5 juni 2016

Idag är det dags: Sverige får ett nytt helgon - St. Elisabeth Hesselblad

St. Elisabeth Hesselblad
Grattis till Katolska kyrkan och till Sveriges katoliker!

Från Sydsvenskan:
Det var på medeltiden det skedde senast. Över 600 år har gått sedan en svensk helgonförklarades. Men nu i helgen inträffar det på nytt, när Elisabeth Hesselblad tar plats bredvid Jungfru Maria, Jeanne d´Arc och andra berömda helgon.
Mässan äger rum på söndag den 5 juni på Petersplatsen i Vatikanen, den romersk-katolska kyrkans absoluta centrum. Då helgonförklaras Hesselblad av påve Franciskus, ledaren för världens 1,2 miljarder katoliker.
Större än så kan det knappast bli. Som helgon kommer Hesselblad att omnämnas i samma andetag som en rad storheter från historiens djup, bland andra Petrus, Johannes, Matteus, Paulus och de andra lärjungarna.
I denna skara återfinns också heliga Birgitta, helgonförklarad 1391. Sedan dess har ingen svensk fått den äran, förrän nu.
[...]
Alla som helgonförklaras, kanoniseras, måste också vara förknippade med mirakel.
I Elisabeths fall handlar det om en tvåårig pojke på Kuba som år 2005 ska ha tillfrisknat på ett oförklarligt sätt efter en svår operation sedan priorinnan på ortens Birgittinkloster bett en förbön för honom.
– Gud tros ha ingripit via Elisabeth Hesselblad, säger Björn Göransson [Katolsk präst i Varberg].
Att Hesselblad blir Sveriges andra helgon genom tiderna, efter heliga Birgitta, håller dock inte Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet med om.
– Det är helt fel. Vi har många helgon. En rad personer helgonförklarades av lokala biskopar under kristendomens första tid, exempelvis Erik den helige. Detta upphörde från och med 1200-talet då påvarna i Rom fick ensamrätt på kanoniseringar. Heliga Birgitta är den enda svensk som kanoniserats av en påve, men även de tidigare helgonen är accepterade av Vatikanen, säger han.
Från DN:
När jag för några år sedan på filmuppdrag för SVT besökte Helgonkongregationen vid Vatikanen i Rom, så var det det mest häpnadsväckande kontor jag någonsin sett. Häpnadsväckande just för att det är ett kontor: sammanträdesrum, travar av papper på tjänstemännens skrivbord i långa korridorer. Här görs utredningar, som hos polisen eller Försäkringskassan. Men de handlar inte om brott eller sjukdom, utan om vilka mirakler ett helgon under utredning har utfört. Bevis och vittnesmål samlas, tekniska undersökningar görs, underlag granskas och jämförs. Allt har sin bestämda ordning.
Första steget för en helgonkandidat är att bli beatificerad, saligförklarad, men då måste ett mirakel ha skett. Någon kan ha blivit botad från sjukdom, tillfrisknat mirakulöst och medicinskt oförklarligt. Då har Helgonkongregationen undersökt om underverket skett tack vare förbön. Men för att bli helgon på riktigt krävs ytterligare ett mirakel, och det måste ha inträffat långt efter helgonkandidatens död genom bön och åkallan av det blivande helgonet.
Egentligen är det något mycket märkligt med att det här tas på allvar. SVT direktsänder från Markusplatsen för att någon på ett kontor i Vatikanen bestämt sig för att jo, det är nog sannolikare att det finns en Gud och att Han för ett ögonblick upphävt de naturlagar som styr universum för att signalera att Hasselblad är Honom extra kär, än att det skett spontan självläkning hos två patienter på samma sätt som sker andra hela tiden. Under tiden dör ett litet barns föräldrar av Aids i Afrika som direkt konsekvens av Vatikanens livsföraktande och obstinata kondomförbud. Sänd direkt från den begravningen istället - det skulle ge en bättre bild av den Katolska teologins konsekvenser.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se