30 nov. 2016

Världens mest noggranna termometer

Tre personer, sex år och 10 miljoner kronor behövdes för att bygga en termometer med en noggrannhet på en tusendels grad.

29 nov. 2016

"Därför hjälper du någon du inte har träffat tidigare"


Idag finns en intervju med mig på DN Insidan; Därför hjälper vi varandra. Artikeln är den första i en artikelserie om samarbete. Jag är med på grund av att jag skrivit en bok i ämnet - Samarbete - som handlar just om den biologiska och kulturella evolutionen av mänskligt samarbete. Den kan du köpa här. Boken kommer snart i uppdaterad form i engelsk översättning på Springer, då med titeln For Whose Benefit?

Författaren George Orwell

28 nov. 2016

"En kamp som måste fortgå hela tiden"

Stockholm Prides ordförande Christian Valtersson talar om hotet mot mänskliga rättigheter i allmänhet och hbtq-personers rättigheter i synnerhet. Talet hölls i samband med att Hedeniuspriset 2016 utdelades till RFSL Newcomers.

27 nov. 2016

Nytt poddavsnitt: #186 – Radio Houdi står upp för Standing Rock


Nytt avsnitt där John och Anders står upp för Standing Rock
Diktator Fidel Castro död. Kanye West försöker ta död på sin karriär. USA inser att homeopati inte fungerar.
Siouxindianerna får sitt land våldfört i Standing Rock och media är tyst.
Politiker kallar annan politiker för hora. När kom Roger Waters suveräna skiva Amused To Death ut?
Engelsk humor där The Goodies korsbefruktas med Monty Python.
Konstiga översätningar i Modern Family.
Veckans Klappträ och Radio Houdi rekommenderar allt från julmusik till bra artiklar.
John och Anders avslutar med ett improviserat julevangelium.


Är medierapporteringen av livsåskådningar bristfällig?

Samtal på S:ta Katharinastiftelsen. Panelen: Ute Steyer (rabbin, Judiska församlingen), Dominik Terstriep (jesuit, kyrkoherde, S:ta Eugenia församling) och Ulf Gustafsson (Förbundssekreterare Humanisterna).

26 nov. 2016

"Ett mörker, på många sätt"

Vid Humanisternas höstkonferens i november höll Christer Sturmark ett kort inledningstal. Han tar upp hotet mot demokratin från nationalistisk populism, framför allt med fokus på att antivetenskapliga budskap som sprids.

Detta är en stor utmaning för Humanisterna och alla andra som gillar förnuft, rationellt tänkande och vetenskaplighet. Ovetenskap, pseudovetenskap och konspirationsteorier måste bekämpas även, eller kanske framför allt annat, när de sprids av politiska ledare.

25 nov. 2016

Klyftan i det amerikanska samhället.

Många försöker förklara resultatet i amerikanska presidentvalet. Några kör med sina standard förklaringar. Exempelvis Göran Greider, som lyfter fram växande ekonomiska klyftor på grund av marknadsliberalismen. Detta är en felaktig analys eftersom han inte har koll på statistiken.

I generella termer röstade låginkomsttagare på Clinton och höginkomsttagare på Trump. Istället är det utbildningsnivån som delar upp väljarna, generellt sätt. Clinton förlorade kraftigt i valdistrikten där det är många lågutbildade.

Men kanske finns det en bakomliggande faktor som förklarar mer. I videon nedan lyfts ålder fram som den stor faktorn för klyftan i det amerikanska samhället. Äldre har generellt sätt lägre utbildning och många andra förklaringar korrelerar också med ålder.

Det är intressant att med det resonemanget, så har Greider delvis rätt. Den globaliserade marknadsekonomin innebär snabba förändringar av samhället, vilka yngre lättare anpassar sig till och ser möjligheterna i. Medans äldre i större utsträckning uppfattar det som ett hot. För dem blir protektionism, murar och traditionella vita kristna värderingar en lösningen.

Att sedan både Republikanska partiet och socialismen förknippas med rött - är förmodligen bara en historisk slump.

