13 juni 2016

Inte alla män/muslimer/vapenägare


Det fruktansvärda dådet i Orlando verkar ha begåtts av en galning med en historia av våld och oresonligt hat mot homosexuella - en hat- och terroristattack. Det finns dock några gemensamma nämnare med tidigare våldsdåd som man inte bör bortse ifrån. Samtidigt måste man komma ihåg att galningen inte är representativ för någon av nedanstående grupper.

  • Galningen var en man. Men inte alla män utövar våld - de flesta män är högst fredliga människor. Det är de män som utövar våld som är problemet.
  • Galningen var muslim. Men inte alla muslimer utför terrordåd - de flesta muslimer är högst fredliga människor. Det är de muslimer som utövar våld som är problemet - islamisterna.
  • Galningen var vapenägare. Men inte alla vapenägare utför hatbrott - de flesta vapenägare är högst fredliga människor. Det är de vapenägare som utövar våld som är problemet.
Ändå finns det väl något man kan säga om respektive gruppering?
  • Det vore bättre om mansnormen såg annorlunda ut, så att våldet inte låg så nära till hands. Här vilar ansvaret tungt på andra män att visa vägen och säga stopp.
  • Det vore bättre om islam såg annorlunda ut, så att inte våld legitimerades av koranen, hadith och sharia. Här sägs det att många moskéer arbetar mot radikalisering, men det vore välkommet med tydligare publika insatser, till exempel att några framträdande imamer tågar med i nästa pride-parad för att visa vägen och säga stopp.
  • Det vore bättre med strängare vapenlagar i USA, så att inte galningar så lätt fick tag på dödliga vapen. Det är en åtgärd som visat sig fungera i andra, jämförbara länder.
Vi bör inte skylla dådet på andra män, andra muslimer eller andra vapenägare. Samtidigt får vi inte blunda för de problem som existerar inom varje kategori, med exempel som fotbollshuliganer, IS och skolskjutningar.

I slutändan var det här brottet ett hatbrott - utfört av någon som hatade homosexuella så mycket att han var beredd att mörda dem. Galningen var helt enkelt homofob. Den kategorin går inte att sätta upp på listan här ovanför eftersom att även om alla homofober är högst fredliga människor är homofobi inget som någonsin bör förringas. Även fredligt motstånd mot homosexuellas rättigheter är fel - det är ju motstånd mot andra människors rättigheter. De landvinningar som skett vad gäller HBTQ-personers rättigheter de senaste decennierna kan inte tas för givet. Vi måste fortsätta stå upp tillsammans för alla människors rätt att älska vem de vill. Störst av allt är kärleken.

42 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Bokstavstron på "heliga skrifter" är också ett stort problem

Ett grundproblem är också tron att "heliga skrifter", som är fulla av hat och intolerans - vid sidan av mildare texter - uttrycker gudomliga sanningar och påbud, som alla människor måste följa. Därigenom bevaras ålderdomliga fördomar och vidskepelse in i vår egen tid.

Imamer som försöker hindra muslimers radikalisering, men också hyllar en radikal och tyrannisk gud, och en radikal och tyrannisk profet - och framställer dem som föredömen för mänskligheten - sprider därigenom dubbla budskap. De bereder faktiskt i vissa avseenden väg för våldsövergrepp, samtidigt som de i andra avseenden motarbetar dem.

Problemet finns även i kristendomen, även om fundamentalismen inte är lika utbredd i denna religion. Prästerna vet ofta, till skillnad från flertalet imamer, att deras "heliga skrift" innehåller mängder av sakfel och motsägelser, eftersom de får lära sig detta i sin teologiska utbildning. Men det brukar de glömma bort när de predikar. Då heter det i stället att Bibeln är Guds ord. Den är sann och bör vara människornas rättesnöre.

Lars Torstensson sa...

Starkt homohat i islam

Här skriver Mohamed Omar om det starka homohatet i islam:

https://detgodasamhallet.com/2016/06/13/ingen-slump-att-den-jihadistiska-attacken-i-orlando-skedde-under-ramadan/#more-4474

Unknown sa...

