28 juni 2016

Humanisterna begär utredning om religiösa skolor

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) har öppnat upp för att se över religiösa skolor i Sverige. Det välkomnas av Humanisternas ordförande Christer Sturmark, som nu uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om hur regelverket som idag tillåter konfessionella skolor kan förändras.
– Religionsfrihet förutsätter en sekulär stat och skola. Först då kan alla fritt välja – eller välja bort – religiös tillhörighet. Det gäller även för barn. Inga skolor i Sverige ska därför särskilja barn baserat på deras föräldrars livsåskådning. Det blir nu därmed allt tydligare att det inte går att kombinera Skollagens krav på en sekulär och livsåskådningsneutral undervisning med religiösa skolor. Sverige kan mycket väl avskaffa konfessionella skolor utan att bryta mot internationella konventioner, säger Christer Sturmark.

– Alla barn har rätt till en god utbildning, med kunskap som utgår från fakta och färdigheter. Skolan ska också förmedla demokratiska värderingar och alla människors lika värde och rättigheter – inte att killar och tjejer inte är lika mycket värda, eller att homosexualitet är onormalt. Det är inte sådant våra skattemedel ska gå till. De föräldrar som vill erbjuda sina barn religiös skolning kan göra det utanför skoltid, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

– Vi välkomnar därför gymnasieminister Aida Hadzialics öppning för samtal över blockgränsen om en svensk skola fri från religiös påverkan. Nästa steg är att tillsätta en utredning om hur den svenska skolan kan bli verkligt sekulär och livsåskådningsneutral. Att så sker är viktigt för att motverka segregationen i samhället. Nyckeln till god integration är att människor med olika bakgrunder möts, inte att skärma av vissa elever från andra, säger Christer Sturmark.

Humanisterna kommer nu att skriva till samtliga riksdagspartier och uppmana dem att medverka till att den svenska skolan blir fri från religiös påverkan.

3 kommentarer:

Lennart W sa...

Vill Humanisterna nu faktiskt förbjuda religiösa friskolor eller är det här bara en sorts kritik?

Bäst att fråga ju. Vill ju inte bara bidra till en infantilisering av samtalet.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Jag vill inte använda ordet "förbjuda". Det låter så hårt.

Humanisterna tycker fortfarande det som står i idéprogrammet:
"Religiösa friskolor ska inte tillåtas i den obligatoriska skolan. Så länge de tillåts måste staten utöva effektiv kontroll, så att alla elevers livsåskådningsfrihet skyddas och så att de inte utsätts för diskriminering på grund av t ex kön eller sexuell läggning."

Anders Hesselbom sa...

"Förbjuda" låter hårt, "vetenskaplig grund" låter fyrkantigt, men det är väl vad som efterfrågas här?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se