Nordiskt humanistmanifest 2016

I samband med att norska Human-Etisk Forbond i år fyller 60 år passar vi i de nordiska humanistförbunden på att släppa ett Nordiskt Humanistmanifest. Vi har varit en samarbetsgrupp från Sverige, Norge, Island, Danmark och Finland som hjälpts åt att sätta ihop manifestet. När vi var klara anslöt sig även det nybildade humanistförbundet från Färöarna. Alla förbund har ställt sig bakom manifestet. Men kom ihåg - det här är ingen helig skrift utan en text tänkt som bruksvara och inspiration, att förhålla sig kritiskt till. Det är förmodligen den enda dogm vi håller oss med: det finns inga dogmer. Håll till godo.


Nordiskt humanistmanifest 2016

  1. Humanism är en sekulär livsåskådning. Den utgår ifrån att människan är en del av naturen, född fri och lika i värdighet och rättigheter, utrustad med förnuft och samvete.
  2. Humanister menar att det inte finns någon förutbestämd mening med livet. Vi är alla fria att finna mening och meningsfullhet i våra egna liv; genom individuell reflektion, sociala interaktioner och den rika kultur som mänskligheten har skapat genom vetenskap, filosofi och konstarterna.
  3. Humanister förespråkar rationellt tänkande. Kritiskt ifrågasättande, informerade resonemang och vetenskapliga metoder är våra bästa verktyg för att nå pålitlig kunskap om världen.
  4. Humanismen uppmanar till kritiskt ifrågasättande av alla idéer och åsikter, inklusive våra egna. Vi bör söka efter de bästa argumenten och sträva efter att ändra oss när vi visas ha fel. Yttrandefrihet har avgörande betydelse för att åsikter ska kunna prövas i öppen debatt.
  5. Humanister anser att demokratin, rättssamhället och de mänskliga rättigheterna är viktiga, rationellt försvarbara värden. Vi är del av ett samhälle och har ansvar för våra medmänniskor och miljön, både lokalt och globalt. Vi måste säkerställa att vår planet är beboelig för framtida generationer.
  6. Humanism förespråkar jämlikhet för alla. Humanister försvarar religionsfriheten och rätten för alla människor att välja sin egen livsåskådning. Staten bör vara sekulär och inte ge någon livsåskådning några speciella privilegier.

22 nov. 2016

Vila i frid, Fakta

Tips inför julpyntningen: Hipster-julkrubba


Endast $129.99, komplett med en Maria med duck-face och Starbuckskaffe, en Josef som tar selfie, de tre vise männen på Segways och djur som äter gluten-fritt foder. Ett måste för varje hem som är i takt med sin tid. Kan beställas här.

21 nov. 2016

Utdelningen av Hedeniuspriset 2016

I söndags delades Hedeniuspriset ut för sjuttonde året. 2016 års pris tilldelades RFSL Newcomers – ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats, men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Priset delades ut av Humanisternas 1:a vice ordförande Emilia Ericson och mottogs av Jasminé Mehho, nationell samordnare på RFSL Newcomers, och Andrés Esteche, ordförande RFSL Stockholm och aktiv i RFSL Newcomers.

20 nov. 2016

Hedersförtryck bortförklaras inte av regeringen

I veckan som gick presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. I skrivelsen tas problemen med hederskultur ut på ett tydligt sätt:
- Kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas
- Omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck ska igen kartläggas
- Lagstiftningen om tvångs- och barnäktenskap från 2014 ska utvärderas
- Det ska ses över om hedersmotiv ska ges en särskild straffskärpning.

Hedersrelaterade brott är oacceptabla. Fler brott måste upptäckas och mer måste göras för att lagföra gärningsmännen. Det måste vara tydligt att samhället ser mycket allvarligt på dessa brott. Vi tillsätter därför en utredning som ska se över möjligheterna att införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund, säger justitieminister Morgan Johansson.
Jag tror aldrig en socialdemokratisk regering varit tydlig och gett hedersfrågor en sådan vikt i jämställdhetsarbetet. Det är hoppfullt och äntligen verkar det blivit ett tydligt genomslag för dessa frågor i rikspolitiken. De som fortfarande hymlar och inte vill tala speciellt om dessa problem är förhoppningsvis numera marginaliserade.