Att bibeln innehåller mängder av sakfel och motsägelser vet väl alla? Behöver inte någon utbildning i någonting för att insé det.

Patrik N sa...

"Det är de muslimer som utövar våld som är problemet - islamisterna."

Skilj på islamister i största allmänhet och våldsbejakande islamister. Alla islamister är inte våldsbejakande.

Jag ser också att du utvecklat din syn på kollektivt ansvar de senaste åren, det är glädjande: http://humanistbloggen.blogspot.se/2010/06/kollektivt-ansvar.html

"Varför skulle inte judar ta avstånd? Som socialist har jag ofta varit i motsvarande situation. Vad tänker jag om Stalins terror? Den utövades i socialismens namn. Frågan till mig är därmed högst befogad. Jag har alltid varit villig att besvara den. Vad är det för konstigt med detta?

Om jag tiger tänker folk förstås att jag samtycker."


"Jag har stark sympati för den här åsikten. I inlägget om Mattias Gardell här nedanför är det exakt det jag är ute efter. Begås det brott i en läras namn som man tillhör eller publikt sympatiserar med (islam, sionism, kristendom, socialism, judendom, ateism, Humanism) så får man antagligen ta avstånd från läran eller ta avstånd från brottet. Att tiga still är en form av samtycke."

Ostronmannen sa...

PL:
"Det vore bättre om mansnormen såg annorlunda ut, så att våldet inte låg så nära till hands. Här vilar ansvaret tungt på andra män att visa vägen och säga stopp."

Ja, vi har inte samma syn på vad mansnormen i samhället är det är tydligt. Jag och alla mina manliga vänner mm runt omkring har en norm där vi inte slåss, eller bråkar förolämpar kvinnor och män. Vill du att vi ska ändra på den normen? Antagligen inte.

Jag förstår att du och din bekanstkrets har en annan mansnorm än vi fredliga, kanske rent av mesiga män, eftersom du anser att ni har nära till våld i din krets. Men i min så slåss vi aldrig, vi har aldrig nånsin under 40 år brukat våld mot varandra eller andra. Inte heller mina kollegor på jobbet, eller inom mitt andra yrke som lärare är det bråk. En gång hade vi några elever som slogs, men det var tjejer.

Frågan är om det är din mansnorm och dina vänner där ni har nära till våld som är normen, eller om det är min krets, den fredliga ickevåld.
Jag vet ju inte, men av vad jag ser så verkar ändå mina vänner och jag representera en klar majoritet.

Vi kan dock vara överrene om att min och min umgängeskrets mansnorm är bättre än din som har nära till våld enligt dig. För det är ju så man uppfattar normen, den som man själv är del och ser dagligen.

Jag förstår mig inte på er faktiskt. Är det inom forskning som ni har nära till våld, eller är det inom den mansdominerade Humanisterna som ni har problem, eller är det mest dina vänner?
Vore intressant att veta.

Sen tycker jag att du borde ta tag i det själv istället för att be oss andra män ta ansvar för din snedvridna bild på mansnorm. Om ni har nära till våld, ta tag i det.

Du får gärna ge exempel på vilka vad det är som gör att du har uppfattningen att mansnormen måste ändras. Det vore ju hemskt om jag ändrade mig. Jag som aldrig slåss, våldtar eller ens dricker. Jag jobbar hårt, mycket. Jagbetalar skatt och gör så att sådana som du kan leva på skattebetalarnas pengar. Jag är snäll mot kvinnor och barn. Jag skapar arbetstillfällen. Jag är helt enkelt en normal svensk man. En sådan som du tydligen föraktar.

Patrik N sa...

Ostronmanhen,

Du är en latent våldsverkare (dina manliga vänner också), du och ni har bara inte fattat det pga de patriarkala strukturer som ni är marinerade i.

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Statistik är svårt, jag vet. Men såhär: När du går på stan så har du ingen som helst anledning att frukta män - den överväldigande majoriteten av män begår inte våldsbrott. Men OM du skulle bli drabbad av ett våldsbrott så är det nästan garanterat att det var en man som misshandlade dig - den överväldigande majoriteten av våldsbrott begås av män. Det är det sista vi måste se och arbeta bort.

