11 juni 2016

Kan akupunkturnålar sticka hål på min aura?

Hedeniuspristagaren Dan Larhammar föreläser om alternativmedicin, bland annat om akupunktur och homeopati.

9 kommentarer:

Angela sa...

Larhammar redogjorde för några alternativmedicinska viktreduceringsmedel, MicroMagic bl.a. Helt uppenbara bluffar. Det tråkiga med just viktreduceringspreparat är väl att de inte ens ger placeboeffekt. Annars är det mest effektiva bantningsmedlet att äta mindre. Man går garanterat ner i vikt och sparar dessutom pengar. Inom skolmedicinen finns väl bara en enda sådan substans, orlistat eller 'fettantabus'. Bortsett från detta och fetmaoperation har vården ingenting att erbjuda såvitt jag förstår.

Även i denna video redogjordes för tomtar och troll. Tomtar är goda och välvilliga terapeuter som erbjuder alternativa metoder av välvilja och i omedvetenhet om att metoderna är verkningslösa. Troll är terapeuter som är illvilliga och medvetna om att metoderna är verkningslösa, men kränger dem i alla fall. Man undrar hur uppdelningen kan appliceras på den ordinarie vården?

Larhammar menar att det stora intresset för alternativmedicin hos skeptiker, beror på att de menar att patienter genom att använda den, missar adekvat vård. Men har man frågat brukarna av alternativmedicin om varför de väljer denna? Kan det vara så att de inte fått hjälp inom den vanliga vården?

Så redogjordes för homeopati. Om det bisarra med att späda en substans och påståendet att ju mer utspädd, desto större effekt. Utspädd mjölk borde ju då vara mer effektiv än icke utspädd, menade Larhammar. Men homepati innebär inte bara utspädning, lika viktig anges skakningen (succussionen) vara. Han talade också om antroposofisk homeopati, men det är ingen annan typ av homeopati. Det var Rudolf Steiner som blandade ihop homeopati med planeter och andevärlden till en egen mix. Om någon kunde visa att homeopati fungerar bortsett från placeboeffekten, menar Larhammar, så skulle personen få nobelpriset i flera ämnen för tänk vad billigt man kunde tillverka medicin då. (Annars brukar det ju heta att alternativmedicin är dyrt).

När det gäller akupunktur redogjorde han för ett test där man inte lät nålen gå in i huden och menade då att man därmed kunde avfärda effekt av akupunktur. Men nålhylsan trycktes mot akupunkturpunkten och skulle därför kunna ge samma effekt. Inget säger väl att just en nålspets orsakar effekten? Dessutom kan man säkert inte pricka in en punkt exakt med nålen.

Ulf Gustafsson sa...

Angela,

Homeopati är billigt jämfört med medicin som fungerar. Homeopti är dyrt jämfört med vad det kostar att tillverka vattnet.

Exakt vilka slutsatser man kan dra av blindtesten med akupunktur är oklart. De visar dock att alternativmedicinens traditionella förklaringar av hur metoden fungerar är högst tveksamma.

Angela sa...

Ulf G,

Jag tror att alternativmedicin överlag inte är dyrare än traditionell medicin, som ju subventioneras av staten.

Såvitt jag förstår förklaras akupunkturens effekt så att man genom att påverka en akupunkturpunkt kan man påverka organ, smärta etc. Att man, som i det angivna exemplet, inte låter nålen gå in i huden utan bara trycker nålhylsan mot punkten säger i så fall bara att det inte behöver vara en nål som påverkar punkten, det kan lika gärna vara ett annat föremål.

Larhammar indelade ju terapeuterna som sysslar med alternativmedicin i kategorierna tomtar och troll. Han redogjorde för ett exempel där en traditionell läkare kunde ha användning av homeopati: om det kom en patient med virusförkylning kunde hen ge ett homeopatiskt medel och sedan gick patienten hem och blev bra för att virusinfektionen gick över av sig själv. En sådan läkare måste räknas till Larhammars kategori 'troll', dvs hen är genom sin övertygelse medveten om att homeopati är bluff, men ger ändå patienten homeopatisk medicin. Varför då, undrar man? Vill hen bara bli av med patienten kunde hen kanske förklara att ingen skolmedicin botar virusförkylning, eller tror hen inte att patienten begriper detta? Hoppas läkaren på placeboeffekt av det homeopatiska läkemedlet? Patienten är under alla förhållanden den som får stå för kostnaden.

Ulf Gustafsson sa...

Angelica,

Du glömmer att Larhammar berättade om studier som visar att det inte spelar någon roll var på kroppen akupunkturen sker. Det finns inga speciella punkter att träffa. (Förmodar att idén om detta skapades av några akupunktörer som vill ha ett kunskapsmonopol som var hemlig kunskap. Om man kan applicera nålar lite var som helst ökar förstås konkurrensen.) Vi behöver alltså bara något som vidrör kroppen, någonstans. Sedan om den effekt som uppstår är ren placebo eller inte vet jag inte.

Ja, placeboeffekten är bra. Den borde kunna appliceras i verklig sjukvård. Problemet är bara att patienten måste luras. Om den får reda på att det är placebo fungerar det inte. Och jag tycker inte sjukvården ska lura patienterna.

Angela sa...

Ulf G,

Menar du att placebo har en så långvarig effekt att den kan anses botande? I annat fall är den värdelös.

Utan att ha googlat vågar jag mig på en gissning om att man från början, (sedan urgammal tid), inte använde nålar vid akupunktur utan att det är ett senare påfund.

Göran sa...

"Homeopati är billigt jämfört med medicin som fungerar."
Jag har på senare tid varit på några läkarbesök och tyvärr har det visat sig att det finns även inom etablerad medicin mycket av schablonåtgärder som inte fungerar. Hur ofta skriver inte en läkare ut en antibiotikakur bara för att se om det åtgärdar problemet och det visar dig att det inte alls var det som var problemet. Det är säkert en hel del av de om inte fått hjälp inom skolmedicinen som går till en homeopat t ex.
Skulle vara intressant att veta om Larhammar någonsin har gjort något effektivt i sitt liv som underlättat för någon.

Patrik Lindenfors sa...

Att skriva ut fungerande medicin i ett försök att bota något man inte vet vad det är är väsensskilt från at skriva ut icke-fungerande medicin mot något. Larhammar hjälper människor att slippa bli lurade på sina pengar, så ja, han underlättar tillvaron för en del.

Unknown sa...

Patrik,
Fungerande medicin? Ja, mot alla former av skadliga och nyttiga bakterier, men inte mot virus. Och du känner inte till det globala hotet i form av antibiotikaresistens?

Beklagligt att Larhammar inte gjort något mer konstruktivt, som att försöka förklara var de positiva effekterna folk upplever kommer ifrån.

Angela sa...

Patrik L,

Vad gäller homeopati är det så numera att tillverkaren betalar en stor summa för att få medlet prövat och registrerat hos läkemedelsverket. Idag finns bara en bråkdel kvar av de homeopatiska medlen jämfört med tidigare.

Jämför t ex med läkemedel innehållande paracetamol (Alvedon m.fl.), som fram tills nyligen fanns att köpa i dagligvaruhandeln. Man hade erfarit att paracetamol kan ge leverskador. Men på apoteket kan man fortfarande köpa detta receptfritt. Alvedon är det som oftast rekommenderas till små barn vid feber, smärta mm. Leverskador har länge angetts som en möjlig biverkning i förpackningen med paracetamol, men först för en kort tid sedan togs det bort från livsmedelsbutikernas hyllor.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se