Något som ytterligare förstärker detta intryck är den debattartikel som publiceras på regerings hemsida, författad av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Nils Karlsson, kommunalråd i Malmö. De skriver:
Regeringen har föreslagit att en oberoende institution till skydd för de mänskliga rättigheterna ska inrättas under riksdagen. Vi är övertygade om att en sådan institution kan bli en viktig del i att främja de mänskliga rättigheterna på ett systematiskt och samordnat sätt. 
Vi måste samtidigt se att det finns områden där samhället har misslyckats.Frågan om hedersförtryck är något som vi behöver diskutera under MR-dagarna i Malmö. 
Kunskapen om hedersförtryck och starka kollektiva normer har under det senaste decenniet vuxit betydligt. Flickor och kvinnor i Sverige kontrolleras av sina familjer och får inte själva välja hur deras liv ska se ut eller levas. De förväntas acceptera familjens eller släktens val av partner eller sätt att utöva religion eller kultur. Deras bröder görs ofta till förövare, men kan själva vara utsatta för påtryckningar att bära vissa traditioner och sedvänjor. Även hbtq-personer, oavsett kön, möter denna kontroll. De unga människor som utsätts för hedersförtyck lämnas ofta ensamma i en fruktansvärd livssituation. 
Hedersförtrycket går inte att bortförklara eller likställa med den ojämställdhet som fortfarande präglar till exempel lönesättningen inom vården eller bristen på kvinnor i börsbolagens styrelser. 
Hedersförtryck är en ytterst specifik form av kränkning och kräver egna åtgärder och ett eget förebyggande arbete. Allt annat är en tydlig signal om att alla människors rättigheter inte värderas lika.

The Orwell Lecture 2016: Ian Hislop

- The Right to Dissent (and the Left too)

Ian Hislop, brittisk journalist, satiriker och redaktör för tidskriften Private Eye, föreläser om yttrandefrihet och likheterna i offentlig debatt mellan vår och George Orwells tid. Föreläsningen börjar efter 7:45 och läsarreaktionerna på Private Eyes teckningar är enastående.

19 nov. 2016

Onsdag morgon, fylld av hopp

Det är upplyftande att se den amerikanska kreativiteten efter presidentvalet i förra veckan. Förhoppningsvis kommer den leva varje dag under kommande fyra år.
Humanity is a privilege, we can't give in / When they build walls, we'll build bridges / This is resistance, we're resilient / When they spread hate, we shine brilliant [...] 
Love everyone regardless of the God they worship / This isn't the Apocalypse / We can't address the hate until we acknowledge it / If Jesus was alive, would he let Mohamed in? / This isn't nature, my daughter hugs strangers / We teach fear and preach hatred [...] 
And we fight for the people that haven't had a voice / Fight for the first amendment, fight for freedom of choice / Fight for women's rights, if she does or doesn't care / We ride for all the Queer folk and fight for all to get married

Islams dynamiska mellantid

Mohammad Fazlhashemi samtalar med David Thurfjell, utifrån Fazlhashemis bok Islams dynamiska mellantid : muslimsk idéhistoria mellan guldålder och framväxten av politisk islam.

18 nov. 2016

Carl Sagan

Debbie Carr: Carl Sagan is most commonly known as a free-thinking, radical scientist of the 1980-90s who had a passion for astronomy and often acknowledged the vastness of our universe. Where did the concept of writing a song called Carl Sagan come from? 
John Pelant: I was going through a big Cosmos phase during the initial inception of the song.  The title was merely a place holder for the tune that became Carl Sagan. I simply needed a title to distinguish the sound file from the rest of files on my computer and I admired Carl Sagan and his work so I just put the title down always intending to change it. 
[Interview: Night Moves]

Källkritik på internet

Öva upp ditt källkritiska tänkande – lär känna källorna du delar och låt ingen lura dig! En kritisk hållning till innehållet på internet borde vara en del av allas digitala vardag, och det finns goda möjligheter att kolla upp saker vi nätet.
IIS - Internetstiftelsen i Sverige presenterar idag ihop med Viralgranskaren en guide för källkritik på nätet.