Ostronmannen sa...

Och PL då är du framme vid följande punkt.
Att invandrare begar den majoriteten av sexuella overgrepp och att vi måste bekämpa det.

Sen tycker jag inte statistik är speciellt svårt heller. (Lite beroende på vilken nivå dock)

Den gordiska knuten är väl att vi tvingas ställa grupp mot grupp. Oskyldiga tillsammans med skyldiga (Ostron med PL), mot skyldiga och oskyldiga.
Den onde blir god, den gode blir ond.

Det är vad feminism leder till. Det är vad du bidrar med. Ditt ogillande av den vita mannen leder till ogillande av den färgade mannen.

Ostronmannen sa...

Enligt statistik så är det störst risk att bli nedslagen av stockholmare.
Av högerhänta.

Var ska gränsen gå PL? Bara vid gruppen män? Eller ett steg till? Två steg.

Ja det är en gordisk knut. Och jag tro inte du vill dela ut hugget.

Lars Torstensson sa...

Peter Ydén.

Bland dem som lyssnar på prästernas predikningar finns förmodligen en del som tror att Bibeln är sann. Tidigare fanns det också läroböcker, som användes i skolan, och som påstod det samma. Säkerligen var det vissa elever som gick på det. Vad läroböckerna säger idag vet jag inte.

Lennart Widlund sa...

Daily Mail: Mördaren var gay

(Inte alla homosexuella...)

Anonym sa...


Glöm inte att den som är väldigt pro HBT kan vara rädd för sina heterosexuella känslor dvs homofobi och heterofobi är frukt från samma träd.

Ostronmannen sa...

Patak N skrev : "Du är en latent våldsverkare (dina manliga vänner också), du och ni har bara inte fattat det pga de patriarkala strukturer som ni är marinerade i."

haha. Jag läste först att det var Lindenfors Patrik som skrev detta och visste inte först om han menade det eller om han var ironisk. Fick inte ihop det helt enkelt. Poes lag.

Jag undrar dock fortfarande lite över Lindenfors syn på var gränsen går i hans resonemang om män, våld. När tillhör man gruppen som ska reformeras. Är man snäll ska man tydligen ta ansvar för de som begår våld. Men det gäller bara män, eller?
Jag undrar om det gäller detta andra grupper också. Judar, muslimer, svenskar, Båstadbor? Samt hur stor del av gruppen ska vara dålig för att de andra ska ta ansvar. 1% 5% 6,45%

Det intressanta att den vetenskapsman han är, ändå agerar känslomässig i feministfrågan. Mycket intressant.

Enligt hans synsätt så är det numera gaypersoner som är farligast för gay. Störst risk att bli skjuten som homosexuell är ju av en homosexuell? Ska vi då reformera de homosexuella?????

Det konstiga med feminismen är att analysen alltid stannar vid MÄN!.
Eller det är inte konstigt, en normalbegåvad person ser ju deras agenda. Deras hat mot mannen. Den som inte ser det är lika förblindad som tyskarna blev av propagandan om judarna.

Jag ställer inte upp på sexism och rasism. Men det är tydligt att feministerna gör det.
ÅSA R 2014. Almedalen.

(Den svider eller hur feminister? Åsa Romson i Almedalen. Redan en klassiker på vad som kan ske med en rörelse som går för långt)

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Du har inte visat så stort prov på resonemangsförmåga förut så jag vill inte ägna tid åt dig, egentligen. Men ok, ett försök. Vad tror du är skillnaden mellan förr (då majoriteten av män använde våld) och nu (då minoriteten av män använder våld)? Gener? En förändring av vad man anser för beteenden är ok i samhället? Ledtråd: det tar längre tid än några hundra år för att gener ska ge effekt på beteenden på det snabba sätt vi sett sedan medeltiden. Vi har förändrat normerna i samhället angående vad som är ok. Den förändringen bör fortsätta. Och det är hos män förändringen måste ske (för det är män som är majoriteten av världens våldsverkare). Vi måste helt enkelt fortsätta den process vi är inne i och har varit inne i ett tag nu. Och där kan du antingen spela en konstruktiv roll eller skita i det, det är upp till dig.

