30 juni 2016

Statens stöd borde vara livsåskådningsneutralt

Idag presenterar regeringen direktiven till en utredning som ska se över statens stöd till trossamfund. Med anledning av detta skriver Humanisterna på SvD Brännpunkt idag: Kräv inte religiös tro för statsstöd.

Behovet av en översyn av regelverket är uppenbart: många av de organisationer som idag uppbär statligt stöd lever inte upp till den värdegrund som regelverket kräver för att vara berättigade till statligt stöd. Det är därför mycket bra att utredningsdirektivet med kraft trycker på krav på demokrati och jämställdhet mellan könen.

Det är också bra att utredaren ska föreslå hur målgrupp för stödet ska avgränsas, men utredningsdirektiven missar att explicit ange att lagstiftningen också behöver moderniseras i ett annat avseende: Den behöver bli livsåskådningsneutral. Givetvis ska inte övernaturliga inslag i livsåskådningen vara avgörande för rätten att erhålla sådant stöd. En sådan livsåskådningsneutral lagstiftning tillämpas redan i flera nordiska länder, men Sverige har hamnat på efterkälken i detta avseende. Förhoppningsvis kommer detta bli uppenbart i den studie av jämförbara länder som ska utföras.

På Brännpunkt skriver Humanisterna idag:
Staten ska vara neutral till olika livsåskådningar. Ändå diskrimineras icke-religiösa livsåskådningar i svensk lagstiftning. Staten ger varje år ekonomiskt stöd med cirka 80 miljoner kronor till ett antal kristna, muslimska, judiska och buddhistiska trossamfund. Trots att den sekulära humanismen är en internationellt erkänd och starkt växande livsåskådning har den inte rätt till samma statliga stöd som de religiösa trossamfunden.
Om stöd överhuvudtaget ska utdelas till religiösa organisationer måste givetvis sekulära livsåskådningsorganisationer behandlas likvärdigt.
- Det förvånar mig att inte direktiven explicit uppdrar åt utredaren att se över även denna aspekt, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Det vore en stor vinst för hela samhället om statens stöd bara gick till organisationer som helhjärtat ställer upp för grundläggande demokratiska värden. 
- Å andra sidan förhindrar inte heller direktiven att utredningen beaktar denna aspekt. Direktiven ber utredaren att ”föreslå eventuella förändringar av statens nuvarande stöd till trossamfund”, vilket medger just en sådan förändring som vi efterlyser. Så ett stort ansvar vilar nu på utredarens axlar. Neutralitet i livsåskådningsfrågor borde vara självklart i ett land som säger sig värna religionsfriheten, säger Sturmark.
Pressmeddelande från Humanisterna.

6 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Att Ulf Bjereld blev utredare var överraskande. Förhoppningsvis kommer han vara överdrivet opartisk och lyssna extra mycket på icke-religiösa, så han inte misstänks vara färgad av sitt ordförandeskap i Socialdemokrater för tro och solidaritet.

John P sa...

Håller med, ganska överraskande. Lite synd dock att vi inte får veta svaret på om han var just överdrivet opartisk eller inte förrän i januari 2018. Dock när jag läser målet för utredningen och vad som anses vara centralt, så blir jag ömsom pessimistisk och ömsom hoppfull för vad utredningen kan leverera:

"Utredningen ska föreslå ett förtydligat demokratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten och mål för stödet till trossamfunden. I direktiven står det:

Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finanseras med allmänna medel.


Den som lever får se.

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/utredning-tillsatt-for-att-utreda-statens-stod-till-trossamfunden/

John P sa...

Och så här kommenterar Ulf Bjereld sitt uppdrag för Dagen:

De nuvarande kriterierna består i två formuleringar, "att trossamfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar" samt "att samfundet ska vara stabilt och ha egen livskraft". Hur dessa kriterier kan komma att förändras eller förtydligas vill inte Ulf Bjereld gå in på då det ska avgöras i utredningen.

– Men det som har föranlett debatt den senaste tiden har rört hur samfund till exempel behandlar män och kvinnor, samt att det har bjudits in hatpredikanter. Det är sådana diskussioner som jag tror har lett till beslutet att tillsätta den här utredningen, säger Ulf Bjereld.

Den nya utredningen är dock inget som bör oroa samfunden, enligt Bjereld.

– Jag hoppas inte att någon ska känna oro över detta utan snarare att det känns bra med tydligare regler för vad som gäller för dem. Det som snarare har lett till oro tidigare har nog varit att de har känt sig osäker på vad som förväntas av dem, säger Ulf Bjereld.


www.dagen.se/bjereld-ska-utreda-stod-till-trossamfund-1.747183

Som sagt, den som lever får se..

Ostronmannen sa...

John P, jag tror du har fel. Även om men lever så är det inget vi får se. Resultat kommer inte vara värt något.
Det är bara till för att begrava frågan, som kommit upp nu och Alice B och MP ska slippa kritik inför valet. Annars hade den nu varit klart mycket snabbare.

Ulf B.. Han har ju redan svarat. Alla bidrag kommer vara kvar. Men se till att skriv rätt i ansökan och se för jösses till att inte skylta med namnen när ni "bjudit" in personer med icke svensk syn pa kvinnor och demokrati.

Ostronmannen sa...

Det är även här politiker l, vänstern och feminister går vilse. De tror att de kommer undan med sitt hat mot höger, män och företagare, genom retorik och ord.
Men vi företagare, många med mig, svarar på vårt sätt. Är kontraktet brutit så är det. Vi skatteplanerar som aldrig förr. Vi startar företag utomlands, (som säljer tex rättigheter till våra svenska bolag.) Pengar försvinner ur landet. Det kommer att gå snabbare och snabbare.
Notera att detta gäller småföretagare mest. Så varje person är peanuts, i men mängden, uj uj. Ni skulle bara höra snacket bland oss entreprenörer numera.

Vi kan inte och vi vill inte bidra till bidrag till människor som bara lever pa bidrag. Oavsett deras kön, religion eller politisk tillhörighet.
Hatar ni oss kan vi inte älska er.

John P sa...

Ostronmannen,

Det kan du nog ha rätt i. Jag hoppas dock, som Ulf, att Ulf Bjereld försöker hålla sig överdrivet objektiv och opartisk för att tysta eventuella framtida kritiker. Även om jag till den största delen är pessimistisk till att denna utredning faktiskt leder till något konkret..

Kanske inte helt relaterat, men det var väl några år sedan Göran Lambertz presenterande sin utredning angående barnäktenskap (http://humanistbloggen.blogspot.se/2012/05/presskommentar-fran-humanisterna-dags.html), men som jag förstår det är barnäktenskap inte olagliga ännu (endast att man av praxis inte tillåter barnäktenskap).

Bilden som Jenny Sonnesson målar upp över Malmö och de gifta barn som kommit hit som flyktingar ser ju allt annat än positiv ut:

www.dagenssamhalle.se/kronika/infoer-nolltolerans-mot-barnaektenskap-i-sverige-26222

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se