Det är lätt att kolla upp källor innan man delar något på nätet. Och visar det sig svårt att hitta en trovärdig källa, kan man vänta att dela tills en sådan dyker upp.

Paulus - förvanskaren

Aposteln Paulus är kristendomens fader. Han förvanskade läran som förmedlades av den lilla judiska sekt som inspirerats av Jesus, och formade det kristna budskapet.

Mats G. Larsson, docent i arkeologi, har skrivit en populärvetenskaplig bok om Paulus, som trots det knappa källmaterialet försöker besvara frågorna vem Paulus var och vad han gjorde.

I senaste numret av SANS till också en artikel utifrån boken.
I och med Jakobs avrättning och Jerusalems förstörelse hade den ursprungliga Jesusrörelsen blivit kraftigt försvagad, och fältet låg fritt för Paulus parti att föra ut sitt budskap till alla invånare i det romerska riket. Att man lyckades över förväntan med detta vet vi, och även de senare nedskrivna evangelierna i Nya testamentet kom till stor del att bli påverkade av Paulus tankar. Och därmed måste Paulus ses som skaparen av kristendomen såsom vi känner den, och som den som kanske mest av alla enskilda människor har påverkat historiens gång under ett par årtusenden.

14 nov. 2016

Lite trumpna men ändå. NYTT avsnitt ute: #185 – Radio Houdi Trumpnar


Trump, Trump, Trump. John och Anders lovar att inte nämna något om Donald Trump i podcasten. Bara lite…
Detta avsnitt är inspelat på fars dag. John och Anders jämför farsdagspresenter och ställer sig frågan: Vad skulle du göra om du vann 60 miljoner på Lotto?
Kända människor dör som flugor och Donald Trump är ny president i USA.
Hur är det med snöröjningen? Kan det bli en tösmocka efter snösmockan och hur är religionssmockan? Och Donald Trump är ny president i USA
Vad rekommenderar Radio Houdi denna vecka? Jo, en mumlande amerikan som gör korttrick och en svensk italienare som gör tummen upp samt något en ding-ding-värld hade gillat. Donald Trump är förresten ny president i USA
Avslutas med ett Tokigt Bibelord.
Välkommen till det faderliga avsnittet av Radio Houdi.
Paolo Roberto om feminism

Hedeniuspriset 2016 till RFSL Newcomers


Årets Hedeniuspris tilldelas RFSL Newcomers, ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats, men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Newcomers tilldelas 2016 års Hedeniuspris för sitt livsviktiga stöd till medmänniskor som drabbas av inhumana föreställningar och traditioner.

Välkomna till prisutdelning och tal av Christian Valtersson, ordförande för Stockholm Pride
Tid: Söndagen den 20 november kl 14:00
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm


RFSL Newcomers arbetar aktivt genom flera av RFSLs lokala avdelningar som en social stödverksamhet. De ger information om hälso- och sjukvårdsfrågor samt juridisk hjälp. Sveriges asylsystem beskrivs av RFSL som ett lotteri, då de ombud som tilldelas flyktingar ofta helt saknar hbtq-kompetens, i värsta fall leder detta till ett felaktigt avslag på en asylansökan.

RFSL Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats. De organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning. Newcomers finns i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar med varierande stödmöjligheter.