Patrik N sa...

"Och det är hos män förändringen måste ske (för det är män som är majoriteten av världens våldsverkare)."

Är det inte smartare att fokusera på alla människor som är våldsverkare (kvinnor som män)?

Ostronmannen sa...

Så jag har inte visat så prov på resonemangsförmåga förut. Pk.
Kan du styrka detta påstående på något sätt. Det känns lite nedlåtande och tagit ur luften.

Sen gör du ett påseende, utan faktabelägg, att våldet minskat över en period. Låt gå för det. Det "känns" som det stämmer.

LÅT OSS BÖRJA MED:
Du kan väl visa det kausala sambandet med att "Vi" har förändrat normerna är det som leder till minskat våld.
Definiera dessutom norm.
Kan man förändra normerna genom kampanjer? Leder information till förändrat beteende? Slutar huliganer att slåss för att vi informerar dem och ändrar normerna?

FÖRSLAG till varför våldet minskat om det inte beror på PL:s info kampanj som förändrat normerna.

Kan tex minskad alkoholkonsumtion bidragit mer än att "Vi" har förändrat normerna sen hundra år?


NÄSTA:
100 år tillbaka i tiden, är den punkten godtyckligt vald av dig? Eller valde du den punkten för att styrka din tes?
Var det tex bättre för 350 år sedan? Då faller ju ditt resonemang, du som enligt egen utsaga måste ha en god resonemangsförmåga.

Nu handlade mina frågor faktiskt mer om var man ska dra gränsen. Att män, som grupp, betraktat använder mer våld än gruppen kvinnor, är ju sant. Att fördelningen kanske är 1% mot 5%. (Räknar man bort ickesvenskar så kanske summan blir 1-3%

Men är det där vi ska stoppa analysen? Varför i så fall? Varför ens gå ner till man vs kvinna och varför inte gå vidare? Alkohol, droger. Du är väl medveten om att kvinnor slåss och åker dit för våldsbrott också. Varför struntar du i dem? Ofta i samband med alkohol. Nystar vi lite och resonerar vi lite, så kanske tom en feminist som du skulle komma fram till att den stora boven inte är den vita mannen. Den stora boven är alkohol. Inte hela boven, men en stor del.

Tänk vad enkelt de vore att satsa pengar i badhus och på festivaler på andra språk än svenska. Men, nej. Du vill hellre dra alla svenskar över en kam och att jag ska spela en konstruktiv roll tycker du. Eftersom du har upptäckt att jag tillhör gruppen män.

Problemet med ditt sätt att resonera, där du utesluter de kanske två viktigaste anledningar till våld: Alkohol och samling av stora grupper, tex invandrare på festival och fotbollshuliganer, är att du gör precis tvärtom mot det du önskar av mig.

Du vill att jag ska vara konstruktiv, men det du gör blir destruktivt. Du får den stora gruppen män att vända sig bort från dig och din feminism. Du jagar iväg dem som är just är det du önskar att alla var. Du får mig att tycka du är en idiot som inte är värd att lyssna på.

Jag, som är god, som betalar min skatt, aldrig slåss, aldrig dricker, och skapar jobb i massor åt kvinnor och invandrare. Ditt sätt att argumentera leder till min avsky för feminister som dig och jag tänker faktiskt dra mig ur mitt skattebetalande. Mina pengar och mitt jobb skapande ska inte användas av unkna feminister som du som hånar oss som gör nytta och som bidrar till samhället. Ja, utan mig mina vita män kollegor skulle du kunna stå där och smäda folk och låtsas tro att tex jag inte vet om genförändringar. Jag slutar alltså bidra med skatt, mm inom kort.
(För djävla pinsamt av en vuxen man att skriva så till en högutbildad och faktiskt mycket påläst inom biologi ( och även inom evolution) för att visa att han minsann kan detta med evolution och att jag skulle vara okunnig.)

