns ingen sanktionering av islamofobi.

Lars Torstensson sa...

Bättre utsaga av Sara om islamofobi

Sara har också sagt så här: "Varje gång ordet islamofob slungas mot oss människorättsaktivister förlorar ordet sin bäring och straffar ut sig självt."

http://mobile.qx.se/samhalle/debatt/12130/kvav-inte-debatten-%E2%80%93-skydda-fortryckets-offer

Detta kloka uttalande borde hon hålla fast vid, tycker jag.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se