– Vi är stolta och glada över att vårt arbete för asylsökande hbtq-personer uppmärksammas såhär. RFSL Newcomers är en av våra viktigaste och snabbast växande verksamheter och våra aktivister gör ett otroligt viktigt arbete, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

Newcomers är ett partipolitiskt obundet nätverk inom RFSL som bedriver opinionsbildning och strävar efter att påverka juridiska och politiska beslut som rör asylsökande hbtq-personers situation. De arbetar för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtq-personer. RFSL Newcomers strävar efter att öka kunskapen om de problem, i form av förtryck, osäkerhet samt juridisk och social utsatthet, som asylsökande hbtq-personer kan möta.

Hedeniuspriset delas varje år ut av förbundet Humanisterna till personer eller organisationer som verkar i filosofen Ingemar Hedenius anda.
 

Humanisternas motivering

“I en tid då många flyktingar kommer och har kommit till Sverige finns en grupp som ofta är mer utsatt än andra: hbtq-personer. Inte sällan har man tvingats fly på grund av sin identitet, men kan också råka illa ut på asylboenden och få dåligt stöd och undermålig information om sina rättigheter i Sverige. RFSL Newcomers är ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För sitt livsviktiga stöd till de som drabbas av inhumana föreställningar tilldelas RFSL Newcomers 2016 års Hedeniuspris.”

Länk till RFSL Newcomers hemsida http://www.rfsl.se/verksamhet/asyl/newcomers
 

Kontakt Humanisterna

Daniel Färm – pressansvarig
tel. 070 - 650 12 09, daniel.farm@humanisterna.se
Christer Sturmark – förbundsordförande
tel. 0708 - 380 480, christer.sturmark@humanisterna.se
 

Tidigare mottagare av Hedeniuspriset

2015: Ulf Danielsson, 2014: Taslima Nasrin, 2013 Sara Mohammad, 2012: Nyamko Sabuni, 2011: Gunnar Göthberg, 2010: Staffan Bergström, 2009: Elisabeth Ohlsson Wallin, 2008: Per Kornhall, 2007: P C Jersild, 2006: Björn Ulvaeus, 2005: Lena Andersson, 2004: Barbro Westerholm, 2003: Hans Alfredson, 2002: Georg Klein, 2001: Sholeh Irani, 2000: Dan Larhammar.
 

Om Hedeniuspriset

Sedan år 2000 har Humanisterna årligen delat ut Hedeniuspriset. Syftet med utmärkelsen att hedra minnet av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar Hedenius (1908-1982) och att stödja och uppmärksamma personer som verkar i Hedenius anda. Ingemar Hedenius startade 1949 en intensiv debatt om kristendomen i Sverige med sitt mest kända verk ”Tro och vetande”. Prismottagaren ska under året ha främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana föreställningar och traditioner.

13 nov. 2016

Humor - en överlevnadsmekanism

I helgen har Joe Biden-memer spridit sig som ett virus på Twitter:


Robotar och artificiell intelligence - Hot eller möjlighet?

Paneldeltagare: Olle Häggström, professor i matematisk statistik, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, och Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsvetenskap.
"Det står i Gamla testamentet att Gud skrev sin lag i människans hjärta. Nu funkar inte det så bra, som vi alla vet. Men vi kanske skulle kunna göra det bättre." - Bråkenhielm

12 nov. 2016

Födelsen av det moderna tänkandet

Den brittiska filosofen A.C. Grayling har skrivit boken The Age of Genius: The Seventeenth Century and the Birth of the Modern Mind.

Nedan en föreläsning utifrån boken om hur det moderna tänkandet föddes under 1600-talet - om de samhällsförändringar, händelser och personer som föregick Upplysningen.