Nå är du nöjd nu Patrik? Är du nöjd när du smädar bort mig och när du i dina feministtanker får samhällets viktigaste stöttepelare , gruppen män på högerkanten, att förakta feminister som dig?

Ja jag väljer helt enkelt att vara konstruktiv och "skita i det".

Du kanske skulle läsa en bok om evolution och om vikten av samarbete.
Jag rekommenderar: "Samarbete" av Patrik Lindenfors.

Ostronmannen sa...

Såg nu att du inte skrev för hundra år sedan, angående vald tidpunkt.

"då majoriteten av män använde våld"

Intressant påstående. Det vill jag ha belägg för.

Ostronmannen sa...

PL, du kanske inte har tid, men du skrev ändå ett påstående som det vore högst intressant att få belägg för:

""då majoriteten av män använde våld"" När? Hur mätte man det? mm

Du resonerade dessutom att det var vår förändring av normerna som gjorde att det eget påstående(utan fakta( har ändrats.

jag tog upp den bollen som du kastade på mig: ungefär: att jag saknade förmåga att resonera) och jag svarade. ..
Jag möttes av tystnad. Jag studsade bollen och förenklade min fråga genom att be om fakta. Tystnad igen.

Jag kastar nu tillbaka bollen, väldigt ödmjukt och jag ställer bara några frågor om hur du tänkte och resonerade kring ett av dina egna påståenden:.

Jag tänker så här:

Du gör ett påstående A (utan fakta: "då majoriteten av män använde våld")) som du sedan visar ändrats med din egen metod B(normkritik??) (utan att visa sambandet) för att uppnå ditt favoritresultat C.(som är utan fakta, bevis, evidens mm)

Detta reultat C är du nöjd med vill att vi ska fortsätta i den riktning med din metod B.

Om du orkar, jag har full förseelse att det är jobbigt att resonera med människor som saknar förmågan till det, men gör ett försök. Det kanske är så vi kommer vidare. Genom samarbete. Jag kan dock ha fel på den punkten. Vägen till framgång kanske är smädelse.

Kan du visa på fakta mm i ovanstående, annars tolkar jag ditt uteblivna svar som att du är van att använde den metoden i din forskning och anser att det inte behövs förklaras närmare A, B C. Du har ju ändå rätt.

Bollen är din.

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Läs boken "Better Angels of Our Nature" av Steven Pinker för statistiken du efterfrågar. Våld vad väldigt tolererat förr. Tänk exempelvis på barnaga.

Ostronmannen sa...

Tack för tips.
Barnaga låter troligt. Men du menar att inte kvinnorna agade barnen? Om de gjorde så faller ju din tes ganska platt ändå.

Så nu har du fört fram faktan "barnaga" som skulle du innebära att majoriteten av män brukade våld förr. Jag svarar ok.
Jag lägger fram argumentet att även kvinnor agade barnen.

Med det argumentet så anser jag att du sitter mycket svajigt i dina påståenden B (normkritik) och C och C(slutsatsen"Och det är hos män förändringen måste ske " blir helt uppåt väggarna.

Du skrev:
A: Majoriteten av män använda våld.(
B. "Vi har förändrat normerna i samhället angående vad som är ok. (Den förändringen bör fortsätta.
C "Och det är hos män förändringen måste ske". (felaktigt)

SÅ här borde det väl vara:
A. Majoriteten av människor använda våld förr
B. "Vi har förändrat normerna i samhället angående vad som är ok.
C. . Och det är hos människor förändringen måste ske

Du skrev även:
"(för det är män som är majoriteten av världens våldsverkare). Detta påstående köper jag , men dock så är det förbehållit att majoriteten av världens kvinnor också använder våld. Se barnaga, som är vanligt och praktiseras av kvinnor i stor utsträckning.
Majoriteten är ju ett väldigt menlöst här eftersom fördelningen kan vara 51/49 men då anser du ändå att det är hos män förändringen ska ske.

Problemet med detta påstående, som du gör, är att du glider från Sverige till världen. Jag anser att frågan ickesvenskar är en egen kategori. Vi kan ta det en annan gång.

