30 juni 2016

"Kräv inte religiös tro för statsstöd"

Humanisterna skriver idag på SvD Debatt om statens stöd till trossamfund och diskrimineringen av icke-religiösa livsåskådningar:
Staten ger varje år ekonomiskt stöd med cirka 80 miljoner kronor till ett antal­ kristna, muslimska, judiska och buddhistiska trossamfund. Trots att den sekulära humanismen är en internationellt erkänd och starkt växande livsåskådning har den inte rätt till samma statliga stöd som de religiösa trossamfunden. 
Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över stödet. Syftet är, enligt demokratiminister Alice­ Bah Kuhnke, att säkerställa att skattemedel endast går till organisationer som tydligt respekterar demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är mycket välkommet. Vi har sett flera exempel på både kristna och muslimska organisationer med statligt stöd som har agerat på ett sätt som strider mot dessa värden.

Man kan naturligtvis ifrågasätta om staten över ­huvud taget ska ge ekonomiskt stöd till livsåskådningsorganisationer, men om utredningen landar i att det ska ske även fortsättningsvis måste stödet göras livsåskådningsneutralt.

Det enda skälet för att i dag utestänga till exempel Humanisterna från stöd är att den sekulära huma­nismen inte bygger på en gudstro. Det är orimligt att ett villkor för att få del av ett statligt stöd ska vara en tro på något övernaturligt.
Läs hela debattinlägget.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se