11 nov. 2016

Bygg broar, inte murar

Internationella humanistunionen (IHEU) har gjort ett uttalande med anledning av det amerikanska presidentvalet:
IHEU är i grunden för jämlikhet – för kvinnors rättigheter, för sexuella minoriteters (HBTQ) rättigheter, mot rasism – och förespråkare av genuin tanke- och yttrandefrihet. Donald Trump, blivande president i USA, har upprepade gånger uttryckt sitt motstånd mot väsentliga rättigheter inom dessa områden. [….] 
Tillsammans med IHEUs medlemsorganisationer i USA – inkluderande American Atheists, American Ethical Union, American Humanist Association och Center for Inquiry – och medlemmar över hela världen, kommer vi försätta driva på utvecklingen av humanistiska idéer och motarbeta trångsynthet och fördomar. På det internationella planet kommer vi fördubbla vårt ansträngningar för att stödja universella mänskliga rättigheter, vi kommer fortsätta förespråka sekularism och sekulär frihet, och framtiden måste innebära att – istället för att bygga murar mellan vi och dom andra – vi arbetar tillsammans för rättvisa, fred, jämlikhet och mänsklig värdighet.
Läs hela uttalandet: Build bridges, not walls

Flera kommentarer:
Roy Speckhardt, American Humanist Association: Ignorance Won. Can We Return To Reason?
Ben Radford, Center for Inquiry: On Trump

10 nov. 2016

9 nov. 2016

Trump Begins

Varje legendarisk seriefigur behöver en passande ursprungsberättelse.
Herr tecknade-Donald Trump, detta är din.

[Filmen försvann från den officiella kanalen på Youtube, men kan ses CBC-hemsida och tillsvidare nedan.]

8 nov. 2016

I dag utses en efterföljare till en humanist

Hur det än går i dagens presidentval kommer den avgående, Barack Obama, vara saknad.
Citatet i sitt sammanhang kan ses nedan, där även Obama talar om behovet att lära ut kritiskt tänkande. Hela intervjun som Bill Maher gjorde är mycket bra och det hade varit intressant att se hur de två presidentkandidaterna hade framstått under motsvarande intervju med Maher.

7 nov. 2016

Nytt avsnitt! #184 – Radio Houdi bor på Grand Hotel


Nytt avsnitt och denna gång checkar John och Anders in på Grand Hotel med sina Apple- och Windowsdatorer.
Den här gången kastar sig John och Anders ordentigt mellan ämnena.
Apple och Microsoft har haft sina event.
Får vem som helst boka eventlokal på Grand Hotel?
Påven i Sverige och media slog knut på sig gällande fjäskande. En del slog knut på sig då de såg Alfons Åbergs kompis på tandkrämsförpackningen.
Vad är The Mandela Effect?
Aftonbladet sprider vidskeplighet genom att två personer live gör “anden i glaset”.
Narcos, gamla Bing Crosby och Fred Astaire-filmer samt mycket mer i veckans avsnitt av Radio Houdi.

Allhelgona reflektioner

Med allhelgonahelgen bakom oss kan man konstatera att det i mångt och mycket är en allmänmänsklig högtid - som Svenska kyrkan försöker appropriera. Delvis lyckades deras kampanj bra, till exemplen när deras annons dök upp i en artikel om hur Humanisternas ordförande Christer Sturmark ser på döden.
I intervjun i Aftonbladet säger Sturmark bland annat:
– Medvetandet, det vi kallar själen, är en funktion i hjärnan. När hjärnan dör upphör vårt medvetande att existera. Däremot fortsätter våra beståndsdelar – som atomer, kol och mineraler – att existera i träd, blommor och så. Vi ingår ju i naturens kretslopp. Det är en poetisk tanke, men den har inget med medvetandet att göra.

I fredags "debatterades" också synen på döden i Aftonbladet TV. Prästen Ingrid Edgardh tror "att vi på något sätt blir mötta av en Gud som älskar oss", men konkret vet hon inte utan "det finns massor av olika [mänskliga] bilder av någon form av himmelrike". Det är viktigt för henne "att känna en trygghet i att jag kommer att möta en Gud som älskar". Sammanfattningsvis det är viktigt att känna trygghet, men inte exakt att veta vad som händer.

Humanisten Ulf Schylt har en annan syn. "Inget händer efter döden ... för individen som dör finns ingen fortsättning, det är snarare för de efterlevande som våra tankar om döden är viktiga och att vi har ritualer och sätt att ta farväl och prata om sorg."