Du kastade tillbaka bollen med en boktitel. Så brukar man göra när bollen är varm och alldeles för svår att hålla i.
Jag kastar snabbt tillbaka den till dig med tydliga resonemang hur jag tänker.

Not:
Jag tror bestämt att svenskakvinnor numera är de som använder barnaga mest. Vilket gör din slutsats helt värdelös.

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Och du undrar varför jag avstår att diskutera med dig. Barnaga var ett EXEMPEL på att våldsanvändning I ALLMÄNHET var mer accepterat förr. Vill du ha hårda data så FICK DU EN KÄLLHÄNVISNING. Jag diskuterar gärna, men inte med någon som avsiktligen missförstår, vantolkar och vägrar läsa på. Då diskuterar jag hellre med andra meningsmotståndare.

Ostronmannen sa...

Patrik. Att du blir sur och skriker när du själv lämnar ett exempel när jag frågar efter om majoriteten av män verkligen använde våld. Du svarar med ett exempel som är applicerbart även på kvinnor.

Frågar jag efter färgen på bollen så ska du inte svara med färgen på en hockeypuck och sedan bli sur om jag inte undrar om det inte gäller både bollar och puckar. Är det inte lättare att skriva ett exempel som gör att det resonemang stämmer: att det är på männen vi ska satsa kraft. Nu visade du ju att det är både män och kvinnor som är problemet.

Nu lyckades du skjuta dig själv i foten genom att motbevisa dig själv. Då blir du sur och skriker och låter som feminist och inte som en humanist. Feminister blir ofta upprörda när faktan talar emot deras tes, som är en känsla av orättvisa som bara drabbar kvinnor.

Vilket är min hela känsla om dig sedan ngt år. Jag har ju ändå skrivit här i fem år.
Du har blivit FEMINIST och är inte längre HUMANIST. Din viktigaste kamp är inte längre Humanism, det är viktigare för dig och feminister att kvinnor och män är lika representerade i de sammanhang där det finns makt. 50/50 även om gruppen är 78/22.

Jag anser att Humanisterna ska vara Humanistisk och inte feministsikt. Bygga på fakta, inte tro. Ditt påstående att du struntar i kritik mot organsationen eftersom du vet att du har rätt och jag har fel, säger det mesta. Feminism.

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Om du orkade läsa källhänvisningen... äh, jag ger upp på dig.

Unknown sa...

Jaha, så diskussionen ska stå stilla tills motparten köpt, läst och begrundat en hel bok?
Ni kanske skulle ändra format till en bokcirkel med träffar varje månad? ;)

Fast bara en liten undran först, är det helt säkert att boken utesluter alla andra potentiella riskgrupper såsom: högerhänta, stockholmare, muslimer, alkoholdrickare, föräldrar, etc. etc.?

Patrik Lindenfors sa...

Självklart inte. Det finns många förklarande variabler. Manlighet är en. Tidsanda en annan. Rikedom en tredje. Och så vidare.

Patrik Lindenfors sa...

Pinkers bok landar i att tidsandan är den viktigaste variabeln att förstå sig på varför våldet minskar under historien. Man måste förändra normer, ni vet. Eftersom det mesta våldet utförs av män är det mäns normer man behöver förändra. Det finns en biologisk koppling mellan kön och aggression, för den som är intresserad, som jag faktiskt skrivit en forskningsrapport om själv. Den finns att läsa om man följer länken här nedanför. Men eftersom vi styrs av ett enda styrorgan och detta påverkas av både natur och kultur är situationen inte hopplös för det.

http://www.zoologi.su.se/research/lindenfors/publications/Lindenfors_&_Tullberg_2011.pdf

Patrik N sa...

"Eftersom det mesta våldet utförs av män är det mäns normer man behöver förändra."

Nej, det är de våldsutövande män(niskornas) normer som behöver förändras.

Ostronmannen sa...

PL snart slipper du mig, men först lite intressanta iakttagelser.


Självklart finns det en biologisk koppling mellan kön och aggression. (Har någon påstått annat? Ah, ett retoriskt knep bara.)
Självklart påverkas det av både natur och kultur... alkoholkultur.
Självklart kan vi förändra beteende i den delen som påverkas av kultur.
Självklart kan vi påverka även den biologiska delen. Kastrering, läkemedel mm.

Men likväl så leder detta inte till slutsatsen att det är mäns normer som ska ändras.

För att kunna föra det resonemanget måste vi få fakta på en massa saker. tex:
1. vad är en norm? Hur definieras den? (De allra flesta män är inte våldsamma ändå ska vi förändra mansnormen. Det blir snömos av det bara. Bla bla Genus blä bla normkritik. Vi ska hålla genuskurser. Vetenskap behövs inte. Ordbajseri är melodin. ge oss bidrag.)

2. Hur förändras en norm genom att den får kritik? (Genom att kritisera en grupps norm för vad en liten del i gruppen gör,( de är ju faktiskt är normbrytare), leder det till att resultat uppnås?(sic)


Öpp Öpp PL:
Vadå "självklart inte" (angående frågan från Krister om att läsa en bok) Pl. Du ville ju visst att jag skulle läsa en bok. Du svarade inte på en enda av mina frågor, utan "om du orkade läsa källangivelsen) Dvs:
Köp en bok. Läs den. Kom sedan tillbaka.

Mina frågor ovan finns att besvara PL.
(Alkohol är en viktigare orsak till våld än män. Det vet en ickefeminist)

Nu slipper du mig, PL.
Grattis.

Ostronmannen sa...

"Kommentarsregler
Inga otrevligheter. Det här innebär till exempel att man inte tillåts kalla människor för idioter, även om man tycker de förtjänar det, eller döma ut hela grupper av människor bara för att de råkar tillhöra en specifik grupp. Kritisera gärna företeelser, men inte personer."

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Om du söker på "värderingar" här på bloggen kommer de tre första inläggen på träfflistan vara en serie inlägg jag skrev om ämnet för ett tag sedan. Värderingar är i det här sammanhanget ungefär synonymt med normer. Där kan du läsa om hur värderingar skiljer sig runt världen, hur dessa förändras t.ex. vid mötet med en ny kultur och var man bör lägga in stöten om man aktivt vill förändra värderingar hos människor. Exemplet jag använder är mest inställningen till kvinnors rättigheter, men det går att berätta samma typ av historia om våld. Det är forskning jag sammanfattar. Och det handlar om medelvärden hos populationer. Det verkar vara här förståelsen bryter samman. Jag: "Man kan förändra medellängden hos Kongos invånare genom att ge dem mer näringsrik mat." Du: "Men alla i Kongo är inte korta."

Ostronmannen sa...

NKONGO: Hä. Du, Varför tar ni min mat och ger mig den här västerländska gröten för?
PL: Du är Kongoles. Ni är undernärda.
NK: Men jag är 1.95. Vältränad och stark.
PL: Du tillhör gruppen som är undernärda.
NK Är det inte bättre att ge maten till dom som verkligen är undernärda.
PL: Nu är du tyst. Här har du en bok där du kan läsa om undernärda Kongoleser.

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Så det är den springande punkten. Att du inte fattar populationsstudier och populationsåtgärder. Det har jag stött på hos extrema feminister också. Nästan så man kan klumpa ihop er till en grupp.

Göran sa...

Såg på lunchen idag i Metro att Cissi Wallin hade en uppmaning till Ostronmannen;

http://www.metro.se/kolumner/cissi-wallin-ta-av-dig-offerkoftan-och-sluta-ropa-inte-alla-man/EVHpft!iTiS1pAwYBXzo/

Unknown sa...

Är det den scientistiska synen på politik? Att populationer av sjöelefanter, fruktflugor eller kongoleser ses som homogena enheter som studeras och åtgärdas på samma sätt?

Patrik N sa...

Krister,

Det är den socialistiska synen.

Unknown sa...

Patrik N,
Kanske zoocialism?

Patrik Lindenfors sa...

Kan jar rekommendera en omläsning av ursprungsinlägget. Det har både med population och individ att göra, liksom de flesta politiska problem.

Unknown sa...