Prästens svar öppnar upp för följdfrågor: Är det ingenting som kan skapa känslan av otrygghet hos henne, eller är det risken att möta en Gud som inte älskar henne? Vilken visshet om sakförhållanden krävs för att en känsla av trygghet ska uppstå?

En undersökning visade att bara en av fem svenska är rädda för döden. Det är hoppingivande. Förhoppningsvis kommer religiösa bilder som kan skapa osäkerhet och rädsla få mindre och mindre inflytande över människors tankar om döden.

6 nov. 2016

Estlands nya president tackade nej till gudstjänst

Den 10 november installerades Estlands fjärde och landets första kvinnliga president, Kersti Kaljulaid. Ytterligare en nyhet var att hon tackad nej till den gudstjänst som hölls i samband med invigningen av den nya statschefen. Kersti Kaljulaid förklarade sitt beslut i sociala media och detta återgavs i estniska tidningen Postimees: "Att gå till kyrkan vid nationella eller kyrkliga högtidsdagar vore inte hederligt, eftersom kyrkobesök aldrig tidigare varit en del av dessa dagar för mig."
Kaljulaid förklarar sin relation till kyrkan 
President Kersti Kaljulaid förklarade på social media sin relationen till kyrkan, efter det att hon som första estniska statsöverhuvud beslöt att inte delta i den tacksägelsegudstjänst som hölls med anledning av presidentinvigningen.
"Jag respekterar människors trosfrihet. Jag högaktar det arbete som församlingarna uträttar för att hjälpa samhällets svaga. Och jag respekterar människors önskan och tradition att föra med sig kyrkan i sina dagliga gärningar. När jag blir inbjuden till kyrkan för bröllop eller begravning går jag naturligtvis dit, eftersom de som bjuder in så önskar. När man i S:t Johanneskyrkan i Tori under veterandagarna minns de krigsmän som stupat för Estland, så går jag dit. När jag för några år sedan tillsammans med de andra medlemmarna i Europeiska revisionsrätten rentav träffade påven, följde vi alla vid detta möte kyrkans sedvänjor. Eftersom man bjöd mig och sedan är sådan", skrev statsöverhuvudet. 
Kaljulaid fortsatte: "Men att gå till kyrkan vid nationella eller kyrkliga högtidsdagar vore inte hederligt, eftersom kyrkobesök aldrig tidigare varit en del av dessa dagar för mig. Jag har inte något alls mot den i Estland verksamma kyrkan, bland mina närstående finner man också till exempel medlemmar i Johannesförsamling. Det är dessa människors fria val och har aldrig någonsin medfört spänningar eller diskussioner. Vi respekterar också inom familjen varandras frihet att tro på det som för var och en är väsentligt. Vi söker tröst där vi finner den. Om så i kyrkan, om så vid havet, om så i skogen. Det är var och ens frihet. Och detta ser jag som det allra väsentligaste."
Postimees skrev i början av veckan att president Kersti Kaljulaid som första estniska statsöverhuvud nekade att deltaga i den tacksägelsegudstjänst som hölls med anledning av presidentinvigningen.
President Arnold Rüütel deltog i tacksägelsegudstjänsten i Tallinns domkyrka vid sin ämbetesinvigning 8 oktober 2001. President Toomas Hendrik Ilves gjorde detsamma i Karlskyrkan 9 oktober 2006. Enligt ärkebiskop Urmas Viilma tackade Kaljulaid denna gång nej till erbjudandet.
Artikeln i Postimees återges i sin helhet och är översatt av Olof Stroh.

1 nov. 2016

Are religion and science compatible?

Går det att förena religion och vetenskap eller är konflikten mellan dessa sfärer oförsonlig? Vad bidrar religion med, eller är det så att vetenskap är tillräckligt?

Debatt mellan Lawrence Krauss, professor i fysik och författare till boken Ett universum ur ingenting, och Roland Poirier Martinsson, författare och doktor i filosofi.

Livet är mer än "shitty robots" (Öppentråd november)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se