Göran,
Vet inte hur det är med Ostronmannen, men själv skulle jag gärna sätta på mig en tagelskjorta, om jag bara trodde det skulle vara till någon som helst hjälp.
Istället borde hon använda "fakta och statistik" till att ge ett bättre signalement än "man". Hur är det t ex med migrerade populationer från regioner med förmedeltida tidsanda?
Intressant också att män skulle vara gynnade på alla sätt. Synd att hon glömde ge en källa.

Ostronmannen sa...

Cissi skriker att vi män ska hjälpa till i hennes kamp mot väderkvarnarna. Det är svårt eftersom hon slänger ur sig falska påstående direkt. Trovärdigheten hos henne, närmar sig noll på två sekunder när hon citerar statistik. Hon skriver:

"100 våldtäkter om dagen". dvs cirka 37 000 våldtäkter om året Den siffran finns ingenstans

BRÅ:
Våldtäkt och sexualbrott
Under 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott, varav 5 920 rubricerades som våldtäkt.

Detta är alltså siffrorna på anmälda våldtäkter. Nu finns det ju ickeanmälda också självklart(det så kallade mörkertalet, det kan variera hur mycket som helst i femihuvud) och det finns anmälda som inte är våldtäkter, en del hittetå, en del som inte faller under det osv.

Den statistisk som finns att tillgå och arbeta efter är alltså: ANMÄLDA våldtäkter knappt 6000 st. Tyvärr hittar jag inte antalet lagförda våldtäkter, men vi kan med stor sannolikhet anta att det inte överstiger 5920 i alla fall.

Cissi skriver:
"Kliar offerkoftan såpass mycket att du helt tappat greppet om statistik och fakta?"

Ja, det är ju givet på vem den offerkoftan sitter, Cissi. På det sätt du behandlar statistisk så gör du årets självmål här. Du måste klia dig som en lössangripen hund.


Nu är ju visserligen 6000 en hemsk siffra. Om vi skulle gräva vidare i analysen om vilka som begår dessa brott, så kanske vi hittar fler gemensamma nämnare en män.
Tex mörkhåriga, Alkohol... ja och ni vet alla vad mer som skulle dyka upp i den analysen.

Antalet kvinnor som enligt egen utsago blivit utsatta för sexualbrott är enligt NTU 1,8% och för män är motsvarande siffra 0,3 %

Vi kan nog påstå att normen är icke våld och icke våldtäktsbeteende bland män och kvinnor i Sverige.

Att få ner dessa brottssiffror genom normkritik är lite komiskt.

Jag tror det kräver lite mer tankekraft än vad en feminist kan uppbringa. Skulle de dock uppbringa tankekraften så skulle de inse att svaret inte tilltalar dem alls och blunda för faktan. Precis likt en troende. Det är bättre att få känna värmen få falska premisser än sanningens kalla verklighet.

Ulf Gustafsson sa...

BRÅ uppskattar antal våldtäkter under 2012 till 36 000:
"Det skulle innebära att det skat­ tade antalet våldtäkter i befolkningen uppgår till drygt 36 000 händel­ ser under 2012. Här bör noteras att det kan vara svårt för en person att tolka huruvida en händelse juridiskt sett ska bedömas som sexuellt tvång eller våldtäkt. Det innebär att de våldtäktshändelser som rap­ porterats i NTU i juridisk mening kan vara lindrigare sexualbrott, som sexuellt tvång, eller vice versa. Man bör också vara medveten om att det, precis som för hot­ och misshandelsbrott, nns anledning att tro att händelser där personer utsatts för sexualbrott av en närstående person, troligen ofta i hemmet, är underrepresenterade i undersökningen. Den typen av utsatthet kan upplevas som särskilt känslig och är därmed svår att fånga upp i en frågeundersökning."
http://bra.se/download/18.35c681d4143337cb6b29e9/1395068367808/2013_1_NTU_2013.pdf

Patrik N sa...

Mer feministisk klokskap: http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/hipsterfarsors-skryt-ar-inte-feministiskt/

Anders Hesselbom sa...

Men jösses... Karin Pihl, 23 år, skäller över medelålders män på 33 år. Alla över 25 är givetvis patriakala pensionärsmångon.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se